Publications

Chapters in books

Cacoń S., Mąkolski K., Jamroz O., Kaczałek M.
Ruchy masowe i współczesna geodynamika na obszarze Gór Stołowych
[w:] Góry Stołowe - przyroda i ludzie. Praca zbiorowa pod red. Cezarego Kabały, Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój 2018, pp. 63-80
URL: http://www.pngs.com.pl/data/wydawnictwa/Gory%20Stolowe%20-%20przyroda%20i%20ludzie%202018.pdf

Publications in ISI journals

Ćmielewski B., Dąbek P., Patrzałek C., Wilczyńska I.
Potential of Using Unmanned Aircraft Systems for Landslide Monitoring: The Case of Janowiec Landslide in Poland
Journal of Environmental Science and Management, Vol. 21 No. 1, Laguna, Philippines 2018, pp. 8-25
URL: http://jesam-uplb.org/article.php?aid=748-potential-of-using-unmanned-aircraft-systems-for (...)
Drożdżewski M., Sośnica K.
Satellite laser ranging as a tool for the recovery of tropospheric gradients
Atmospheric Research, Vol. 212 No. , 2018, pp. 33-42
DOI: 10.1016/j.atmosres.2018.04.028
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809517313108
Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski k., Bryś H.
Multi-Sensors Measuring System for geodetic monitoring of elevator guide rails
Measurement, Vol. 130 No. , Oxford, England 2018, pp. 18-31
DOI: 10.1016/j.measurement.2018.07.077
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224118307152?via%3Dihub
Hordyniec P.
Simulation of liquid water and ice contributions to bending angle profiles in the radio occultation technique
Advances in Space Research, Vol. 62 No. 5, 2018, pp. 1075-1089
DOI: 10.1016/j.asr.2018.06.026
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117718305106
Hordyniec P., Kapłon J., Rohm W., Kryza M.
Residuals of Tropospheric Delays from GNSS Data and Ray-Tracing as a Potential Indicator of Rain and Clouds
Remote Sensing, Vol. 10 (12) No. 1917, Basel, Switzerland 2018, pp. 1-26
DOI: 10.3390/rs10121917
URL: http://www.mdpi.com/2072-4292/10/12/1917
Huai J., Jóźków G., Toth C., Grejner-Brzezinska D. A.
Collaborative monocular SLAM with crowdsourced data
Navigation - Journal of the Institute of Navigation, Vol. 65 No. 4, San Francisco, CA, USA 2018, pp. 501-515
DOI: 10.1002/navi.266
Kaczmarek A., Kontny B.
Identification of the Noise Model in the Time Series of GNSS Stations Coordinates Using Wavelet Analysis
Remote Sensing, Vol. 10 (10) No. 1161, Basel, Switzerland 2018, pp. 1-10
DOI: 10.3390/rs10101611
URL: http://www.mdpi.com/2072-4292/10/10/1611
Kaczmarek A., Kontny B.
Estimates of seasonal signals in GNSS time series and environmental loading models with iterative Least-Squares Estimation (iLSE) approach
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 15 No. 2 (190), Prague, Czech Republic 2018, pp. 131-141
DOI: 10.13168/AGG.2018.0009
URL: https://www.irsm.cas.cz/index_en.php?page=acta_detail_doi&id=251
Kaźmierski K., Hadaś T., Sośnica K.
Weighting of Multi-GNSS Observations in Real-Time Precise Point Positioning
Remote Sensing, Vol. 10 (1) No. 84, Basel, Switzerland 2018, pp. 1-15
DOI: 10.3390/rs10010084
URL: http://www.mdpi.com/2072-4292/10/1/84
Kaźmierski K., Sośnica K., Hadaś T.
Quality assessment of multi-GNSS orbits and clocks for real-time Precise Point Positioning
GPS Solutions, Vol. online No. 22:11, Berlin - Heidelberg 2018, pp. 1-12
DOI: 10.1007/s10291-017-0678-6
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10291-017-0678-6
Lasota E., Rohm W., Liu C-Y., Hordyniec P.
Cloud Detection from Radio Occultation Measurements in Tropical Cyclones
Atmosphere, Vol. 9 (11) No. 418, Basel, Switzerland 2018, pp. 1-12
DOI: 10.3390/atmos9110418
URL: https://www.mdpi.com/2073-4433/9/11/418
Lotte R. G., Haala N., Karpina M., de Aragao L. E. O. C, Shimabukuro Y. E.
3D Façade Labeling over Complex Scenarios: A Case Study Using Convolutional Neural Network and Structure-From-Motion
Remote Sensing, Vol. 10 (9) No. 1435, Basel, Switzerland 2018, pp. 1-28
DOI: 10.3390/rs10091435
Osada E., Borkowski A., Sośnica K., Kurpiński G., Oleksy M., Seta M.
Robust fitting of a precise planar network to unstable control points using M-estimation with a modified Huber function
Journal of Spatial Science, Vol. 63 No. 1, Colchester, Essex, UK 2018, pp. 35-47
DOI: 10.1080/14498596.2017.1311238
URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14498596.2017.1311238
Pawłuszek K., Borkowski A., Tarolli P.
Sensitivity analysis of automatic landslide mapping: numerical experiments towards the best solution
Landslides, Vol. 15 No. 9, Heidelberg, Germany 2018, pp. 1851-1865
DOI: 10.1007/s10346-018-0986-0
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10346-018-0986-0
Savill G. P., Michalski A., Powers S. J., Wan Y., Tosi P., Buchner P., Hawkesford M. J.
Temperature and nitrogen supply interact to determine protein distribution gradients in the wheat grain endosperm
Journal of Experimental Botany, Vol. 69 No. 12, Lancaster, UK 2018, pp. 3117-3126
DOI: 10.1093/jxb/ery127
URL: https://academic.oup.com/jxb/advance-article/doi/10.1093/jxb/ery127/4961347?searchresult=1
Sośnica K., Bury G., Zajdel R.
Contribution of multi-GNSS constellation to SLR-derived terrestrial reference frame
Geophysical Research Letters, Vol. 45 No. 5, Washington, DC, USA 2018, pp. 2339-2348
DOI: 10.1002/2017GL076850
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL076850/full
Sośnica K., Prange L., Kaźmierski K., Bury G., Drożdżewski M., Zajdel R., Hadaś T.
Validation of Galileo orbits using SLR with a focus on satellites launched into incorrect orbital planes
Journal of Geodesy, Vol. 92 No. 2, Berlin Heidelberg, Germany 2018, pp. 131-148
DOI: 10.1007/s00190-017-1050-x
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-017-1050-x

