Publications

Books and Book Editorships

Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
Modelowanie sonoryczne w edukacji niewidomych. The sonic modelling in blind people education (the chosen parts)
Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999, p. 100
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Krzywicka-Blum_Kuchmister_Modelowanie_sonoryczne_w_edu (...)
Świątkiewicz A.
Informator dydaktyczny na rok akademicki 1998/1999, kierunek Geodezja i Kartografia
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1999, p. 80
Osada E.
Analiza, wyrównanie i modelowanie Geo-Danych w Mathcad + CD
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1998, p. 409
Borkowski A.
Stochastisch-geometrische Beschreibung, Filterung und Präsentation des Reliefs
Deutsche Geodätische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (DGK), Reihe C, Heft 431, München 1994, p. 85
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Iwaniak A., Klimczak H.
Analiza istniejących i projektowanych map związanych z produkcją rolną - Część II. Mapy trójwarstwowe
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1994
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Iwaniak A., Klimczak H.
Analiza istniejących i projektowanych map związanych z produkcją rolną - Część I. Mapy jedno- i dwuwarstwowe
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1992
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Iwaniak A., Klimczak H.
Maps connected with agricultural production
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1991, p. 74
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/EKB_JBB_AI_HK_Maps_connected_1991.pdf
Cacoń S.
Wybrane zagadnienia dotyczące sieci geodezyjnych do badania ruchów skorupy ziemskiej
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1980, p. 74

Chapters in books

Krzywicka-Blum E.
Thematic maps at changing scales and the exemplary applications thereof
[w:] The Polish Cartography, GUGiK, Warszawa 1999
Bac-Bronowicz J.
Information Content of Mental Maps of the July 1997 Flood in Wroclaw, Poland
[in:] Maps for Special Users, Krzywicka-Blum E. (Ed.), Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1998
Bac-Bronowicz J.
Mapy A-G "Opady atmosferyczne 1951-1980". Cykl map autorskich
[w:] Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, PAN Oddział Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1997
Świątkiewicz A.
Rolnictwo i użytkowanie gruntów
[w:] Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych, cz. III - Szczegółowe aplikacje zdjęć lotniczych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Projekt PHARE PL. 9206-02-04/II, Akademia Górniczo-Hutnicza, GUGiK, Kraków 1997, pp. A2-1-A2-17
Bac-Bronowicz J., Klimczak H., Krzywicka-Blum E.
Mapa sytuacji, sieci hydrograficznej i rzeźby terenu obszaru badań, skala 1:50000
[w:] Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1996
Bac-Bronowicz J., Klimczak H., Krzywicka-Blum E.
Mapa spadków terenu, skala 1:25000
[w:] Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1996
Cacoń S., Košťák B., Mąkolski K.
Deformacje górotworu Jaskini Niedźwiedziej na skutek antropopresji
[w:] Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1996
Cacoń S., Weigel J., Švábenský O., Kontny B., Jamroz O.
Geodynamika masywu Śnieżnika i obszarów przyległych
[w:] Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1996
Klimczak H.
Mapa - Zmiany na obszarach leśnych w latach 1975-1990, skala 1:25000
[w:] Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1996
Klimczak H.
Mapa - Skład gatunków drzewostanów i kategorie ochronne lasu, skala 1:25000
[w:] Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1996
Klimczak H.
Przekształcenia obszarów leśnych
[w:] Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1996
Krzywicka-Blum E.
Modelowanie kartograficzne zmian w środowisku przyrodniczym
[w:] Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo PAE, Warszawa 1996
Bac-Bronowicz J.
Precipitation Modelling on maps Used in the Optimalisation Agricultural Production
[w:] Maps connected with agricultural production. Red. E. Krzywicka-Blum. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Monografie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1991
Gołuch P., Kaczałek M., Świątkiewicz A.
Zdalne badanie uwilgotnienia gleb (na przykładzie obiektu Potasznia)
[w:] 60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego, cz. III, Słuzba Topograficzna Wojska Polskiego, Warszawa 1991, pp. 21-34

Publications in scientific journals

Bac S., Bac-Bronowicz J.
Zagadnienie określania granic regionów klimatycznych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie (Fol. Univ. Agric. Stetin), s. Agricultura, Vol. 202 No. 79, Szczecin 1999, pp. 133-138
Bac-Bronowicz J.
Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów
Przegląd Geodezyjny, Vol. 8 No. , Warszawa 1999
Bac-Bronowicz J.
III Seminarium na temat "Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów"
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 31 No. 2, Warszawa 1999, pp. 153-154
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=1999&numer=2&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Bac-Bronowicz J.
Seminarium naukowe "Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów"
Przegląd Geodezyjny, Vol. 5 No. , Warszawa 1999
Barlik M., Cacoń S.
Gravity changes observed in the Polish part of Eastern Sudety Mountains and Fore-Sudetic Block in period 1992-1998
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, Vol. VI No. 2, 1999, pp. 8-10
Borkowski A., Burghardt D., Meier S.
A Fast Snakes Algorithm Using the Tangent Angle Function
ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 32 No. 3-2W5, 1999, pp. 61-65
Borkowski A., Meier S.
Versuche zur robusten Snakes-Approximation von Höhenprofilen mit Diskontinuitäten
Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation, Vol. 6 No. , Stuttgart 1999, pp. 381-390
Cacoń S., Bosy J., Kontny B.
The GPS levelling network in the conurbation of Wrocław
Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, Vol. 34 No. 3, Warszawa 1999, pp. 163-170
Cacoń S., Dyjor S.
Neotectonic and recent movements of the earth crust in Polish part of the Sudeten and the Fore-Sudetic Block
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, Vol. VI No. 2, 1999, pp. 11-16
Cacoń S., Iwaniak A., Fułat E., Bąk A., Skrzypińska I.
Mapa cyfrowa jako nośnik informacji w procesie wydobywania kopalin
Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych, Vol. No. , Katowice 1999, pp. 29-34
Jabłoński M., Małańczuk J.
Nawigacyjny system informacyjny
CADCAM Forum, Vol. 10 No. , Warszawa 1999, pp. 29-33
Klimczak H., Krzywicka-Blum E.
Uwagi do recenzji rozdziałów XIV i XVI oraz map 8-11 zamieszczonych w zbiorczej monografii "Masyw Śnieżnika"
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 31 No. 3, Warszawa 1999, pp. 195-196
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=1999&numer=3&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Kontny B., Bosy J.
Rola satelitarnego systemu GPS w definicji i konserwacji geodezyjnego systemu odniesień przestrzennych dla KWB Turów
Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych, Vol. No. , Katowice 1999, pp. 35-38
Košťák B., Cacoń S.
