Publications

Books and Book Editorships

Kubik T.
Charakterystyka i przetwarzanie zasobów urzędowych związanych z czasem i przestrzenią
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2014, p. 183
URL: http://wydawnictwo.up.wroc.pl/2008-2/ksiazki-eksiegarnia/charakterystyka-i-przetwarzanie-z (...)
Osada E.
Geodezyjne pomiary szczegółowe. Seria: Geodezja i Geoinformatyka. Wydanie 2 rozszerzone
Wydawnictwo UxLan. Firma Informatyczna Józef Osada, Wrocław, Wrocław 2014, p. 947
URL: http://geoforum.pl/?menu=46976,46999&page=bookstore&id=544&link=geodezyjne-pomiary-szczegolowe
Osada E.
Geodezja. Teoria i Praktyka. Tom 1. Wydanie 2
Wydawnictwo UxLan. Firma Informatyczna Józef Osada, Wrocław, Wrocław 2014, p. 899
URL: http://geoforum.pl/?menu=46976,46999&page=bookstore&id=550&link=geodezja-teoria-i-praktyka-tom-1-

Chapters in books

Borkowski A.
Numeryczne modele wysokościowe i produkty pochodne
[w:] Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Praca pod red. P. Wężyka, ProGea Consulting, Kraków 2014, pp. 110-131
URL: http://szkolenialidar.gugik.gov.pl/szkolenia/materialy-szkoleniowe/podrecznik/
Cooper A. K., Coetzee S., Rapant P., Laurent D., Danko D. M., Iwaniak A., Peled A., Moellering H., Düren U.
Exploring the impact of a spatial data infrastructure on value-added resellers and vice versa
[in:] Cartography from Pole to Pole. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography - Selected Contributions to the XXVIth International Conference of the ICA, Dresden 2013. (Eds.): M. Buchroithner, N. Prechtel, D. Burghardt, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg 2014, pp. 395-404
DOI: 10.1007/978-3-642-32618-9_28
URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-32618-9_28
Dzikowska T.
Rynek nieruchomości handlowych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce
[w:] Współczesne trendy na rynku nieruchomości. Praca zbiorowa pod red. Magdaleny Cicharskiej, Texter Sp. z o.o., Warszawa 2014, pp. 127-137
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Dzikowska_T_Wspolczesne_trendy_na_rynku_nieruchomosci_2014.pdf
Dzikowska T.
Charakterystyka wybranych źródeł informacji przedmiotowych o nieruchomościach komercyjnych dla potrzeb wyceny nieruchomości
[w:] Współczesne trendy na rynku nieruchomości. Praca zbiorowa pod red. Magdaleny Cicharskiej, Texter Sp. z o.o., Warszawa 2014, pp. 114-126
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Dzikowska_T_Wspolczesne_trendy_na_rynku_nieruchomosci_2014.pdf
Manning T., Rohm W., Zhang K., Hurter F., Wang C.
Determining the 4D Dynamics of Wet Refractivity Using GPS Tomography in the Australian Region
[in:] Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg 2014, pp. 41-49
DOI: 10.1007/978-3-642-37222-3_6
URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37222-3_6
Norman R., Le Marshall J., Zhang K., Wang C.-S., Carter B. A., Rohm W., Manning T., Gordon S., Li Y.
Comparing GPS Radio Occultation Observations with Radiosonde Measurements in the Australian Region
[in:] Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg 2014, pp. 51-57
DOI: 10.1007/978-3-642-37222-3_7
URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37222-3_7
Szalińska W., Tokarczyk T., Jełowicki J., Chorążyczewski A., Michalski A., Tiukało A., Ostrojski M.
Środowisko obliczeniowe operacyjnego modelu typu opad-odpływ
[w:] Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, KGW PAN, Warszawa 2014, pp. 293-306
URL: https://www.dropbox.com/sh/0wthyz1sy59pvg8/AACUYXeozctmA4M2XZgL4OFta/Monografie%20Komitetu (...)
Wilczyńska I., Świerzko R., Ćmielewski K., Ćmielewski B.
Geodezyjne monitorowanie elementów obiektów budowlanych na przykładzie pomiaru ugięcia belki żelbetowej (Rozdział IV)
[w:] Geoinformacja jako metoda ochrony przed geozagrożeniami. Monografia pod. red. K. Karszni i K. Podawcy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Warszawa 2014, pp. 64-82
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Wilczynska_Swierzko_CmielewskiK_CmielewskiB_Geodezyjne (...)

Publications in ISI journals

Bęcek K.
Assessing Global Digital Elevation Models Using the Runway Method: The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Versus the Shuttle Radar Topography Mission Case
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 52 No. 8, Caceres, Spain 2014, pp. 4823-4831
DOI: 10.1109/TGRS.2013.2285187
URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?reload=true&tp=&arnumber=6651798&url=http%3A%2F%2 (...)
Bogusz J., Kłos A., Grzempowski P., Kontny B.
Modelling the Velocity Field in a Regular Grid in the Area of Poland on the Basis of the Velocities of European Permanent Stations
Pure and Applied Geophysics, Vol. 171 No. 6, Basel, Switzerland 2014, pp. 809-833
DOI: 10.1007/s00024-013-0645-2
URL: http://dx.doi.org/10.1007/s00024-013-0645-2
Bosy J.
