Publications

Chapters in books

Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K., Mirek G.
Zautomatyzowane systemy pomiarowe do wyznaczania linii wygięcia muru zapory betonowej
[w:] Inżynieryjne zastosowania geodezji. Praca pod. red. A. Plichty i I. Wyczałka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, pp. 99-109
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brys_Cmielewski_Kowalski_Mirek_Zautomatyzowane_systemy (...)
Harvey F., Iwaniak A., Coetzee S., Cooper A. K.
SDI Past, Present and Future: A Review and Status Assessment
[in:] Abbas Rajabifard and David Coleman (Eds.): Spatially Enabling Government, Industry and Citizens: Research and Development Perspectives, , Canada 2012, pp. 23-38
URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi13/papers/59.pdf

Publications in ISI journals

Bogusz J., Figurski M., Kontny B., Grzempowski P.
Horizontal velocity field derived from EPN and ASG-EUPOS satellite data on the example of South-Western part of Poland
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 9 No. 3 (167), Prague, Czech Republic 2012, pp. 349-357
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2012_03/10_Bogusz.pdf
Bosy J., Kapłon J., Rohm W., Sierny J., Hadaś T.
Near real-time estimation of water vapour in the troposphere using ground GNSS and the meteorological data
Annales Geophysicae, Vol. 30 No. , Göttingen, Germany 2012, pp. 1379-1391
DOI: 10.5194/angeo-30-1379-2012
URL: http://www.ann-geophys.net/30/1379/2012/angeo-30-1379-2012.html
Cacoń S., Košťák B., Mąkolski K.
Geodynamic effects detected in the Stolowe Góry mountains investigated originally for gravitational mass movements
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 9 No. 4 (168), Prague, Czech Republic 2012, pp. 457-472
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2012_04/4.Cacon.pdf
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Kowalski K.
The use of optoelectronic techniques in studies of relative displacements of rock mass
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 9 No. 3 (167), Prague, Czech Republic 2012, pp. 409-418
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2012_03/16_Cmielewski.pdf
Grzempowski P., Badura J., Cacoń S., Kapłon J., Rohm W., Przybylski B.
Geodynamics of south-eastern part of the Central European Subsidence Zone
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 9 No. 3 (167), Prague, Czech Republic 2012, pp. 359-369
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2012_03/11_Grzempowski.pdf
Kałuża T., Tymków P., Strzeliński P.
Use of remote sensing for investigating riparian shrub structures
Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 21 No. 1, Olsztyn 2012, pp. 115-122
URL: http://www.pjoes.com/pdf/21.1/Pol.J.Environ.Stud.Vol.21.No.1.115-122.pdf
Kontny B., Bogusz J.
Models of vertical movements of the Earth crust surface in the area of Poland derived from leveling and GNSS data
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 9 No. 3 (167), Prague, Czech Republic 2012, pp. 331-337
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2012_03/8_Kontny_Bogusz.pdf
Rohm W.
The precision of humidity in GNSS tomography
Atmospheric Research, Vol. 107 No. , 2012, pp. 69-75
DOI: 10.1016/j.atmosres.2011.12.008
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809511004194
Trojanowicz M.
Local quasigeoid modelling using gravity data inversion technique - analysis of fixed coefficients of density model weighting matrix
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 9 No. 3 (167), Prague, Czech Republic 2012, pp. 269-281
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2012_03/3_Trojanowicz.pdf
Trojanowicz M.
Local modelling of quasigeoid heights with the use of the gravity inverse method - case study for the area of Poland
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 9 No. 1 (165), Prague, Czech Republic 2012, pp. 5-18
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2012_01/1_Trojanowicz.pdf

Publications in scientific journals

Bęcek K., Borkowski A.
Sources of Artefacts in Synthetic Aperture Radar Interferometry Data Sets
ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXIX-B7 No. Comm. VII, WG VII/2, Melbourne, Australia 2012, pp. 29-33
DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXIX-B7-29-2012
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXIX-B7/29/2012/isprsarchi (...)
Bogusz J., Figurski M., Kontny B., Grzempowski P.
