Publications

Books and Book Editorships

Osada E.
Geodezyjne układy odniesienia. Wyd. 3 poprawione
Wydawnictwo UxLan, Wrocław 2016, p. 900
URL: http://geoforum.pl/?menu=46976,46999&page=bookstore&id=611&link=geodezyjne-uklady-odniesienia

Chapters in books

Dzikowska T.
Podstawowe założenia katastru 3D
[w:] Wprowadzenie do katastru nieruchomości. Koordynator merytoryczny monografii dr inż. Waldemar Łupiński, Texter, Warszawa 2016, pp. 149-166
URL: https://www.texterbooks.com/pl/p/Wprowadzenie-do-katastru-nieruchomosci/129
Jarząbek-Rychard M., Maas H.-G.
Aerial image based geometric refinement of building models derived from airborne lidar data
[in:] GEOBIA 2016 : Solutions and Synergies, 14 September 2016 - 16 September 2016, University of Twente Faculty of Geo-Information and Earth Observation (ITC), University of Twente, Twente, the Netherlands 2016, pp. 1-5
URL: http://proceedings.utwente.nl/422/

Publications in ISI journals

Douša J., Dick G., Kačmařík M., Brožková R., Zus F., Brenot H., Stoycheva A., Möller G., Kapłon J.
Benchmark campaign and case study episode in central Europe for development and assessment of advanced GNSS tropospheric models and products
Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 9 No. 7, Göttingen, Germany 2016, pp. 2989-3008
DOI: 10.5194/amt-9-2989-2016
URL: http://www.atmos-meas-tech.net/9/2989/2016/
Hadaś E., Estornell J.
Accuracy of tree geometric parameters depending on the LiDAR data density
European Journal of Remote Sensing, Vol. 49 No. , Florence, Italy 2016, pp. 73-92
DOI: 10.5721/EuJRS20164905
URL: http://www.aitjournal.com/articleView.aspx?ID=978
Iwaniak A., Kaczmarek I., Strzelecki M., Łukowicz J., Jankowski P.
Enriching and improving the quality of linked data with GIS
Open Geosciences, Vol. 8 No. 1, 2016, pp. 323-336
DOI: 10.1515/geo-2016-0020
URL: https://www.degruyter.com/view/j/geo.2016.8.issue-1/geo-2016-0020/geo-2016-0020.xml
Jarząbek-Rychard M., Borkowski A.
3D building reconstruction from ALS data using unambiguous decomposition into elementary structures
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 118 No. , 2016, pp. 1-12
DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2016.04.005
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271616300454
Kaczmarek A., Cacoń S., Weigel J.
Recent relative vertical movements in the tectonic zone of the Sudety Mts.
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 13 No. 2 (182), Prague, Czech Republic 2016, pp. 177-184
DOI: 10.13168/AGG.2015.0055
URL: https://www.irsm.cas.cz/index.php?page=acta_detail_doi&id=154
Lutz S. , Meindl M., Steigenberger P., Beutler G., Sośnica K., Schaer S., Dach R., Arnold D., Thaller D., Jäggi A.
Impact of the arc length on GNSS analysis results
Journal of Geodesy, Vol. 90 No. 4, Berlin Heidelberg, Germany 2016, pp. 365-378
DOI: 10.1007/s00190-015-0878-1
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-015-0878-1
Lutz S., Meindl M., Steigenberger P., Beutler G., Sośnica K., Schaer S., Dach R., Arnold D., Thaller D., Jäggi A.
Erratum to: Impact of the arc length on GNSS analysis results
Journal of Geodesy, Vol. 90 No. 5, Berlin Heidelberg, Germany 2016, pp. 501-501
DOI: 10.1007/s00190-016-0898-5
URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s00190-016-0898-5

Publications in scientific journals

Bęcek K., Borkowski A., Mekik Ç.
A study of the impact of insolation on remote sensing-based Landcover and Landuse data extraction
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Vol. XLI-B7 No. Comm. VII, WG VII/3, Göttingen, Germany 2016, pp. 65-69
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B7-65-2016
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B7/65/2016/
Bryś H., Gołuch P.
Konzept eines autonomen Messsystems zur Überwachung der Geometrie von Aufzugsführungsschienen
VDVmagazin, Vol. No. 2, Wuppertal - Wiesbaden, Germany 2016, pp. 112-118
URL: http://www.vdv-online.de/magazin/detailansicht/vdvmagazin-22016-8887/09876dfc7973d8eb88f14 (...)
Felcenloben D.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXV No. 11, Warszawa 2016, pp. 13-18
DOI: 10.15199/50.2016.11.2
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-102132-zawiadomienie-o-czynnościach-ustalenia-granic-działe (...)
