Publications

Books and Book Editorships

Tymków P.
Application of photogrammetric and remote sensing methods for identification of roughness coefficients of high water flow in the river valleys
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009, p. 102
URL: http://wydawnictwo.up.wroc.pl/index.php?ksiegarnia&menu=view&id=261&lang=

Chapters in books

Bosy J., Kontny B., Borkowski A.
IGS/EPN reference frame realization in local GPS networks
[in:] H. Drewes (ed.), Geodetic Reference Frames. International Association of Geodesy Symposia, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2009, pp. 197-204
DOI: 10.1007/978-3-642-00860-3_31
URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-00860-3_31
Kubik T., Iwaniak A.
Information Retrieval in the Geodetic and Cartographic Documentation Centers
[in:] Nguyen N. T., Katarzyniak R. P. and Janiak A. (Eds.): New Challenges in Computational Collective Intelligence. Studies in Computational Intelligence, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2009, pp. 95-106
DOI: 10.1007/978-3-642-03958-4_9
URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-03958-4_9

Publications in ISI journals

Blachowski J., Cacoń S., Milczarek W.
Analysis of post-mining ground deformations caused by underground coal extraction in complicated geological conditions
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 6 No. 3 (155), Prague, Czech Republic 2009, pp. 351-357
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2009_03/14_Blachowski.pdf
Cacoń S., Wojewoda J., Kapłon J.
Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 6 No. 3 (155), Prague, Czech Republic 2009, pp. 331-338
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2009_03/12_Cacon.pdf
Grzempowski P., Badura J., Cacoń S., Przybylski B.
Recent vertical movements in the Wroclaw section of the middle Odra fault zone
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 6 No. 3 (155), Prague, Czech Republic 2009, pp. 339-349
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2009_03/13_Grzempowski.pdf
Kapłon J., Cacoń S.
Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 6 No. 3 (155), Prague, Czech Republic 2009, pp. 323-329
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2009_03/11_Kaplan.pdf
Rohm W., Bosy J.
Local tomography troposphere model over mountains area
Atmospheric Research, Vol. 93 No. 4, 2009, pp. 777-783
DOI: 10.1016/j.atmosres.2009.03.013
URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V95-4W0SJVB-1&_user=1631715&_rd (...)

