Publications

Books and Book Editorships

Felcenloben D.
Geoinformacja - wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy
Wydawnictwo Gall, Katowice 2011, p. 288
URL: http://gall.pl/content/view/52/27/
Felcenloben D.
Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania
Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011, p. 504
URL: http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/prawo/28061,granice-nieruchomosci-i-sposoby-ich-ustalania.html
Meier S., Borkowski A.
Geometrie Stochastischer Signale. Grundlagen und Anwendungen in der Geodaten-Verarbeitung
De Gruyter, Berlin 2011, p. 321
URL: http://www.degruyter.com/view/product/129017?rskey=en1nJ4&result=1&q=Borkowski Meier

Chapters in books

Cacoń S., Kapłon J., Košťák B., Grzempowski P.
Badania geodynamiczne na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych
[w:] "Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych" pod. red. T. Chrobaka, C. Kabały J. Kaszubkiewicza, P. Migonia i J. Wojewody, Wydawnictwo WIND, Wrocław 2011, pp. 97-104
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cacon_Kaplon_Kostak_Grzempowski_Monografia_PNGS_2011.pdf
Cacoń S., Kontny B.
Współczesne, naturalne i antropogeniczne deformacje powierzchni skorupy ziemskiej na obszarze Dolnego Śląska
[w:] Mezozoik i kenozoik Dolnego Śląska. Praca pod. red. A. Żelaźniewicza, J. Wojewody i W. Ciężkowskiego, Wydawnictwo WIND, Wrocław 2011, pp. 79-91
Cacoń S., Mąkolski K., Košťák B., Kaczałek M.
Badania przemieszczeń masowych bloków skalnych Szczelińca Wielkiego
[w:] "Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych" pod. red. T. Chrobaka, C. Kabały J. Kaszubkiewicza, P. Migonia i J. Wojewody, Wydawnictwo WIND, Wrocław 2011, pp. 105-112
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cacon_Makolski_Kostak_Kaczalek_Monografia_PNGS_2011.pdf
Iwaniak A., Bury S.
Metadane i usługi wyszukiwania danych
[w:] INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej - Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników szkolenia podstawowego. Praca pod. red. S. Białousza i E. Bieleckiej, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2011, pp. 233-260
Kubik T.
Współdzielenie danych przestrzennych w systemach informatycznych
[w:] Geomatyka Górnicza - Praktyczne zastosowania. Praca zbiorowa pod red. A. Dyczko i A. Krawczyka, Wydawnictwo Fundacji dla AGH, Kraków 2011, pp. 19-32

Publications in ISI journals

Bogusz J., Kontny B.
Estimation of sub-diurnal noise level in GPS time series
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 8 No. 3 (163), Prague, Czech Republic 2011, pp. 273-281
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2011_03/8_Bogusz-Kontny.pdf
Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Jóźków G., Wójcik A.
Landslides mapping in Roznow Lake vicinity, Poland using Airborne Laser Scanning data
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 8 No. 3 (163), Prague, Czech Republic 2011, pp. 325-333
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2011_03/14_Borkowski.pdf
Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., Wójcik A.
Application of persistent scatterers interferometry for landslide monitoring in the vicinity of Roznow Lake in Poland
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 8 No. 3 (163), Prague, Czech Republic 2011, pp. 319-323
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2011_03/13_Perski.pdf
Rohm W., Bosy J.
The verification of GNSS tropospheric tomography model in a mountainous area
Advances in Space Research, Vol. 47 No. 10, 2011, pp. 1721-1730
DOI: 10.1016/j.asr.2010.04.017
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117710002784

Publications in scientific journals

Bac-Bronowicz J., Grzempowski P.
Klasyfikacja obszarów ze względu na wybrane warunki środowiskowe w relacji do opadu na obszarze Dolnego Śląska
Roczniki Geomatyki, Vol. IX No. 3 (47), Warszawa 2011, pp. 7-16
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2011z3-BacBronowiczGrzempowski.pdf
Bosy J., Rohm W., Sierny J., Kapłon J.
GNSS Meteorology
TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 5 No. 1, Gdynia - Poland, Leiden - The Netherlands 2011, pp. 79-83
URL: http://www.transnav.eu/Article__Bosy,17,270.html
Bryś H., Ćmielewski K., Gołuch P., Kowalski K.
