Publications

Books and Book Editorships

Felcenloben D.
Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania. Wydanie II uzupełnione
Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, p. 560
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Felcenloben_Granice nieruchomosci II_ksiazka_2013.pdf

Chapters in books

Tymków P., Stodolak R.
Sposoby reprezentacji danych geoprzestrzennych w systemach modelowania hydrodynamicznego przepływów powodziowych
[w:] Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej. Monografia pod. red. Cz. Szczegielniaka, Stacja naukowa PAN w Paryżu, Paryż - Orlean, Francja 2013, pp. 255-265
URL: http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/symposium/expose/ST3-2_pol.pdf

Publications in ISI journals

Cooper A. K., Moellering H., Hjelmager J., Rapant P., Delgado T., Laurent D., Coetzee S., Danko D. M., Düren U., Iwaniak A., Brodeur J., Abad P., Huet M., Rajabifard A.
A spatial data infrastructure model from the computational viewpoint
International Journal of Geographical Information Science, Vol. 27 No. 6, 2013, pp. 1133-1151
DOI: 10.1080/13658816.2012.741239
URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13658816.2012.741239
Hadaś T., Kapłon J., Bosy J., Sierny J., K Wilgan
Near-real-time regional troposphere models for the GNSS precise point positioning technique
Measurement Science and Technology, Vol. 24 No. 5, 2013, pp. 055003 (12 pp.)
DOI: 10.1088/0957-0233/24/5/055003
URL: http://stacks.iop.org/0957-0233/24/i=5/a=055003
Rautenbach V., Coetzee S., Iwaniak A.
Orchestrating OGC web services to produce thematic maps in a spatial information infrastructure
Computers Environment and Urban Systems, Vol. 37 No. , 2013, pp. 107-120
DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2012.08.001
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971512000774
Rohm W.
The ground GNSS tomography - unconstrained approach
Advances in Space Research, Vol. 51 No. 3, 2013, pp. 501-513
DOI: 10.1016/j.asr.2012.09.021
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117712005935?v=s5
Wielgosz P., Krukowska M., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Bosy J.
Performance of ZTD models derived in near real-time from GBAS and meteorological data in GPS fast-static positioning
Measurement Science and Technology, Vol. 24 No. 12, 2013, pp. 125802 (8 pp.)
DOI: 10.1088/0957-0233/24/12/125802
URL: http://iopscience.iop.org/0957-0233/24/12/125802/article

Publications in scientific journals

Bogusz J., Kłos A., Figurski M, Jarosiński M., Kontny B.
Investigation of the reliability of local strain analysis by means of the triangle modelling
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 10 No. 3 (171), Prague, Czech Republic 2013, pp. 293-305
DOI: 10.13168/AGG.2013.0029
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2013_03/acta_171_03_Bogusz%20293-305.pdf
Borkowski A., Jarząbek-Rychard M., Tymków P., Jóźków G.
Wykorzystanie danych skaningu laserowego do modelowania 3D fortów obronnych na przykładzie Fortu Prusy w Nysie
Architektura Krajobrazu, Vol. 4 (41) No. , Wrocław 2013, pp. 30-41
URL: http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/AK_4-13_5.pdf
Bryś H., Ćmielewski K., Gołuch P., Kowalski K.
Automatisiertes-Mess-System (AMS) zum Monitoring von Hallenüberdachungsträgern
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (AVN), Vol. 5 No. , Berlin-Offenbach 2013, pp. 163-171
URL: http://www.wichmann-verlag.de/fachzeitschrift-avn/artikelarchiv/2013/avn-ausgabe-05-2013/a (...)
Bryś H., Wilczyńska I.
Einfluss der elektrooptischen Refraktion auf die Präzisionspolygonzugmessung in langen Tunnels
VDVmagazin, Vol. No. 4, Wuppertal - Wiesbaden, Germany 2013, pp. 286-291
URL: http://www.vdv-online.de/magazin/jahrgaenge/detailansicht/vdvmagazin-42013-6661/50421667d1 (...)