Publications in scientific journals

Antoni M., Borkowski A., Keller W., Owczarek M.
Verification of localized GRACE solutions by the Polish quasigeoid
Geodesy and Cartography, Vol. 58 No. 2, Warszawa 2009, pp. 21-36
URL: http://publikacje-naukowe.home.pl/pdf//GiK/GiK%202.09.pdf
Bac-Bronowicz J., Grzempowski P., Nowak R.
Zasilanie wielorozdzielczej bazy danych topograficznych danymi z ewidencji gruntów i budynków
Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 3 No. 1/1, Cracow 2009, pp. 45-58
DOI: 10.7494/geom
URL: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-01-1/Geomatics_2009_1_1_04.pdf
Borkowski A., Sośnica K.
Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do filtracji danych lotniczego skaningu laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20 No. , Kraków 2009, pp. 35-46
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/krakow2009/04_Borkowski_Sosnica.pdf
Bosy J., Graszka W., Leończyk M.
ASG-EUPOS - a multifunctional precise satellite positioning system in Poland
EUREF Publication No. 17, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Vol. 42 No. 17, Frankfurt am Main 2009, pp. 174-177
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bosy_Graszka_Leonczyk_ASG-EUPOS_a_multifunctional_EURE (...)
Bosy J., Rohm W.
Verification of the meteorological observations on the EPN stations, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, London, England - June 6-9, 2007
EUREF Publication No. 17, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Vol. 42 No. 17, Frankfurt am Main 2009, pp. 146-152
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bosy_Rohm-BKG_17_2009-Verification.pdf
Bryś H., Ćmielewski B.
A concept of monitoring dilatation gaps of engineering buildings with use of an optic wire CCD camera
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 87, Warszawa 2009, pp. 39-46
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brys_CmielewskiB_A_concept_RG_2_87_2009.pdf
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Mathematic-physic models of horizontal refraction in engineering and industrial measurements of the highest precision
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 87, Warszawa 2009, pp. 57-63
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brys_CmielewskiK_Kowalski_Mathematic-physic_RG_2_87_2009.pdf
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Innovatives Fernmesssystem zur Bestimmung der Geometrie der vertikalen Biegungslinie von Staumauren
VDV Vermessung und Geoinformation Magazin, Vol. No. 1, Wiesbaden, Germany 2009, pp. 6-11
URL: http://www.vdv-online.de/vdvmagazin/jahrgaenge/detailansicht/vdvmagazin-12009-2584/39bbb23 (...)
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Control measurements of geometry at location of crane carriage wheels: tolerance - method of measurements - instrumentarium
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 87, Warszawa 2009, pp. 47-55
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brys_CmielewskiK_Kowalski_Control_measurements_RG_2_87_2009.pdf
Bryś H., Gołuch P.
Umweltwandlungen der rückgängigen BŁĘDOWSKA SANDWÜSTE dokumentiert auf multitemporalen Luftbild- und Satellitenkarten im Zeitraum 1926-2006
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (AVN), Vol. 11-12 No. , Heidelberg 2009, pp. 396-401
URL: http://www.wichmann-verlag.de/fachzeitschrift-avn/artikelarchiv/2009/avn-ausgabe-11-12-200 (...)
Ćmielewski B., Mąkolski K.
Porównanie geodezyjnych metod klasycznych oraz technologii HDS do określenia odkształceń kratowej konstrukcji masztu (Comparison of classic geodetic methods and HDS technology for determination of strains in truss construction mast)
Wiadomości Konserwatorskie (Conservation News), Vol. 26 No. , Warszawa 2009, pp. 718-726
URL: http://www.labscan3d.pwr.wroc.pl/images/stories/pdf/718-726%20Cmielewski%20Makolski.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Mąkolski K., Ćmielewski B.
Precision leveling with use of broken aiming lines
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 87, Warszawa 2009, pp. 105-112
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/CmielewskiK_Kuchmister_Makolski_CmielewskiB_Precision_ (...)
Ćmielewski K., Kuchmister J., Mąkolski K., Ćmielewski B.