Unmodelled Effects in the Horizontal Velocity Field Determination: ASG-EUPOS Case Study
Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, Vol. 47 No. 2, Warsaw, Poland 2012, pp. 67-79
DOI: 10.2478/v10018-012-0014-x
URL: http://versita.metapress.com/content/475439p73k121010/?p=3a2b48a10394418e9efd4f6970eac4d0&pi=2
Borkowski A., Bujakiewicz A., Ewiak I., Kaczyński R., Pyka K.
Stan obecny i kierunki rozwoju fotogrametrii, teledetekcji i GIS w świetle XXII Kongresu ISPRS
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24 No. , Warszawa 2012, pp. 31-51
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/archiwum_vol_24/borkowski_a.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Ocena dokładności modelu 3D zbudowanego na podstawie danych skaningu laserowego - przykład zamku Piastów Śląskich w Brzegu
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23 No. , Wrocław 2012, pp. 37-47
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/wroclaw-2012/Borkowski%20Jozkow.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Accuracy Assessment of Building Models Created from Laser Scanning Data
XXII ISPRS Congress, Technical Commission III Book Series: International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 39-B3 No. , Göttingen, Germany 2012, pp. 253-258
DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXIX-B3-253-2012
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXIX-B3/253/2012/isprsarch (...)
Felcenloben D.
Przyczynek do historii powstania rejestrów gruntowych
Czasopismo Prawno-Historyczne, Vol. No. 1, Warszawa - Poznań 2012, pp. 95-112
URL: http://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/wpia/redakcje/czasopismo-prawno-historyczne2
Felcenloben D.
Domniemanie prawdziwości i wiarygodności wpisów w katastrze nieruchomości
Rejent - Miesięcznik Notariatu Polskiego, Vol. 6 No. , Kluczbork 2012, pp. 20-33
URL: http://www.rejent.com.pl/plik/sysPlik/1603
Felcenloben D.
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - zasady aktualizacji danych
Samorząd Terytorialny, Vol. 12 No. , Warszawa 2012, pp. 74-82
URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171215463?q=59e2 (...)
Felcenloben D.
Ustalenie linii brzegowej wody płynącej
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXIV No. 6, Warszawa 2012, pp. 3-8
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-68394-ustalenie-linii-brzegowej-wody-płynacej-przeglad-geod (...)
Felcenloben D.
Zasady rozgraniczania gruntów pokrytych naturalnymi wodami powierzchniowymi
Samorząd Terytorialny, Vol. 10 No. , Warszawa 2012, pp. 70-78
URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171211059?q=59e2 (...)
Felcenloben D.
Przyczynek do historii powstania rejestrów gruntowych - od czasów najdawniejszych do średniowiecza w Europie. Cz. I
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXIV No. 12, Warszawa 2012, pp. 4-8
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-73232-przyczynek-do-historii-powstania-rejestrów-gruntowych (...)
Felcenloben D., Felcenloben P.
Administracyjna procedura aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXIV No. 3, Warszawa 2012, pp. 4-6
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-66361-administracyjna-procedura-aktualizacji-operatu-gleboz (...)
Fitrzyk M.
Determining soil erosion by water using high resolution remotely-sensed data
Proceedings of a symposium "Erosion and Sediment Yields in the Changing Environment" CAS, Chengdu, China, 11-15 October 2012, Vol. 356 No. , Wallingford, Oxfordshire, UK 2012, pp. 319-326
URL: http://www.iahs.info/redbooks/a356/abs_356_0319.pdf
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Wykorzystanie metody fotogrametrycznej i techniki laserowej do określenia odchyłek geometrycznych elementów kołowych
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24 No. , Warszawa 2012, pp. 73-86
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/archiwum_vol_24/goluch_p.pdf
Iwaniak A., Łukowicz J., Strzelecki M., Kaczmarek I.
Aspekty implementacji inteligentnej infrastruktury informacji przestrzennej
Roczniki Geomatyki, Vol. X No. 4 (54), Warszawa 2012, pp. 119-132
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2012z4-Iwaniak-inni.pdf
Jarząbek-Rychard M.