The system of automatic laser plumb-line for monitoring a heavy dam wall
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 90, Warszawa 2011, pp. 41-49
URL: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr90/05.pdf
Bryś H., Gołuch P.
Pustynia Błędowska dawniej i dziś - interpretacja wieloczasowych zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 10 No. 2, Wrocław 2011, pp. 5-16
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2011/000040201100010000020000500016.pdf
Cacoń S., Milczarek W.
Problemy monitoringu deformacji powierzchni górotworu pogórniczego na przykładzie dawnego Zagłębia Wałbrzyskiego
Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Górnictwo i Środowisko, Vol. 2 No. 1, Katowice 2011, pp. 85-91
Ćmielewski B., Kontny B.
Terrestial laser scanner technic as a method for identification deformation areas of slopes
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 90, Warszawa 2011, pp. 77-84
URL: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr90/09.pdf
Ćmielewski B., Kontny B., Ćmielewski K.
Use of MEMS technology in mass wasting research
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 90, Warszawa 2011, pp. 85-92
URL: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr90/10.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Ćmielewski B.
Using the vertical wheel of a theodolite as a spirit level and devices for defining slope testing
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 90, Warszawa 2011, pp. 69-76
URL: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr90/08.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Kowalski K.
Zastosowanie kamery CCD do pomiaru prowadnic maszyn na przykładzie tokarki
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 10 No. 4, Wrocław 2011, pp. 35-48
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2011/000040201100010000040003500048.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Patrzałek Z., Kowalski K.
Laser plummet testing with the use of the optoelectronic elements
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 90, Warszawa 2011, pp. 93-100
URL: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr90/11.pdf
Felcenloben D.
Jawność katastru nieruchomości jako rejestru publicznego
Rejent - Miesięcznik Notariatu Polskiego, Vol. 2 No. , Kluczbork 2011, pp. 9-24
URL: http://www.rejent.com.pl/plik/sysPlik/1603
Felcenloben D.
Dopuszczalność prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego w sprawie uprzednio zakończonej ostateczną decyzją administracyjną czy postanowieniem sądu
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXIII No. 7, Warszawa 2011, pp. 3-9
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-60874-dopuszczalność-prowadzenia-postępowania-rozgraniczeni (...)
Felcenloben D.
Przesłanki zawieszenia administracyjnego postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
Samorząd Terytorialny, Vol. 7-8 No. , Warszawa 2011, pp. 143-151
URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171024977?q=59e2 (...)
Felcenloben D.
Pojęcie interesu prawnego w uzyskaniu danych osobowych o właścicielach gruntów, budynków i lokali wykazanych w katastrze nieruchomości
Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, Vol. 19 No. 4, Olsztyn 2011, pp. 45-54
URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171293211?q=59e2 (...)
Felcenloben D.
Odpowiedzialność odszkodowawcza starosty za szkody powstałe w wyniku wydania wadliwej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Samorząd Terytorialny, Vol. 3 No. , Warszawa 2011, pp. 74-80
URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000170901031
Felcenloben D.
Zadania katastru nieruchomości jako rejestru publicznego
Przegląd Prawa Publicznego, Vol. 2 No. , Warszawa 2011, pp. 17-31
URL: http://www.lex.pl/spis-tresci/-/spis/przeglad-prawa-publicznego/2011/2
Felcenloben D.
Kryteria oceny jakości danych i informacji, gromadzonych i udostępnianych z katastru nieruchomości
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXIII No. 1, Warszawa 2011, pp. 11-17
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-56825-kryteria-oceny-jakości-danych-i-informacji,-gromadzon (...)
Felcenloben D.
Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXIII No. 12, Warszawa 2011, pp. 4-6
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-64212-odpowiedzialność-dyscyplinarna-osób-wykonujacych-samo (...)
Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., Wielgosz P.
"ASG+": project for improving Polish multifunctional precise satellite positioning system
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 91, Warszawa 2011, pp. 51-58
URL: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/07.pdf
Jarząbek-Rychard M., Borkowski A.
