Publications

Books and Book Editorships

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.
GIS - obszar zastosowań
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 230
Klimczak H., Krzywicka-Blum E., Galant K., Klimczak A., Kąciak M.
Analizy przestrzenne w badaniach warunków gospodarowania na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008
Kubik T., Paluszyński W., Iwaniak A., Tymków P.
Klasyfikacja obrazów rastrowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i statystycznych metod klasyfikacji. Monografia.
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008

Chapters in books

Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Interwencyjny monitoring deformacji dźwigara przekrycia dachowego telemetrycznym systemem pomiarowym
[w:] Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kłoska i Witolda Prószyńskiego, oprac. Abbas S. et al., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, pp. 27-36
Cacoń S., Gołąb Z.
Park Narodowy Gór Stołowych w okresie piętnastu lat istnienia
[w:] Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych, Wydawnictwo PGNS, Kudowa-Zdrój 2008, pp. 11-21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cacon_Golab_Dzialalnosc_Rady_Przyroda_PNGS_2008.pdf
Cacoń S., Košťák B., Mąkolski K.
Współczesne ruchy masowe Szczelińca Wielkiego
[w:] Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych, Wydawnictwo PGNS, Kudowa-Zdrój 2008, pp. 114-127
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cacon_Kostak_Makolski_Wspolczesne_ruchy_Przyroda_PNGS_2008.pdf

Publications in ISI journals

Hjelmager J., Moellering H., Cooper A., Delgado T., Rajabifard A., Rapant P., Danko D., Huet M., Laurent D., Aalders H., Iwaniak A., Abad P., Düren U., Martynenko A.
An initial formal model for spatial data infrastructures
International Journal of Geographical Information Science, Vol. 22 No. 11-12 (Nov. 2008), 2008, pp. 1295-1309
DOI: 10.1080/13658810801909623
URL: http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a904868604