Felcenloben D.
Zasady ujawniania gruntów leśnych w katastrze nieruchomości
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXV No. 10, Warszawa 2016, pp. 8-14
DOI: 10.15199/50.2016.10.2
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-101290-zasady-ujawniania-gruntów-leśnych-w-katastrze-nieruc (...)
Felcenloben D.
Zasady dokonywania przez organ administracji geodezyjnej weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXV No. 8, Warszawa 2016, pp. 4-10
DOI: 10.15199/50.2016.8.1
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-99911-zasady-dokonywania-przez-organ-administracji-geod (...)
Felcenloben D.
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 lutego 2015 r. (II SA/Ke 45/15)
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, Vol. No. 3, Warszawa 2016, pp. 128-137
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Felcenloben_OwSS_3-2016.pdf
Felcenloben D.
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK 177/14
Orzecznictwo Sądów Polskich, Vol. No. 9, Warszawa 2016
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Felcenloben_OSP_9-2016.pdf
Felcenloben D.
Procedura zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych i uzgadniania listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do ich wykonania
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXV No. 9, Warszawa 2016, pp. 6-10
DOI: 10.15199/50.2016.9.1
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-100620-procedura-zgłoszenia-prac-geodezyjnych-i-kartogr (...)
Felcenloben D.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r., III CZP 116/14, Lex nr 1652670 - glosa krytyczna
Samorząd Terytorialny, Vol. No. 12, Warszawa 2016, pp. 82-90
URL: https://www.profinfo.pl/prawo/samorzad-terytorialny/p,samorzad-terytorialny,1689.html?_ga= (...)
Felcenloben D.
Zasady uwierzytelniania dokumentów sporządzonych w związku z realizacją prac geodezyjnych lub kartograficznych
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXV No. 12, Warszawa 2016, pp. 13-18
DOI: 10.15199/50.2016.12.2
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-102754-zasady-uwierzytelniania-dokumentów-sporzadzonych (...)
Hadaś E., Borkowski A., Estornell J.
Algorithm for the automatic estimation of agricultural tree geometric parameters using Airborne Laser Scanning data
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Vol. XLI-B8 No. Comm. VIII, WG VIII/7, Göttingen, Germany 2016, pp. 629-632
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B8-629-2016
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B8/629/2016/
Iwaniak A., Kaczmarek I., Łukowicz J., Strzelecki M., Coetzee S., Paluszyński W.
Semantic metadata for heterogeneous spatial planning documents
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences : 1st International Conference on Smart Data and Smart Cities, 30th UDMS, 7-9 September 2016, Split, Croatia, Vol. IV-4/W1 No. , Germany 2016, pp. 27-36
DOI: 10.5194/isprs-annals-IV-4-W1-27-2016
URL: http://isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-4-W1/27/2016/
Jarząbek-Rychard M., Karpina M.
Quality analysis on 3D buidling models reconstructed from UAV imagery
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Vol. XLI-B1 No. ThS11, Göttingen, Germany 2016, pp. 1121-1126
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B1-1121-2016
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B1/1121/2016/
Jóźków G., Borkowski A., Kasprzak M.
Monitoring of fluvial transport in the mountain river bed using Terrestrial Laser Scanning
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Vol. XLI-B7 No. Comm. VII, WG VII/5, Göttingen, Germany 2016, pp. 523-528
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B7-523-2016
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B7/523/2016/
Jóźków G., Toth C., Grejner-Brzezinska D.
UAS Topographic Mapping with Velodyne LiDAR Sensor
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. III No. 1, Germany 2016, pp. 201-208
DOI: 10.5194/isprs-annals-III-1-201-2016
URL: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/III-1/201/2016/
Kaczałek B., Borkowski A.
Urban road detection in Airborne Laser Scanning point cloud using random forest algorithm
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Vol. XLI-B3 No. Comm. III, WG III/2, Göttingen, Germany 2016, pp. 255-259
DOI: 10.5194/isprsarchives-XLI-B3-255-2016
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B3/255/2016/
Kaczmarek I., Olejniczak D., Szostak M., Iwaniak A.
Wykorzystanie informacji geograficznej w kryminalistyce
Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Vol. XIV No. 3 (73), Warszawa 2016, pp. 363-373
URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2016-3-KaczmarekOlejniczakSzostakIwaniak
Karpina M., Jarząbek-Rychard M., Tymków P., Borkowski A.