Building outlines reconstruction from ALS data set with a'priori iformation
Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, Vol. 22 No. , Kraków 2011, pp. 227-236
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/krakow2011/APCRS%20vol.%2022%20pp.%20227-236.pdf
Kaczmarek I., Iwaniak A.
Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej
Roczniki Geomatyki, Vol. IX No. 4 (48), Warszawa 2011, pp. 61-69
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2011z4-KaczmarekIwaniak.pdf
Kałuża T., Tymków P., Wencel A.
Wykorzystanie technik geomatycznych do oceny wpływu roślinności na kształtowanie warunków przepływu na terenach zalewowych
Gospodarka Wodna, Vol. LXXI No. 4 (748), Warszawa 2011, pp. 162-168
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-58848-wykorzystanie-technik-geomatycznych-do-oceny-wpły (...)
Keller W., Borkowski A.
Wavelet based buildings segmentation in airborne laser scanning data set
Geodesy and Cartography, Vol. 60 No. 2, Warszawa 2011, pp. 99-123
URL: http://www.igik.edu.pl/~geoikar/V60N2/V60N2_2FT.pdf
Kontny B.
Wykrywanie sygnałów skokowych w szeregach czasowych zmian współrzędnych GPS
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 10 No. 3, Wrocław 2011, pp. 5-18
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2011/000040201100010000030000500018.pdf
Krzeszowski K., Bosy J.
ASG-EUPOS w terenach przygranicznych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 10 No. 1, Wrocław 2011, pp. 33-42
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2011/000040201100010000010003300042.pdf
Kuchmister J., Ćmielewski B., Ćmielewski K., Mąkolski K.
Using a code leveler to measure the length of short segments
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 90, Warszawa 2011, pp. 207-214
URL: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr90/25.pdf
Malczewski P., Iwaniak A., Blachowski A.
Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu
Roczniki Geomatyki, Vol. IX No. 1 (45), Warszawa 2011, pp. 87-92
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2011z1-MalczewskiIwaniakBlachowki.pdf
Mąkolski K., Gołdyn P., Kazak J.
Vertical movements measurements of educational Centre Building of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Suczasni dosjagennja geodezicznoj nauki ta wironictwa. Zbirnik naukowich prac, Vol. II No. 20, Lviv, Ukraine 2011, pp. 136-138
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Makolski_Goldyn_Kazak_Vertical_movements_Suczasni_Lviv (...)
Mąkolski K., Kuchmister J.
Vertical displacement determination of the vertical buildings situated in the area of Grunwaldzki Square in Wrocław
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 90, Warszawa 2011, pp. 295-303
URL: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr90/36.pdf
Mąkolski K., Rozmus P., Pieńkosz K., Gołdyn P., Lubenets L., Romanyszyn I.
Measurements of displacements of rock massifs in the environment and interior of the Bear Cave in Kletno
Suczasni dosjagennja geodezicznoj nauki ta wironictwa. Zbirnik naukowich prac, Vol. II No. 20, Lviv, Ukraine 2011, pp. 139-141
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Makolski_Rozmus_Pienkosz_Goldyn_Lubenets_Romanyshyn_Me (...)
Michalski A., Tymków P.
Wskaźnik gęstości występowania zjawisk punktowych jako moderator skali miejskich map tematycznych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 10 No. 3, Wrocław 2011, pp. 19-28
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2011/000040201100010000030001900028.pdf
Smoliy K., Romanyshyn I., Kazak J., Bońka M., Kaczałek M.
Kompleksne doslidżennia stanu pamiatki architekturi w umowach szczilnoj zabudowi centralnoj czastini m. Lwowa
Suczasni dosjagennja geodezicznoj nauki ta wironictwa. Zbirnik naukowich prac, Vol. II No. 22, Lviv, Ukraine 2011, pp. 80-81
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Smoliy_Romanyshyn_Kazak_Bonka_Kaczalek_Komplekcne_dosl (...)
Woźniak E., Iwaniak A.
Porównanie możliwości publikacji opracowań kartograficznych w sieci WWW z wykorzystaniem standardów SLD SE FE i Google API
Roczniki Geomatyki, Vol. IX No. 1 (45), Warszawa 2011, pp. 137-148
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2011z1-WozniakIwaniak.pdf
Woźniak E., Iwaniak A.