Measurement of the length of short segments with use of a code level
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 87, Warszawa 2009, pp. 113-119
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/CmielewskiK_Kuchmister_Makolski_CmielewskiB_Measuremen (...)
Galant K.
Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji obiektów wielocechowych w analizie warunków gospodarowania na obszarach wiejskich województwa dolnoślaskiego
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 8 No. 1, Wrocław 2009, pp. 3-17
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2009/000040200900008000010000300017.pdf
Gołuch P., Borkowski A., Jóźków G., Tymków P., Mokwa M.
Application of Digital Terrain Model generated from Airborne Laser Scanning data in Hydrodynamic Modelling
Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXI No. 3, Wrocław 2009, pp. 61-72
URL: http://sgem.pwr.wroc.pl/n3-09/art04_n3_2009.pdf
Hadaś T., Bosy J.
Niwelacja satelitarna GNSS z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 8 No. 2, Wrocław 2009, pp. 53-66
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2009/000040200900008000020005300066.pdf
Iwaniak A., Kaczmarek I.
Rola serwisów społecznościowych w budowie infrastruktury danych przestrzennych
Roczniki Geomatyki, Vol. VII No. 5 (35), Warszawa 2009, pp. 79-86
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2009z5-IwaniakKaczmarek.pdf
Krzywicka-Blum E., Michalski A.
Anamorphic maps - an overview
Geoinformatica Polonica, Vol. 9 No. , Warszawa 2009, pp. 21-34
URL: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_9-2009.pdf
Kuchmister J., Mąkolski K., Ćmielewski K., Ćmielewski B.
A post for precision researches of measurements of distances by mirrorless tachymeter
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 87, Warszawa 2009, pp. 185-191
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kuchmister_Makolski_CmielewskiK_CmielewskiB_A_post_RG_ (...)
Mąkolski K., Ćmielewski B., Kuchmister J., Waligórski T., Pająkiewicz K.
Definition of the lattice mast construction deflections
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 87, Warszawa 2009, pp. 261-269
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Makolski_CmielewskiB_Kuchmister_Waligorski_Pajakiewicz (...)
Mendela M.
Opracowanie rezultatów obserwacji względnych przemieszczeń bloków skorupowych za pomocą szczelinomierza TM-71
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 8 No. 4, Wrocław 2009, pp. 5-20
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2009/000040200900008000040000500020.pdf
Mokwa M., Tymków P., Wężyk P.
Identification of flow resistance coefficients in floodplain forests
Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXI No. 1, Wrocław 2009, pp. 39-50
URL: http://sgem.pwr.wroc.pl/n1-09/art03_n1_2009.pdf
Niemiec M.
Satellite remote sensing for water erosion assessment
Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Vol. VII No. 2, Warszawa 2009, pp. 99-106
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2009z2-Niemiec.pdf
Niemiec M., Jóźków G., Borkowski A.
Monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu spowodowanych erozją wodną z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20 No. , Kraków 2009, pp. 333-342
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/krakow2009/29_Niemiec.pdf
Sudoł E., Milczarek W., Cacoń S.
Monitorowanie aktywności stref przyuskokowych na wybranych obszarach górniczych LGOM i WZWK
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, Vol. 129 No. 54, Wrocław 2009, pp. 125-135
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sudol_Milczarek_Cacon_Monitorowanie_aktywnosci_PNIGPWr (...)
Trojanowicz M.
Ocena dokładności globalnych modeli geopotencjału EGM96 i EGM08 na obszarze Dolnego Śląska
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 8 No. 1, Wrocław 2009, pp. 19-30
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2009/000040200900008000010001900030.pdf
Tymków P., Borkowski A., Gołuch P.
River embankment identification in airborne laser scanning point cloud
Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXI No. 4, Wrocław 2009, pp. 59-68
URL: http://sgem.pwr.wroc.pl/n4-09/art08_n4_2009.pdf