UAV-based automatic tree growth measurement for biomass estimation
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Vol. XLI-B8 No. Comm. VIII, WG VIII/7, Göttingen, Germany 2016, pp. 685-688
DOI: 10.5194/isprsarchives-XLI-B8-685-2016
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B8/685/2016/
Kopańczyk K., Fitrzyk M.
Satellite imagery for the improvement of SOZO database - the case study in Central and High Sudetes
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 15 No. 1-4, Wrocław 2016, pp. 5-18
URL: http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=5273
Kowalczyk T., Pokładek R., Gołuch P., Orzepowski W., Kowalska J.
Dane przestrzenne jako narzędzie identyfikacji i inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych - studium przypadków
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, Vol. LIX No. 3, Warszawa 2016, pp. 123-128
URL: http://wmil.sitwm.pl/images/wydania/3spis.pdf
Pawłuszek K., Borkowski A.
Landslides identification using Airborne Laser Scanning data derived topographic terrain attributes and support vector machine classification
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Vol. XLI-B8 No. Comm. VIII, WG VIII/1, Göttingen, Germany 2016, pp. 145-149
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B8-145-2016
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B8/145/2016/
Sochiera K., Borkowski A.
Algorytm modelowania 2D zabudowy na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego z projektu ISOK
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 15 No. 1-4, Wrocław 2016, pp. 19-33
URL: http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=5274
Stępień T., Klimczak H.
The use of anamorphic images in the development of transit maps
Geodesy and Cartography, Vol. 65 No. 1, Warszawa 2016, pp. 81-94
DOI: 10.1515/geocart-2016-0004
URL: http://www.degruyter.com/view/j/geocart.2016.65.issue-1/geocart-2016-0004/geocart-2016-000 (...)
Toth C., Jóźków G., Koppanyi Z., Young S., Grejner-Brzezinska D.
Monitoring Aircraft Motion at Airports by LiDAR
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. III No. 1, Germany 2016, pp. 159-165
DOI: 10.5194/isprs-annals-III-1-159-2016
URL: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/III-1/159/2016/
Tymków P., Karpina M., Borkowski A.
3D GIS for flood modelling in river valleys
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - XXIII ISPRS Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, Vol. XLI-B8 No. Comm. VIII, WG VIII/1, Göttingen, Germany 2016, pp. 175-178
DOI: 10.5194/isprsarchives-XLI-B8-175-2016
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B8/175/2016/
Walicka A., Borkowski A.
Algorytm dekompozycji i modelowania sygnału full-waveform w lotniczym skaningu laserowym
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 15 No. 1-4, Wrocław 2016, pp. 35-48
URL: http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=5275

Conference proceedings

Bęcek K., Borkowski A., Mekik Ç.
A study of the impact of insolation on remote sensing-based Landcover and Landuse data extraction
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B7/65/2016/
Borkowski A., Sowa W., Bosy J., Kontny B.
Modern technologies in research and education at the Institute of Geodesy and Geoinformatics
Seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", Brno, 04.02.2016. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 94
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Borkowski_Sowa_Bosy_Kontny_Druzicove_metody_Brno_2016.pdf
Bosy J., Hadaś T., Kapłon J., Kaźmierski K.
Multi-GNSS real-time troposphere delay estimation
The 7th China Satellite Navigation Conference, May 18-20, 2016, Changsha China. Session S1: BDS/GNSS Application Technology (referat zaproszony)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JB 2016-CHANGSHA-CSNC-S1.pdf
Bosy J., Kryński J., Araszkiewicz A.
EPOS-PL - the Polish earth science infrastructure integrated with the EPOS Programme
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Hadaś T., Wilgan K., Hordyniec P., Sośnica K., Kaźmierski K., Sierny J.
GNSS Meteorology - from near real time to real time troposphere delay estimation
International GNSS Seminar, May 13, 2016, China University of Geosciences, Beijing, China (referat zaproszony)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JB-2016-Beijing.pdf
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Hadaś T., Wilgan K., Hordyniec P., Sośnica K., Kaźmierski K., Sierny J.
Troposphere products for GNSS precise positioning and meteorology
International Workshop on Precision Products for PPP: current status and future perspective, May 17, 2016, Wuhan University, Wuhan, China (referat zaproszony)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JB-2016-Wuhan.pdf
Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Hadaś T., Wilgan K., Hordyniec P., Sośnica K., Kaźmierski K., Sierny J.
Emerging GNSS based tropospheric products
The 7th China Satellite Navigation Conference, May 18-20, 2016, Changsha China. Session F3: CSNC - CPGPS PANEL (referat zaproszony)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JB-2016-CHANGSHA-CSNC-CPGPS PANEL.pdf
Bryś H., Ćmielewski K.