Global, Regional and National Geodetic Reference Frames for Geodesy and Geodynamics
Pure and Applied Geophysics, Vol. 171 No. 6, Basel, Switzerland 2014, pp. 783-808
DOI: 10.1007/s00024-013-0676-8
URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s00024-013-0676-8#
Dąbek P., Żmuda R., Ćmielewski B., Szczepański J.
Analysis of water erosion processes using terrestrial laser scanning
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 11 No. 1 (173), Prague, Czech Republic 2014, pp. 45-52
DOI: 10.13168/AGG.2013.0054
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2013_doi/Dabek_AGG_2013_0054.pdf
Jamroz O., Badura J., Mąkolski K.
Application of the precision levelling method to evaluate the vertical movements within eastern part of the Elbe fault system (SW Poland, Western Sudetes)
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 11 No. 4 (176), Prague, Czech Republic 2014, pp. 295-303
DOI: 10.13168/AGG.2014.0019
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2014_doi/Jamroz_AGG_2014_0019.pdf
Kapłon J., Kontny B., Grzempowski P., Schenk V., Schenková Z., Balek J., Holešovský J.
GEOSUD/SUDETEN network GPS data reprocessing and horizontal site velocity estimation
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 11 No. 1 (173), Prague, Czech Republic 2014, pp. 65-75
DOI: 10.13168/AGG.2013.0058
URL: http://www.irsm.cas.cz/index.php?page=acta_scope
Kuchmister J., Ćmielewski K., Gołuch P.
The application of optoelectronic technique of transferring heights from the recessed benchmarks in networks in the examination of rock mass deformation
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 11 No. 1 (173), Prague, Czech Republic 2014, pp. 23-33
DOI: 10.13168/AGG.2013.0052
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2013_doi/Kuchmister_AGG_2013_0052.pdf
Rohm W., Yang Y., Biadeglgne B., Zhang K., Le Marshall J.
Ground-based GNSS ZTD/IWV estimation system for numerical weather prediction in challenging weather conditions
Atmospheric Research, Vol. 138 No. , 2014, pp. 414-426
DOI: 10.1016/j.atmosres.2013.11.026
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809513003499
Rohm W., Zhang K., Bosy J.
Limited constraint, robust Kalman filtering for GNSS troposphere tomography
Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 7 No. 5, 2014, pp. 1475-1486
DOI: 10.5194/amt-7-1475-2014
URL: http://www.atmos-meas-tech.net/7/1475/2014/amt-7-1475-2014.html
Yuan Y., Zhang K., Rohm W., Choy S., Norman R., Wang C.-S.
Real-time retrieval of precipitable water vapor from GPS precise point positioning
Journal of Geophysical Research-Atmospheres, Vol. 119 No. 16, Washington, DC, USA 2014, pp. 10044-10057
DOI: 10.1002/2014JD021486
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JD021486/full

Publications in scientific journals

Bogoliubova A., Tymków P.
Accuracy assessment of automatic image processing for land cover classification of St. Petersburg protected area
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 13 No. 1-2, Wrocław 2014, pp. 5-22
URL: http://www.acta.media.pl/pl/full/4/2014/000040201400013000120000500022.pdf
Bogoliubova A., Tymków P.
Land cover changes and dynamics of Yuntolovsky Reserve
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), s. Geodesy and Cartography, Vol. 17 No. 3 (#03), Wrocław 2014
URL: http://www.ejpau.media.pl/volume17/issue3/art-03.html
Bryś H., Siejka Z., Osada E.
Innowacyjna metoda eliminacji refrakcji horyzontalnej w tunelowej sieci realizacyjnej
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Vol. 2 No. 2, Kraków 2014, pp. 585-598
DOI: 10.14597/infraeco.2014.2.2.043
URL: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17348.htm?plik=1574
Fitrzyk M., Kopańczyk K., Dogru A. Ö., Keskin M.
Additive approach to soil water erosion risk assessment using principal component analysis
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), s. Geodesy and Cartography, Vol. 17 No. 3 (#08), Wrocław 2014
URL: http://www.ejpau.media.pl/volume17/issue3/art-08.html
Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K., Kowalski K.
Measurements of deviations from circularity of rotating parts of the machine by using fibre signalling based on the example of the lathe spindle
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 13 No. 1-2, Wrocław 2014, pp. 23-36
URL: http://www.acta.media.pl/pl/full/4/2014/000040201400013000120002300036.pdf
Hadaś T., Bosy J., Kapłon J., Rohm W., Sierny J., Wilgan K.
Meteorologia GNSS
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 1 No. (244), Warszawa 2014, pp. 44-48
URL: http://geoforum.pl/?menu=47064&page=edition2&id=1229&id_article=1283&link=tomasz-hadas-jar (...)
Hordyniec P.
Modelling of Zenith Tropospheric Delays and Integrated Water Vapour Values
Geodetický a kartografický obzor, Vol. 60/102 No. 12, Praha - Bratislava 2014, pp. 309-317
URL: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201412.pdf
Kaczmarek I., Iwaniak A., Łukowicz J.
New Spatial Planning Data Access Methods through the implementation of the Inspire Directive
Real Estate Management and Valuation, Vol. 22 No. 1, 2014, pp. 9-21
URL: http://scholar.google.pl/citations?view_op=view_citation&hl=pl&user=tCqB0awAAAAJ&sortby=pu (...)
Nowicka E., Olszewska B., Kopańczyk K., Klimczak H., Pływaczyk L.