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
10 lat Stowarzyszenia Kartografów Polskich - sukcesy i porażki
III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich z cyklu "Zawód kartografa", Duszniki-Zdrój, 14-17 października 2009 (referat)
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/IIIZKSKP/Referaty/SJoannaBac.pdf
Bac-Bronowicz J., Bęcek K.
Environmentally based perception of space
Proceedings of the 24th International Cartographic Conference (ICC), Santiago, Chile, 2009, 15-21 November, 2009 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/refer/22_3.pdf
Bac-Bronowicz J., Kowalski P. J., Olszewski R.
A concept and development of geo-information web services for voivodships in Poland
Proceedings of the 24th International Cartographic Conference (ICC), Santiago, Chile, 15-21 November, 2009 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/3_14.pdf
Badura J., Cacoń S., Grzempowski P., Kapłon J., Przybylski B.
Geodynamic research of the middle Odra fault zone
10th Czech-Polish Workshop on "Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/Grzempowski.pdf
Borkowski A.
Skaning laserowy w pozyskiwaniu danych przestrzennych
XXI Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Geodezja i Geoinformatyka XXI wieku", Polanica-Zdrój, 1-3 października 2009 (referat plenarny)
Borkowski A., Sośnica K.
Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do filtracji danych lotniczego skaningu laserowego
V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa - badania i zastosowania", Kraków, 17-19 września 2009 (poster, materiały konferencyjne)
Borkowski A., Tymków P.
Modelling river valley terrain edges in airborne laser scanning data
IAG Scientific Assembly 2009, Buenos Aires, Argentina, August 31 - September 4, 2009 (poster, materiały konferencyjne)
Bosy J.
ASG-EUPOS - etapy realizacji i przyszłość
XXI Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Geodezja i Geoinformatyka XXI wieku", Polanica-Zdrój, 1-3 października 2009 (referat plenarny)
Bosy J.
Satelitarne Systemy Nawigacyjne GNSS
Wiosna w geodezji i kartografii, Poznań, 14 maja 2009 (referat zaproszony)
Bosy J., Rohm W., Borkowski A.
Local GNSS troposphere tomography in mountains area. Geodesy for Planet Earth
IAG Scientific Assembly 2009, Buenos Aires, Argentina, August 31 - September 4, 2009 (poster)
Bosy J., Rohm W., Borkowski A., Sierny J., Figurski M., Kroszczyński K.
Near real time atmosphere model based of GNSS and meteorological data from ASG-EUPOS reference stations
10th Czech-Polish Workshop on "ecent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8-9
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/BosyRohmBorkowskiSiernyFigur (...)
Bosy J., Rohm W., Borkowski A., Sierny J., Figurski M., Kroszczyński K., Oruba A.
Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS w meteorologii GNSS
Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej KBKiS PAN "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 19-20.11.2009 r. (referat)
Bosy J., Rohm W., Borkowski A., Sierny J., Figurski M., Kroszczyński K., Oruba A., Ryczywolski M. and Dziewit Z.
Present and future GNSS meteorology in Poland
Symposium EUREF 2009: Florence, Italy, May 27-30, 2009 (referat)
Bryś H., Ćmielewski B.
Koncepcja monitorowania szczelin dylatacyjnych budowli inżynierskich z zastosowaniem techniki światłowodowej i kamery CCD
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (poster)
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Pomiary kontrolne geometrii położenia kół jezdnych suwnicy: Metodyka - Tolerancje - Instrumentarium
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S.
Problem stałości punktów odniesienia w badaniach deformacji zapór
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Blachowski J., Milczarek W.
Studies of rock mass activity in the Wałbrzch city area
10th Czech-Polish Workshop on "Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/CaconBlachowskiMilczarek.pdf
Cacoń S., Grzempowski P., Kapłon J.
Organizacja pomiarów satelitarnych w sieciach geodynamicznych na obszarze głównych struktur tektonicznych Dolnego Śląska
12. Seminář s mezinárodní účastí ke 110. výročí založení stavební fakulty v Brně a 40. výročí obnovení studia oboru Geodézie a kartografie "Družicová měření a sítě v geodézii", Brno, 5.02.2009. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 26-30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cacon_Grzempowski_Kaplon_Organizacja_pomiarów_Konf_Dru (...)
Cacoń S., Kapłon J., Košťák B.
Geodynamic research in the Stołowe Mts. (Góry Stołowe) National Park - preliminary results
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9-10
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/CaconKaplonKostak.pdf
Cacoń S., Košťák B., Gołąb Z.
Badania tektonicznych ruchów w PNGS
Seminarium "Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego PNGS", Kudowa-Zdrój, 22.10.2009 (referat)
Cacoń S., Weigel J., Kontny B., Švábenský O., Kapłon J.
Recent geodynamics of Stołowe Mountains on the Czech and Polish border
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat)
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/CaconWeigelKontnySvabenskyKaplon.pdf
Ćmielewski B.
The concept of mutual displacements monitoring of gaps and fracturings of The concept of mutual displacements monitoring of gaps and fracturings of building constructions using fiber optic and CCD camera
Proceedings of the 11th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2009", Brno, Czech Republic, 04.02.2009 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Bartlomiej_Juniorstav2009.pdf
Ćmielewski B.
The conception of monitoring safety state of landslide in Janowiec using geodetic and remote sensing methods
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat)
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/Cmielewski.pdf
Ćmielewski K., Bryś H., Kowalski K.
Teoretyczne modele refrakcji poziomej dla zagadnień pomiarowych w geodezji inżynieryjnej
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (poster)
Ćmielewski K., Kuchmister J., Mąkolski K., Ćmielewski B.