Autonomicze systemy pomiarowe przemieszczeń poziomych zapor grawitacyjnych
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Innowacyjne technologie geodezyjne - zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki", Kamionka, 8-10 czerwca 2016 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 19-21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brys_Cmielewski_Autonomicze systemy_VII_MKN_Kamionka_ (...)
Bury G., Sośnica K., Borkowski A., Trznadel L.
Development of mobile platform for interior laser scanning based on terrestrial phase scanner
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: https://www.researchgate.net/publication/307904591_Development_of_a_mobile_platform_for_in (...)
Ćmielewski B., Kontny B.
Geodetic investigation on Bardo-Janowiec landslide
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 33
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Dach R., Schaer S., Arnold D., Orliac E., Prange L., Sušnik A., Villiger A., Andritsch F., Bertone S., Fridez P., Jean, Y. Maier A., Meyer U., Ortiz-Geist E., Scaramuzza S., Sidorov D., Sośnica K., Walser P., Jäggi A.
Activities at the CODE Analysis Center
IGS Workshop 2016, Sydney, Australia, February 8-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: https://boris.unibe.ch/99109/1/activities_2016_v5.pdf
Dick G., Douša J., Kačmařík M., Pottiaux E., Zus F., Brenot H., Möller G., Kapłon J.
Benchmark Campaign of the COST Action GNSS4SWEC: Main Goals and Achievements
AGU Fall Meeting 2016, San Fransisco, USA, 12-16.12.2016 (prezentacja zaproszona, materiały konferencyjne)
URL: https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/186498
Douša J., Dick G., Kačmařík M., Vaclavovic P., Pottiaux E., Zus F., Brenot H., Möller G., Hinterberger F., Pacione R., Stuerze A., Eben K., Teferle N., Ding W., Morel. L, Kapłon J., Hordyniec P., Rohm W.
Achievements of GNSS4SWEC Working Group 1 : Advanced GNSS Processing Techniques
EUREF Symposium 2016, Donostia - San Sebastian, Spain, 25-27.05.2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.euref.eu/symposia/2016SanSebastian/04-01-Dousa.pdf
Douša J., Dick G., Kačmařík M., Vaclavovic P., Pottiaux E., Zus F., Brenot H., Möller G., Hinterberger F., Pacione R., Stuerze A., Eben K., Teferle N., Ding W., Morel. L, Kapłon J., Hordyniec P., Rohm W.
Achievements of GNSS4SWEC Working Group 1: Advanced GNSS Processing Techniques
16th European Meteorological Society (EMS) Annual Meeting and 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Tieste, Italy, 12-16.09.2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://presentations.copernicus.org/EMS2016-705_presentation.pdf
Fitrzyk M., Kopańczyk K., Mróz M.
Multisensor and Multitemporal Approach for Monitoring Short Rotation Coppice
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
The idea of precise 3D linear measurements in geodynamic studies
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 47
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Zastosowanie zmodyfikowanej metody autorefleksyjnej w precyzyjnych pomiarach inżynierskich
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 47
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K.
Wykorzystanie fotogrametrii jednoobrazowej do obserwacji przestrzennych przemieszczeń względnych elementów obiektów inżynierskich i przyrody nieożywionej
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 46
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Grzeja O., Ćmielewski K.
Założenia do pomiaru fotogrametrycznego budowli wysmukłych za pomocą BSL
XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Tendencje i kierunki badawcze oraz zakres praktycznych aplikacji w dziedzinie geodezji współczesnej", Zielona Góra, 8-10 czerwca 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXVI_KN-T_Zielona_Gora_8-10_06_2016_Streszczenia.pdf
Hadaś E., Borkowski A., Estornell J.
Algorithm for the automatic estimation of agricultural tree geometric parameters using Airborne Laser Scanning data
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B8/629/2016/
Hadaś T., Kapłon J., Kaźmierski K., Krypiak-Gregorczyk A., Hernández-Pajarez M., Wielgosz P., García-Rigo A., Gołaszewski P., Sierny J., Bosy J., Puciłowski M., Szyszko R., Portasiak K.
HORION-PL web service and I2+ influence on GNSS troposhere
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (poster, materiały konferencyjne)
Hadaś T., Teferle F. N., Kaźmierski K., Hordyniec P., Bosy J.
Optimum stochastic modeling for GNSS tropospheric delay estimation in real-time
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/download/Hadas_Optimum.pdf
Hordyniec P., Huang C-Y., Rohm W., Liu C-Y.
Radio Occultation Toolbox (ROWUELS) - Recent Development in Raytracing Algorithms
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (poster, materiały konferencyjne)
Huai J., Jóźków G., Toth C., Grejner-Brzezinska D.