Wykorzystanie standardów OGC do wizualizacji danych w infrastrukturze informacji przestrzennej. Cz. II
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXII No. 5, Warszawa 2011, pp. 12-17
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-59510-wykorzystanie-standardów-ogc-do-wizualizacji-dany (...)
Woźniak E., Iwaniak A., Netzel P.
Wykorzystanie standardów OGC do wizualizacji danych w infrastrukturze informacji przestrzennej. Cz. I
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXII No. 4, Warszawa 2011, pp. 3-8
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-58851-wykorzystanie-standardów-ogc-do-wizualizacji-dany (...)

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J., Grzempowski P.
Klasyfikacja obszarów ze względu na wybrane jakościowe cechy środowiskowe przy użyciu sieci neuronowych
VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Mapa w geoinformacji" i Seminarium "Nazwy geograficzne jako rejestr georeferencyjny", Polanica-Zdrój, 21-24.09.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14-15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_geoinformacyjne_2011_zeszyt_streszczen.pdf
Bogusz J., Figurski M., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., Wielgosz P.
Supporting Modules for Real-time Services of Polish GBAS
XXV IUGG General Assembly, Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28 June - 7 July 2011, Melbourne, Australia (poster)
Bogusz J., Figurski M., Kontny B.
On the reliability of horizontal velocity field derived from ASG-EUPOS satellite data
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Bogusz J., Figurski M., Kontny B.
Wstępne wyniki oszacowania pola prędkości poziomych na terenie Polski z obserwacji satelitarnych
Seminarium "Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?", Józefosław, 17-18.10.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://jozefoslaw2011.pl/index.php/program/22-boguszfigurskikontny.html
Bogusz J., Kontny B.
Moduł geodynamiczny jako element interpretacyjny projektu ASG+
Konferencja naukowa "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Wrocław, 02-04.06.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/SatGeoNAW_2011_streszczenia.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Modelowanie zabudowy na podstawie danych skaningu laserowego
XXXVII Wrocławskie Dni Nauki i Techniki "Dolny Śląsk regionem nauki i techniki". Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Wrocław, 24.10.2011 r. (referat zamawiany)
Borkowski A., Jóźków G., Jarząbek-Rychard M., Tymków P.
Ocena dokładności modelu 3D zbudowanego na podstawie danych skaningu laserowego na przykładzie Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Mapa w geoinformacji" i Seminarium "Nazwy geograficzne jako rejestr georeferencyjny", Polanica-Zdrój, 21-24.09.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 16
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_geoinformacyjne_2011_zeszyt_streszczen.pdf
Borkowski A., Jóźków G., Jarząbek-Rychard M., Tymków P.
3D modeling of the historical monuments for the Opole Province GIS website
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Jóźków G.
Landslides inventory based on airborne laser scanning data - case study Roznow Lake, Southern Poland
XXV IUGG General Assembly, Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28 June - 7 July 2011, Melbourne, Australia (poster)
Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Wójcik A., Nescieruk P., Jóźków G., Surała M.
Exploration of different data sources to determine the Klodne landslide activity
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Bosy J.
Ostatnie 20 lat polskiej geodezji - od metod pomiarów klasycznych do technologii satelitarnych
Seminarium "Geodezja jutra - nowoczesne rozwiązania w dziedzinie geodezji i kartografii" z okazji 20-lecia Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań, 5 sierpnia 2011 r. (referat zaproszony)
Bosy J.
Global Geodetic Observing System
Seminar Brunei Institution of Geomatics (BIG) "Introducing the Global Geodetic Observing System", Dewan Betabur, Ministry of Development, 12 July 2011, Bandar Seri Begawan, Brunei (referat zaproszony)
Bosy J.
System ASG-EUPOS
Ogólnopolskie Spotkanie Geodetów z Techniką Pomiarową, Bełchatów, 16-18 marca 2011 r. (referat zaproszony)
Bosy J.
Prawne i techniczne możliwości przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego materiałów wykonanych przy zastosowaniu techniki GNSS
XVI edycja seminarium w cyklu GIS w praktyce. Interaktywne systemy mapowe oraz przestrzenne mapy cyfrowe, Warszawa, 16 marca 2011 r. (referat zaproszony)
Bosy J., Kontny B.