The role of relative observations in multisegment geodynamic research system in Sudeten
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, Vol. VI No. 2, 1999, pp. 17-22
Małańczuk J.
Premierowy opis aplikacji GeoDyn Seg firmy Geopak
Biuletyn Informacyjny TMC, Vol. 2 No. , Warszawa 1999, pp. 5-6
Osada E.
GPS levelling, updating and optimal experiment designing
Geodezja i Kartografia, Vol. No. , Warszawa 1999
Osada E., Trojanowicz M.
Joint total-station and GPS positioning with the use of digital terrain and gravity models
Geodezja i Kartografia, Vol. XLVIII No. 1-2, Warszawa 1999, pp. 39-46
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kottnauer P., Schenková Z.
GPS Network Sudeten and preliminary results of two campaigns 1997 and 1998
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, Vol. Vi No. 2, 1999, pp. 28-30
Świątkiewicz A.
Zdalne metody pozyskiwania informacji o terenie
Aura, Vol. 12 No. , Warszawa 1999
Świątkiewicz A., Gołuch P.
Badanie przydatności zdjęć lotniczych z programu PHARE PL 9206 do aktualizacji map w skali 1:10000 i 1:5000 z zastosowaniem systemu VSD
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 9 No. , Kraków 1999
Bosy J., Kontny B.
Strategy of GPS data processing in local geodynamical networks
Reports on Geodesy, Vol. 9 No. 39, Warszawa 1998, pp. 105-114
Cacoń S., Kontny B., Bosy J.
Recent geodynamics of Eastern Sudety Mountains and Foreland
Reports on Geodesy, Vol. 9 No. 39, Warszawa 1998, pp. 115-124
Iwaniak A., Paluszyński W., Żyszkowska W.
Generalizacja map numerycznych - koncepcja i narzędzia, cz. II
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 30 No. 3, Warszawa 1998, pp. 163-172
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=1998&numer=3&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Iwaniak A., Paluszyński W., Żyszkowska W.
Generalizacja map numerycznych - koncepcja i narzędzia, cz. I
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 30 No. 2, Warszawa 1998, pp. 79-88
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=1998&numer=2&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Klimczak H., Krzywicka-Blum E.
Land use structure and a modified model of IUNG's evaluation of agricultural usability of communes in the Lower Silesia Region
Geodezja i Kartografia, Vol. XLVI No. 4, Warszawa 1998, pp. 323-344
Krzywicka-Blum E.
Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego
Geodezja i Kartografia, Vol. XLVI No. 4, Warszawa 1998, pp. 323-344
Krzywicka-Blum E.
Sonoryczne uwarunkowania kodowania punktów
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XV No. 343, Wrocław 1998
Krzywicka-Blum E.
Discussion
Geodezja i Kartografia, Vol. XLVI No. 3, Warszawa 1998, pp. 233-236
Krzywicka-Blum E.
Połączone seminarium dwóch komisji i grupy roboczej MAK nt. "Mapy dla specjalnych użytkowników"
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 30 No. 3, Warszawa 1998, pp. 244-245
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=1998&numer=3&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Kuchmister J.
Analiza dokładności pozycjonowania punktów w polu operacyjnym digitizera sonorycznego
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XV No. 343, Wrocław 1998
Osada E.
Topography supported total station/GPS positioning
Bollettino di Geodesia e Science Affini, Vol. LVII No. 2, Firenze, Itaty 1998, pp. 133-140
Rejman J., Dudek A., Woźniak J., Zając P.
Elementy systemów informacji geograficznej w dużych zakładach przemysłowych
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, s. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 166 No. 29, Rzeszów 1998, pp. 95-100
Bac-Bronowicz J.
Model symulacyjny warunków aerodynamicznych modyfikowanych przez zabudowę miejską
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Bac-Bronowicz J.
Konstrukcja wielocechowych map regionów opadowych na przykładzie obszaru Dolnego Śląska
Klimatyczne warunki produkcji roślinnej, s. Rolnictwo, Vol. 345 No. , Puławy 1997
Bac-Bronowicz J., Krzywicka-Blum E.
Zastosowanie metod typologicznych w kartograficznych studiach użycia ziemi
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Borkowski A.
Aktywne funkcje sklejane
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997, pp. 61-67
Borkowski A., Burghardt D., Meier S.
Zur optimalen Approximation von Höhenprofilen
Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation, Vol. 4 No. , Wien, Österreich 1997, pp. 281-285
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Borkowski_Burghardt_Meier_Zur_optimalen_VGI_4_1997.pdf
Bosy J., Cacoń S., Kontny B.
Analiza stabilności stacji obserwacji permanentnych GPS "Wrocław"
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Bosy J., Cacoń S., Kontny B.
GPS permannent station Wrocław
Reports on Geodesy, Vol. 3 No. 26, Warszawa 1997
Bosy J., Osada E.
Testowanie metody przetwarzania danych tachymetrycznych w czasie rzeczywistym z włączeniem danych GPS i niwelacyjnych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Gołuch P.
Powiązanie metod przestrzennego wcięcia wstecz i przekształceń rzutowych w analitycznym opracowaniu stereogramu pomiarowego
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Iwaniak A.
Systemy ekspertowe w kartografii i systemach informacji geograficznej
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 29 No. 1, Warszawa 1997, pp. 3-12
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=1997&numer=1&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Iwaniak A., Paluszyński W.
System ekspertowy wspomagający generalizację map wielkoskalowych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Jamroz O.
Zastosowanie metod bezwzględnych i względnych w badaniach geodynamicznych masywu Śnieżnika Kłodzkiego
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Klimczak A., Kontny B.
Pomiar batymetrii dna rzek i zbiorników wodnych z wykorzystaniem echosondy i odbiorników satelitarnych GPS
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Klimczak H.
Zastosowanie bazy danych tematycznych do analizy zmian na obszarach leśnych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Kontny B., Bosy J., Mąkolski K.
Koncepcja bazy danych przestrzennych dla badań geodynamicznych na przykładzie poligonu geodynamicznego "Rów Paczkowa"
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Krzywicka-Blum E.
Tematyka kartograficzna na XVI Jesiennej Szkole Geodezyjnej
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 29 No. 4, Warszawa 1997, pp. 280-281
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=1997&numer=4&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J.
Zastosowanie metod typologicznych w kartograficznych studiach użycia ziemi na przykładzie warunków naturalnych Dolnego Śląska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Marcinowski Z., Wilczyński R.
Analiza porównawcza naziemnych zdjęć pomiarowych wykonanych na różnych materiałach fotograficznych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Osada E.