Automatyczna budowa wektorowych modeli 3D budynków na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24 No. , Warszawa 2012, pp. 99-109
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/archiwum_vol_24/jarzabek_m.pdf
Jarząbek-Rychard M.
Reconstruction of building outlines in dense urban areas based on LIDAR data and address points
XXII ISPRS Congress, Technical Commission III Book Series: International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 39-B3 No. , Göttingen, Germany 2012, pp. 121-126
DOI: 10.5194/isprsarchives-XXXIX-B3-121-2012
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXIX-B3/121/2012/
Klimczak H., Kopańczyk K.
Rola kartograficznych metod prezentacji w analizach struktury przestrzennej zjawisk
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 11 No. 1, Wrocław 2012, pp. 17-28
URL: http://www.aqua.ar.wroc.pl/acta/pl/full/4/2012/000040201200011000010001700028.pdf
Krzywicka-Blum E.
Usable functions of modern maps
Geoinformatica Polonica, Vol. 11 No. , Kraków - Warszawa 2012, pp. 27-36
URL: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_11-2012.pdf
Kuchmister J., Ćmielewski K., Gołuch P., Kowalski K.
Zastosowanie pionownika laserowego do badań prostoliniowości obiektów wydłużonych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 11 No. 1, Wrocław 2012, pp. 5-16
URL: http://www.aqua.ar.wroc.pl/acta/pl/full/4/2012/000040201200011000010000500016.pdf
Manning T., Zhang K., Rohm W., Choy S., Hurter F.
Detecting Severe Weather using GPS Tomography: An Australian Case Study
Journal of Global Positioning Systems, Vol. 11 No. 1, Brisbane, Australia 2012, pp. 58-70
DOI: 10.5081/jgps.11.1.58
URL: http://www.gnss.com.au/JoGPS/v11n1/JoGPS_v11n1p58-70.pdf
Rautenbach V., Coetzee S., Strzelecki M., Iwaniak A.
Results of an evaluation of the orchestration capabilities of the ZOO project and the 52° north framework for an intelligent geoportal
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XXII ISPRS Congress, 25 August - 01 September 2012, Melbourne, Australia, Vol. I No. 4, Melbourne, Australia 2012, pp. 163-168
DOI: 10.5194/isprsannals-I-4-163-2012
URL: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/I-4/163/2012/isprsannals-I (...)
Tymków P.
Estymacja objętości obiektów o złożonej geometrii na podstawie pomiarów naziemnym skaningiem laserowym
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24 No. , Warszawa 2012, pp. 383-391
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/archiwum_vol_24/tymkow_p.pdf
Wojciechowski T., Borkowski A., Perski Z., Wójcik A.
Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk - przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne)
Przegląd Geologiczny, Vol. 60 No. 2, Warszawa 2012, pp. 95-102
URL: http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/doc_download/714-dane-lotniczego-skaningu

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J., Grzempowski P.
Classification of areas according to selected natural and environmental conditions derived from thematic databases: an application of artificial neural network
21st Cartographic School "Satellite technologies in GIS and cartography", 28-30 March 2012, Wrocław, Poland (poster)
Bęcek K., Borkowski A.
Sources of Artefacts in Synthetic Aperture Radar Interferometry Data Sets
The XXII Congress of the International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Melbourne, Australia, 25 August - 1 September 2012 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.isprs2012.org/abstract/446.asp
Bogusz J., Figurski M., Kontny B., Grzempowski P., Kłos A.
Continuous model of the regional velocity field for Poland
European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22-27 April 2012. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-5308.pdf
Bogusz J., Kłos A., Figurski M., Jarosiński M., Kontny B.
Lithospheric deformations modelling from continental to local scale using satellite data
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Borkowski A., Bęcek K., Jóźków G., Tymków P.
Przetwarzanie, modelowanie i analiza danych teledetekcyjnych w świetle XXII Kongresu ISPRS, Melbourne 2012
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji", Kazimierz Dolny, 19-21 września 2012 (referat)
Borkowski A., Jóźków G.