Publications in scientific journals

Bac-Bronowicz J., Berus T., Karyś A., Kowalski P. J., Olszewski R.
Koncepcja i realizacja internetowego serwisu geoinformacyjnego udostepniającego dane referencyjne i tematyczne
Roczniki Geomatyki, Vol. VI No. 5, Warszawa 2008, pp. 15-22
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z5-Bac-BronowiczBeruc-inni.pdf
Bac-Bronowicz J., Berus T., Karyś A., Kowalski P. J., Olszewski R.
Czas geoportali
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 12 No. (163), Warszawa 2008, pp. 16-20
Bac-Bronowicz J., Dzikowska T.
Możliwości wykorzystania informacji z topograficznych baz danych w gospodarce przestrzennej
Roczniki Geomatyki, Vol. VI No. 3, Warszawa 2008, pp. 111-121
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z3-Bac-BronowiczDzikowska.pdf
Bac-Bronowicz J., Głażewski A., Kowalski P. J.
Wybrane problemy wizualizacji w skali 1:50 000 treści Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych
Roczniki Geomatyki, Vol. VI No. 5, Warszawa 2008, pp. 23-30
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z5-Bac-BronowiczGlazewskiKowalski.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Aproksymacja powierzchni terenu na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18 No. , Kraków 2008, pp. 21-30
Borkowski A., Jóźków G.
Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego metodą ruchomych powierzchni wielomianowych - weryfikacja metody
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Dercriptio Terrarum, Vol. 7 No. 2, Wrocław 2008, pp. 15-27
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2008/000040200800007000020001500027.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Airborne Laser Scanning Data Filtering Using Flakes
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Beijing, China 2008, Vol. XXXVII No. B3b, Beijing, China 2008, pp. 179-184
URL: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/3b_pdf/41.pdf
Bosy J., Graszka W., Leończyk M.
Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS jako element składowy państwowego systemu odniesień przestrzennych
Przegląd Geodezyjny, Vol. 12 No. , Warszawa 2008, pp. 10-16
Bosy J., Jaworowski D., Kijak P., Konik T.
Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS w na przykładzie powiatu bolesławieckiego
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 10 No. (161), Warszawa 2008, pp. 22-26
Bosy J., Oruba A., Graszka W., Leończyk M., Ryczywolski M.
ASG-EUPOS densification of EUREF permanent Network on the territory of Poland
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 85, Warszawa 2008, pp. 105-112
Gołuch P., Borkowski A., Jóźków G.
Badanie dokładności NMT interpolowanego na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego systemu ScaLARS
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Dercriptio Terrarum, Vol. 7 No. 2, Wrocław 2008, pp. 37-47
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2008/000040200800007000020003700047.pdf
Gołuch P., Jóźków G.
Ocena dokładności NMT interpolowanego na podstawie danych pozyskanych metodami fotogrametryczną i GPS-RTK
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18 No. , Kraków 2008, pp. 141-150
Iwaniak A.
Rola geodezji w administracji publicznej w kontekście implementacji dyrektywy INSPIRE
Roczniki Geomatyki, Vol. VI No. 7, Warszawa 2008, pp. 35-41
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z7-Iwaniak.pdf
Iwaniak A., Kopańczyk B., Kubik T., Netzel P., Paluszyński W.
Wykorzystanie wolnego oprogramowania do budowy usług katalogowych
Roczniki Geomatyki, Vol. VI No. 7, Warszawa 2008, pp. 15-21
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z7-Iwaniak-inni2.pdf
Iwaniak A., Kopańczyk B., Kubik T., Netzel P., Paluszyński W. Iwaniak A., Kopańczyk B., Kubik T., Netzel P., Paluszyński W.
Przykłady budowy infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
Roczniki Geomatyki, Vol. VI No. 7, Warszawa 2008, pp. 7-14
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z7-Iwaniak-inni1.pdf
Iwaniak A., Kubik T.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. XII – Dogonić Europę
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 1 No. , Warszawa 2008
Iwaniak A., Kubik T.
Ontologie w SDI oraz koncepcja ich wykorzystania do budowy inteligentnego geoportalu
Roczniki Geomatyki, Vol. VI No. 7, Warszawa 2008, pp. 23-34
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z7-IwaniakKubik.pdf
Jamroz O.
Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
Acta Geodynamica Et Geomaterialia, Vol. 5 No. 3 (151), Prague, Czech Republic 2008, pp. 323-328
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2008_03/7_Jamroz.pdf
Mąkolski K., Cacoń S., Jamroz O., Košťák B., Kaczałek M.
Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
Acta Carsologica, Vol. 37 No. 2-3, Postojna, Slovenia 2008, pp. 279-290
URL: http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/372/9Makolski.pdf
Mąkolski K., Kuchmister J.
Wyznaczanie osiadań obiektów budowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zlokalizowanych na terenach silnie zurbanizowanych miasta Wrocławia
Czasopismo techniczne, Vol. No. , Kraków 2008, pp. 195-201
Mąkolski K., Kuchmister J., Oblicki R., Karczewski B.
Zastosowanie niwelatora kodowego DNA03 do wyznaczania przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych zlokalizowanych w terenach silnie zurbanizowanych
Czasopismo techniczne, Vol. No. , Kraków 2008, pp. 203-212
Michalski A.
Mapy anamorficzne w kartograficznym obrazowaniu zmienności zjawisk
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 7 No. 4, Wrocław 2008, pp. 37-43
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2008/000040200800007000040003700043.pdf
Olszak T., Pachuta A., Próchniewicz D., Szpunar R., Trojanowicz M., Walo J.
Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych - część dolnośląska
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 7 No. 4, Wrocław 2008, pp. 45-66
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2008/000040200800007000040004500066.pdf
Somla J., Wajda S., Oruba A., Ryczywolski M., Leończyk M., Bosy J.
ASG-EUPOS w fazie testów
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, dodatek NAVI Nr 1 (18), Vol. 2 No. 153, Warszawa 2008, pp. 4-8
Trojanowicz M.
Znaczenie danych grawimetrycznych, numerycznego modelu terenu oraz globalnego modelu geopotencjału EGM96 w zagadnieniu interpolacji wysokości quasi-geoidy na przykładzie Dolnego Śląska
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 7 No. 3, Wrocław 2008, pp. 15-36
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2008/000040200800007000030001500036.pdf
Tymków P.
Klasyfikacja form zagospodarowania terenu na podstawie danych skaningu laserowego
Materiały seminarium szkoleniowego "Wybrane zagadnienia hydrauliki rzek nizinnych", Poznań, 2008, Vol. No. , Poznań 2008, pp. 24-34
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Klasyfikacja_form_Sem_N-S_Hydrauliki_Poznan_2008.pdf
Tymków P., Borkowski A.
Land Cover Classification Using Airborne Laser Scanning Data and Photographs
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII No. B3b, Beijing, China 2008, pp. 185-190
URL: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/3b_pdf/42.pdf