Cacoń S., Blachowski J., Milczarek W.
Problem układu odniesienia dla sieci geodezyjnej w monitorowaniu deformacji terenów górniczych
Przegląd Górniczy, Vol. 69 (CIX) No. 8 (1089), Katowice 2013, pp. 14-19
URL: http://www.sitg.pl/starastr/pg/PG_08_2013.pdf
Ćmielewski B., Kontny B., Ćmielewski K.
Use of low-cost mems technology in early warning system against landslide threats
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 10 No. 4 (172), Institute of Rock Structures and Mechanics, Acad. Sci. Czech Republic, v.v.i., Prague 2013, pp. 485-490
DOI: 10.13168/AGG.2013.0049
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2013_04/acta_172_12_Cmielewski_485-490.pdf
Felcenloben D.
Czasowo-przestrzenne obiekty ewidencyjne w wielowymiarowym katastrze nieruchomości - perspektywa zmian istniejącego modelu
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 12 No. 1, Wrocław 2013, pp. 5-18
URL: http://www.acta.media.pl/pl/full/4/2013/000040201300012000010000500018.pdf
Felcenloben D.
Pojęcie działki powietrznej jako obiektu przestrzennego umożliwiającego rejestrację trójwymiarowych praw do nieruchomości - kataster 3D
Świat Nieruchomości, Vol. 2 No. (84), Kraków 2013, pp. 4-13
URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171252247?q=59e2 (...)
Felcenloben D.
Krytyczna analiza obowiązujących norm określających materialnoprawne zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości
Samorząd Terytorialny, Vol. 6 No. , Warszawa 2013, pp. 48-63
URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171237293?q=59e2 (...)
Felcenloben D.
Rejestry nieruchomości w dawnej Polsce
Czasopismo Prawno-Historyczne, Vol. LXV No. 1, Warszawa - Poznań 2013, pp. 105-120
URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/9982
Felcenloben D.
Kształtowanie się instytucji ksiąg gruntowych od czasów najdawniejszych do pierwszego rozbioru Polski
Rejent - Miesięcznik Notariatu Polskiego, Vol. 8 (268) No. , Kluczbork 2013, pp. 131-149
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Felcenloben_Ksztaltowanie sie instytucji_Rejent_8-2013.pdf
Felcenloben D.
Rejestry nieruchomości w okresie rozbiorów Polski w granicach zaboru austriackiego, pruskiego i rosyjskiego
Rejent - Miesięcznik Notariatu Polskiego, Vol. 9 No. , Kluczbork 2013, pp. 108-130
URL: http://www.rejent.com.pl/plik/sysPlik/1603
Felcenloben D.
Przyczynek do historii powstania rejestrów gruntowych - od czasów najdawniejszych do średniowiecza w Europie. Cz. II
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXV No. 1, Warszawa 2013, pp. 3-6
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-73789-przyczynek-do-historii-powstania-rejestrów-gruntowych (...)
Felcenloben D.
Property records and methods of determination of property borders - from the earliest times to the middle ages in Europe
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 12 No. 2, Wrocław 2013, pp. 5-20
URL: http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=3795
Felcenloben D.
Zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości. Część I
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXV No. 11, Warszawa 2013, pp. 3-8
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-80401-zasady-przyjmowania-granic-do-podziału-nieruchomości. (...)
Felcenloben D.
Zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości. Część II
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXV No. 12, Warszawa 2013, pp. 4-8
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-81240-zasady-przyjmowania-granic-do-podziału-nieruchomości. (...)
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J., Kowalski K.
The possibility of using close-range mono-photogrammetry in measuring relative displacements of rock blocks
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 10 No. 4 (172), Institute of Rock Structures and Mechanics, Acad. Sci. Czech Republic, v.v.i., Prague 2013, pp. 411-420
DOI: 10.13168/AGG.2013.0040
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2013_04/acta_172_03_Goluch_411-420.pdf
Hadaś E., Tymków P.