Accuracy Assessment of Building Models Created from Laser Scanning Data
The XXII Congress of the International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Melbourne, Australia, 25 August - 1 September 2012 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.isprs2012.org/abstract/1414.asp
Borkowski A., Jóźków G., Perski Z., Wojciechowski T.
Ocena dokładności danych lotniczego skaningu laserowego pod kątem przydatności w badaniach osuwiskowych
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji", Kazimierz Dolny, 19-21 września 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 34
Borkowski A., Jóźków G., Perski Z., Wojciechowski T.
Suitability assessment of airborne laser scanning data for landslide study
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Wójcik A.
LiDAR and SAR Data Application for Landslide Study in Carpathians Region (Southern Poland)
The XXII Congress of the International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Melbourne, Australia, 25 August - 1 September 2012 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.isprs2012.org/abstract/772.asp
Bosy J.
Geodezyjny Globalny System Obserwacyjny GGOS
Seminarium Zakładu Kartografii, Uniwersytet Wrocławski, 17 maja 2012 r. (referat zaproszony)
Bosy J.
Projekt GGOS-PL
Seminarium KG PAN pt. "Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia", Grybów, 18-19 października 2012 r. (referat zaproszony)
Bosy J.
Global regional and national geodetic reference frames
21st Cartographic School "Satellite technologies in GIS and cartography", 28-30 March 2012, Wrocław, Poland (referat)
Bosy J., Kapłon J., Rohm W., Sierny J., Kroszczyński K., Hadaś T., Wilgan K.
Near Real Time GNSS remote sensing of neutral atmosphere
AOGS AGU (WPGM) Joint Assembly, 13-17 August 2012, Singapore (referat, materiały konferencyjne)
Bosy J., Kapłon J., Sierny J., Rohm W., Ryczywolski M., Hadaś T., Oruba A., Wilgan K.
The high resolution Water Vapour model on the area of Poland
European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22-27 April 2012. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-3127-2.pdf
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Wilgan K.
Neutral atmosphere model on the area of ASG-EUPOS GBAS system for real-time GNSS applications
EUREF 2012 Symposium, Saint Mandé, France, June 6-8, 2012 (referat, materiały konferencyjne)
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Wilgan K.
Neutral atmosphere model on the area of GBAS system for GNSS and meteorological applications
RMIT University, Melbourne, August 24, 2012, Australia (referat zaproszony)
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Wilgan K.
Model troposfery z obserwacji GNSS i meteorologicznych
Zebranie plenarnego Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2011-2014, Warszawa 15 października 2012 r. (referat zaproszony)
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Wilgan K., Kroszczyński K.
Model troposfery z obserwacji GNSS i meteorologicznych
II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS, Katowice, 22 Listopada 2012 r. (referat zaproszony)
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K., Mirek G.
Automatyczne systemy pomiarowe do wyznaczania krzywej wygięcia muru sekcji zapory betonowej
Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "EUROmatyka2012.pl", Poznań - Puszczykowo, 31 maja - 2 czerwca 2012 (poster, materiały konferencyjne), pp. 12-13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brys_Cmielewski_Kowalski_Mirek_Automatyczne _systemy_E (...)
Cacoń S., Weigel J., Kapica A.
Recent tectonic activity of the Western Sudetes in Poland and Czech Republic
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Ćmielewski B., Kontny B., Ćmielewski K.
Use of low-cost MEMS technology in early warning system against landslide threats
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Ćmielewski B., Patrzałek C., Wilczyńska I., Ćmielewski K., Szczurek W. J., Kucharska M.
Deformation research of ground objects, using a terrestrial laser scanner
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 16
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Ćmielewski B., Patrzałek C., Wilczyńska I., Ćmielewski K., Szczurek W. J., Kucharska M.
Badanie deformacji obiektów ziemnych-liniowych, naziemnym skanerem laserowym, w ciągu linii kolejowej Wrocław-Legnica
Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "EUROmatyka2012.pl", Poznań - Puszczykowo, 31 maja - 2 czerwca 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20-21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/CmielewskiB_Patrzalek_Wilczynska_CmielewskiK_Szczurek_ (...)