Ocena zmienności poziomu wód gruntowych z zastosowaniem gradientowego pola wektorowego
Inżynieria Ekologiczna, Vol. 39 No. , Warszawa 2014, pp. 105-113
DOI: 10.12912/2081139X.55
URL: http://www.ineko.net.pl/Ocena-zmiennosci-poziomu-wod-gruntowych-z-zastosowaniem-gradientow (...)
Pawłuszek K., Ziaja M., Borkowski A.
Ocena dokładności wysokościowej danych lotniczego skaningu laserowego systemu ISOK na obszarze doliny rzeki Widawy
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 13 No. 3-4, Wrocław 2014, pp. 27-38
URL: http://www.acta.media.pl/pl/full/4/2014/000040201400013000340002700038.pdf

Conference proceedings

Araszkiewicz A., Bosy J., Figurski M.
Założenia i realizacja projektów European Plate Observing System (EPOS) oraz Global Geodetic Observing System (GGOS-PL)
Seminarium "Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki", Grybów, 25-29 września 2014 (referat zaproszony)
URL: http://www.rogopen.gik.pw.edu.pl/phocadownload/Gryb_2014/Sesja%201/Araszkiewicz,Figurski,B (...)
Bęcek K.
Kompleksowa technologia aktualizacji geodanych z wykorzystaniem wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych, nowoczesnych metod identyfikacji zmian treści mapy oraz bezzałogowych statków latających
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Bęcek K.
The Internet of Things: Are we at the Fringes of a Paradigm Shift in Geomatics?
XXV FIG Congress 2014 "Engaging the Challenges - Enhancing the Relevance", Kuala Lumpur, Malaysia, 16-21 June 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-10
URL: http://www.fig.net/pub/fig2014/papers/ts01e/TS01E_becek_7042.pdf
Bęcek K.
Copernicus sentinel: najnowszy program zobrazowań powierzchni ziemi oraz jego znaczenie dla rozwoju fotogrametrii i teledetekcji w Polsce i na świecie
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Borkowski A., Jóźków G., Ziaja M., Bęcek K.
Accuracy of 3D Building Models Created Using Terrestrial and Airborne Laser Scanning Data
XXV FIG Congress 2014 "Engaging the Challenges - Enhancing the Relevance", Kuala Lumpur, Malaysia, 16-21 June 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-10
URL: http://www.fig.net/pub/fig2014/papers/ts08k/TS08K_borkowski_jozkow_et_al_7003.pdf
Bosy J., Kapłon J., Rohm W., Hadaś T., Sierny J., Wilgan K., Hordyniec P.
Real-time GNSS and meteorological activities at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
IGS Workshop 2014, 23-27 May 2014, Pasadena, California, USA (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igs.org/assets/pdf/Workshop%202014%20-%20PS05%20-%20Bosy%20-%202111%20-%20Real- (...)
Bosy J., Kapłon J., Rohm W., Sierny J., Wilgan K., Hadaś T., Hordyniec P.
From GNSS and meteorological data to NRT 4D water vapour distribution - GNSS meteorology activities at WUELS
European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna, Austria, 28 April - 2 May 2014. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-9579.pdf
Bosy J., Szafranek K., Wielgosz P., Rohm W., Figurski M., Kapłon J., Kroszczyński K., Stępniak K., Hadaś T., Wilgan K., Nykiel G., Sierny J., Hordyniec P., Paziewski J.
COST ACTION ES1206 GNSS4SWEC - GNSS and GNSS-met activities in POLAND
GNSS4SWEC MC & WG, Golden Sands, Bulgaria, 11-12 September 2014 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://suada.phys.uni-sofia.bg/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/POLAND_JB2014-Bulgaria.pdf
Bosy J., Wielgosz P., Rohm W., Paziewski J., Kapłon J., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Hadaś T., Wilgan K., Sierny J., Krukowska M., Hordyniec P.
Aplikacyjne wykorzystanie sieci stacji referencyjnych GNSS
Seminarium KG PAN pt. "Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki", Grybów, 25-27 września 2014 r. (referat zaproszony), pp. 74
URL: http://www.rogopen.gik.pw.edu.pl/phocadownload/Gryb_2014/Sesja%204/Bosy,Wielgosz_Aplikacyj (...)
Bryś H., Siejka Z., Osada E.
Innowacyjny sposób eliminacji poziomej refrakcji tunelowej
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Innowacyjne technologie geodezyjne - zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki", Kamionka, 28-30 maja 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 72-74
URL: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/innowacyjne-technologie-ksiazka1.pdf
Cacoń S. Weigel J.
Twenty years of cooperation between the Institute of Geodesy - Wrocław University of Environmental and Life Science and the Brno University of Technology
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 7
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Cacoń S., Mąkolski K., Kaczałek M.
Badania przemieszczeń bloków skalnych w rejonie masywu Szczelińca Wielkiego i Małego w Górach Stołowych
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 26-27
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Cacoń S., Mąkolski K., Kaczałek M.
Idea i zakres badań geodezyjnych realizowanych w wnętrzu oraz otoczeniu Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 26
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Cacoń S., Mąkolski K., Kaczałek M.
Prace geodezyjne zrealizowane w Jaskini Niedźwiedziej przez pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego, Kletno, 16-19 października 2014 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 61
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/48_Symp_Speleologiczne_2014_Kletno_program.pdf
Ćmielewski K., Jamroz O., Gołuch P., Kuchmister J., Mąkolski K., Ćmielewski B., Wilczyńska I.
