Publications

Chapters in books

Bac-Bronowicz J., Janusiewicz R., Stachura T.
Rejestr nazw geograficznych. Problemy nazewnictwa geograficznego na przykładzie rzeźby terenu w Sudetach
[w:] Główne problemy współczesnej kartografii - Numeryczne modele terenu w kartografii. Praca pod. red. W. Żyszkowskiej i W. Spallka, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, pp. 163-174
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bac-Bronowicz_Janusiewicz_Stachura_Rejestr_nazw_NMT_w_ (...)
Banasik P., Pachuta A., Szpunar R., Trojanowicz M., Walo J.
Wyznaczenie absolutnych wartości przyspieszenia siły cięzkości na punktach zlokalizowanych przy stacjach permanentnych GNSS w Krakowie i Wrocławiu
[w:] Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych. Monografia pod. red. Janusza Walo, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, pp. 67-80
Głażewski A., Kowalski P. J., Olszewski R., Bac-Bronowicz J.
New Approach to Multi Scale Cartographic Modelling of Reference and Thematic Databases in Poland
[in:] Gartner G. and Ortag F. (Eds.): Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Cartography in Central and Eastern Europe Selected Papers of the 1st ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2010, pp. 89-106
DOI: 10.1007/978-3-642-03294-3_6
URL: http://www.springerlink.com/content/g074u6k5510x7648/fulltext.pdf?MUD=MP
Klimczak H., Wiatkowska B.
Wykorzystanie systemów informacji geograficznej w analizie i modelowaniu obszarów wiejskich w ramach działań realizowanych przez PROW
[w:] Zarządzanie kryzysowe - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Praca pod. red. Cz. Rosik-Dulewskiej i M. Wiatkowskiego, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, pp. 109-122
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Klimczak_Wiatkowska_Systemy_informacji_2010.pdf
Kowalski P. J., Olszewski R., Bac-Bronowicz J.
A Multiresolution, Reference and Thematic Database as the NSDI Component in Poland - The Concept and Management Systems
[in:] Gartner G. and Ortag F. (Eds.): Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Cartography in Central and Eastern Europe Selected Papers of the 1st ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2010, pp. 443-456
DOI: 10.1007/978-3-642-03294-3
URL: http://www.springerlink.com/content/k776545416742j57/fulltext.pdf?MUD=MP
Link M., Krukowski M., Michalski A.
Kulturlandschaftsforschung in Polen - Aktuelle Studien Projekte zur Kulturlandschaftspflege und -entwicklung an Beispielen aus Mittelpolen sowie Niederschlesien
[in:] Kulturlandschaft in der Anwendung, Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU), Bonn, Germany 2010, pp. 31-37
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Link_Krukowski_Michalski_Kulturlandschaftsforschung_2010.pdf
Olszak T., Pachuta A., Próchniewicz D., Trojanowicz M., Walo J.
Absolutne pomiary grawimetryczne na obszarze sudeckich poligonów geodynamicznych
[w:] Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych. Monografia pod. red. Janusza Walo, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, pp. 87-100

Publications in ISI journals

Blachowski J., Milczarek W., Cacoń S.
Project of a rock mass surface deformation monitoring system in the Walbrzych coal basin
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7 No. 3 (159), Prague, Czech Republic 2010, pp. 349-354
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2010_03/12_Blachowski.pdf
Bosy J., Rohm W., Borkowski A., Figurski M., Kroszczyński K.
Integration and verification of meteorological observations and NWP model data for the local GNSS tomography
Atmospheric Research, Vol. 96 No. , 2010, pp. 522-530
DOI: 10.1016/j.atmosres.2009.12.012
URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V95-4Y35TD5-1&_user=1631715&_rd (...)
Bosy J., Rohm W., Sierny J.
The concept of Near Real Time atmosphere model based of GNSS and meteorological data from ASG-EUPOS reference stations
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7 No. 3 (159), Prague, Czech Republic 2010, pp. 253-261
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2010_03/3_Bosy.pdf
Cacoń S., Kapłon J., Kontny B., Weigel J., Švábenský O., Kopecký J.
Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7 No. 3 (159), Prague, Czech Republic 2010, pp. 335-342
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2010_03/10_Cacon.pdf
Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A.
Persistent Scatterer Sar Interferometry applications on landslides in Carpathians (Southern Poland)
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7 No. 3 (159), Prague, Czech Republic 2010, pp. 1-7
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2010_03/14_Perski.pdf
Schenk V., Schenková Z., Bosy J., Kontny B.
Reliability of GPS data for geodynamic studies case study: Sudeten area, The Bohemian Massif
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7 No. 1 (157), Prague, Czech Republic 2010, pp. 113-128
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2010_01/10_Schenk1.pdf
Stemberk J., Košťák B., Cacoń S.
A tectonic pressure pulse and increased geodynamic activity recorded from the long-term monitoring of faults in Europe
Tectonophysics, Vol. 487 No. 1-4, 2010, pp. 1-12
DOI: 10.1016/j.tecto.2010.03.001
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V72-4YMB618-1/2/6d5b2d077714cf22cf24648882d8147b

Publications in scientific journals

Bac-Bronowicz J.
Accuracy od the existing geo-information sources related to point data used in digital cartographic models
Geoinformatica Polonica, Vol. 10 No. , Kraków 2010, pp. 7-21
URL: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_10-2010.pdf
Bac-Bronowicz J., Dygaszewicz J., Grzempowski P., Nowak R.
Bazy danych referencyjnych jako źródła zasilania i aktualizacji warstw dotyczących budynków w wielorozdzielczej topograficznej bazie danych
Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Vol. VIII No. 5 (41), Warszawa 2010, pp. 7-22
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2010z5-Bac-BronowiczDygaszewiczGrzempowski.pdf
Bac-Bronowicz J., Głażewski A., Kowalski P. J., Ostrowski W.
Problemy redakcyjne przy opracowaniu mapy topograficznej 1:50 000 na podstawie Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych
Prace i studia kartograficzne - Kartografia w regionie, Vol. 2 No. , Słupsk - Warszawa 2010, pp. 206-220
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bac-Bronowicz_Glazewski_Kowalski_Ostrowski_Problemy_re (...)
Bac-Bronowicz J., Kowalski P. J., Olszewski R.
Integracja i wizualizacja różnorodnych danych topograficznych i tematycznych w serwisach internetowych
Prace i studia kartograficzne - Kartografia w regionie, Vol. 2 No. , Słupsk - Warszawa 2010, pp. 221-230
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bac-Bronowicz_Kowalski_Olszewski_Integracja_i wizualiz (...)
Bac-Bronowicz J., Olszewski R.
Możliwości zasilania wielorozdzielczej bazy danych topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych
Roczniki Geomatyki, Vol. VII No. 1 (37), Warszawa 2010, pp. 7-15
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2010z1-Bac-BronowiczOlszewski.pdf
Bielecka E., Cichociński P., Iwaniak A., Krawczyk A., Pachół P.
Przegląd polskich geoportali na podstawie konkursu "The SDI Best Practice Award 2009"
Roczniki Geomatyki, Vol. VIII No. 6 (42), Warszawa 2010, pp. 19-27
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2010z6-BieleckaCichocinskiIwaniakKrawczykPachol.pdf
Bosy J., Oruba A., Graszka W.
ASG-EUPOS i podstawowa osnowa geodezyjna w Polsce
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. LIX No. 2, Warszawa 2010, pp. 7-15
URL: http://www.wat.edu.pl/M000000/_Biuletyn/mfhandler.php?file=01_2-2010.pdf&table=3_baza_arty (...)
Bosy J., Rohm W., Sierny J.
The near real time atmosphere model based on the GNSS and the meteorological data from the Ground Base Augmentation System ASG-EUPOS
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Vol. XXXVIII No. 8, Kyoto, Japan 2010, pp. 366-371
URL: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/part8/pdf/W03A04_20100301214019.pdf
Ćmielewski K.