Ćmielewski B., Wilczyńska I., Kazak J.
Specialized large-scale mapping studies complemented with data from terrestrial laser scanner
21st Cartographic School "Satellite technologies in GIS and cartography", 28-30 March 2012, Wrocław, Poland (poster)
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P., Wilczyńska I., Kowalski K.
Wyznaczanie poziomych osnów geodezyjnych na obiektach inżynierskich z wykorzystaniem techniki optoelektronicznej
Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "EUROmatyka2012.pl", Poznań - Puszczykowo, 31 maja - 2 czerwca 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 22-23
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Cmielewski_Kuchmister_Goluch_Wilczynska_Kowalski_Wyzna (...)
Dąbek P., Żmuda R., Ćmielewski B., Szczepański J.
Analysis of the dynamics of water erosion processes using terrestrial laser scanning
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Fitrzyk M., Keskin M., Kopańczyk K., Dogru A. Ö.
Mapping the environment using integrated high resolution radar data and satellite images from optical sensors
21st Cartographic School "Satellite technologies in GIS and cartography", 28-30 March 2012, Wrocław, Poland (poster)
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Zastosowanie metody fotogrametrycznej w niwelacji reperów częściowo zabudowanych
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji", Kazimierz Dolny, 19-21 września 2012 (poster, materiały konferencyjne), pp. 48
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Wykorzystanie metody fotogrametrycznej i techniki laserowej do określania odchyłek geometrycznych elementów kołowych
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji", Kazimierz Dolny, 19-21 września 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J., Kowalski K.
The possibility of using close-range mono-photogrammetry in measuring relative displacements of rock blocks
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Gołuch P., Jóźków G., Kapłon J.
Bathymetric measurements of water reservoirs and rivers using sonar and GPS-RTK surveying equipment
Seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", Brno, 02.02.2012. Sbornik referátů (referat)
Grzempowski P., Kontny B., Bogusz J., Kłos A.
Using GIS for calculation and visualization of the velocity field
European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22-27 April 2012. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-13199.pdf
Hadaś T.
GNSS software receiver
Proceedings of the 14th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2012", Brno, Czech Republic, 26.01.2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 420
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Hadas_Tomasz_Juniorstav_2012.pdf
Hadaś T.
Pozycjonowanie PPP z wykorzystaniem produktów atmosferycznych
V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 17-18.05.2012 (referat, materiały konferencyjne)
Hadaś T., Bosy J., Kryński J. S., Krankowski A., Figurski M., Kudrys J., Wielgosz P., Schillak S., Brzeziński A., Rogowski J.
GGOS-PL - current status and plans
AGU Fall Meeting 2012, San Francisco, USA, December 3-7, 2012 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://fallmeeting.agu.org/2012/files/2012/12/GGOS-PL.jpg
Hadaś T., Kapłon J., Bosy J., Sierny J., Wilgan K.
Regional troposphere models application into GNSS Precise Point Positioning technique
2012 International GNSS Workshop, UWM, Olsztyn, Poland, 23-27 July 2012 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Poster-Hadas_Kaplon_Bosy_Sierny_Wilgan_Olsztyn-2012.jpg
Hadaś T., Kapłon J., Bosy J., Sierny J., Wilgan K.
Aplikacja modeli opóźnienia troposferycznego do pozycjonowania GNSS techniką PPP
Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji. Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 13-15.09.2012 (referat, materiały konferencyjne)
Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W., Tykierko M., Kaczmarek I.
Semantic based extension of search capability of SDI
Global Geospatial Conference 2012 "Spatially Enabling Government, Industry and Citizens", Québec City, Canada, May 14-17, 2012 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi13/papers/147.pdf
Jamroz O., Badura J., Łój M., Porzucek S., Cymerman Z.
Precise gravimetric profiling in the region of Wilkanów tectonic fault, Lower Silesia, SW Poland
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21-22
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Jarząbek-Rychard M.
Segmentation and topology reconstruction of building roofs from airborne laser scanning data
7th PhD Students and Young Scientists Conference "Young scientists towards the challenges of modern technologies", 17-20.09.2012, Warszawa (poster, materiały konferencyjne)
Jarząbek-Rychard M.