Wizualizacja wyników modelowania hydrodynamicznego z wykorzystaniem systemów GIS 3D
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 12 No. 4, Wrocław 2013, pp. 5-12
URL: http://www.acta.media.pl/pl/full/4/2013/000040201300012000040000500012.pdf
Iwaniak A., Łukowicz J., Strzelecki M., Kaczmarek I.
Ontology Driven Analysis of Spatio-temporal Phenomena, Aimed At Spatial Planning And Environmental Forecasting
ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XL-7/W2 No. , Antalya, Turkey 2013, pp. 119-124
DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-119-2013
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-7-W2/119/2013/isprsarchi (...)
Kaczarewski T., Kontny B., Cacoń S., Waliński T.
Pierwsze zastosowanie systemu GPS w polskim przemyśle miało miejsce przed 20 latami w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni
Węgiel Brunatny. Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, Vol. No. 2 (83), Bogatynia 2013, pp. 31-37
URL: http://www.ppwb.org.pl/Static/upload/File/wegiel_83_2_2013.pdf
Kopańczyk K., Klimczak H.
Mapping spatial distribution of chosen environmental characteristics for agricultural use in Lower Silesia
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 12 No. 2, Wrocław 2013, pp. 29-40
URL: http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=3797
Mendela M., Borkowski A.
Identyfikacja zbiorników wodnych, jako obiektów BDOT10K, w zbiorze danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem algorytmu Alpha Shape
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 12 No. 4, Wrocław 2013, pp. 13-26
URL: http://www.acta.media.pl/pl/full/4/2013/000040201300012000040001300026.pdf
Rohm W., Zhang K., Bosy J.
Unconstrained, robust Kalman filtering for GNSS troposphere tomography
Atmospheric Measurement Techniques. Discussion, Vol. 6 No. 5, 2013, pp. 9133-9162
DOI: 10.5194/amtd-6-9133-2013
URL: http://www.atmos-meas-tech-discuss.net/6/9133/2013/amtd-6-9133-2013.html
Strzelecki M., Iwaniak A., Łukowicz J., Kaczmarek I.
Supporting spatial data harmonization process with the use of ontologies and Semantic Web technologies
ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XL-7/W2 No. , Antalya, Turkey 2013, pp. 231-236
DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-119-2013
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-7-W2/231/2013/isprsarchi (...)

Conference proceedings

Antoni M., Borkowski A., Keller W.
De-striping of GRACE monthly solutions using active surface model and wavelet filter
IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1-6.09.2013 (poster, materiały konferencyjne), pp. 392
URL: http://www.iag2013.org/IAG_2013/Program_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
Bac-Bronowicz J.
Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii (kierunki Geodezja i Kartografia oraz Geografia)
Konferencja "Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry", Wrocław-Pawłowice, 6-7 maja 2013 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 30-32
URL: http://skp.planart.pl/zasoby/biuletyny/BiuletynSKP_2013.pdf
Badura J., Jamroz O., Farbisz J., Łój M., Porzucek S.
Application of geophysical methods to restore the sub-cretaceous surface of the upper Nysa Kłodzka graben
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 8-9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Bęcek K.
Uprawnienia zawodowe geodetów i kartografów w świetle relacji wzajemnych kartografii, GIS, fotogrametrii, teledetekcji i geomatyki
Konferencja "Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry", Wrocław-Pawłowice, 6-7 maja 2013 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 30
URL: http://skp.planart.pl/zasoby/biuletyny/BiuletynSKP_2013.pdf
Białas E.
Nauczanie kartografii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
V konferencja naukowo-metodyczna "Mistrzostwo pedagogiczne jako konieczna cecha wykładowcy uczelnianego", Wrocław, 23 stycznia 2013 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 151-154
URL: http://www.up.wroc.pl/p/nauka/studia_doktoranckie/materialy_pokonferencyjne_-_ujednolicone (...)