Local geoid and gravity field modelling from gravity vector, gravity vector gradient, levelling and GPS data
Bollettino di Geodesia e Scienze Affini, Vol. LVI No. 3, Firenze, Italy 1997, pp. 341-354
Osada E.
Interpolacja pól potencjalnych w systemach GIS
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Osada E., Małańczuk J.
Aktualizacja mapy numerycznej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Osada E., Szczepański J.
Poprawki topograficzne w niwelacji precyzyjnej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Osada E., Trojanowicz M., Małańczuk J.
Koncepcja zintegrowanej sieci geodezyjnej: projekt, wyrównanie, aktualizacja
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIV No. 324, Wrocław 1997
Świątkiewicz A.
Propozycja typologicznej analizy wybranych treści obrazów teledetekcyjnych
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 6 No. , Kraków 1997, pp. 205-212
Bosy J.
Zintegrowany system przetwarzania danych tachymetrycznych, niwelacyjnych i GPS
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIII No. 296, Wrocław 1996
Osada E.
Adjustment of the total station data in real time
Bollettino di Geodesia e Scienze Affini, Vol. LV No. 2, Florence, Italy 1996, pp. 121-130
Osada E.
Interpolacja i aktualizacja wysokości geoidy oraz planowanie optymalnego eksperymentu
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIII No. 296, Wrocław 1996
Osada E.
Transformacja współrzędnych GPS na współrzędne kartograficzne i wysokości niwelacyjne
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIII No. 296, Wrocław 1996
Osada E., Bosy J.
Optimal design of GPS points for local modelling of gravity vector field
Bollettino di Geodesia e Scienze Affini, Vol. LV No. 2, Florence, Italy 1996, pp. 149-159
Osada E., Trojanowicz M.
Height and gravity models in GPS network
Geodezja i Kartografia, Vol. XLV No. 3-4, Warszawa 1996, pp. 135-146
Iwaniak A.
Obiektowo zorientowane systemy SIT
Przegląd Geodezyjny, Vol. 5 No. , Warszawa 1995, pp. 6-9
Meier S., Bethge F., Borkowski A.
Ordinatenabtastung stochastischer Prozesse mit stationären Zuwächsen
Zeitschrift für Vermessungswesen, Vol. 120 No. 2, 1995, pp. 81-91
Osada E., Trojanowicz M.
Metoda pozyskiwania danych grawimetrycznych
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Vol. No. 70, Wrocław 1995
Bac-Bronowicz J.
Seminarium we Wrocławiu na temat "Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów"
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 26 No. 3, Warszawa 1994, pp. 178-180
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=1994&numer=3&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Bac-Bronowicz J.
Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów
Przegląd Geodezyjny, Vol. 3 No. , Warszawa 1994
Bac-Bronowicz J.
Baza danych tematycznych dla środowiska Wrocławia
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Konferencje, Vol. VII No. 255, Wrocław 1994, pp. 73-82
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JBB_Baza_danych_tematycznych_ZNAR_1994.pdf
Bac-Bronowicz J., Bronowicz A.
Geografia zachorowań na nowotwory a zanieczyszczenia powietrza
Informator Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia, rozdział "Higiena i ochrona zdrowia", Vol. No. , Wrocław 1994
Bac-Bronowicz J., Bronowicz A., Gołuch P.
Stan zdrowia ludności wyrażony zachorowalnością i umieralnością na nowotwory złośliwe jako jeden ze wskaźników antropopresji
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XII No. 251, Wrocław 1994, pp. 223-238
Borkowski A., Meier S.
Ein Verfahren zur Schätzung der Rasterweite für digitale Höhenmodelle aus topographischen Karten
Geo-Informations-Systeme, Vol. 1 No. , 1994, pp. 2-5
Gołuch P., Marcinowski P., Świątkiewicz A., Wilczyński R.
Obrazy lotnicze wykonane kamerą UMK dla celów interpretacji tematycznej środowiska geograficznego
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XII No. 251, Wrocław 1994, pp. 213-221
Gołuch P., Świątkiewicz A.
Propozycja wprowadzenia warstwy informacyjnej o obszarach zdrenowanych do systemów informacji terenowej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XII No. 251, Wrocław 1994, pp. 189-196
Osada E., Bosy J., Trojanowicz M.
Optymalne projektowanie punktów GPS dla modelowania wektorowego pola przemieszczeń
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XII No. 251, Wrocław 1994, pp. 13-23
Wilczyński R., Świątkiewicz A., Marcinowski Z., Gołuch P.
Zdjęcia lotnicze rzeki Wisły - rejestracja niskiego stanu wody
Fotointerpretacja w Geografii, Vol. 24 No. , Warszawa 1994, pp. 68-75
URL: http://telegeo.wgsr.uw.edu.pl/Teledetekcja_Srodowiska/tom_24/S-68-75.pdf
Bac-Bronowicz J.
Konstrukcja wielocechowych map tematycznych na przykładzie map rozkładu przestrzennego opadów na obszarze Dolnego Śląska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XI No. 231, Wrocław 1993
Cacoń S., Ciężkowski W., Don J., Hutnik R., Rippel J.
Ocena wpływu działalności kamieniołomu w Kletnie na Jaskinię Niedźwiedzią
Przegląd Geologiczny, Vol. 41 No. 10, Warszawa 1993, pp. 706-712
Meier S., Borkowski A.
Ordinatenabtastung diskreter Signale
Zeitschrift für Vermessungswesen, Vol. 118 No. 1, 1993, pp. 11-20
Bac S., Bac-Bronowicz J., Wzorek Z.
Warunki agroklimatyczne produkcji rolniczej w Sudetach
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Rolnictwo, Vol. LVI No. 214, Wrocław 1992
Meier S., Borkowski A.
Die Äquidistanz von Höhenlinien aus der Sicht der Signalabtastung
Zeitschrift für Vermessungswesen, Vol. 117 No. 11, 1992, pp. 716-726
Borkowski A., Osada E.
Komputerowa realizacja aproksymacji liniowej
Przegląd Geodezyjny, Vol. 63 No. 5, Warszawa 1991, pp. 10-12
Bac-Bronowicz J.
Metoda konstrukcji tematycznych map za pomocą drukarki wierszowej, zapewniająca wiarygodność granic podobszarów
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. VIII No. 193, Wrocław 1990
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Iwaniak A., Klimczak H.
Klasyfikacja i ocena metod kartograficznych do opisu zjawisk przestrzennych z zakresu rolnictwa
Komunikaty Katedry Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Vol. No. , Wrocław 1990
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Iwaniak A., Klimczak H.