Collaborative Monocular SLAM with Crowd Sourced Data
Proceedings of the 29th International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2016), Portland, Oregon, USA, September 12-16, 2016 , pp. 1064-1079
URL: https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?jp=p&articleID=14755
Jamroz O., Grochowicz K.
Gravimetric mesurements analysis in the Wilkanów fault area with respect to the geological structure
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 82
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Jamroz O., Koenig N.
Analysis of the selected elements of the gravity acceleration changes in the Śnieżnik geodynamic network
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 81
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Jarząbek-Rychard M., Karpina M.
Quality analysis on 3D buidling models reconstructed from UAV imagery
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B1/1121/2016/
Jarząbek-Rychard M., Maas H.-G.
Geometric Refinement of ALS-Data Derived Building Models Using Monoscopic Aerial Images
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Jóźków G.
TLS Data Compression Using Jpeg-2000
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Jóźków G., Borkowski A., Kasprzak M.
Monitoring of fluvial transport in the mountain river bed using Terrestrial Laser Scanning
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B7/523/2016/
Jóźków G., Toth C., Grejner-Brzezinska D.
UAS Topographic Mapping with Velodyne LiDAR Sensor
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/III-1/201/2016/
Kačmařík M., Douša J., Dick G., Zus F., Brenot H., Pottiaux E, Möller G., Kapłon J., Václavovic P., Morel L., Hordyniec P.
Validation of tropospheric slant total delays from different techniques
GNSS4SWEC Summer School 2016 and Working Groups Meeting, Potsdam, Germany, 1-2 September 2016 (prezentacja)
URL: ftp://ftp.gfz-potsdam.de/pub/GNSS/workshops/gnss4swec/Working_Group/WG1/6_Kacmarik_std_val (...)
Kaczałek B., Borkowski A.
Identyfikacja powierzchni dróg i wielopoziomowych skrzyżowań w danych lotniczego skanicgu laserowego z wykorzystaniem algorytmu Random Forests
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 49
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Kaczałek B., Borkowski A.
Urban road detection in Airborne Laser Scanning point cloud using random forest algorithm
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B3/255/2016/
Kaczmarek A., Kontny B.
Impact of hydrological factors and non-tidal ocean loading on changes of GNSS coordinate time series for selected stations
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 5
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Kaczmarek A., Kontny B.
Porównanie wyników estymacji prędkości liniowych stacji GNSS na podstawie danych z różnych centrów obliczeniowych
3. Polski Kongres Geologiczny, Wrocław, 14-18.09.2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 127
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/KaczmarekA_KontnyB_Porownanie_wynikow_3 Kongres_PTG_2016.pdf
Kalarus M., Sośnica K., Wielgosz A., Liwosz T., Zieliński J.
Possible advantages of equipping GNSS satellites with on-board accelerometers
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (referat, materiały konferencyjne)
Kapłon J.
Estymacja opóźnienia troposferycznego z obserwacji GNSS na potrzeby meteorologii i pozycjonowania GNSS
Seminarium "Współczesne problemy podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce", Grybów, 14-16 września 2016 r. (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/KaplonJ_Grybow_2016.pdf
Kapłon J., Hordyniec P., Kryza M., Rohm W., Guzikowski J., Wilgan K.
Validation of GNSS signal slant total delays obtained from GNSS4SWEC WG1 benchmark campaign data
European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 18-22.04.2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. Posters G5.2/AS4.17/CL2.22
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-14386.pdf
Kapłon J., Hordyniec P., Kryza M., Rohm W., Guzikowski J., Wilgan K.
Troposphere slant total delays of satellite signal from GNSS data and NWP model ray-tracing, their comparison and validation
EUREF 2016 Symposium, Donostia - San Sebastian, Spain, 25-27.05.2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. P4.06
URL: http://www.euref.eu/symposia/2016SanSebastian/p-04-06-Kaplon.pdf
Kapłon J., Hordyniec P., Rohm W.
Comparison of slant troposphere delays obtained from GNSS and ray-tracing through the WRF model
GNSS4SWEC Summer School 2016 and Working Groups Meeting, Potsdam, Germany, 1-2 September 2016 (prezentacja)
URL: ftp://ftp.gfz-potsdam.de/pub/GNSS/workshops/gnss4swec/Working_Group/WG1/3_Kaplon_GNSSvsRT.pdf
Kapłon J., Kaźmierski K., Hadaś T.
Direct spatial interpolation of GNSS troposphere products
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/download/Kaplon_Direct.pdf
Kapłon J., Stankunavicius G.