Borkowski A., Jarząbek-Rychard M., Jóźków G., Tymków P.
Modelowanie 3D fortów obronnych w Nysie na podstawie danych skaningu laserowego
Krajowa Konferencja Naukowa "Krajobraz w służbie fortyfikacji - badania i ochrona wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji", Wrocław, 10-12.10.2013 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31
URL: http://krajobrazfort.cba.pl/index.php/prog
Borkowski A., Jóźków G., Tymków P., Jarząbek-Rychard M.
Naziemny i lotniczy skaning laserowy - modelowanie geoinformacji
Posiedzenie Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wrocław, 10 stycznia 2013 r. (referat zaproszony)
Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Jóźków G.
LIDAR applications in landslide investigation in Carpathians Region (Southern Poland)
IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1-6.09.2013 (poster, materiały konferencyjne), pp. 402
URL: http://www.iag2013.org/IAG_2013/Program_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
Bosy J.
Globalny Geodezyjny System Obserwacji jako element Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi
Wykład w ramach cyklu Otwartych Wykładów Uniwersyteckich, Aula Collegium Biologiae Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 04.04.2013 r. (wykład zaproszony)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JB_wyklad_UWM_Olsztyn_2013.pdf
Bosy J., Kapłon J., Rohm W., Sierny J., Wilgan K., Hadaś T, Kroszczyński K.
Zintegrowany model troposfery z obserwacji GNSS i meteorologicznych
Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Kraków, 24-27.09.2013 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.sat13.agh.edu.pl/streszczenia.pdf
Bosy J., Kryński J., Brzeziński A., Rogowski J. B., Figurski M., Krankowski A., Schillak S., Kudrys J., Wielgosz P.
The contribution of the GGOS-PL network to EPOS
European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07-12 April 2013. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/EGU2013-6029-2.pdf??
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Wilgan K.
Modelowanie stanu atmosfery z obserwacji GNSS i meteorologicznych
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego Oddział we Wrocławiu, Wrocław, 19.02.2013 r. (referat zaproszony)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JB_wyklad_PTG_Wroclaw_2013.pdf
Bosy J., Szafranek K., Figurski M., Wielgosz P., Rohm W., Kapłon J., Kroszczyński K., Hadaś T. Paziewski J.
Advanced Global Navigation Satellite Systems troposphere products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) - plan of Polish participation in COST Actions ES1206
EUREF 2013 Symposium, 29-31 May, 2013, Budapest, Hungary (referat)
URL: http://euref2013.fomi.hu/Download/Session_2/03_Bosy_GNSS4SWEC-Poland.pdf
Bosy J., Vedel H., Jones J., Douša J., Pacione R., Guerova G., Teferle N., Song S., Furqan A., Kapłon J.
IAG 4.3.3 working group - Integration of GNSS atmospheric models with NWP models
IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1-6.09.2013 (poster, materiały konferencyjne), pp. 461
URL: http://www.iag2013.org/IAG_2013/Program_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
Bryś H., Wilczyńska I., Ćmielewski K.
System pomiarowy do wyznaczania przyrostu ugięcia dźwigara hali wielkopowierzchniowej
XI Konferencja naukowo-techniczna poświęcona pamięci prof. dr Tadeusza Lazzariniego w 100 rocznicę Jego urodzin "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Serock, 14-16.03.2013 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 23
URL: http://www.konferencje.gik.pw.edu.pl/index.php/program
Cacoń S.
Monitoring ruchów tektonicznych i masowych przemieszczeń bloków skalnych na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych
VI Międzynarodowa Konferencja Parków Narodowych pt. "Wykorzystanie nowoczesnych technik monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi", Kudowa-Zdrój, 22-24.04.2013 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Blachowski J., Milczarek W.