The law and standards for GNSS surveying in Poland
Seminář s mezinárodní účastí "GNSS v geodetické praxi", Brno, 03.02.2011. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 77-80
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J.
NRT model atmosfery na potrzeby precyzyjnego pozycjonowania GNSS
Seminarium "Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?", Józefosław, 17-18.10.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 45
URL: http://jozefoslaw2011.pl/index.php/program/46-bosyrohmkaplonsierny.html
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J.
NRT atmosphere model based on the ground GNSS permanent networks for meteorological and positioning applications
XXV IUGG General Assembly, Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28 June - 7 July 2011, Melbourne, Australia (referat)
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J.
Moduł modelowania i predykcji stanu troposfery
Konferencja naukowa "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Wrocław, 02-04.06.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/SatGeoNAW_2011_streszczenia.pdf
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T.
Atmosphere model on the area of GBAS system for real-time GNSS and meteorological applications
AGU Fall Meeting 2011, San Francisco, USA, December 5-9, 2011 (referat)
Bosy J., Rohm W., Sierny J., Kapłon J.
GNSS Meteorology
9th International Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2011, 15-17 June 2011, Gdynia, Poland (referat, materiały konferencyjne), pp. 30-31
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Zestaw aliniometru laserowego do monitoringu ściany zapory oraz lokalnych deformacji
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 24-25.03.2011 (poster)
Cacoń S., Kontny B.
Współczesne, naturalne i antropogeniczne deformacje powierzchni skorupy ziemskiej na obszarze Dolnego Śląska
LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Żagań, 23-25.09.2011 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Stemberk J., Zuchiewicz W.
Project investigation of Europe traversed by 15°E parallel
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Cacoń S., Weigel J., Jamroz O.
Recent tectonic activity of the Eastern Sudety Mts. and Foresudetic Block
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 5
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Coetzee S., Iwaniak A., Netzel P.
Thematic WMS as a way of presenting information
25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July 2011 (referat, materiały konferencyjne)
Cooper A. K., Coetzee S., Kaczmarek I., Kourie D.G., Iwaniak A., Kubik T.
Challenges for quality in volunteered geographical information
Africa GEO 2011, RSA, Cape Town, 31 May - 2 June, 2011 (referat, materiały konferencyjne)
Cooper A. K., Rapant P., Hjelmager J., Laurent D., Iwaniak A., Coetzee S., Moellering H., Düren U.
Extending the formal model of a spatial data infrastructure to include volunteered geographical information
25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. CO-120
URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/B2-Ont (...)
Ćmielewski B.
Identification deformation areas of slops using terrestrial laser scanner - preliminary research
Proceedings of the 13th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2011", Brno, Czech Republic, 04.02.2011 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Bartlomiej_Juniorstav2011.pdf
Ćmielewski B.
Modern activity of the Bardo-Janowiec landslide based on measurements of terrestrial laser scanner
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Ćmielewski B., Kontny B.
Technologia naziemnego skaningu laserowego jako metoda wyznaczenia deformacji skarp i zboczy
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 24-25.03.2011 (poster)
Ćmielewski B., Kontny B., Ćmielewski K.
Measuring and control system based on MEMS technology in studies of mass movements
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Ćmielewski B., Kontny B., Ćmielewski K.
Zastosowanie technologii MEMS w badaniach ruchów wgłębnych mas ziemnych
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 24-25.03.2011 (referat, materiały konferencyjne)
Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J., Kowalski K.
Application of a CCD camera for measurement of slide on the example of turning machines
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 6
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Ćmielewski B., Kowalski K.
Zastosowanie koła pionowego teodolitu do testowania libell i urządzeń do wyznaczania nachyleń
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 24-25.03.2011 (poster)
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Kowalski K.
The use of optoelectronic techniques in studies of relative displacements of rock mass
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Patrzałek Z., Kowalski K.
Testowanie pionowników laserowych z zastosowaniem elementów opto-elektronicznych
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 24-25.03.2011 (poster)
Felcenloben D.