Zjawiska przestrzenne związane z rolnictwem w kartografii tematycznej
Komunikaty Katedry Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Vol. No. , Wrocław 1990
Mąkolski K.
Wpływ warunków środowiska kopalni odkrywkowej na dokładność określenia odległości zenitalnej i współrzędnej wysokościowej w sieci przestrzennej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. V No. 188, Wrocław 1990, pp. 57-81
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Makolski_ZNAR_V_188_Wplyw_warunkow_1990.pdf
Borkowski A., Cieśla J., Kontny B.
Program obliczenia sieci modularnych na komputerze IBM XT/AT
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Vol. No. 55, Wrocław 1988, pp. 13-16
Bac-Bronowicz J.
Propozycja nowej metody konstrukcji średnioskalowych map opadu
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. IV No. 167, Wrocław 1987
Borkowski A., Cieśla J.
Kartometr KAR-A2
Przegląd Geodezyjny, Vol. 59 No. 10, Warszawa 1987, pp. 18-19
Bac-Bronowicz J., Kaczałek M.
Geodezyjne i fotogrametryczne określanie przestrzennego kształtu Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie
Przegląd Geodezyjny, Vol. 53 No. 5, Warszawa 1981
Cacoń S., Košťák B.
Displacement registration of sandstone blocks in the Stolowe Gory Mountains, Poland
Bulletin IAEG, Vol. 13 No. , 1976, pp. 117-122

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
Zmiany w dydaktyce technik cyfrowych w kartografii w ciągu ostatnich 5 lat
Seminarium Naukowe "Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i kartograficznych kierunków studiów. Wrocław, 5-6.03.1999 (CD-ROM)
Bac-Bronowicz J.
Combining Traditional and Modern Methods in Practical School Cartography
Proceedings of the 19th International Cartographic Conference (ICC), Ottawa 1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 493-497
Bac-Bronowicz J.
Kartografia i komputerowa grafika map w kształceniu studentów kierunku Geodezja i Kartografia Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz komputerowe wspomaganie kartografii na specjalizacji kartograficznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Konferencje - Multimedia (CD-ROM)
Bac-Bronowicz J., Dancewicz A.
Evaluation of the Influence of Precipitation Conditions on the Transformations of the Land Usage
Proceedings of the 19th International Cartographic Conference (ICC), Ottawa 1999 (poster, materiały konferencyjne)
Bac-Bronowicz J., Klimczak H.
Kartografia i komputerowa grafika map w kształceniu studentów kierunku Geodezja i Kartografia AR Wrocław oraz komputerowe wspomaganie kartografii na specjalizacji kartograficznej UW
Seminarium Naukowe "Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i kartograficznych kierunków studiów. Wrocław, 5-6.03.1999 (CD-ROM)
Borkowski A., Burghardt D., Meier S.
A Fast Snakes Algorithm Using the Tangent Angle Function
ISPRS Conference Automatic Extraction of GIS Objects from Digital Imaginery (referat)
Cacoń S.
Application of GPS technique in engineering measurements
Proceedings of the XI International Scientific Conference, Section 4. - Geodesy and Cartography (referat, materiały konferencyjne), pp. 27-30
Cacoń S., Bosy J., Kontny B.
Satelitarna niwelacja GPS w osnowie wysokościowej "Wrocław 1998"
Seminař z mezinarodni účasti "GPS a vysky", Brno, 1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24-33
Cacoń S., Grzempowski P., Zając P.
Analysis of vertical ground deformation in a large agglomeration on the example of Wrocław
The 9th International FIG Symposium on Deformation Measurements, Olsztyn, Poland, 1999 (poster)
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Podniesienie dokładności pomiaru metodą optycznej prostej odniesienia przez wykorzystanie łaty kątowej
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 401-408
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Zastosowanie geodezyjnej tarczy celowniczej, o zmiennej powierzchni ekranu, do pomiaru liniowości długich obiektów
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 109-115
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Wpływ natężenia oświetlenia na pomiar położenia sygnalizowanego punktu geodezyjnego w pomieszczeniach zamkniętych
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 287-294
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Linie światłowodowe jako imitatory odległości do testowania dalmierzy elektrooptycznych
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 325-337
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Określenie wpływu stopnia zużycia główek szyn podsuwnicowych na dokładność położenia geodezyjnych punktów pomiarowych
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 365-375
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Zastosowanie niwelatora NA 3000 do pomiarów poziomych odkształceń obiektów inżynierskich
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 389-394
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Zastaw pomiarowy do równoczesnego określania prostoliniowości i poziomowości wydłużonych obiektów inżynierskich
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 65-76
Danielski A., Iwaniak A., Izdebski W.
Format wymiany danych TANGO
Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej", Warszawa, 14-15.09.1999 (referat)
Iwaniak A.
Nauczanie GIS
Seminarium Naukowe "Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i kartograficznych kierunków studiów. Wrocław, 5-6.03.1999 (CD-ROM)
Jamroz O.
Monitoring of crust deformation of the Śnieżnik Kłodzki Massif in the background of the geodynamical researches
XI Mezinarodni Vedecka Konference CVST, Brno, 18-20.10.1999. Sbornik prispevek (referat, materiały konferencyjne)
Klimczak H.
A Study of Spatial Layout of Environmental Punctual and Surface Elements in Agricultural Area Management
Proceedings of the 19th International Cartographic Conference (ICC), Ottawa 1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1539-1548
Kontny B.
SIP na kierunku Geodezja i Kartografia AR Wrocław
Seminarium Naukowe "Systemy informacji przestrzennej, automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i kartograficznych kierunków studiów. Wrocław, 5-6.03.1999 (CD-ROM)
Kontny B.
Reference frame control for deformation measurements of open pit mine
The 9th International FIG Symposium on Deformation Measurements, Olsztyn, Poland, 1999 (poster)
Kościuk J., Czerner R., Małańczuk J., Kościuk A., Adamczak Ł.
Atlas Historyczny Wrocławia w wersji numerycznej - Cz. I.
Seminarium Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, 1.12.1999. Raport Serii: Sprawozdania (tekst na prawach rękopisu, CD-ROM)
Kot A., Świątkiewicz A., Kot M.
The conception of monitoring of construction and exploatation of motorways being under the influence of underground mining
The 9th International FIG Symposium on Deformation Measurements, Olsztyn, Poland, 1999 (poster)
Krzywicka-Blum E.
Usability aspect in the proper design of modern urban maps
XI Mezinarodni Vedecka Konference CVST, Brno, 18-20.10.1999. Sbornik prispevek (referat, materiały konferencyjne), pp. 85-88
Krzywicka-Blum E.