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
Możliwości zastosowania wielorozdzielczej bazy danych topograficznych do harmonizacji i integracji baz tematycznych
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Badura J., Cacoń S., Grzempowski P., Przybylski B.
Project of the Geodetic Network for Research of the Recent Geodynamic Activity in the Middle Odra Fault Zone
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 3
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Aproksymacja powierzchni terenu na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni
V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb", Międzyzdroje, 15-17 października 2008 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://ztikm.univ.szczecin.pl/dmdocuments/postery.pdf
Bosy J., Jaworowski D., Kijak P., Konik T.
Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu Bolesławiec
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Cacoń S.
Projekt badań geodynamicznych na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Cacoń S.
Działalność Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych
Uroczystość Jubileuszu 15-lecia PNGS, Kudowa-Zdrój, 11.10.2008 (referat)
Cacoń S., Blachowski J., Milczarek W.
Ground Deformations in a Former Coal Basin During the Revitalisation Period
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 5
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Kontny B., Košťák B.
Monitoring and Deformation Analysis of Rock Blocks
Proceedings of the Joint Symposium "Measuring the Changes", The FIG 13th Symposium on Deformation Measurement and Analysis and the IAG 4th Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, Lisbon, Portugal, 12-15 May 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 41
URL: http://www.fig.net/commission6/ lisbon_2008/
Cacoń S., Mąkolski K.
Obserwacje ruchów masowych bloków skalnych na Szczelińcu Wielkim
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Wojewoda J.
Structural Determinations of Geodetical Monitoring Network Positioning in the Góry Stołowe Area
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 6
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Ćmielewski K.
Wybrane zastosowania technik światłowodowych w pomiarach obiektów inżynierskich
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Galant K.
Klasyfikacja obiektów wielocechowych w badaniach środowiska przyrodniczego
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Galant K.
Image analysis as a tool for spatial layout recognition of environmental phenomena exemplified by soils
Proceedings of the 10th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2008", Brno, Czech Republic, 23.01.2008 (referat, materiały konferencyjne)
Gołuch P., Jóźków G.
Ocena dokładności NMT interpolowanego na podstawie danych pozyskanych metodami fotogrametryczną i GPS-RTK
V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb", Międzyzdroje, 15-17 października 2008 r. (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://ztikm.univ.szczecin.pl/dmdocuments/postery.pdf
Gołuch P., Jóźków G., Kapłon J.
Budowa wysokodokładnego NMT w obszarze użytkowanym rolniczo
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Grzempowski P.
Koncepcja projektu GIS do analizy i interpretacji pomiarów geodynamicznych w strefie uskoków środkowej Odry
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Iwaniak A.
Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 22
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Jamroz O., Mąkolski K., Zuchiewicz W., Badura J.
Geodetic and Morphotectonic Constraints of a Planned Geodetic Network in the NW Part of the Waliszów-Morawa Tectonic Zone
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9-10
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Jóźków G.
Moving polynomial in filtering of Airborne Laser Scanning data - correctness evaluation of the method
Proceedings of the 10th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2008", Brno, Czech Republic, 23.01.2008 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Jozkow_Grzegorz_Juniorstav2008.pdf
Jóźków G.
Hierarchiczna filtracja danych LIDAR z wykorzystaniem modelu flakes
Ogólnopolskie Seminarium Młodych Naukowców, Józefosław, 7 czerwca 2008 (referat, materiały konferencyjne)
Kaczałek M., Siła-Nowicka K.
Możliwości identyfikacji dawnych sieci osadniczych na podstawie zdjęć lotniczych
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 23
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Kapłon J.
Badania współczesnej aktywności sudeckiego uskoku brzeżnego
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Kapłon J., Cacoń S.
Research on the Marginal Sudetic Fault Activity with the Use of GPS Technique and Precise Levelling
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11-12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Klimczak H.
Mapy jako ukierunkowane modele struktury przestrzennej zjawisk
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 25
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Klimczak H., Galant K.
GIS as a support tool for sustainable development of rural areas on the example of Less Favoured Areas