Przyrządy specjalne stosowane w badaniach geodynamicznych i pomiarach przemieszczeń
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 27-28
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P.
Contactless geodetic measurements of elongated engineering objects by using laser beams
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Bryś H.
Bezstykowy pomiar prostoliniowości obiektu wydłużonego na przykładzie szyny podsuwnicowej
Konferencja Naukowo-techniczna "Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa", Warszawa - Serock, 26-28 czerwca 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_KNT_G (...)
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Ćmielewski B., Wilczyńska I.
Pomiar niwelacyjny punktów niedostępnych z zastosowaniem dalmierza laserowego
I Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych, Warszawa, 4 kwietnia 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 33
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_I_Ogo (...)
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Mąkolski K., Ćmielewski B.
Zastosowanie pionu optoelektronicznego do obserwacji przemieszczeń ściany konstrukcyjnej budynku
I Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych, Warszawa, 4 kwietnia 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 34
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_I_Ogo (...)
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Mąkolski K., Jamroz O., Wilczyńska I., Ćmielewski B.
Specjalna aparatura do badań geodynamicznych i pomiaru przemieszczeń
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 28
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Ćmielewski K., Mąkolski K., Kuchmister J., Gołuch P.
Realizacja inżynierskich pomiarów geodezyjnych, w ramach procesu dydaktycznego, w sali dydaktycznej IIIM Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Konferencja Naukowo-techniczna "Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa", Warszawa - Serock, 26-28 czerwca 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 22
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_KNT_G (...)
Dzikowska T.
Szacunek porównawczy w scaleniu gruntów a wycena rynkowa gruntów scalanych
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Dzikowska T., Mąkolski K.
Technika GNSS jako usprawnienie w pracach scalania gruntów
Seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", Brno, 06.02.2014. Sbornik referátů , pp. 109-112
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Dzikowska_T_Makolski_K_Technika_GNSS_Druzicove_metody_ (...)
Fitrzyk M.
Estimating soil losses and relative erosion rates using high resolution SAR interferometry
34th EARSeL Symposium "European remote sensing - new opportunities for science and practice", Warsaw, Poland, June 16-20, 2014 (referat lub poster)
Fitrzyk M., Kopańczyk K.
Ocena możliwości wykorzystania danych satelitarnych do zasilenia i aktualizacji wybranych warstw numerycznej mapy sozologicznej
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Fitrzyk M., Kopańczyk K.
Mitigating the atmospheric effect on Synthetic Aperture Radar – methods of atmospheric correction in InSAR measurements
22nd Cartographic School "Geoinformatics and Atmospheric Science", Wałbrzych-Książ, Poland, 6-9 May, 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 44-45
URL: http://cartoschool.uni.wroc.pl/images/abstracts/22nd_cartographic_school_2014_abstracts.pdf
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Zastosowanie metody fotogrametrycznej do okreśłenia odchyłki położenia osi badanego elementu od nominalnego kierunku
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J., Ćmielewski B., Wilczyńska I.
Koncepcja geodezyjnych sytuacyjnych pomiarów punktów przy braku bezpośredniej wizury
Konferencja Naukowo-techniczna "Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa", Warszawa - Serock, 26-28 czerwca 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 29
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_KNT_G (...)
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J., Wilczyńska I., Ćmielewski B.
Zestaw pomiarowy do wyznaczenia znacznych różnic wysokości w obiektach budowlanych
I Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych, Warszawa, 4 kwietnia 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 36
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_I_Ogo (...)
Grzeja O.
Determination of noise in the frequency band of GPS L1, L2 for station EPN/ASG-EUPOS "WROC"
Problemy nedropol'zovaniâ : Meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učených: Sbornik naučnych trudov - Čast' I / red. V.L. Truško, L. S. Sin’kov, U. M. Sišuk, A. N. Martem’ânova ; Sankt-Peterburg 23-25 aprelâ 2014 g. (referat, materiały konferencyjne), pp. 128
Hadaś E.
Acquisition of digital water surface model from ISOK flood hazard maps
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Hadaś E.
GIS system for 3D visualization of hydrodynamic modeling of flood flows in river valleys
Proceedings of the 16th International Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2014", Brno, Czech Republic, 30.01.2014 (referat, CD-ROM), pp. 390
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Hadas_Edyta_Juniorstav2014.pdf
Hadaś E., Tymków P., Klimczak H.
GIS system supplying hydrodynamic modeling and there-dimensional visualization of its result
22nd Cartographic School "Geoinformatics and Atmospheric Science", Wałbrzych-Książ, Poland, 6-9 May, 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 57-58
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/HadasE_TymkowP_KlimczakH_poster_Ksiaz_2014.jpg
Hadaś T.
In house developed software for GNSS PPP real-time positioning - GNSS-WARP
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Hadaś T., Bosy J.
GNSS-WARP - Real-Time GNSS PPP Software
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Hadaś T., Bosy J., Kapłon J.
Application of troposphere delay models into real-time GNSS Precise Point Positioning
22nd Cartographic School "Geoinformatics and Atmospheric Science", Wałbrzych-Książ, Poland, 6-9 May, 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 45-46
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/HadasT_BosyJ_Kaplon_J_poster_KSIAZ_22_CC_05-2014.jpg
Hadaś T., Santos M., Garcia A., Bosy J., Kapłon J.