Rekonstrukcja konturów budynków na terenach gęstej zabudowy miejskiej na podstawie danych skaningu laserowego
V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, 17-18.05.2012, Warszawa (referat, materiały konferencyjne)
Jarząbek-Rychard M.
Automatyczna budowa wektorowych modeli 3D budynków na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji", Kazimierz Dolny, 19-21 września 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 22
Jarząbek-Rychard M.
Reconstruction of building outlines in dense urban areas based on LIDAR data and address points
The XXII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 25.08-1.09.2012, Melbourne, Australia (referat, materiały konferencyjne)
Kaczyński R., Bujakiewicz A., Borkowski A., Pyka K., Ewiak I.
Trendy w fotogrametrii i teledetekcji w świetle XXII Kongresu ISPRS
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji", Kazimierz Dolny, 19-21 września 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
Kapłon J., Bosy J., Hadaś T., Sierny J., Wilgan K., Rohm W.
Near real-time regional troposphere model from GNSS data
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 28
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Kapłon J., Bosy J., Rohm W., Hadaś T., Sierny J., Wilgan K., Ryczywolski M., Oruba A.
The high resolution troposphere model on the area of GBAS system
2012 International GNSS Workshop, UWM, Olsztyn, Poland, 23-27 July 2012 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Poster-Kaplon_Bosy_Rohm_Hadas_Sierny_Wilgan_Ryczywolsk (...)
Kapłon J., Hadaś T., Bosy J., Sierny J., Wilgan K.
Near-Real time ZTD model for the area of Poland
International Symposium & Summer School on Space Geodesy and Earth System, Shanghai, China, 18-25.08.2012 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://202.127.29.4/meetings/sges2012/Program_SGES2012_Final.pdf
Kapłon J., Hadaś T., Sierny J., Bosy J., Rohm W.
Regional troposphere model for PPP RTK
PPP-RTK & Open Standards Symposium, BKG, Frankfurt am Main, Germany, 12-13 March 2012 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Poster-Kaplon_Hadas_Sierny_Bosy_Rohm_Frankfurt-2012.jpg
Kapłon J., Kontny B., Grzempowski P., Schenk V., Schenková Z., Balek J., Holešovský J.
GEOSUD/SUDETEN network GPS data reprocessing and new site velocity estimations
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 29
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Kontny B.
Models of vertical movements of the earth crust surface on the area of Poland derived from levelling and GNSS data
21st Cartographic School "Satellite technologies in GIS and cartography", 28-30 March 2012, Wrocław, Poland (referat)
Kontny B.
Comparison of regional and local horizontal strain field on the area of Central Europe determined from GPS data
European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22-27 April 2012. Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-3763.pdf
Kubik T.
Semantic web based system supporting preparation, publication and use of legal acts on spatial planning
Proceedings of the Global Geospatial Conference 2012 "Spatially Enabling Government, Industry and Citizens", Québec City, Canada, May 14-17, 2012 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi13/papers/72.pdf
Kuchmister J., Ćmielewski K., Gołuch P., Wilczyńska I., Kowalski K.
The application of optoelectronic technique for transfer the height from benchmarks partly built in networks for research of the rock mass deformation
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 33
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Łukowicz J., Kaczmarek I., Iwaniak A.
Semantic metadata in SDI for decision support systems in spatial planning
Global Geospatial Conference 2012 "Spatially Enabling Government, Industry and Citizens", Québec City, Canada, May 14-17, 2012 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi13/papers/162.pdf
Mąkolski K., Sowa W.
The influence of selected environmental conditions on vertical angles measurements results, used to determining the deformations of ground objects
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 35
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Paziewski J., Wielgosz P., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Krukowska M., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Bosy J.
Fast-static GPS positioning with external tropospheric corrections derived in near real-time
2012 International GNSS Workshop, UWM, Olsztyn, Poland, 23-27 July 2012 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igs.org/assets/pdf/Poland%202012%20-%20P06%20Paziewski%20PO42.pdf
Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T.