Kartografia w programach studiów uczelni rolniczych
XXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Słupsk-Ustka, 14-16.10.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 65-70
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
Sonic Method as Educational Aid for Blind Students - Polish Experirnce
Proceedings of the 19th International Cartographic Conference (ICC), Ottawa 1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 459-464
Kuchmister J., Ćmielewski K.
Pomiary odchyleń pionowych elementów konstrukcji inżynierskich za pomocą pionownika optycznego teodolitu
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 151-157
Mazurkiewicz J., Osada E., Szczepański J., Tosza K.
Techniki sporządzania map numerycznych wykorzystywanych w geodezji
III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w systemach wodnych i kanalizacyjnych", Polanica-Zdrój, 6-9.10.1999 (referat)
Rejman J., Dudek A.
Rola czynników zewnętrznych w badaniach stanu bezpieczeństwa hal przemysłowych
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa, 15-16.03.1999 (referat, materiały konferencyjne), pp. 339-344
Schenk V., Cacoń S., Schenková Z., Kontny B., Bosy J., Kottnauer P.
Geodynamics of East Sudeten
The 22nd General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Symposium G5, Birmingham, 18-30.07.1999 (poster)
Świątkiewicz A., Gołuch P.
Badanie przydatności zdjęć lotniczych z programu PHARE PL 9206 do aktualizacji map w skali 1:10000 i 1:5000 z zastosowaniem systemu VSD
Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji pt. "Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS", Olsztyn-Mierki, 1999 (referat)
Bac-Bronowicz J.
Wykorzystanie techniki cyfrowej w realizacji dydaktyki kartografii
II Ogólnopolska Konferencja "Wspomaganie komputerowe nauczania przedmiotów komunikacyjnych i geodezyjnych na Wydziałach Budownictwa Lądowego", Politechnika Śląska, Gliwice, 19-20.11.1998 r. (referat, materiały konferencyjne)
Bac-Bronowicz J.
Information Content of Mental Maps of the July 1997 Flood in Wrocław, Poland
The Joint Seminar on "Maps for Special Users", Wrocław, Warsaw-Laski, Poland, June 2-4, 1998 (referat, materiały konferencyjne)
Bac-Bronowicz J.
Wykorzystanie techniki cyfrowej w realizacji dydaktyki kartografii
Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji "Wspomaganie nauczania przedmiotów komunikacyjnych i geodezyjnych na Wydziałach Budownictwa Lądowego", Politechnika Śląska, Gliwice, 1998 (referat, materiały konferencyjne)
Bac-Bronowicz J., Klimczak H.
Organizacja danych przestrzennych do opracowania map tematycznych dotyczących gminy, województwa i regionu
XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Problemy Kartografii Tematycznej", Kazimierz Dolny, 8-10.10.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Barlik M., Cacoń S.
Gravity Changes Observed in Polish Part of Sudeten and Sudetic Foreland in Period 1992-1998
Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 5-7.11.1998 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/1st_Cz-P_Workshop_Ramzova_1998_Abstrakty.pdf
Bosy J., Kontny B.
Wpływ modelu troposfery na rozwiązanie lokalnych sieci geodynamicznych
Seminarium "Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji i geodynamice", Wrocław, 25-27.06.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Bosy J., Kontny B.
Strategy of GPS Data processing in local geodynamical networks
23 General Assembly of the European Geophysical Society, Nice, France, 20-24.04.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Bosy J., Kontny B.
Local Geodynamic GPS Networks "GEOSUD" and "SILESIA" - Strategy of Observation Data Processing and First Results
Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 5-7.11.1998 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/1st_Cz-P_Workshop_Ramzova_1998_Abstrakty.pdf
Cacoń S.
Projekt geodynamicznych badań Karkonoszy z zastosowaniem techniki satelitarnej GPS
Sesja naukowa "Geoekologiczne problemy Karkonoszy", Przesieka, 15-18.10.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S.
Ocena możliwości zastosowania kinematycznych metod satelitarnych DGPS i RTK w górnictwie odkrywkowym
XIII Konferencja Katedr Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, Szklarska Poręba, 27-29.09.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S.
Pomiary satelitarne GPS w badaniach geodynamicznych w Polsce Południowo-Zachodniej
Seminář s mezinárodní účastí "Zkusenosti s vyuzitim GPS pro bodova pole", Brno, Czech Republic, 1998. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S.
The measurements and monitoring system with GPS - the basis for reliable data on deformation of an engineering object
XXI FIG International Congress, Brighton, 1998 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Ciszewicz J.
Projekt włączenia niwelacji satelitarnej GPS do odnawianej osnowy wysokościowej Wrocławia
Seminarium "Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji i geodynamice", Wrocław, 25-27.06.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Dyjor S.
Neotectonic and Recent Movements of the Earth Crust in Polish Part of the Sudeten and the Sudetic Foreland
Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 5-7.11.1998 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/1st_Cz-P_Workshop_Ramzova_1998_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Dyjor S.
Sytuacja geodynamiczno-strukturalna w Sudetach i na bloku przedsudeckim oraz charakterystyka badań geodynamicznych na obiekcie Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych
Seminarium "Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji i geodynamice", Wrocław, 25-27.06.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Kontny B., Bosy J.
Recent Geodynamics of Eastern Sudety Mountains and Sudety Foreland
23 General Assembly of the European Geophysical Society, Nice, France, 20-24.04.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Košťák B.
Applying a Multilevel System for Field Mass Movement Monitoring in Sudety Region
Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 5-7.11.1998 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/1st_Cz-P_Workshop_Ramzova_1998_Abstrakty.pdf
Iwaniak A., Paluszyński W.
AAI - An Expert System to Control Map Generalization
Proceedings of the GIS Research UK, 6th Annual Conference 1998, Edinburgh, UK, 31.03.-02.04.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Iwaniak A., Paluszyński W.
Generalizacja wielkoskalowych map cyfrowych
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej", Warszawa, 19-21.05.1998 (referat, materiały konferencyjne), pp. 341-352
Jamroz O.
Współczesna geodynamika masywu Śnieżnika w świetle badań z okresu 1992-1997
Seminarium "Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji i geodynamice", Wrocław, 25-27.06.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Jamroz O.
The Investigations of the Upper Layer of Lithosphere Deformation in Polish Part of the Śnieżnik Massif - Results from term 1992-1997
Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 5-7.11.1998 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/1st_Cz-P_Workshop_Ramzova_1998_Abstrakty.pdf
Klimczak A.