Problem układu odniesienia dla sieci geodezyjnej w monitorowaniu deformacji terenów górniczych
Konferencja naukowo-techniczna "XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych", Brenna, 12-14.06.2013 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Košťák B., Stemberk J.
Activity of tectonic faults in the Sudety Mts. observed with TM-71 crack gauges
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Coetzee S., Harvey F., Iwaniak A., Cooper A. K.
Sharing and Coordinating SDIs in the Age of Crowdsourcing and Mobile Technologies
XXVIIth International Cartographic Conference (ICC 2013), Dresden, Germany, August 25-30, 2013 (referat, materiały konferencyjne), pp. 314
URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/56_proceeding.pdf
Cooper A. K., Coetzee S., Rapant P., Laurent D., Danko D. M., Iwaniak A., Peled A., Moellering H., Düren U.
Exploring the impact of a spatial data infrastructure on value-added resellers and vice versa
XXVIIth International Cartographic Conference (ICC 2013), Dresden, Germany, August 25-30, 2013 (referat, materiały konferencyjne), pp. 120
URL: http://www.icc2013.org/_contxt/_medien/_upload/_proceeding/381_proceeding.pdf
Ćmielewski B.
Posibility of use low-cost MEMS technology for monitoring structural elements of buildings
Proceedings of the 15th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2013", Brno, Czech Republic, 07.02.2013 (referat, CD-ROM), pp. 398
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Bartlomiej_Juniorstav2013.pdf
Ćmielewski B., Urbański K., Różański P., Kontny B.
Application of geophysical and geodetic methods to determine the potential slip surfaces and their relationship with tectonic zones on area of landslide in Janowiec - preliminary results
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Ćmielewski K., Ćmielewski B., Gołuch P., Świerzko R., Wilczyńska I.
Porównanie wybranych metod pomiarowych do badania strzałki ugięcia belek żelbetowych
XI Konferencja naukowo-techniczna poświęcona pamięci prof. dr Tadeusza Lazzariniego w 100 rocznicę Jego urodzin "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Serock, 14-16.03.2013 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 26
URL: http://www.konferencje.gik.pw.edu.pl/index.php/program
Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J., Kowalski K.
Pomiary odchyłki od kołowości elementów obrotowych maszyn z zastosowaniem sygnalizacji światłowodowej na przykładzie wrzeciona tokarki
XI Konferencja naukowo-techniczna poświęcona pamięci prof. dr Tadeusza Lazzariniego w 100 rocznicę Jego urodzin "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Serock, 14-16.03.2013 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 29
URL: http://www.konferencje.gik.pw.edu.pl/index.php/program
Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J., Kowalski K., Wilczyńska I.
Koncepcja laserowego zestawu do testowania pionowników instrumentów geodezyjnych
XI Konferencja naukowo-techniczna poświęcona pamięci prof. dr Tadeusza Lazzariniego w 100 rocznicę Jego urodzin "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Serock, 14-16.03.2013 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 27
URL: http://www.konferencje.gik.pw.edu.pl/index.php/program
Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J., Mąkolski K., Bryś H., Kowalski K.
Przeniesienie wysokości z reperów częściowo niedostępnych w warunkach przemysłowych
XI Konferencja naukowo-techniczna poświęcona pamięci prof. dr Tadeusza Lazzariniego w 100 rocznicę Jego urodzin "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Serock, 14-16.03.2013 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 28
URL: http://www.konferencje.gik.pw.edu.pl/index.php/program
Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J., Wilczyńska I.
The application of optoelectronic set for measuring relative movements of rock blocks
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Figurski M., Bosy J., Wielgosz P.
Założenia i wyniki projektu ASG+
Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Kraków, 24-27.09.2013 (prezentacja, materiały konferencyjne), pp. 7
URL: http://www.sat13.agh.edu.pl/streszczenia.pdf
Hadaś E., Tymków P.