Near real-time and real-time GNSS Precise Point Positioning with external a priori troposphere models
European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna, Austria, 28 April - 2 May 2014. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-9707.pdf
Hadaś T., Santos M., Garcia A., Bosy J., Kapłon J.
Tropospheric delay constraining in real-time GNSS Precise Point Positioning
IGS Workshop 2014, 23-27 May 2014, Pasadena, California, USA (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igs.org/assets/pdf/Workshop%202014%20-%20PS12%20-%20Hadas%20-%202110%20-%20Trop (...)
Harvey F., Jones J., Scheider S., Iwaniak A., Kaczmarek I., Łukowicz J., Strzelecki M.
Little steps towards big goals. Using linked data to develop next generation spatial data infrastructures (aka SDI 3.0)
Proceedings of the AGILE'2014 International Conference on Geographic Information Science "Connecting a Digital Europe through Location and Place", Huerta, Schade, Granell (Eds.), Spain, Castellón, June 3-6, 2014 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.agile-online.org/Conference_Paper/cds/agile_2014/agile2014_110.pdf
Hordyniec P.
Modeling zenith delays and integrated water vapour
Proceedings of the 16th International Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2014", Brno, Czech Republic, 30.01.2014 (referat, CD-ROM), pp. 365
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Hordyniec_Pawel_Juniorstav2014.pdf
Hordyniec P., Rohm W.
Comparison of radiosonde and GPS-RO profiles over Poland
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Hordyniec P., Rohm W., Wilgan K., Kapłon J., Hadaś T., Sierny J., Huang C.-Y., Tseng T.-P., Bosy J.
Porównanie profili GPS-RO z obserwacjami radiosondażowymi na terenie Polski
Konferencja "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Olsztyn, 23-25.06.2014 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.uwm.edu.pl/sat2014/index.php/program-konferencji
Hordyniec P., Ziaja M.
Ocena efektywności metod nauki
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna w ramach przedmiotu studiów doktoranckich "Podstawy dydaktyki wyższych uczelni: Kompetencje nauczyciela szkoły wyższej jako mistrzostwo pedagogiczne", Wrocław, 4.02.2014
URL: http://www.up.wroc.pl/p/nauka/studia_doktoranckie/monografia_pedagogika_2014.pdf
Iwaniak A., Łukowicz J., Strzelecki M., Kaczmarek I.
Opening SDI Metadata for Linked Open Data
GI_Forum 2014: Symposium and Exhibit GIScience & Technology Learning with GI: Geospatial Innovation for Society, Salzburg, Austria, July 1-4, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 2
URL: http://www.johannesscholz.net/LOD14/abstracts/LOD_GIForum_2014_Iwaniak_etal.pdf
Iwaniak A., Strzelecki M., Kaczmarek I., Łukowicz J.
Publishing metadata in Linked Open Data manner Building bridge between INSPIRE and Web 3.0
INSPIRE Conference 2014 "INSPIRE for good governance", Aalborg, Denmark, 16-20 June 2014 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/19.06_4_11.00_Adam_Iwaniak.pdf
Jamroz O., Badura J., Łój M., Porzucek S.
Wilkanów framework fault based on geophysical data, Sudety Mts., SW Poland
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13-14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Jamroz O., Stemberk J., Cacoń S.
Evaluation of current geodynamic activity of the Waliszow-Nowa Morava tectonic zone in the view of crack gauge TM71 measurements in chosen points
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 25
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Jarząbek-Rychard M.
Modelowanie zabudowy 3D na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego za pomocą hybrydowych algorytmów rekonstrukcji
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 16
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Jarząbek-Rychard M.
3D building modeling using roof topology graphs
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Kaczmarek A., Cacoń S., Weigel J.
Contemporary vertical movements on the faults of the Sudetes in the area of Polish and Czech Republic based on leveling data
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 27
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Kaczorowski M., Aleksandrowski P., Borkowski A., Ćmielewski K., Fijałkowska L., Gołuch P., Jóźwik M., Kasza D., Kuchmister J., Przylibski T., Wronowski R., Szczerbowski Z., Zdunek R.
Nowe perspektywy badań tektonicznych w laboratorium geodynamicznym w Książu
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12-13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Kaczorowski M., Borkowski A., Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J., Zdunek R.
New concept of integrated tectonic studies in the geodynamic laboratory of SRC in Książ
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 29-30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Kapłon J.
Wpływ czynników troposferycznych na wyznaczenie pionowych ruchów skorupy ziemskiej w Sudetach
Konferencja "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Olsztyn, 23-25.06.2014 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.uwm.edu.pl/sat2014/index.php/program-konferencji
Kapłon J.
GNSS meteorology. Near real-time estimation of the state of troposphere over the area of Poland
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Kapłon J., Sierny J., Wilgan K., Hadaś T., Rohm W., Bosy J., Hordyniec P.
GNSS meteorology processing activities at WUELS. Current status, results and plans
1st ES1206 GNSS4SWEC Workshop, Munich, Germany, February 26-28, 2014 (poster)
Kasprzak M., Ziaja M., Jóźków G., Borkowski A.
Fluvial transport of the largest grains in river bed: terrestrial laser scanning monitoring (Łomniczka river, Karkonosze Mts.)
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 32-34
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Kaźmierski K.
Model UNBe.eu for EGNOS
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 37
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Klimczak H.