Geodezyjne badania tokarki z zastosowaniem techniki światłowodowej
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 9 No. 4, Wrocław 2010, pp. 3-15
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2010/000040201000009000040000300015.pdf
Felcenloben D.
Niepewność danych przestrzennych w systemach informacji geograficznej (GIS)
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 9 No. 3, Wrocław 2010, pp. 3-12
URL: http://www.acta.media.pl/pl/full/4/2010/000040201000009000030000300012.pdf
Felcenloben D.
Zadania i funkcje katastru nieruchomości
Świat Nieruchomości, Vol. 4 No. (74), Kraków 2010, pp. 20-23
URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171354473?q=bwme (...)
Gołuch P., Dombek A., Kapłon J.
Ocena dokładności danych uzyskanych z pomiaru batymetrycznego wykonanego echosondą Lowrance LMS-527C DF iGPS
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21 No. , Warszawa 2010, pp. 109-118
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Goluch_Dombek_Kaplon_Archiwum_21_2010.pdf
Iwaniak A., Kubik T., Netzel P., Paluszyński W.
Przełamywanie barier przy wdrażaniu dyrektywy INSPIRE
Roczniki Geomatyki, Vol. VIII No. 1 (37), Warszawa 2010, pp. 63-72
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2010z1-IwaniakKubikNetzelPaluszynski.pdf
Jarząbek-Rychard M., Borkowski A.
Porównanie algorytmów RANSAC oraz rosnących płaszczyzn w procesie segmentacji danych lotniczego skaningu laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21 No. , Warszawa 2010, pp. 119-129
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Jarzabek-Rychard_Borkowski_Archiwum_21_2010.pdf
Jaworek J., Gołuch P., Michalski A.
Krajobraz doliny Karpnickiego Potoku. Zastosowanie systemów GIS w analizach historycznych krajobrazu
Architektura Krajobrazu, Vol. 26 No. (1), Wrocław 2010, pp. 55-61
URL: http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BAR8-0005-0091
Kuchmister J.
Edukacyjne zastosowanie kodowania sonorycznego
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 9 No. 3, Wrocław 2010, pp. 25-40
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2010/000040201000009000030002500040.pdf
Link M., Vorderbrügge Th., Michalski A., Kowalkowski A., Harrach T.
Interpretation of German and Polish soil assessment data in order to deduce and to evaluate soil parameters and functions - Part I: Methodical basis and database
Die Bodenkultur - Journal for Land Management, Food and Environment, Vol. 61 No. 4, Vienna 2010, pp. 11-23
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Link_Vorderbrugge_Michalski_Kowalkowski_Harrach_Interp (...)
Mąkolski K., Kaczałek M., Bońka M., Pieńkosz K., Romanyszyn I., Danylewska M., Dronova A., Yaryna N.
Badania przemieszczeń bloków skalnych masywu Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych
Suczasni dosjagennja geodezicznoj nauki ta wironictwa. Zbirnik naukowich prac, Vol. II No. 20, Lviv, Ukraine 2010, pp. 125-129
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Makolski_Kaczalek_Bonka_Pienkosz_Pomanyshyn_Danylevska (...)
Tymków P., Borkowski A.
Rekonstrukcja geometrii 3D krzewu na podstawie naziemnego skaningu laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21 No. , Warszawa 2010, pp. 405-414
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Borkowski_Archiwum_21_2010.pdf
Tymków P., Borkowski A.
Vegetation modelling based on TLS data for roughness coefficient estimation in river valley
ISPRS Symposium of Technical Commission VIII "Remote Sensing Applications and Policies", Kyoto, Japan, 9th-12th August, 2010, Vol. No. , Kyoto, Japan 2010
Tymków P., Borkowski A.
Vegetation modelling based on TLS data for roughness coefficient estimation in river valley
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Vol. XXXVIII No. 8, Kyoto, Japan 2010, pp. 309-313
URL: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/part8/pdf/W01P07_20100309002629.pdf

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J., Grzempowski P., Nowak R.
Źródła zasilania i aktualizacji warstw dotyczących budynków w topograficznej bazie danych
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 7
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Bogusz J., Kontny B.