Wykorzystanie systemów GIS do wizualizacji wyników modelowania hydrodynamicznego
VII Ogólnopolskie sympozjum geoinformatyki, Warszawa, 11-13.09.2013 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/HadasE_TymkowP_poster_Warszawa_2013.jpg
Hadaś T., Kapłon J., Wilgan K., Bosy J., Sierny J.
IGS real-time products verification
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Hadaś T., Kapłon J., Wilgan K., Bosy J., Sierny J.
RTIGS products verification and quality degradation over time
IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1-6.09.2013 (prezentacja, materiały konferencyjne), pp. 246
URL: http://www.iag2013.org/IAG_2013/Program_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
Hadaś T., Kapłon J., Wilgan K., Bosy J., Sierny J.
Verification of Real-Time IGS Products and Their Influence on Precise Point Positioning
GNSS Precise Point Positioning Workshop: Reaching Full Potential, 12-14 June 2013, Ottawa, Canada (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/TH_Ottawa_2013.pdf
Iwaniak A., Kaczmarek I., Łukowicz J., Strzelecki M.
Retrieving information from spatial planning documents with the use of context analysis
XXVIIth International Cartographic Conference (ICC 2013), Dresden, Germany, August 25-30, 2013 (poster, materiały konferencyjne), pp. 231
URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/ICC2013_Proceedings.pdf
Iwaniak A., Kaczmarek I.
Od zamkniętych do otwartych systemów informacji przestrzennej - czyli w poszukiwaniu dodatkowego mózgu
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)", Szczyrk, 5-6.12.2013 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 49
URL: http://www.e-slask.pl/files/zalaczniki/2013/12/17/1387286507/1387286813.pdf
Iwaniak A., Łukowicz J., Kaczmarek I., Strzelecki M.
The use of Semantic Web Technologies in Spatial Decision Support Systems
Inspire 2013: The Green Renaissance ; Florence, Italy, Sunday 23rd - Thursday 27th June 2013 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2013/pdfs/25-06-2013_ROOM-5_16.00%2 (...)
Jarząbek-Rychard M.
Modelowanie 3D fortów obronnych w Nysie na podstawie danych skaningu laserowego
Krajowa Konferencja Naukowa "Krajobraz w służbie fortyfikacji - badania i ochrona wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji", Wrocław-Pawłowice, 10-12 października 2013 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31
Kapłon J.
The impact of introducing ASG-EUPOS stations coordinates and velocities to local geodynamic network - GEOSUD network case-study
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 25
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Kapłon J., Bosy J., Sierny J., Hadaś T., Rohm W., Wilgan K., Ryczywolski M., Oruba A., Kroszczyński K.
NRT Atmospheric Water Vapour Retrieval on the Area of Poland at IGG WUELS AC
European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07-12 April 2013. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/EGU2013-8107.pdf?
Kapłon J., Kontny B., Grzempowski P., Schenk V., Schenkova Z., Balek J., Holesovsky J.
Integration of permanent and epoch GPS measurements for estimation of regional intraplate velocity field for Sudety Mts. and adjacent areas
European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07-12 April 2013. Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/EGU2013-12206.pdf?
Klimczak H., Gołuch P.
Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Konferencja "Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry", Wrocław-Pawłowice, 6-7 maja 2013 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 22-23
URL: http://skp.planart.pl/zasoby/biuletyny/BiuletynSKP_2013.pdf
Kontny B.
Współczesne ruchy skorupy ziemskiej na obszarze Polski w świetle pomiarów geodezyjnych
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Oddział we Wrocławiu, 25.04.2013 (referat zaproszony)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kontny_Wspolczesne_ruchy_WykladPTG_2013.pdf
Kontny B.
Integration of permanent and periodic GNSS measurements for local and regional geodynamic research on the example of the Polish-Czech network SUDETEN - description of the research project
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 28-29
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Kontny B., Grzempowski P., Bogusz J.