Geospatial climatologic analyses and their use in other scientific disciplines
22nd Cartographic School "Geoinformatics and Atmospheric Science", Wałbrzych-Książ, Poland, 6-9 May, 2014 (referat lub poster)
Klimczak H., Kopańczyk K., Nowicka E., Olszewska B., Pływaczyk L.
Wykorzystanie gradientowego pola wektorowego poziomu wód gruntowych do badania ich zmienności
Konferencja Naukowa "Gospodarka Wodna w Kształtowaniu i Ochronie Środowiska" oraz Jubileusz 45-lecia twórczej pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Anny Pływaczyk, Wrocław-Pierwoszów, 28-30.05.2014 (referat)
URL: http://miks.up.wroc.pl/konf2014/
Kontny B., Grzempowski P., Aleksandrowski P., Schenk V., Schenková Z.
Horizontal deformation of the earth's crust in the area of the Sudeten and its northern foreland (SW Poland) based on GPS data from the period 1997-2012
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 40-41
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Kontny B., Kapłon J., Schenk V., Schenkova Z., Badura J.
Integration of permanent and periodic GPS/GNSS measurements for local and regional geodynamic research in the area of the Polish-Czech Network SUDETEN
European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna, Austria, 28 April - 2 May 2014. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-14688-1.pdf
Kopańczyk K., Fitrzyk M.
The potential of remotely-sensed data for supplying chosen layers of sozological map - the study case in Sudety Mountains
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Kuchmister J., Gołuch P., Ćmielewski K., Mąkolski K.
Opracowanie projektu i kalibracja tulei reperowej do niwelacji punktów wysokościowych częściowo zabudowanych
Konferencja Naukowo-techniczna "Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa", Warszawa - Serock, 26-28 czerwca 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 38
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_KNT_G (...)
Kuchmister J., Gołuch P., Ćmielewski K., Mąkolski K., Wilczyńska I.
Monitorowanie przemieszczeń pionowych budynku "Geodezji" Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
I Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych, Warszawa, 4 kwietnia 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 37
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_I_Ogo (...)
Kulczycki G., Grocholski P., Stępień P., Michalski A.
Comparison of the Variable Potassium Fertilization on the Light and Heavy Soils
Proceedings of 12th International Conference on Precision Agriculture, ISPA - The International Society of Precision Agriculture, July 20-23, Sacramento, California, USA (referat, materiały konferencyjne), pp. p. 14
URL: https://www.ispag.org/proceeding_module/authors/default/result/filter/M/author_id/71495 h (...)
Łukowicz J., Iwaniak A.
Identification of events and processes in linked open data generated from SDI resources
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 22-23
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Mąkolski K.
Omówienie zakresu prac pomiarowych realizowanych przy budowie oraz w badaniach deformacji inżynierskich obiektów mostowych
Konferencja Naukowo-techniczna "Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa", Warszawa - Serock, 26-28 czerwca 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 44
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_KNT_G (...)
Mąkolski K., Bosy J., Kontny B.
Badania współczesnych ruchów Karkonoszy oraz przyległych jednostek geologicznych
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Mąkolski K., Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Jamroz O., Belka M.
The study of displacements of "Geodesy" WUELS building which arising due to construction works carried out in the immediate its vicinity
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 44-45
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Mąkolski K., Grzeja O.
Badania deformacji przestrzennych stalowych konstrukcji wysmukłych
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14-15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Mąkolski K., Grzeja O., Jakubów P.
Selected issues concerning the determination of displacement position of objects of slender steel-spatial structures
6th International Conference on Safety and Durability of Structures, Wrocław, Poland, May 13-15, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_K_Makolski_K_Wilczynska_I_6th_Int_Conf_Safe (...)
Mąkolski K., Kaczałek M.
Badania geodezyjne realizowane dla ochrony obiektów przyrody nieożywionej na terenie wybranych obszarów Dolnego Śląska
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (referat zamawiany)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Makolski_Kaczalek_Badania_geodezyjne_XXII_JSG_2014.pdf
Mąkolski K., Kaczałek M.
Wybrane zagadnienia związane z odtwarzaniem położenia granic nieruchomości
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Mąkolski K., Kaczałek M., Dzikowska T.
Wybrane zagadnienia związane z wyznaczaniem granic nieruchomości
Seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", Brno, 06.02.2014. Sbornik referátů , pp. 113-118
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Makolski_K_Kaczalek_M_Dzikowska_T_Wybrane_zagadnienia_ (...)
Mąkolski K., Kaczałek M., Kostka S.
Próba powiązania ciągów korytarzy i sal jaskiniowych z powierzchnią terenu w rejonie Jaskini Niedźwiedziej
Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego, Kletno, 16-19 października 2014 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 93
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/48_Symp_Speleologiczne_2014_Kletno_program.pdf
Mąkolski K., Kuchmister J., Ćmielewski K., Gołuch P.
Zastosowanie pomiarów niwelacji precyzyjnej do badania przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanych we Wrocławiu w rejonie Placu Grunwaldzkiego
Konferencja Naukowo-techniczna "Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa", Warszawa - Serock, 26-28 czerwca 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 45
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_KNT_G (...)
Mąkolski K., Kuchmister J., Ćmielewski K., Gołuch P.
A determination of subsidence of buildings belonged to the Wrocław University of Environmental and Life Sciences
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 25
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Mendela M.
Zastosowanie algorytmów ?-shape i Vectorize Buildings do identyfikacji budynków w chmurze punktów lotniczego skaningu laserowego w celu weryfikacji aktualności bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k)
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 31-32
Mendela M., Bielawski B.