Proces kształcenia studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu z przedmiotów Geodezja oraz Kartografia
XIII Konferencja Katedr Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, Szklarska Poręba, 27-29.09.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Klimczak H.
Graphic Visualisation of Gender Problem in Poland
The Joint Seminar on "Maps for Special Users", Wrocław, Warsaw-Laski, Poland, June 2-4, 1998 (referat, materiały konferencyjne)
Kontny B., Bosy J., Gonet P., Dynia W.
Doświadczenia z pomiarów tras metodą GPS RTK
Konferencja techniczna "Wiosna w geodezji" nt. "RTK - najnowszy satelitarny system szczegółowych pomiarów geodezyjnych", Poznań 14-15.05.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Krzywicka-Blum E.
Modelowanie skali a rozkład wybranych elementów treści na przykładzie tematycznych map Wrocławia
XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Problemy Kartografii Tematycznej", Kazimierz Dolny, 8-10.10.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
Sonic Coding as Compensatory Enhanceemmment of Tactual Methods Used in Education of Congenitally Blind Children
The Joint Seminar on "Maps for Special Users", Wrocław, Warsaw-Laski, Poland, June 2-4, 1998 (referat, materiały konferencyjne)
Osada E.
Metoda niwelacji satelitarnej GPS
Seminarium "Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji i geodynamice", Wrocław, 25-27.06.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Osada E., Mazurkiewicz J., Szczepański J., Wiśniewski T.
Rola osnów geodezyjnych w tworzeniu nowoczesnej mapy na przykładzie miasta Wrocławia
XXIV Wrocławskie dni nauki i techniki - dni stowarzyszeń naukowo-technicznych. NOT Wrocław, październik, listopad 1998 (referat)
Rejman J.
Powódź 1000-lecia w oczach geodety
Konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - Sytuacja po powodzi 1997", Zielona Góra, 15-16.09.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Rejman J., Woźniak J.
Komputerowe opracowanie tematycznych map zagospodarowania terenu
V Krajowa Konferencja "Komputerowe wspomaganie badań naukowych" KOWBAN'98, Wrocław - Polanica-Zdrój, 15-17.10.1998 (referat, materiały konferencyjne)
Schenk V., Cacoń S., Schenková Z., Kottnauer P.
GPS Network "SUDETEN" and its relation to the other GPS networks in the Sudeten Area
Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 5-7.11.1998 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/1st_Cz-P_Workshop_Ramzova_1998_Abstrakty.pdf
Bac-Bronowicz J.
Konstrukcja wielocechowych map regionów opadowych na przykładzie obszaru Dolnego Śląska
Międzynarodowa Konferencja "Klimatyczne warunki produkcji roślinnej" oraz IX Seminarium Fitoaktynometrii, Puławy, 25-27.09.1996 (referat, materiały konferencyjne)
Bac-Bronowicz J., Jędrzejczak M.
Wykorzystanie numerycznego modelu terenu jako podstawy do wyznaczenia barier i dróg swobodnego przepływu powietrza
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Bac-Bronowicz J., Krzywicka-Blum E.
Różne aspekty wykorzystania danych punktowych zgromadzonych w warstwach "Wrocławskiej Bazy Danych Tematycznych"
XXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, "Kartografia Miejska", Kraków, 10-11.11.1995 (referat, materiały konferencyjne), pp. 39-49
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bac-Bronowicz_Krzywicka-Blum_Rozne_aspekty_Krakow_1997.pdf
Bac-Bronowicz J., Krzywicka-Blum E.
Zastosowanie metod typologicznych w studiach kartograficznych na przykładzie warunków naturalnych Dolnego Śląska
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Borkowski A.
Aktywne funkcje sklejane
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Bosy J., Cacoń S., Kontny B.
Analiza stabilności stacji satelitarnej "Wrocław"
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Bosy J., Kontny B.
Strategia opracowania danych GPS w lokalnych sieciach geodynamicznych o zróżnicowanej długości baz
Seminarium "Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji i geodynamice", Komisja Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN, Kraków, 22-23.09.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S.
Integracja pomiarów satelitarnych, geodezyjnych i innych w ramach systemu kontrolno-pomiarowego
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 50
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Cacoń S.
Współczesne ruchy tektoniczne w dolinie Nysy Kłodzkiej na przedpolu Sudetów - rezultaty pomiarów satelitarnych GPS
IV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Kamieniec Ząbkowicki, 1-5.09.1997 r. (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S.
Projekt geodynamicznych badań Karkonoszy z zastosowaniem techniki satelitarnej GPS
Konferencja naukowa "Geoekologiczne Problemy Karkonoszy III", Przesieka, 15-18.10.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Bosy J., Kontny B.
GPS permanent station Wrocław
22 General Assembly of the European Geophysical Society, Vienna, Austria, 21-25.04.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Dorzak A.
Efektywność wdrożenia kompleksowego systemu do pomiaru deformacji górotworu Kopalni Węgla Brunatnego "Turów"
III Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa, 20-21.03.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Kontny B.
Badania geodynamiczne Sudetów Wschodnich i Przedgórza Sudeckiego - projekt GEOSUD
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 16
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Cacoń S., Schenk V., Schenková Z., Kottnauer P., Grygar R., Kontny B., Kalab Z., Rehak J.
Regional geodynamical network "SILESIA" (the Eastern Sudetes Area, the Czech Republic and Poland). Its relation to local mine activiities and River Dams
Workshop "Geodynamical Hazards Associated with Large dams", Luxembourg, 10-12.11.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Koncepcja komparatora dalmierzy elektrooptycznych
III Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa, 20-21.03.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Gołuch P.
Wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć - powiązanie metod DLT (bezpośredniej transformacji liniowej) i przestrzennego wcięcia wstecz
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Iwaniak A.
Przestrzenny model wyrobisk górniczych
IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Rytro, 24-27.09.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Iwaniak A.
Próby wykorzystania systemów ekspertowych w geodezji i kartografii
VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej", Warszawa, 4-5.06. 1997 (referat, materiały konferencyjne)
Iwaniak A., Paluszyński W.
System ekspertowy wspomagający generalizację map wielkoskalowych
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Jamroz O.
Zastosowanie metod bezwzględnych i względnych w badaniach geodynamicznych Masywu Śnieżnika Kłodzkiego
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 57
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Klimczak A. et al.
Zintegrowany system pomiaru geometrii koryta rzeki oparty o echosondę cyfrową oraz odbiornik satelitarny GPS
III Konferencja Naukowa "Współczesne problemy inżynierii wodnej", Wisła, 23-25.04.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Klimczak A., Knappe J.