Kataster nieruchomości jako podstawa GIS
3rd Cadastral Congress "Cadastre in Sustainable Spatial Managment", Warszawa, 23-25.11.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 119-136
URL: http://www.oicrf.org/document.asp?ID=10478
Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., Wielgosz P.
"ASG+": project for improving Polish multifunctional precise satellite positioning system
European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03-08 April 2011, session G6.1/EG6: "Geodetic and Geodynamic Programmes of the Central Europe" (poster), pp. XY218
Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P.
Założenia i stan aktualny realizacji projektu ASG+
Konferencja naukowa "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Wrocław, 02-04.06.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/SatGeoNAW_2011_streszczenia.pdf
Fitrzyk M.
Identification of water bodies in Terrasar-X images using NEST software
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 7
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Galant K.
Models of spatial structure as decision tools for sustainable development in rural areas
25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July, 2011 , pp. P-157
URL: http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Poster%20Presentations%20PDF/POSTERS%20 (...)
Gołuch P., Panasewicz T.
Generowaniu True-Ortho w systemie ImageStation
VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Mapa w geoinformacji" i Seminarium "Nazwy geograficzne jako rejestr georeferencyjny", Polanica-Zdrój, 21-24.09.2011 (poster)
Grzempowski P.
Integration data system to interpretation of the geodynamic research results in a local and regional network
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 25
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Grzempowski P.
The integration of data with GIS system for interpretation of geodynamic research results
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Grzempowski P.
The integration of data with GIS system for interpretation of geodynamic research results
Konferencja naukowa "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Wrocław, 02-04.06.2011 (poster, materiały konferencyjne), pp. 29
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/SatGeoNAW_2011_streszczenia.pdf
Iwaniak A.
Dyrektywa INSPIRE i Ustawa IIP oraz Rola Węzłów w Krajowej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
Konferencja "Wojewódzki Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia w zakresie planowania przestrzennego - WWIIP", Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 12.04.2011 (referat zamawiany)
Iwaniak A.
Inteligentny Geoportal
III Konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce", Wrocław, 12-13.05.2011 (referat)
URL: http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2011/?page=11&GISLabSessionID=8pgpk4n5s9k3e8krr54ksiiol5
Iwaniak A.
Europejska a krajowa Infrastruktura Danych Przestrzennych
III Konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce", Wrocław, 12-13.05.2011 (referat)
URL: http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2011/download/IwaniakEuropejskaAkrajowaInfrastrukturaDan (...)
Iwaniak A.
The role of metadata in current and future GIS
CSIR Knowledge Commons, Meiring Naude Drive, Brummeria, Pretoria, Republic of South Africa, 17.02.2011 CSIR Knowledge Commons, Meiring Naude Drive, Brummeria, Pretoria (referat zamawiany)
URL: http://www.gissa.org.za/events/open-lectures-by-prof-adam-iwaniak-and-dr-tomasz-kubik
Iwaniak A., Kaczmarek I., Kubik T., Łukowicz J., Paluszyński W., Kourie D.G., Cooper A.K., Coetzee S.
An Intelligent Geoportal for Spatial Planning
25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. CO-029
URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/A3-Dat (...)
Jamroz O., Badura J.
Współczesne ruchy skorupy ziemskiej w Masywie Śnieżnika i rejonie Krowiarek w świetle wyników pomiarów geodezyjnych
IX Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski pt. "Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice", Kraków, 24-25 czerwca 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 22-24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Jamroz_Badura_Wspolczesne_ruchy_Konf_Neotektoniki_2011.pdf
Jamroz O., Badura J., Zuchiewicz W.
Morphotectonics of the Śnieżnik Massif western edge
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 28
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Jamroz O., Olszak T.
Absolute and relative gravimetric observations on Bolesławów station (Sudety Mts., SW Poland) - preliminary results
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Jarząbek-Rychard M.
Buildings outline reconstruction from Airborne Laser Scanning data
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Jarząbek-Rychard M., Borkowski A.
Building outline reconstruction from ALS data set with a priori information
7th International Symposium on Mobile Mapping Technology 13-16.06. 2011, Kraków (referat, materiały konferencyjne)
Kaczmarek I., Łukowicz J., Cooper A.K., Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W.
The use of ontologies in the spatial planning domain
25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. CO-089
URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/B1-Dat (...)