The use of airborne laser sanning for identification of rivers to automatic updating of the datasets of the Topographic Objects Database (BDOT10k)
22nd Cartographic School "Geoinformatics and Atmospheric Science", Wałbrzych-Książ, Poland, 6-9 May, 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 58-59
URL: http://cartoschool.uni.wroc.pl/images/abstracts/22nd_cartographic_school_2014_abstracts.pdf
Mendela M., Borkowski A.
Comparison of alpha shape and draw polygons algorithms for delineation of water bodies in airborne laser scanning point clouds
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 26
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Mianowski G., Iwaniak A.
Towards automatic urban landscape character assessment using geotagged images
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 27
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Mróz M., Ślesiński P., Fitrzyk M., Mleczko M.
Fotogrametryczne i tematyczne opracowanie danych hiperspektralnych z kamery Rikola 2D rejestrowanych z ultralekkiego drona MD4-1000
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Nałęcz T., Ryżyński G., Iwaniak A.
Linked Open Data usage in geohazard system supporting crisis management
INSPIRE Conference 2014 "INSPIRE for good governance", Aalborg, Denmark, 16-20 June 2014 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/19.06_4_11.00_Tomasz_Nalecz.pdf
Patrzałek C., Ćmielewski B., Bęcek K., Gołuch P., Wilczyńska I.
Ocena dokładności chmury punktów pozyskanej przy pomocy bezzałogowego statku latającego
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Patrzałek C., Dąbek P., Ćmielewski B., Wilczyńska I., Stodolak R.
Monitorowanie erozji na skarpach zbiornika małej retencji w terenach górskich
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Patrzałek C., Wilczyńska I., Ćmielewski B., Stodolak R., Śpitalniak M.
Metody pozyskiwania informacji o terenie na potrzeby numerycznego modelowania zjawisk powodziowych
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 33
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Pawłuszek K., Borkowski A.
Próba automatyzacji identyfikacji skarp osuwiskowych na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 33
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Perski Z., Wojciechowski T., Wójcik A., Borkowski A.
Monitoring of landslide dynamics with LIDAR, SAR interferometry and photogrammetry. Case study of Kłodne landslide (Southern Poland)
Proceedings of World Landslide Forum 3 "Landslide Risk Mitigation: Toward a Safer Geoenvironment", 2-6 June 2014, Beijing, China (referat, materiały konferencyjne), pp. 49
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Perski_Wojciechowski_Wojcik_Borkowski_Monitoring_of_la (...)
Rohm W., Brenot H., Kačmařík M., Manning T., Rapant L., Geiger A.
GNSS tomography current status and road ahead
1st ES1206 GNSS4SWEC Workshop, Munich, Germany, February 26-28, 2014 (referat zaproszony)
Rohm W., Kryza M., Kapłon J., Wilgan K., Bosy J.
The emerging data source in NWP models assimilation scheme; potential of the ground-based GNSS networks
22nd Cartographic School "Geoinformatics and Atmospheric Science", Wałbrzych-Książ, Poland, 6-9 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://cartoschool.uni.wroc.pl/images/abstracts/22nd_cartographic_school_2014_abstracts.pdf
Rohm W., Kryza M., Wilgan K., Kapłon J., Stanek M.
GNSS observations as a numerical weather prediction data source, a way forward to enhanced forecast quality; aims, challenges and plans for 2014-2017
AGU Fall Meeting 2014, San Francisco, USA, December 15-19, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. A41L-02
URL: https://agu.confex.com/agu/fm14/meetingapp.cgi#Paper/21552
Sośnica K., Jäggi A., Thaller D., Dach R., Meyer U.
Earth Rotation and Gravity Field Parameters from Satellite Laser Ranging
19th International Workshop on Laser Ranging, Celebrating 50 Year of SLR: Remembering the Past and Planning for the Future, October 27-31, 2014, Annapolis, Maryland, USA (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://cddis.gsfc.nasa.gov/lw19/docs/2014/Abstracts/3072.pdf
Sośnica, K., Dach R., Thaller D., Jäggi A., Beutler G. , Arnold D.
Processing 20 years of SLR observations to GNSS satellites
19th International Workshop on Laser Ranging, Celebrating 50 Year of SLR: Remembering the Past and Planning for the Future, October 27-31, 2014, Annapolis, Maryland, USA (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://cddis.gsfc.nasa.gov/lw19/docs/2014/Abstracts/3070.pdf
Sowa W.
Badanie aktywności struktur tektonicznych na obszarze Polski na podstawie obserwacji z sieci ASG-EUPOS
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 33
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Sowa W.
An attempt to identify the movements of selected Polish tectonic structures on the basis of velocities of ASG-EUPOS permanent stations
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Sowa W.
An attempt to analyze geodetic and seismic data to detect contemporary activity of tectonic structures in the area of Poland
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 53
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Sowa W., Mąkolski K.
Omówienie zapisów zawartych w wybranych aktach normatywnych obowiązujących w wykonawstwie geodezyjnym po roku 2012
XXII Jesienna Szkoła Geodezji "40-lecie badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska" oraz Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stefana Caconia, Wrocław, 22-23 września 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/22_jsg_2014_zeszyt_streszczen.pdf
Strzelecki M., Iwaniak A.
Spatial feature characteristics extraction for ontology creation process
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31-32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Thaller D., Sośnica K., Steigenberger P., Roggenbuck O., Dach R.