Asymilacja danych geodezyjnych do modeli geologicznych, tektonicznych i sejsmicznych na przykładzie ASG-EUPOS
Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Kraków, 24-27 września 2013 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.sat13.agh.edu.pl/streszczenia.pdf
Kontny B., Grzempowski P., Bogusz J., Figurski M.
Comparative analysis of the velocity and deformations models of the Sudeten area developed on the basis of data of the local research networks and the ASG-EUPOS data
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Kontny B., Schenk V., Schenková Z.
Site movement fields assessed for the Sudeten area in the last decade
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 31
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Łukowicz J., Iwaniak A.
Comparison of methods based on Geographic Information Systems and methods based on ontologies using Description Logic (DL) for modelling and spatial analysis
XXVIIth International Cartographic Conference (ICC 2013), Dresden, Germany, August 25-30, 2013 (poster, materiały konferencyjne), pp. 232
URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/ICC2013_Proceedings.pdf
Mąkolski K., Ćmielewski B., Wilczyńska I., Ćmielewski K.
Zastosowanie nowych technologii pomiarowych w badaniach usytuowania obiektów wysmukłych
XI Konferencja naukowo-techniczna poświęcona pamięci prof. dr Tadeusza Lazzariniego w 100 rocznicę Jego urodzin "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Serock, 14-16.03.2013 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 45
URL: http://www.konferencje.gik.pw.edu.pl/index.php/program
Mąkolski K., Gołdyn P.
Analiza wpływu wznoszenia nowych obiektów budowlanych na przebieg zmian pionowych reperów kontrolowanych znajdujących się na budowlach sąsiednich
XI Konferencja naukowo-techniczna poświęcona pamięci prof. dr Tadeusza Lazzariniego w 100 rocznicę Jego urodzin "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Serock, 14-16.03.2013 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 46
URL: http://www.konferencje.gik.pw.edu.pl/index.php/program
Mąkolski K., Kaczałek M.
Dynamics of benchmark vertical movements in the interior and surroundings of Jaskinia Niedźwiedzia in Kletno
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 34
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Michalski A.
Cartograms - disorted maps
XXVI International Geodetic Student Meeting (IGSM), Wrocław, Poland, May 18-24, 2013 (referat zamawiany)
Michalski A.
Operacyjny model hydrologiczny opad-odpływ - realizacja po pierwszym roku badań
Seminarium projektu "Struktura operacyjnego modelu hydrologicznego opad-odpływ", Wrocław, 25.10.2013 (referat)
Rohm W., Brenot H., Kačmařík M., Bender M., Manning T., Rapant L., Geiger A.
GNSS tomography assembled multi model solution
IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1-6.09.2013 (poster, materiały konferencyjne), pp. 277
URL: http://www.iag2013.org/IAG_2013/Program_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
Sierny J., Kapłon J., Hadaś T., Wilgan K., Rohm W., Bosy J.
Troposphere support service for real-time Precise Point Positioning
GNSS Precise Point Positioning Workshop: Reaching Full Potential, 12-14 June 2013, Ottawa, Canada (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sierny_Kaplon_Hadas_Wilgan_Rohm_Bosy-Troposphere_suppo (...)
Sierny J., Wilgan K., Rohm W., Hadaś T., Kapłon J., Bosy J.
Model troposfery - działanie operacyjne dla serwisów pozycjonowania
Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Kraków, 24-27.09.2013 (prezentacja, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.sat13.agh.edu.pl/streszczenia.pdf
Sowa W.
Affect of measurements conditions on the size of refraction angle
Proceedings of the 15th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2013", Brno, Czech Republic, 07.02.2013 (referat, CD-ROM), pp. 411
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sowa_Wojciech_Juniorstav2013.pdf
Sowa W., Bogusz J., Grzempowski P.
Analysis of vectors velocity of ASG-EUPOS network points displacements
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 38
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Sowa W., Wilgan K.