Gromadzenie i prezentacja danych uzyskanych z pomiarów batymetrycznych dna rzek i zbiornikó wodnych z wykorzystaniem technik satelitarnych GPS i echosondy
II Konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach melioracji i inżynierii środowiska, Poznań, listopad 1997 (referat, materiały konferencyjne)
Klimczak A., Kontny B., Serafin S.
Pomiar batymetrii dna rzek i zbiorników wodnych z wykorzystaniem echosondy cyfrowej i odbiorników satelitarnych GPS
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Klimczak H.
Zastosowanie bazy danych tematycznych do analizy zmian na obszarach leśnych
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Klimczak H.
Jakościowa i ilościowa ocena zmian użytkowania ziemi w gminie Stronie Śląskie w latach 1960-1995
Konferencja naukowa "Kartograficzne metody badania zmian środowiska", Poznań, 1997 (referat, materiały konferencyjne)
Kontny B., Bosy J., Mąkolski K.
Koncepcja bazy danych przestrzennych dla badań geodynamicznych na przykładzie poligonu geodynamicznego "Rów Paczkowa"
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 22
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Kontny B., Karczewski T., Bąk A.
Zastosowanie pomiarów satelitarnych GPS do wyznaczania deformacji powierzchni terenu w rejonie kopalni odkrywkowej na przykładzie KWB Turów
IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Rytro, 24-27.09.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Kontny B., Klimczak A., Mokwa M., Parzonka W., Serafin S.
Zintegrowany system pomiaru geometrii koryta rzeki oparty o echosondę cyfrową oraz odbiorniki satelitarne GPS
III Konferencja Naukowa "Współczesne problemy inżynierii wodnej", Wisła, 23-25.04.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Krzywicka-Blum E.
O próbie rekonstrukcji zaginionej mapy Polonia Bernarda Wapowskiego
PAK, Instytut Nauk Historycznych, "Z dziejów kartografii" (referat, materiały konferencyjne)
Krzywicka-Blum E.
Metody taksonomiczne w ocenie dynamiki zmian
Konferencja naukowa "Kartograficzne metody badania zmian środowiska", Poznań, 1997 (referat, materiały konferencyjne)
Krzywicka-Blum E.
Specifity of mental scene creation characterizing education process of seeing and blind children
The Joint Seminar f the ICA Comm/WG "Cognitive map children and education in Cartography", Gifu, Japan, 1997 (referat, materiały konferencyjne)
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J.
Regionalisation based on agricultural environment
The 18th International Cartographic Conferecne (ICC), Stockholm, 22-29.06.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Krzywicka-Blum E., Klimczak H.
Studium rozkładu przestrzennego struktury użytkowania ziemi na obszarze Dolnego Śląska
XXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowania przestrzennego", Poznań, 1997 (referat, materiały konferencyjne)
Marcinowski Z., Wilczyński R.
Analiza porównawcza naziemnych zdjęć pomiarowych wykonanych na różnych materiałach fotograficznych
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Osada E.
Poprawki topograficzne obserwacji geodezyjnych
Seminarium Komitetu Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN "Zastosowanie technik kosmicznych w geodezji i geodynamice", Kraków, 22-23.09.1997 (referat, materiały konferencyjne)
Osada E., Małańczuk J.
Aktualizacja i wykrywanie obiektów SIT
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Osada E., Trojanowicz M., Małańczuk J.
Koncepcja zintegrowanej sieci geodezyjnej: projekt, wyrównanie i aktualizacja
XVI Jesienna Szkoła Geodezji "Techniki i Technologie w Geodezji i Kartografii", Seminarium "Zintegrowane Sieci Geodezyjne", Lądek-Zdrój, 11-13.09.1997 (referat, materiały konferencyjne), pp. 59
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/16_jsg_streszczenia_1997.pdf
Cacoń S.
GPS-Satellitenbeobachtungen in Geodynamikforschungen Niederschlesiens
INTERGEO' 80, Deutscher Geodätentag 1996 in Dresden "Vermessung-Brücke über Grenzen", Dresden, 25-27.09.1996 (referat, materiały konferencyjne), pp. 223-232
Cacoń S.
Współczesne deformacje górnej warstwy litosfery Gór Stołowych
Sympozjum naukowe "Środowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stołowych", Kudowa-Zdrój, 11-13.10.1996 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31-39
Cacoń S., Deeb F.
Deformacje obiektu hydrotechnicznego i otaczającego górotworu - sprzężenie zwrotne
VII Konferencja "Technicznej Kontroli Zapór", Rytro, 8-10.10.1996 (referat, materiały konferencyjne), pp. 59-65
Cacoń S., Deeb F.
Deformations of engineering objects and their effect on upper lithosphere layer in their vicinity - Feedback
8th FIG International Symposium on Deformation Measurements, Hong Kong, 25-28.06.1996 (referat, materiały konferencyjne), pp. 345-350
Kontny B., Mąkolski K.
Satelitarna osnowa geodezyjna Parku Narodowego Gór Stołowych i jej znaczenie w monitoringu środowiska
Sympozjum naukowe "Środowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stołowych", Kudowa-Zdrój, 11-13.10.1996 (referat, materiały konferencyjne), pp. 41-46
Krzywicka-Blum E.
Using the sound-coding method as an aid for blind people
International Cartographic Association Conference "Maps and Diagrams for Blind and Visually-Impaired People: Needs, Solutions, Developments", Ljubljana, 22.10.1996 (referat, materiały konferencyjne)
Świątkiewicz A.
Zastosowanie teledetekcji w zagadnieniach gospodarki wodnej
XVI Ogólnopolskie Szkoły Hydrauliki, Grodno k. Międzyzdrojów, 17.09.1996 (referat, materiały konferencyjne)
Bac-Bronowicz J., Jędrzejczak M., Krzywicka-Blum E.
Numeryczne modelowanie jaskiń
Materiały II Krajowej Konferencji "Komputerowe wspomaganie badań naukowych", Wrocław 1995
Iwaniak A.
Semantyczna kontrola danych w systemach informacji o terenie
V Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa (referat, materiały konferencyjne), pp. 316-322
Bac-Bronowicz J., Krzywicka-Blum E.
Wrocławska Baza Danych Tematycznych
I Konferencja Środowiskowa "Komputerowe wspomaganie badań naukowych" KOWBAN'94, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, 16-17.12.1994 (referat, materiały konferencyjne), pp. 183-187
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JBB_EKB_WBDT_Wroclaw_1994.pdf
Cacoń S., Kontny B.
Measurement and monitoring system fort deformation of lithosphere of natural and engineering objects in Sudety Mts.