Proceedings of International Scientific-Methodical Conference "Baltic Surveying 2008", 7-9 May, Jelgava, Latvia (CD-ROM)
Kontny B.
Nowe standardy kształcenia na kierunku geodezja i kartografia i ich realizacja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 26
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Kontny B.
Problematyka kształcenia kadr geodezyjnych dla potrzeb administracji i wykonawstwa geodezyjnego
Materiały konferencji "Jakość w administracji geodezyjnej", Wrocław, 22-23.10.2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 49-66
Kontny B., Bednarek R.
Horizontal Movements of the Tectonic Units of Europe Based on Data of EPN Service
Proceedings of the Joint Symposium "Measuring the Changes", The FIG 13th Symposium on Deformation Measurement and Analysis and the IAG 4th Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, Lisbon, Portugal, 12-15 May 2008 (poster)
URL: http://www.fig.net/ commission6/ lisbon_2008/
Kontny B., Bednarek R.
Horizontal Movements of the Tectonic Units of Europe Based on Data of EPN Service
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Kuchmister J.
Analiza porównawcza koncepcji tworzenia tyflomapy i mapy sonorycznej, kartograficznych pomocy w orientacji przestrzennej niewidomych i niedowidzących
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 28
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Mąkolski K., Grzempowski P., Jamroz O.
Analysis of Levelling Benchmarks Height Changes on the Jelenia Góra Basin and Adjacent Areas
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Mąkolski K., Kuchmister J., Kaczałek M.
Zastosowanie niwelatorów kodowych w pomiarach przemieszczeń pionowych budowli inżynierskich oraz obiektów przyrody nieożywionej
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Michalski A.
Mapy anamorficzne w kartograficznym obrazowaniu zmienności zjawisk
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Niemiec M., Karabil S., Karslioglu M. O.
Using InSAR technology for detecting land deformation and displacements in seismically active regions
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 33
Rohm W., Bosy J.
Investigating the State of the Troposphere with Various Techniques
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Rohm W., Zając M.
Profile troposfery z radiosondaży oraz z pomiarów satelitarnych - porównanie w przestrzeni falkowej
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 37
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Stemberk J., Košťák B., Cacoń S.
Collision Movements Detected in Sudeten Marginal Faault Zone, Bohemian Massif
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf
Trojanowicz M.
Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych - część dolnośląska
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 41
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Trojanowicz M.
Lokalne modelowanie wysokości quasi-geoidy z wykorzystaniem satelitarno-niwelacyjnych anomalii wysokości i niezredukowanych anomalii grawimetrycznych - wybrane przykłady
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 42
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Tymków P.
Land cover classification of river valley for a need of hydrodynamic modelling of flood based on aerial photographs and LIDAR data
Proceedings of the 10th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2008", Brno, Czech Republic, 23.01.2008 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Przemyslaw_Juniorstav2008.pdf
Tymków P., Borkowski A.
Klasyfikacja form zagospodarowania terenu na podstawie danych skaningu laserowego
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Łężyce, Stołowe Mts. Area, Poland, 18-20 September 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 43
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Brno-Wroclaw_Lezyce_2008_Abstrakty.pdf
Zając M.
The relation between one year periodic coefficients of GPS permanent stations and troposphere time series
9th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Náchod, Czech Republic, November 12-15, 2008 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/9th_Cz-P_Workshop_Nachod_2008_Abstrakty.pdf

Patents

Ćmielewski K.
Geodezyjny przyrząd do pomiaru odległości
Patent. Nr rej. P-363939, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Ćmielewski K.
Zestaw do pomiaru temperatury
Patent. Nr rej. P-358083, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Ćmielewski K.
Przystawka do punktów geodezyjnych
Patent. Nr rej. P-357956, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Ćmielewski K.
Sygnalizator celu punktu geodezyjnego
Patent. Nr rej. P-358083, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Ćmielewski K.
Libella optoelektroniczna
Patent. Nr rej. P-357917, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Ćmielewski K., Anigacz W.
Rewersyjny pion celowniczy
Patent. Nr rej. P-353378, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Ćmielewski K., Anigacz W.
Pion celowniczy
Patent. Nr rej. P-353379, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Ćmielewski K., Kowalski K.
Przyrząd do pomiaru odległości
Patent. Nr rej. P-364590, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008