Pomiar długości krótkich odcinków z zastosowaniem niwelatora kodowego
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (poster)
Ćmielewski K., Kuchmister J., Mąkolski K., Ćmielewski B.
Niwelacja precyzyjna z zastosowaniem "celowych łamanych"
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (poster)
Galant K.
Classification Of Multiattribute Objects In Environmental Research
The 24th International Cartographic Conference (ICC), Santiago, Chile, 2009, 15-21 November, 2009 (poster)
Galant K.
Eksploracyjna analiza danych jako wstępny etap w tworzeniu modeli struktury przestrzennej
II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30 maja 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/II_Sem_Dokt_GiK_Wroclaw_2009_streszczenia.pdf
Grzempowski P., Cacoń S.
Metoda sztucznych sieci neuronowych w analizie pionowych przemieszczeń powierzchni terenu
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (referat, materiały konferencyjne)
Iwaniak A.
GIS z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
XXI Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Geodezja i Geoinformatyka XXI wieku", Polanica-Zdrój, 1-3 października 2009 (referat plenarny)
Iwaniak A., Kopańczyk B., Kubik T., Netzel P.
Implementation GRASS functionality in WPS service based on .NET and IIS
24th International Cartographic Conference, ICC 2009, Santiago, Chile, November 15-21, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/3_24.pdf
Jamroz O., Badura J., Zuchiewicz W., Sroka W.
Geodezyjna sieć badawcza w północno-zachodniej części strefy tektonicznej Waliszów-Nowa Morawa na tle uwarunkowań morfotektonicznych (Geodetic monitoring network in the NW part of the Waliszów-Nowa Morawa tectonic zone an its morphotectonic constrains)
VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski pt. "Neotektonika Europy Środkowej", Szklarska Poreba-Turoszów, 24-27 czerwca 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/Jamroz_Badura_Zuchiewicz_Sroka_Geodezyjna_siec_Konf_Neotektoniki_2009.pdf
Jamroz O., Zuchiewicz W., Badura J.
Geodetic crust deformation measurements of the Śnieżnik massif and Krowiarki in the Sudety Mts.
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13-14
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/JamrozZuchiewiczBadura.pdf
Jóźków G.
Model aktywnych powierzchni w procesie interpolacji numerycznego modelu terenu z danych lotniczego skaningu laserowego
II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30 maja 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/II_Sem_Dokt_GiK_Wroclaw_2009_streszczenia.pdf
Kałuża T., Tymków P., Strzeliński P.
Using of hemispherical and lidar photos in investigation of structure of river bank riparian scubs
Reports of the 12th European Weed Research Society (EWRS) International Symposium on Aquatic Weeds, The Finnish Environment Institute, Jyväskylä, Finland, August 24-28, 2009 (poster, materiały konferencyjne), pp. 43
URL: http://www.environment.fi/download.asp?contentid=107620&lan=en
Kapłon J., Rohm W.
On the estimation of the absolute kinematic parameters of the tectonic structures using PPP technique
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/KaplonRohm.pdf
Klimczak H.
Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich z cyklu "Zawód kartografa", Duszniki-Zdrój, 14-17 października 2009 (referat)
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/IIIZKSKP/Referaty/SHalinaKlimczak.pdf
Klimczak H., Galant K.
Modelowanie kartograficzne w ochronie środowiska przyrodniczego
V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa - badania i zastosowania", Kraków, 17-19 września 2009 (poster)
Kontny B.
Model of university education of cadres for geodesy, surveying and cartography in Poland
XII International Scientific Conference on the occasion of the 110 Anniversary of the Founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology, Geodesy and Cartography, Brno, Czech Republic, 20-22.04.2009 (referat), pp. 15-18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kontny_Model_of_university_XXI_Int_Sci_Conf_110_Annive (...)
Kontny B., Kapłon J., Zając M.
Velocity estimation on base of epoch GPS measurements - comparison of different approaches - an example of geodynamic network “GEOSUD"
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17-18
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/KontnyKaplonZajac.pdf
Kontny B., Zając M.
Wykrywanie sygnałów skokowych w szeregach czasowych zmian współrzędnych
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (poster)
Kontny B., Zając M.
Jumping signal detection in coordinate time series of EPN stations in Central Europe
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/KontnyZajac.pdf
Košťák B., Cacoń S., Gołąb Z.
Tectonic movement investigations in the Polish National Park Góry Stołowe
Seminarium "Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego PNGS", Kudowa-Zdrój, 22.10.2009 (referat)
Kubik T., Paluszyński W., Kopańczyk B., Iwaniak A.
Design security and Geo-Rights management services in spatial data infrastructure
24th International Cartographic Conference, ICC 2009, Santiago, Chile, November 15-21, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10
URL: http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/refer/3_7.pdf
Kuchmister J., Mąkolski K., Ćmielewski K., Ćmielewski B.
Badania dokładności określenia położenia punktów niedostępnych
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (poster)
Mąkolski K., Kuchmister J., Ćmielewski B.
Określenie odkształceń kratowej konstrukcji ażurowej masztu
IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 26-27.03.2009 (referat, materiały konferencyjne)
Mendela M.
Opracowanie rezultatów obserwacji względnych przemieszczeń bloków skorupowych przy pomocy szczelinomierza TM-71
II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30 maja 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/II_Sem_Dokt_GiK_Wroclaw_2009_streszczenia.pdf
Michalski A., Tymków P.
Wskaźnik gęstości występowania zjawisk punktowych jako moderator skali miejskich map tematycznych