Estimation of noise level in GNSS time series
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Borkowski A., Gołuch P., Jóźków G., Tymków P., Jarząbek-Rychard M., Perski Z.
Lotniczy skaning laserowy: pozyskiwanie i modelowanie geoinformacji
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Borkowski A., Perski Z., Jóźków G., Wojciechowski T., Wójcik A.
Inwentaryzacja osuwisk z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Wrocław, 23-25.09.2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Borkowski_et_al_Sympozjum_PTFiT_2010.pdf
Borkowski A., Perski Z., Wojciechowski T., Jóźków G.
Landslides mapping using airborne laser scanning data
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8-9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Bosy J.
System ASG EUPOS a osnowy geodezyjne w Polsce
Seminarium "Współczesne problemy osnów podstawowych", Grybów, 14-15.10.2010 (referat zaproszony)
Bosy J.
Rozwój systemów nawigacji satelitarnej GNSS
I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS "System ASG-EUPOS dziś i jutro", Warszawa, 28-29.10.2010 (referat zaproszony)
Bosy J.
ETRS89 realization with ASG-EUPOS system
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Bosy J.
ASG-EUPOS jako narzędzie pomiarów i podstawa badań
Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Olsztyn, 20-21 maja 2010 (referat)
Bosy J., Figurski M., Krankowski A.
Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS
I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS "System ASG-EUPOS dziś i jutro", Warszawa, 28-29 październik 2010 (referat, materiały konferencyjne)
Bosy J., Figurski M., Krankowski A., Rothkaehl H., Graszka W., Rohm W., Szafranek K., Wielgosz P., Wajda S., Sierny J., Szołucha M., Sieradzki R., Ryczywolski M., Paziewski J., Oruba A.
The supporting modules for ASG-EUPOS system real-time services
Symposium EUREF 2010, Gävle, Sweden, June 2-5, 2010 (referat)
Bosy J., Rohm W., Sierny J.
The near real time atmosphere model based on the GNSS and the meteorological data from the Ground Base Augmentation System ASG-EUPOS
ISPRS Symposium of Technical Commission VIII "Remote Sensing Applications and Policies", Kyoto, Japan, 9th-12th August, 2010 (referat)
Cacoń S.
Problem badań geodynamicznych w strefie polarnej na przykładzie Spitsbergenu
Seminarium Przewodników Turystycznych, Złoty Stok, 28.11.2010 (referat zaproszony)
Cacoń S.
Badania geodynamiczne w rejonie fiordu Hornsund na Spitsbergenie
Seminarium Instytutu Geodezji i Geoinformatyki UP we Wrocławiu, Wrocław, 15.01.2010 (referat)
Cacoń S.
Badania geodynamiczne w Sudetach i na bloku przedsudeckim
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Cacoń S.
Program badań geodynamicznych w rejonie fiordu Hornsund na Spitsbergenie
9 posiedzenie plenarne Komitetu Geodezji PAN, Warszawa, 5.03.2010 (referat zaproszony)
Cacoń S., Grzempowski P., Kapłon J., Rohm W.
Assessment of the recent geodynamic activity in the Middle Odra fault zone on the basis of annual GPS measurements from the 2008-2010 period
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Kapłon J., Košťák B., Grzempowski P.
Geodynamic activity and mass movements in the area of Stołowe Mountains National Park
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Mąkolski K., Kaczałek M.
Investigation of the rocky blocks displacements in the edge part of the Szczeliniec Massif
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Stemberk J., Briestenský M., Smyrak-Sikora A.
Monitorowanie 3D aktywności tektonicznej w rejonie Hornsundu na Spitsbergenie
XXXIII Sympozjum Polarne, Łodź, 18-19.06.2010 (poster)
Ćmielewski K.
Zastosowanie techniki optoelektronicznej w geodezji inżynieryjnej
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Felcenloben D.
Granica prawna - problemy i propozycje rozstrzygnięć
Materiały konferencyjne XV Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Kataster Nieruchomości" na temat "Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości", Kalisz-Warszawa 2010 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Felcenloben_Granice_prawne_XV_konferencja_Warszawa_2010.pdf
Gołuch P., Bryś H.