Significance of high resolution DEM data for SAR interferometry in landslide environment
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 39
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., Wójcik A.
Estymacja dynamiki osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji", Kazimierz Dolny, 19-21 września 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 25
Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., Wójcik A.
Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do badania przemieszczeń osuwisk karpackich
II Polski Kongres Geologiczny "Geologia Jedna?!", Warszawa, 17-19 września 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 69
Rohm W., Geiger A., Bender M., Shangguan M., Brento H., Manning T.
IAG WG4.3.2 Inter-comparison and cross-validation of tomography models - aims, scope and methods
2012 International GNSS Workshop, UWM, Olsztyn, Poland, 23-27 July 2012 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igs.org/assets/pdf/Poland%202012%20-%20P06%20Rohm%20PO64.pdf
Rohm W., Zhang K., Choy S., Kuleshov Y., Bosy J., Kroszczyński K.
Severe weather investigation using GNSS signals - a new dimension of GNSS meteorology
European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22-27 April 2012. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-3248-3.pdf
Schenk V., Schenková Z., Kontny B., Pichl R., Jechumtálová Z.
To recent geodynamics of the Sudeten area
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 43
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Stemberk J., Cacoń S., Briestenský M.
Tectonic displacement recorded along faults in the Hornsund area (Svalbard) in the second half of 2011
XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, 14-16.06.2012 (referat)
Trojanowicz M.
Local quasigeoid modelling using gravity data inversion technique - quantitative analysis of the input data
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 51
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Tymków P.
Estymacja objętości obiektów o złożonej geometrii na podstawie pomiarów naziemnym skaningiem laserowym
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji", Kazimierz Dolny, 19-21 września 2012 (poster, materiały konferencyjne), pp. 66
Tymków P., Borkowski A.
3D Modeling of Architectural Elements with a Complex Structure using the Convex-hull Method
The XXII Congress of the International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Melbourne, Australia, 25 August - 1 September 2012 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.isprs2012.org/abstract/774.asp
Tymków P., Stodolak R.
Sposoby reprezentacji danych geoprzestrzennych w systemach modelowania hydrodynamicznego przepływów powodziowych
Symposium Européen - Sympozjum Europejskie "Problemes actuels de la protection contre les inondations - Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej", Paris - Orléans, 28-30.03.2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-8
URL: http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/symposium/expose/ST3-2_pol.pdf
Wielgosz P., Paziewski J., Krukowska M., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T., Bosy J.
Applicability assessment of IGGHZG and IGGHZM NRT troposphere models to fast-static GNSS positioning
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 55
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Wielgosz P., Paziewski J., Stępniak K., Krukowska M., Kapłon J., Sierny J., Hadaś T. Bosy J.
Application of NTR ZTD estimates from GBAS network to improve fast-static GNSS positioning
European Geosciences Union General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22-27 April 2012. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-3507.pdf
Wilczyńska I.
Signaling geodetic points with the use of fiber optics
Proceedings of the 14th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2012", Brno, Czech Republic, 26.01.2012 (referat, CD-ROM), pp. 434
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Wilczynska_Izabela_Juniorstav_2012.pdf
Wilgan K., Sierny J., Bosy J., Hadaś T., Kapłon J.
Troposphere model for GNSS real time positioning
EUREF 2012 Symposium, Saint Mandé, France, June 6-8, 2012 (poster, materiały konferencyjne)
Wilgan K., Sierny J., Rohm W., Bosy J., Kroszczyński K., Kapłon J., Hadaś T.
Verification of long term stability, robustness and accuracy of weather observations in Poland and adjacent areas
13th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Wrocław-Pawłowice, Poland, November 22-24, 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 56
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/13th_Cz-P_Workshop_2012_Wroclaw-Pawlowice_Abstracts.pdf
Wojciechowski T., Borkowski A., Perski Z., Wójcik A, Nescieruk P., Rączkowski W.
Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu do badania osuwisk
II Polski Kongres Geologiczny "Geologia Jedna?!", Warszawa, 17-19 września 2012 (referat, materiały konferencyjne), pp. 91-92