Konferencja "Współczesne technologie geoinformacyjne" w ramach Jubileuszu 90-lecia AGH w Krakowie, Kraków, 27-29.05.2009 (referat, materiały konferencyjne)
Niemiec M.
Potentials of high resolution TerraSAR-X images in InSAR processing for Earth deformation and environmental studies
Proceedings of the 11th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2009", Brno, Czech Republic, 04.02.2009 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Niemiec_Magdalena_Juniorstav2009.pdf
Niemiec M., Ćmielewski B.
Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie jazu
II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30 maja 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/II_Sem_Dokt_GiK_Wroclaw_2009_streszczenia.pdf
Niemiec M., Jóźków G.
Koncepcja wykorzystania naziemnego skaningu laserowego do rejestracji zmian ukształtowania powierzchni terenu
II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30 maja 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/II_Sem_Dokt_GiK_Wroclaw_2009_streszczenia.pdf
Niemiec M., Jóźków G., Borkowski A.
Monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu spowodowanych erozją wodną z wykorzystaniem skanowania laserowego
V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa - badania i zastosowania", Kraków, 17-19 września 2009 (poster, materiały konferencyjne)
Niemiec M., Perski Z., Borkowski A.
An attempt to INSAR application for the interpretation of terrain deformations caused by earthquakes - case study of Bala (Ankara, Turkey) earthquakes 20th and 27th December 2007
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/NiemiecPerskiBorkowski.pdf
Niemiec M., Perski Z., Borkowski A.
Mapping terrain deformations after the 20 and 27 December 2007 Bala (Ankara, Turkey) earthquakes with SAR interferometry
FRINGE 2009 Workshop, Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry, ESA-ESRIN Frascati, Italy, 30 November - 4 December, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 48
Niemiec M., Tymków P.
Weryfikacja wybranych strategii nadzorowanej klasyfikacji obrazów Landsat w analizie zmian użytkowania terenu
V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa - badania i zastosowania", Kraków, 17-19 września 2009 (poster, materiały konferencyjne)
Papanikolaou X., Papazissi K., Ganas A., Paradissis D., Mitsakaki C., Marinou A., Bosy J., Drakatos G., Kontny B., Cacoń S.
Statistical evaluation of the deformation pattern derived from GPS data for the Kaparelli area
2nd International Workshop "Advances in understanding crustal deformation in SE Europe using GNSS systems”, 20-21 November 2009, Nevrokopi, Eastern Macedonia, Greece (referat)
Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T.
Landslide activity detection with persistent scatteres interferometry (PSINSAR) in Carpathians (Southern Poland)
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 22-23
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/PerskiBorkowskiWojciechowski.pdf
Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A.
PSInSAR applications on landslides in Carpahians (Southern Poland)
FRINGE 2009 Workshop, Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry, ESA-ESRIN Frascati, Italy, 30 November - 4 December, 2009 (poster, materiały konferencyjne), pp. 279-280
Rohm W.
Using COAMPS NWP model in GNSS tomography
Proceedings of the 11th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2009", Brno, Czech Republic, 04.02.2009 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Rohm_Witold_Juniorstav2009.pdf
Rohm W.
Przepływy powietrza w terenach górskich
II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30 maja 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 23
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/II_Sem_Dokt_GiK_Wroclaw_2009_streszczenia.pdf
Rohm W., Bosy J.
Verification of GNSS tomography model for Sudety mountains area
10th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5-7, 2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/10thCzechPolishWorkshop/download/RohmBosy.pdf
Rohm W., Bosy J.
Tomografia troposfery z wykorzystaniem danych GNSS - budowa i weryfikacja modelu
Seminarium Sekcji Dynamiki Ziemi i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN "Wyznaczenia parametrów geodynamicznych", Warszawa-Józefosław, 3-4 grudnia 2009 (referat, CD-ROM)
Rohm W., Bosy J.
Air flow parameters over mountains areas and GNSS Tomography
Proceedings of 2nd International Colloquium, Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme, Padova, Italy, 14-16.10.2009 (referat, CD-ROM)
Tymków P., Borkowski A.
Identyfikacja obwałowań rzecznych w chmurze punktów lotniczego skaningu laserowego
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Hydrotechniki", Wojanów k. Jeleniej Góry, 3-5.06.2009 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24-25
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Borkowski_Identyfikacja_obwalowan_Konf_N-T_Prob (...)

Patents

Bryś H., Ćmielewski K.
Urządzenie do wyznaczania zmian linii wygięcia wysokich obiektów inżynierskich
Patent. Nr rej. P-370045, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
Kuchmister J.
Zestaw do pomiaru szyn, zwłaszcza suwnicowych
Patent. Nr rej. P-374037, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
Kuchmister J.
Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych
Patent. Nr rej. P-374036, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
Kuchmister J.
Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych
Patent. Nr rej. P-374035, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
Kuchmister J.
Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych
Patent. Nr rej. P-374034, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
Kuchmister J.
Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych
Patent. Nr rej. P-374033, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
Kuchmister J.
Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych
Patent. Nr rej. P-374032, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
Kuchmister J.
Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych
Patent. Nr rej. P-374031, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009