Pustynia Błędowska dawniej i dziś - interpretacja wieloczasowych zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Gołuch P., Dombek A., Kapłon J.
Ocena dokładności danych uzyskanych z pomiaru batymetrycznego wykonanego echosondą Lowrance LMS-527C DF iGPS
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Wrocław, 23-25.09.2010 (poster, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Goluch_et_al_Sympozjum_PTFiT_2010.pdf
Grzempowski P., Cacoń S.
Modelling of Ground Surface Deformations with Finite Element Method in Fault Zones for the Purpose of Designing Geodetic Observations
XXIV FIG Congress 2010 "Facing Challenges - Building the Capacity", Sydney, Australia, 11-16 April 2010 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.fig.net/pub/fig2010/papers/fs04d/fs04d_grzempowski_cacon_4283.pdf
Grzempowski P., Cacoń S., Kapłon J., Rohm W.
Rezultaty badań geodynamicznych w strefie uskoków środkowej Odry z okresu 2008-2010
Seminarium "Współczesne problemy osnów podstawowych", Grybów, 14-15.10.2010 (poster, materiały konferencyjne)
Jamroz O., Badura J., Mąkolski K.
The valuation of vertical crust activity of the Śnieznik Massif and Krowiarki area based on measurements in state precise leveling
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Jamroz O., Kapłon J., Badura J., Pachuta A., Barlik M., Olszak T.
Results of the geodetic measurements of the Śnieznik Massif and adjacent areas (Sudety Mts., SW Poland) for crustal deformation determination
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Jarząbek-Rychard M.
Implementation of 3D point clouds segmentation based on plane growing method
Proceedings of the 12th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2010", Brno, Czech Republic, 24.02.2010 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Jarzabek-Rychard_Malgorzata_Juniorstav2010.pdf
Jarząbek-Rychard M., Borkowski A.
Porównanie algorytmów RANSAC oraz rosnących płaszczyzn w procesie segmentacji danych lotniczego skaningu laserowego
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Wrocław, 23-25.09.2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 27
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Jarzabek-Rychard_Borkowski_Sympozjum_PTFiT_2010.pdf
Jóźków G.
A wavelets-based method in filtering of airborne laser scanning data
ISPRS TC VII Symposium: 100 Years ISPRS - Advancing Remote Sensing Science, Vienna University of Technology, Austria, 5-7 July 2010 (referat, materiały konferencyjne)
Jóźków G.
Metoda filtracji danych lotniczego skaningu laserowego wykorzystująca analizę falkową
III Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia, Kraków, 28-29 maja 2010 (referat, materiały konferencyjne)
Jóźków G.
Wykorzystanie informacji a-priori w procesie filtracji danych lotniczego skaningu laserowego
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Wrocław, 23-25.09.2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 29
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Jozkow_Sympozjum_PTFiT_2010.pdf
Kapłon J., Grzempowski P.
Analysis of usefulness of ASG-EUPOS virtual reference stations for national 3-rd class network adjustment
Seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", Brno, 04.02.2010. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 104-108
Kapłon J., Mąkowski L.
Ocena możliwości wyznaczania przemieszczeń w czasie rzeczywistym z użyciem techniki RTK wykorzystującej poprawki VRS systemu ASG-EUPOS
Seminarium "Współczesne problemy osnów podstawowych", Grybów, 14-15.10.2010 (poster, materiały konferencyjne)
Klimczak H.
Rola kartograficznych metod prezentacji w analizach struktury przestrzennej zjawisk
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Kontny B.
Verification of the models of recent vertical movements of the Earth crust surface on the area of Poland on the basis of EPN stations data
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Kontny B., Kapłon J.
Wpływ kowariancji współrzędnych punktów sieci GPS na wyznaczane składowe prędkości
Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Olsztyn, 20-21 maja 2010 (referat)
Kontny B., Pietrusiak M.