Effect of densifying the GNSS GBAS network on monitoring the troposphere zenith total delay and precipitable water vapour content during severe weather events
European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 18-22.04.2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. Posters G5.2/AS4.17/CL2.22
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-12883.pdf
Karpina M., Jarząbek-Rychard M., Tymków P., Borkowski A.
UAV-based automatic tree growth measurement for biomass estimation
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B8/685/2016/
Kaźmierski K., Hadaś T., Sośnica K.
Real-time multi-GNSS products for the Precise Point Positioning
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/download/Kazmierski_Real.pdf
Kontny B., Grzempowski P., Aleksandrowski P., Kapłon J., Schenk V., Schenkova Z.
To an interpretation of a surface horizontal deformation model of the Sudeten area based on the GPS data
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 74
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Borkowski A.
Application of thin plate splines for accurate regional ionosphere modeling with multi-GNSS data
European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 18-22.04.2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-16432.pdf
Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Borkowski A., Aragon-Angel A., Nowak A.
Multi-GNSS Ionosphere Modeling with TPS Interpolation
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (referat)
Kuchmister J., Ćmielewski K., Gołuch P., Pająk M.
Sieć kontrolno-pomiarowa do badania przemieszczeń nabrzeża Portu Miejskiego we Wrocławiu
XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Tendencje i kierunki badawcze oraz zakres praktycznych aplikacji w dziedzinie geodezji współczesnej", Zielona Góra, 8-10 czerwca 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXVI_KN-T_Zielona_Gora_8-10_06_2016_Streszczenia.pdf
Maier A., Sušnik A., Dach R., Jäggi A., Prange L., Sośnica K.
GNSS orbit validation using SLR observations at CODE
IGS Workshop 2016, Sydney, Australia, February 8-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: https://boris.unibe.ch/99638/1/GNSS_ORBVAL_SLR_igsws2016-1.pdf
Mąkolski K., Adamczak J.
Określenie współrzędnych oraz dokładności położenia słupów pomiarowych oraz punktów kontrolowanych zlokalizowanych w sali 0.15h w budynku Geo-Info-Hydro wyznaczonych przy zastosowaniu pomiarów tachymetrii precyzyjnej
XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Tendencje i kierunki badawcze oraz zakres praktycznych aplikacji w dziedzinie geodezji współczesnej", Zielona Góra, 8-10 czerwca 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXVI_KN-T_Zielona_Gora_8-10_06_2016_Streszczenia.pdf
Mąkolski K., Grzempowski P., Kontny B., Milczarek W., Kaczmarek A.
An attempt to determine conterporary height changes in Wrocław
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 68
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Mąkolski K., Kaczałek M., Kontny B., Kaczmarek A.
Current perspective on the problem: legitimacy of research on movements of the rock mass in the area of the Jaskinia Niedźwiedzia in Kletno
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 16
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Mąkolski K., Sowa W., Jamroz O.
The study of vertical displacements of Geo-Info-Hydro building
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 69
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Mąkolski K., Winiarska A.
Dokładności wyznaczenia wysokości reperów zastabilizowanych w sali 0.15h w budynku Geo-Info-Hydro wyznaczonych przy zastosowaniu pomiarów geometrycznej niwelacji precyzyjnej
XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Tendencje i kierunki badawcze oraz zakres praktycznych aplikacji w dziedzinie geodezji współczesnej", Zielona Góra, 8-10 czerwca 2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXVI_KN-T_Zielona_Gora_8-10_06_2016_Streszczenia.pdf
Mendela-Anzlik M., Borkowski A.
Weryfikacja możliwości wykorzystania danych lotniczego skaningu laserowego do aktualizacji BDOT10K w zakresie informacji geometrycznej o budynkach
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 58
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Pawłuszek K., Borkowski A.
Optimization of topografic landslide trigering factors for landslide susceptibility assesment in the region of Rożnów Lake, Poland
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 70
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Pawłuszek K., Borkowski A.
Wykorzystanie charakterystyk topograficznych i czynników środowiskowych oraz metod statystycznych do oceny podatności osuwiskowej w rejonie Jeziora Rożnowskiego
3. Polski Kongres Geologiczny, Wrocław, 14-18.09.2016 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://3pkg.pl/userfiles/file/Program_3PKG2016_5_7.pdf
Pawłuszek K., Borkowski A.
Landslides identification using Airborne Laser Scanning data derived topographic terrain attributes and support vector machine classification
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B8/145/2016/
Pawłuszek K., Borkowski A.
Automatic Landslide Mapping Using an Extended Set of DTM-Derivatives and Artificial Neural Network
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 29
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Rohm W., Guzikowski J., Kryza M., Wilgan K., Hordyniec P., Kapłon J.