Proceedings of 1st International Symposium on Deformations, Istanbul, Turkey, 1994 (referat, materiały konferencyjne), pp. 97-104
Bac-Bronowicz J., Bronowicz A., Gołuch P.
Stan zdrowia ludności wyrażony zachorowalnością i umieralnością na nowotwory złośliwe jako jeden ze wskaźników antropopresji
XIII Jesienna Szkoła Geodezji "Metody geodezyjne w procesach sterowania antropopresyjnych zmian środowiska", Sobótka, 14-16.10.1993 (referat)
Baran L. W., Cacoń S., Cisak J., Dobrzycka M., Jamroz O., Kontny B., Oszczak S., Rzepecka Z.
Geodynamical network in Sudety Mountains - Results of GPS measurements
Proceedings of the 2nd International Seminar on "GPS in Central Europe", April 27-29, 1993, Penc, Hungary. Ed. by J. Ádám in Budapest (referat, materiały konferencyjne), pp. 128-137
Cacoń S., Kontny B.
System of survey, analysis and interpretation of rocky block deformations in the mountains
Proceedings of 1st International Symposium IAG "Applications of Geodesy to Engineering", Stuttgart, 13-17.05.1991. Eds. Linkwitz K., Eiselev V., Mönicke H., Springer Verlag (referat, materiały konferencyjne), pp. 157-165
Gołuch P., Marcinowski P., Świątkiewicz A., Wilczyński R.
Obrazy lotnicze wykonane kamerą UMK dla celów interpretacji tematycznej środowiska geograficznego
XIII Jesienna Szkoła Geodezji "Metody geodezyjne w procesach sterowania antropopresyjnych zmian środowiska", Sobótka, 14-16.10.1993 (referat)
Gołuch P., Świątkiewicz A.
Propozycja wprowadzenia warstwy informacyjnej o obszarach zdrenowanych do systemów informacji terenowej
XIII Jesienna Szkoła Geodezji "Metody geodezyjne w procesach sterowania antropopresyjnych zmian środowiska", Sobótka, 14-16.10.1993 (referat)
Iwaniak A.
Baza danych a baza wiedzy
VIII Szkoła Kartograficzna, Wrocław (referat, materiały konferencyjne), pp. 9-16
Bac-Bronowicz J., Klimczak H.
Klasyfikacja obiektów wielocechowych jako podstawa regionalizacji kartograficznej
Materiały XX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Lublin 1991 (referat, materiały konferencyjne)
Gołuch P., Kaczałek M., Świątkiewicz A.
Zdalne badanie uwilgotnienia gleb (na przykładzie obiektu Potasznia)
60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego, Warszawa, 22-24.05.1991 (referat)
Iwaniak A.
Metody reprezentacji wiedzy w kartograficznych systemach ekspertowych na przykładzie systemu MAPROL
XX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Zwierzyniec (referat, materiały konferencyjne), pp. 82-89
Cacoń S.
Conception of geodetic-satellite-geodynamic system for the observations of crustal movements
III Workshop on Precise Vertical Positioning, Hannover (referat, materiały konferencyjne)
Košťák B., Cacoń S.
Monitoring and interpretation of sandstone block movements on a table hill margin
Proceedings of the 5 Int. Symp. on Landslides, Lausanne, Switzerland, 1988 (referat, materiały konferencyjne), pp. 439-442
Cacoń S., Košťák B.
Pomiary i próba interpretacji deformacji strefy krawędziowej rezerwatu skalnego Szczeliniec
III Konferencja Naukowo-Techniczna, Polanica-Zdrój 1987 (referat, materiały konferencyjne)

Patents

Ćmielewski K., Kuchmister J.
Statyw do mocowania aparatury geodezyjnej, zwłaszcza na nieforemnych elementach konstrukcji przestrzennych
Wzór użytkowy. Nr rej. PL 55590 Y1, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1998
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Geodezyjny sygnał celowniczy
Wzór użytkowy. Nr rej. PL 56142 Y1, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1998
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Przystawka do łaty geodezyjnej
Wzór użytkowy. Nr rej. PL 55594 Y1, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1998
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Przyrząd do pomiaru nierówności powierzchni, zwłaszcza szyn w miejscu ich złączenia
Wzór użytkowy. Nr rej. PL 56170 Y1, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1998
Ćmielewski K., Kuchmister J., Pachuta A.
Nasadka na niwelator
Patent. Nr rej. PL 173201 B1, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1998
Ćmielewski K., Kuchmister J., Pachuta S.
Przyrząd do równoczesnego określania prostoliniowości poziomego i pionowego rzutu wydłużonych obiektów inżynierskich
Patent. Nr rej. PL 173210 B1, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1998
Ćmielewski K., Kuchmister J., Parol M.
Tester dalmierza elektrooptycznego
Wzór użytkowy. Nr rej. PL 55674 Y1, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1998
Ćmielewski K., Kuchmister J., Parol M.
Tester dalmierza elektrooptycznego
Wzór użytkowy. Nr rej. PL 55692 Y1, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1998
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Statyw do mocowania aparatury geodezyjnej, zwłaszcza na nieforemnych elementach konstrukcji przestrzennych
Wzór użytkowy. Nr rej. Y1-55590, W-99749, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1997
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Geodezyjny sygnał celowniczy
Wzór użytkowy. Nr rej. W-100576, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1997
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Tester dalmierza elektrooptycznego
Wzór użytkowy. Nr rej. Y1-556692, W-106478, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1997
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Geodezyjna tarcza celownicza
Wzór użytkowy. Nr rej. Y1-55594, W-105885, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1997
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Libela elektroniczna
Wzór użytkowy. Nr rej. B1-171741, P-301599, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1997
Ćmielewski K., Kuchmister J., Pachuta S.
Przyrząd do równoczesnego określania prostoliniowości poziomego i pionowego rzutu wydłużonych obiektów inżynierskich
Wzór użytkowy. Nr rej. B1-173210, P-305273, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1997
Ćmielewski K., Kuchmister J., Pachuta S.
Nasadka na niwelator
Wzór użytkowy. Nr rej. B1-173201, P-305468, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1997
Ćmielewski K., Kuchmister J., Parol M.
Tester dalmierza elektrooptycznego
Wzór użytkowy. Nr rej. Y1-55674, W-106477, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1997
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Geodezyjna tarcza celownicza
Wzór użytkowy. Nr rej. W-98878, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1996
Ćmielewski K., Kuchmister J.
Geodezyjny sygnał celowniczy
Wzór użytkowy. Nr rej. W-98644, Urząd Patentowy RP, Warszawa 1996