Kapłon J., Rohm W., Bosy J., Sierny J.
NRT GNSS data processing service for regional GNSS tomography
European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03-08 April 2011 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kaplon_Rohm_Bosy_Sierny_EGU_Vienna_2011.pdf
Kapłon J., Sierny J., Rohm W., Bosy J.
Atmosphere model on the area of GBAS system for real-time GNSS and meteorological applications
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 37
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Klimczak H.
Maps in the studies over global phenomena and processes - choice of projection
25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July, 2011 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Poster%20Presentations%20PDF/POSTERS%20 (...)
Kontny B.
Local Diversity Of Contemporary Horizontal Deformation Field Of The Earth's Crust On The Area Of Central Europe Determined From GPS Data
XXV IUGG General Assembly, Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet, 28 June - 7 July 2011, Melbourne, Australia (poster)
Kontny B., Bogusz J., Figurski M.
Comparison of the models of vertical movements of the earth crust surface on the area of Poland derived from levelling and satellite data
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 38
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Kontny B., Pietrusiak M.
Programs of education of geodesy and land surveying engineers in the assessment of employers, graduates and students of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Kubik T.
Open source and spatial data infrastructures
CSIR Knowledge Commons, Meiring Naude Drive, Brummeria, Pretoria, Republic of South Africa, 17.02.2011 (referat zamawiany)
URL: http://www.gissa.org.za/events/open-lectures-by-prof-adam-iwaniak-and-dr-tomasz-kubik
Kubik T.
The use of internet services and resources in geospatial context
25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July, 2011 (poster, materiały konferencyjne), pp. P-130
URL: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Poster%20Presentations%20PDF/POST (...)
Kubik T.
Ramy interoperacyjności techniczej w budowie infrastruktury informacji przestrzennej
III Konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce", Wrocław, 12-13.05.2011 (referat)
URL: http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2011/download/Kubik-RamyInteroperacyjnościTechniczejWbud (...)
Kuchmister J., Ćmielewski K., Ćmielewski B., Mąkolski K.
Zastosowanie niwelatora kodowego do pomiaru długości krótkich odcinków
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 24-25.03.2011 (poster)
Kuchmister J., Ćmielewski K., Gołuch P., Kowalski K.
Application of the laser plummet to measure the linearity of elongated objects
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Mąkolski K.
Analiza wpływu pomiarowych warunków środowiskowych na dokładność określenia kątów zenitalnych
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 24-25.03.2011 (referat)
Mąkolski K., Dudek P., Jamroz O., Grzempowski P.
The dynamics of benchmarks elevation changes of state leveling network in the area of the Western Sudetes (Jelenia Góra valley area and its surroundings)
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 40
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Mąkolski K., Gołdyn P.
Wyznaczanie przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zlokalizowanych w rejonie Placu Grunwaldzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem budynku Centrym Dydaktycznego
XVI International Scientific and Technical Symposium "Geoinformation Monitoring of Environment: GPS and GIS Technologies", Alushta, Ukraine, September 12-17, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 42-43
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Makolski_Goldyn_XVI_Int_Sci_Tech_Symp_Alushta_2011.pdf
Mąkolski K., Kuchmister J.
Wyznaczanie przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zlokalizowanych w rejonie Placu Grunwaldzkiego
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 24-25.03.2011 (poster)
Michalski A., Tymków P.
Local modification of the scale of urban thematic maps as the method of its readability improvement
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Netzel P., Coetzee S., Iwaniak A.
WMS Thematic Standard do publikacji opracowań kartograficznych
III Konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce", Wrocław, 12-13.05.2011 (referat)
URL: http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2011/download/NetzelCoetzeeIwaniak-WMSThematic-standardD (...)
Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T.
InSAR and PSI results improvements with detailed LIDAR data
FRINGE2011 8th International Workshop on "Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry", 19-23 September, 2011, ESA-ESRIN, Frascati, Italy (poster, materiały konferencyjne), pp. 203-204
Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., Wójcik A.