Programy kształcenia inżynierów geodetów a wymagania współczesnego rynku pracy na przykładzie Dolnego Śląska
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Kroszczyński K., Bosy J., Bogusz J., Figurski M., Szafranek K.
Fast Marching method for GPS slant delay determination
European Geosciences Union General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May 2010. Session G6 "Space geodetic techniques and the Earth's atmosphere" (poster), pp. XY468
Kubik T., Iwaniak A.
Building and maintaining metadata repositories with the aid of ontology tools and technologies
GSDI 12th World Conference, GSDI Association, Singapore, 19-22 October, 2010 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi12/papers/143.pdf
Kuchmister J.
Edukacyjne zastosowania kodowania sonorycznego
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Mąkolski K., Tryniecki K., Trznadel L., Pomian J.
Wpływ prac ziemnych związanych ze wznoszeniem wielkogabarytowych obiektów budowlanych na zakres oraz zmienność przemieszczeń pionowych reperów usytuowanych na budowlach sąsiednich
Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce" z okazji Jubileuszu 50-lecia studiów geodezyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 1-3 lipca 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Abstrakty_Jubileusz_50_2010.pdf
Niemiec M., Perski Z., Borkowski A.
Mapping terrain deformations after the 20th and 27th December 2007 Bala (Ankara, Turkey) earthquakes with SAR interferometry
Proceedings of the "Fringe 2009" Workshop, Frascati, Italy, 30 November - 4 December 2009 (ESA SP-677, March 2010) (referat, CD-ROM), pp. 5
Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., Wójcik A.
Application of Persistent Scatters Interferometry for landslide monitoring in the vicinity of Roznow lake in Poland
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 23
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A., Wójcik A.
Wykorzystanie danych interferometrii radarowej rozpraszaczy stabilnych (PSI) do obserwacji aktywności osuwisk w otoczeniu Jeziora Rożnowskiego
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Wrocław, 23-25.09.2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 54
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Perski_et_al_Sympozjum_PTFiT_2010.pdf
Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A.
PSInSAR applications on landslides in Carpahians (Southern Poland)
Proceedings of the "Fringe 2009" Workshop, Frascati, Italy, 30 November - 4 December 2009 (ESA SP-677, March 2010) (referat, CD-ROM), pp. 5
Rohm W.
Unconstrained solution of GNSS tomography
11th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Třešť, Czech Republic, November 4-6, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/11th_Cz-P_Workshop_Trest_2011_Abstrakty.pdf
Rohm W., Bosy J., Sierny J.
GNSS tomography, from epoch local solution to country-wide near real time system
Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), Sydney, NSW, Australia, September 20-24, 2010 (referat, materiały konferencyjne), pp. 493-496
URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5653726
Rohm W., Bosy J., Sierny J.
Tomografia GNSS w czasie prawie rzeczywistym
Seminarium "Współczesne problemy osnów podstawowych", Grybów, 14-15.10.2010 (poster, materiały konferencyjne)
Siła-Nowicka K.
Identification possibilities of former settlement areas based on aerial images
Proceedings of the 12th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2010", Brno, Czech Republic, 24.02.2010 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sila-Nowicka_Katarzyna_Juniorstav2010.pdf
Sośnica K.
Application of the wavelet transform to filtering Airborne Laser Scanning data
Proceedings of the 12th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2010", Brno, Czech Republic, 24.02.2010 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sosnica_Krzysztof_Juniorstav2010.pdf
Tymków P., Borkowski A.
Modeling of a single shrub from ALS data using stratified convex hull algorithm
ISPRS Technical Commission VII Symposium, Vienna, Austria, July 5-7, 2010 (poster, materiały konferencyjne)
Tymków P., Borkowski A.
Rekonstrukcja geometrii 3D krzewu na podstawie danych naziemnego skaningu laserowego
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji". 80 lat Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Wrocław, 23-25.09.2010 (poster, materiały konferencyjne), pp. 66
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Borkowski_Sympozjum_PTFiT_2010.pdf

Patents

Ćmielewski K., Jamroz O., Kowalski K.
Pochyłomierz
Patent. Nr rej. P-379920, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2010