Koncepcja mistrza i ucznia na polu współczesnej nauki
V konferencja naukowo-metodyczna "Mistrzostwo pedagogiczne jako konieczna cecha wykładowcy uczelnianego", Wrocław, 23 stycznia 2013 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 91-99
URL: http://www.up.wroc.pl/p/nauka/studia_doktoranckie/materialy_pokonferencyjne_-_ujednolicone (...)
Strzelecki M.
Nauczyciel zły, czyli najczęstsze błędy popełniane przez pedagogów
V konferencja naukowo-metodyczna "Mistrzostwo pedagogiczne jako konieczna cecha wykładowcy uczelnianego", Wrocław, 23 stycznia 2013 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 47-51
URL: http://www.up.wroc.pl/p/nauka/studia_doktoranckie/materialy_pokonferencyjne_-_ujednolicone (...)
Strzelecki M., Kubik T.
SemGeo - a bridge between GIS and semantic Web based solutions
XXVIIth International Cartographic Conference (ICC 2013), Dresden, Germany, August 25-30, 2013 (referat, materiały konferencyjne), pp. 228
URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/ICC2013_Proceedings.pdf
Trojanowicz M.
Assessment of accuracy of local quasigeoid modelling by GGI method - case study for the area of Poland
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 40
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Tymków P., Michalski A.
Numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu jako podstawa modelowania hydrologicznego i hydrodynamicznego
Szkoła hydrologii, Mądralin k. Otwocka, 22.05.2013 r. (referat zaproszony)
Wielgosz P., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Krukowska M., Hadaś T., Kapłon J., Sierny J., Wilgan K.
Validation of IGGHZ-G near real-time troposphere model in relative instantaneous positioning
IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1-6.09.2013 (prezentacja, materiały konferencyjne), pp. 251
URL: http://www.iag2013.org/IAG_2013/Program_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
Wilczyńska I.
Experimental station used for empirical determination of the angular accurancy of theodolites and total stations
Proceedings of the 15th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2013", Brno, Czech Republic, 07.02.2013 (referat, CD-ROM), pp. 418
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Wilczynska_Izabela_Juniorstav2013.pdf
Wilczyńska I., Ćmielewski B., Mąkolski K., Rozmus P.
Zastosowanie czujnika nachylenia Nivel do monitoringu wybranych obiektów inżynieryjnych
XI Konferencja naukowo-techniczna poświęcona pamięci prof. dr Tadeusza Lazzariniego w 100 rocznicę Jego urodzin "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Serock, 14-16.03.2013 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 75
URL: http://www.konferencje.gik.pw.edu.pl/index.php/program
Wilgan K., Rohm W., Bosy J., Kapłon J., Hadaś T., Sierny J.
Zenith Total Delay short-term statistical forecasts
IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, Germany, 1-6.09.2013 (poster, materiały konferencyjne), pp. 502
URL: http://www.iag2013.org/IAG_2013/Program_files/abstracts_iag_2013_2808.pdf
Wilgan K., Rohm W., Bosy J., Kapłon J., Hadaś T., Sierny J.
Zenith total delay short-term statistical forecasts
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 43
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Wojciechowski T., Perski Z., Wójcik A., Nescieruk P., Borkowski A.
Monitoring of Landslide Dynamics with SAR Interferometry and LIDAR. Case Study of Klodne Landslide (Southern Poland)
ESA Living Planet Symposium 2013, Edinburgh, UK, 09-13 September 2013 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://seom.esa.int/LPS13/05a28fe7/poster_klodne.pdf
Zając M., Kontny B.
Periodic coefficients in coordinate time series of GPS permanent stations located on the area of Sudeten and its foreland
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 , pp. 44
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf
Ziaja M., Borkowski A.
Filtering of airborne laser scanning data in landslide areas
14th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013 (referat, materiały konferencyjne), pp. 46
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/14th_Cz-P_Workshop_2013_Jarnoltowek_Abstracts.pdf