Pre-combined GNSS-SLR solutions for the ITRF2013
19th International Workshop on Laser Ranging, Celebrating 50 Year of SLR: Remembering the Past and Planning for the Future, October 27-31, 2014, Annapolis, Maryland, USA (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://cddis.gsfc.nasa.gov/lw19/docs/2014/Presentations/3079_Thaller_presentation.pdf
Trojanowicz M., Gawron K., Osada E.
Accuracy of gravity data prediction and its effect on the accuracy of local quasigeoid modelling - case study for the area of Poland
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 34
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Tymków P., Hadaś E., Baranowski J.
Segmentacja danych LiDAR dla obszarów leśnych na potrzeby zasilania baz danych 3D
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 43
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Tymków P., Hadaś E., Jarząbek-Rychard M., Karpina M., Borkowski A.
Prezentacja zasięgu zagrożenia powodziowego w systemach GIS 3D w aspekcie standardu CityGML
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D", Poznań - Wąsowo, 18-19.09.2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 44
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XIX_Ogolnopolskie_Symp_Nauk_Zdalne_metody_Poznan-Wasowo_2014.pdf
Tymków P., Karpina M., Hadaś E., Jarząbek-Rychard M., Borkowski A., Bogoliubova A.
3D spatial database supplying in aspect of CityGML standard
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 35
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Wilczyńska I.
Geodetic and optoelectronic techniques in examination of the geometric state structural elements
International Forum-Competition of Young Researchers "Topical Issues of Rational Use of Natural Resources", Sankt Petersburg, Russia, April 23-25, 2014 (referat)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Wilczynska_I_Petersburg_2014.pdf
Wilczyńska I., Ćmielewski B., Gołuch P., Ćmielewski K.
Badanie geometrii elementów obiektów budowlanych na przykładzie pomiaru ugięcia belki konstrukcyjnej
Konferencja Naukowo-techniczna "Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa", Warszawa - Serock, 26-28 czerwca 2014 (poster, materiały konferencyjne), pp. 67
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Makolski_Wilczynska_KNT_G (...)
Wilczyńska I., Ćmielewski B., Patrzałek C.
A low-cost technology in a structural monitoring on an example of ceiling beams
Proceedings of the 16th International Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2014", Brno, Czech Republic, 30.01.2014 (referat, CD-ROM), pp. 376
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Wilczynska_Izabela_Cmielewski_Bartlomiej_Patrzalek_Cie (...)
Wilczyńska I., Ćmielewski K.
Modern measurement techniques in safety issues of the construction elements
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 38
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf
Wilczyńska I., Idzikowski R., Ćmielewski B., Ćmielewski K.
MEMS technology in safety issues of construction elements
6th International Conference on Safety and Durability of Structures, Wrocław, Poland, May 13-15, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 33
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_K_Makolski_K_Wilczynska_I_6th_Int_Conf_Safe (...)
Wilczyńska I., Idzikowski R., Ćmielewski B., Świerzko R., Śniady P.
Badania laboratoryjne belek sandwiczowych wspierane technikami geodezyjnymi
VII Sympozjum "Kompozyty, konstrukcje warstwowe", Wrocław-Pawłowice, 15-18 października 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 73-74
URL: http://www.ptmts.pwr.wroc.pl/VII%20Sympozjon/sympozjon.html
Wilgan K.
Meteorological parameters calculated from numerical weather prediction model
Proceedings of the 16th International Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2014", Brno, Czech Republic, 30.01.2014 (referat, CD-ROM), pp. 377
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Wilgan_Karina_Juniorstav2014.pdf
Wilgan K., Rohm W., Bosy J., Sierny J., Kapłon J., Hadaś T., Hordyniec P.
Numeryczny Model Prognozy Pogody na potrzeby precyzyjnego pozycjonowania GNSS
Konferencja "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Olsztyn, 23-25.06.2014 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.uwm.edu.pl/sat2014/index.php/program-konferencji
Wilgan K., Rohm W., Bosy J., Sierny J., Kapłon J., Hadaś T., Hordyniec P.:
Multi-observation integrated model of troposphere - current status
European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna, Austria, 28 April - 2 May 2014. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-7108.pdf
Zdunek R., Kaczorowski M., Borkowski A., Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J.
Results of three years long measurements from GNSS station of geodynamic laboratory of SRC in Książ in relation to recent tectonic activity
15th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Karlov pod Pradědem, Czech Republic, November 5-8, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 68-69
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/15th_Cz-P_Workshop_2014_Karlov_Abstracts.pdf
Ziaja M.
Comparison of Filtering Algorithms for Digital Elevation Model Generation in Landslide Areas / Earth System Monitoring & Modelling
ESA Earth Observation Summer School, ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy, 4-14 August 2014 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Ziaja_ESA_Summer_School_2014.jpg
Ziaja M.
Mountain Streams Bed Monitoring Using Terrestrial Laser Scanning Data
27th International Geodetic Student Meeting (IGSM), Istanbul, Turkey, 25.06-1.07 2014 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Ziaja_IGSM_Istanbul_2014.jpg
Ziaja M., Borkowski A.
Accuracy analysis on 3D building models reconstructed from co-registered terrestrial and airborne laser scanning point clouds
4th Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Lądek-Zdrój, Poland, 15-17 May, 2014 (referat, materiały konferencyjne), pp. 39
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Brno-Wroclaw_Ladek-Zdroj_2014_Abstracts.pdf