GNSS observations as a numerical weather prediction data source, first results for ZTD/IWV assimilation over Poland
COST Action ES1206 Meeting: 4th workshop and MC meeting, Reykjavik, Island, 7-10.03.2016 (referat, materiały konferencyjne)
Sośnica K.
Solar radiation pressure mismodeling in GNSS products and its alias to geophysics
National Central University, Center for Space and Remote Sensing Research, Taiwan, November 18, 2016 (wykład na zaproszenie)
URL: http://www.csrsr.ncu.edu.tw/csrsr_new_site/Website/about/view.php?id=1002
Sośnica K.
Why do we need to know precise GNSS orbits?
3rd International Conference on GPS Radio Occultation 2016, National Space Organization (NSPO), Taipei, Taiwan (referat, materiały konferencyjne)
URL: https://www.researchgate.net/publication/307906897_Why_do_we_need_to_know_precise_GNSS_orbits
Sośnica K.
Wyznaczanie i ocena jakości orbit sztucznych satelitów Ziemi z wykorzystaniem obserwacji GNSS i SLR
Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji, Wrocław, 21.04.2016 (referat, materiały konferencyjne)
URL: https://www.researchgate.net/publication/307904949_Wyznaczanie_i_ocena_jakosci_orbit_sztuc (...)
Sośnica K.
Wyznaczanie geodezyjnych parametrów rotacji, geometrii i pola grawitacyjnego Ziemi z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości do sztucznych satelitów
Seminarium Polskiego Towarzystwa Geofizycznego PAN, Wrocław, 15.04.2016 (referat, materiały konferencyjne)
URL: https://www.researchgate.net/publication/307904876_Wyznaczanie_geodezyjnych_parametrow_rot (...)
Sośnica K., Prange L., Kaźmierski K., Bury G., Drożdżewski M., Hadaś T., Thaller D.
SLR signature effect for Galileo satellites
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/download/Sosnica_SLR.pdf
Sośnica K., Prange L., Kaźmierski K., Bury G., Drożdżewski M., Hadaś T., Thaller D.
SLR signature effect for Galileo with a focus on satellites launched into incorrect orbital planes
20th International Workshop on Laser Ranging, Potsdam, Germany, October 09-14, 2016 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://cddis.gsfc.nasa.gov/lw20/docs/2016/presentations/51-Sosnica_presentation.pdf
Sowa W.
Zastosowanie sensorów geotechnicznych i meteorologicznych w strukturalnym monitoringu geodezyjnym
3. Polski Kongres Geologiczny, Wrocław, 14-18.09.2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 357
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/SowaW_Zastosowanie_sensorow_3 Kongres_PTG_2016.pdf
Sowa W.
Geodetic structural monitoring system
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 40
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Teferle N., Ding W., Abraha K. E., Hunegnaw A., Laurichesse D., Dach R., Kaźmierski K., Yuan Y.
Multi-GNSS Benefits to Real-Time and Long-Term Monitoring Applications
IAG/CPGPS International Conference on GNSS+ (ICG+ 2016) Advances, Opportunities and Challenges July 27-30, 2016, Shanghai, China (referat, materiały konferencyjne)
URL: https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/28213/1/ICG%2b2016_Teferle_mGNSS-benefits2.pdf
Toth C., Jóźków G., Koppanyi Z., Young S., Grejner-Brzezinska D.
Monitoring Aircraft Motion at Airports by LiDAR
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/III-1/159/2016/
Trzcina E., Toma P., Dymarska N., Rohm W., Kapłon J., Sierny J., Błaś M., Kryza M.
NRT GNSS services for monitoring severe weather
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/download/Rohm_NRT.pdf
Tymków P., Karpina M., Borkowski A.
3D GIS for flood modelling in river valleys
XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech Republic, 12-19 July 2016 (prezentacja, materiały konferencyjne)
URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B8/175/2016/
Urbański K., Różański P., Ćmielewski B., Kontny B.
Geological and geophysical surveys on Bardo-Janowiec landslide
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 72
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Walicka A., Borkowski A.
Alternatywny algorytm dekompozycji sygnału full-waveform
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 70
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Walicka A., Jóźków G., Karpina M., Borkowski A.
Comparison and evaluation of digital surface models created by means of unmanned aerial systems
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Wężyk P., Tymków P., Moskal M., Szostak M., Hawryło P., Rossa B.