Persistent Scatters Interferometry study of Roznow Lake area with ERS-1/2 archival data
FRINGE2011 8th International Workshop on "Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry", 19-23 September, 2011, ESA-ESRIN, Frascati, Italy (poster, materiały konferencyjne), pp. 203
Perski Z., Wójcik A., Nescieruk P., Borkowski A., Wojciechowski T.
Landslide dynamics monitoring with TerraSAR-X interferometry and LIDAR data. Case studies of Klodne and Zbyszyce landslide (Southern Poland)
FRINGE2011 8th International Workshop on "Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry", 19-23 September, 2011, ESA-ESRIN, Frascati, Italy (poster, materiały konferencyjne), pp. 204-205
Rohm W.
Precyzja rozwiązania tomograficznego, rozwiązanie tomograficzne bez warunków nakładanych na niewiadome
Konferencja naukowa "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Wrocław, 02-04.06.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 51
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/SatGeoNAW_2011_streszczenia.pdf
Rohm W.
DGPS in mobile phones - perspectives, technology, limitations
Proceedings of the 13th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2011", Brno, Czech Republic, 04.02.2011 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Rohm_Witold_Juniorstav2011.pdf
Rohm W.
Integration of ground and space-based GNSS observations for severe weather monitoring
International workshop on GNSS Remote Sensing for Future Missions and Sciences August 7-9, 2011, Shanghai, China (referat, materiały konferencyjne)
Rohm W., Bosy J., Kapłon J., Sierny J.
Near real time atmosphere model based on the GNSS and the meteorological data from the ASG-EUPOS reference stations on the territory of Poland
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Rohm W., Sierny J., Kapłon J., Bosy J.
In-situ meteorological data interpolation and homogenization procedure for NRT GNSS tomography
European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03-08 April 2011 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Rohm_Sierny_Kaplon_Bosy_EGU_Vienna_2011.pdf
Siła-Nowicka K.
Analysis of elements of the accessibility within the city of Wrocław
Proceedings of the 13th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2011", Brno, Czech Republic, 04.02.2011 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sila-Nowicka_Katarzyna_Juniorstav2011.pdf
Siła-Nowicka K., Bac-Bronowicz J., Klimczak H.
Forests and wooden lands in multi-scale topographic and thematic databases
25th International Cartographic Conference, Paris, 4-8 July, 2011 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2011/Oral%20Presentations%20PDF/A3-Data%20in (...)
Siła-Nowicka K., Klimczak H.
Forest and forest’ elements in topographic and specialist databases - LCML description
3rd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Brno, Lednice - South Moravia, Czech Republic, May 25-27, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/3rd_Brno-Wroclaw_Lednice_2011_Abstrakty.pdf
Trojanowicz M.
Local quasigeoid modelling using gravity data inversion technique - analysis of the fixed factors of density model weighting matrix
12th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Jugowice, Poland, October 20-22, 2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 50
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/12th_CZ-P_Workshop_Jugowice_2011_Abstracts.pdf
Wójcik A., Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T.
Zastosowanie danych teledetekcji lotniczej i satelitarnej do badania dynamiki czynnych osuwisk w 2010 roku na przykładzie osuwiska w Kłodnem koło Limanowej
Konferencja "Współczesne technologie w świetle zabezpieczenia infrastruktury drogowej przed klęskami żywiołowymi", Zakopane, 30.03-1.04.2011 (referat, materiały konferencyjne), pp. 111-120
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Wojcik_Perski_Borkowski_Wojciechowski_Zastosowanie_dan (...)

Patents

Ćmielewski K.
Luneta kolimacyjna
Patent. Nr rej. P-371985, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2011
Kuchmister J.
Urządzenie do tworzenia i odsłuchiwania testów sonorycznych
Patent. Nr rej. P-378592, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2011
Kuchmister J.
Urządzenie do tworzenia testów sonorycznych
Patent. Nr rej. P-378591, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2011
Kuchmister J.
Urządzenie do odsłuchiwania testów sonorycznych
Patent. Nr rej. P-378590, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2011
Kuchmister J., Krzywicka-Blum E.
Urządzenie do dekodowania testów sonorycznych
Patent. Nr rej. P-378589, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2011
Kuchmister J., Krzywicka-Blum E.
Urządzenie do kodowania i dekodowania testów sonorycznych
Patent. Nr rej. P-378588, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2011