The use of Unmanned Aircraft Vehicle with RedEdge (MicaSense) camera for the Monitoring and Management of the Forest Nursery with Special Emphasis on the Automatic Analyses of the Condition and Species Recognition of Planting Material
XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Fotogrametria dla geoinformacji", Wrocław, 19-21 września 2016 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 34
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Sympozjum_PTFiT_2016_zeszyt streszczen.pdf
Wężyk P., Tymków P., Moskal M., Szostak M., Hawryło P., Rossa B.
The use of Unmanned Aircraft Vehicle with RedEdge (MicaSense) camera for the monitoring and management of the forest nursery
2nd International Scientific Conference "Reforestation challenges", 27-29 June 2016, Kraków, Poland (poster, materiały konferencyjne), pp. 163-165
URL: http://reforestationchallenges.pl/wp-content/uploads/2015/11/Reforestation_2016.pdf
Wężyk P., Tymków P., Moskal M., Szostak M., Karpina M., Hawryło P., Rossa B.
The use of Unmanned Aircraft Vehicle with RedEdge (MicaSense) camera for the monitoring and management of the forest nursery with special emphasis on the automatic analyses of the condition and species recognition of planting material
EarSel 3rd Workshop SIG on Forestry, Kraków, Poland, 15-16 September 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 50
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/PTymkow_et_al_EARSel_Book_of_Abstracts_2016.pdf
Wielgosz A., Kalarus M., Liwosz T., Sośnica K., Zieliński J.
Precise Orbit Determination of GNSS satellites by non-gravitational forces modeling
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (referat)
Wielgosz P., Krypiak-Gregorczyk A., Borkowski A.
Multi-GNSS ionosphere modelling with TPS interpolation
Baltic Geodetic Congress, 2-4th June, 2016, Gdańsk, Poland (referat, materiały konferencyjne), pp. 84
URL: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf
Wielgosz P., Krypiak-Gregorczyk A., Borkowski A.
Regional Multi-GNSS ionosphere modeling based on Thin Plate Splines
Space Geodesy and Ionospheric Research (SGI-2016) Workshop, Berlin, Germany, 8-9 August 2016 (prezentacja zaproszona)
Wilczyńska I.
Moderne Messtechniken im Bereich des Structural Health Monitoring am Beispiel eines Deckenträgers
Tagung GeoMonitoring, Braunschweig, Germany, 3-4 März 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/
Wilczyńska I., Ćmielewski B., Dąbek P., Patrzałek C.
Possibility of using UAS in landslide research
17th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, October 20-22, 2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. 79
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/17th_Cz-P_Workshop_2016_Ramzova_Abstracts.pdf
Wilczyńska I., Ćmielewski K.
Modern measurements techniques in structural monitoring on example of ceiling beams
3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Vienna, Austria, 30.03-1.04.2016 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-4
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Wilczynska_I_Cmielewski_K_JISDM_Vienna_2016.pdf
Wilgan K., Hadaś T., Hordyniec P., Bosy J.
Integrated model of troposphere for GNSS precise positioning
COST Action ES1206 GNSS4SWEC 2nd Summer School, Potsdam, Germany, 29-31.08.2016 (poster, materiały konferencyjne)
URL: ftp://ftp.gfz-potsdam.de/pub/GNSS/gnss4swec/Posters/Wilgan.pdf
Wilgan K., Hadaś T., Hordyniec P., Bosy J., Rohm W.
Local troposphere models based on numerical weather prediction for GNSS real-time precise positioning
IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland, September 4-7, 2016 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/IAG2016/download/Wilgan_Local.pdf
Wilgan K., Hadaś T., Kaźmierski K., Rohm W., Bosy J.,
Application of troposphere model from NWP and GNSS data into real-time precise positioning
European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 18-22.04.2016 (poster, materiały konferencyjne), pp. Posters G5.2/AS4.17/CL2.22
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-8862.pdf
Wilgan K., Rohm W., Guzikowski J., Kapłon J., Kryza M., Hordyniec P.
4DVAR assimilation of GNSS zenith path delays into a numerical weather prediction model in Poland
16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC), 12-16 September 2016, Trieste, Italy (referat, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2016/EMS2016-388.pdf
Wnęk A., Kosek W., Sośnica K., Zbylut-Górska M., Popiński W.
Combined geocenter motion model from the SLR, GNSS and GRACE observations
EGU General Assembly Conference Abstracts, 17-22 April 2016, Vienna, Austria (referat, materiały konferencyjne), pp. 6053
URL: http://adsabs.harvard.edu/abs/2016EGUGA..18.6053W

Patents

Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K., Borkowski A.
Urządzenie do pomiaru parametrów meteorologicznych atmosfery
Zgłoszenie wynalazku (patentu) nr P. 416995, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2016