Publications in scientific journals

Bryś H., Ćmielewski K.
Model refrakcji aliniometrycznej ze strefowo oddziaływującym polem temperatury
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 12, Warszawa 2018, pp. 14-16
DOI: 10.15199/50.2018.12.1
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-117408-model-refrakcji-aliniometrycznej-ze-strefowo-oddział (...)
Bryś H., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Metodyka wyznaczania geometrii ustawiania kół jezdnych mostu suwnicy wielkogabarytowej
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 8, Warszawa 2018, pp. 8-13
DOI: 10.15199/50.2018.8.1
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-115243-metodyka-wyznaczania-geometrii-ustawiania-kół-je (...)
Bryś H., Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P.
Pomiary weryfikacyjne geometrii toru jezdni podsuwnicowej
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 9, Warszawa 2018, pp. 16-22
DOI: 10.15199/50.2018.9.1
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-115847-pomiary-weryfikacyjne-geometrii-toru-jezdni-podsuwni (...)
Felcenloben D.
Pojęcie linii brzegu, kryteria jej ustalania i skutki prawne z tego wynikające
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 4, Warszawa 2018, pp. 9-15
DOI: 10.15199/50.2018.4.1
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-113076-pojęcie-linii-brzegu,-kryteria-jej-ustalania-i-s (...)
Felcenloben D.
Rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowym - kiedy można? Czy można ponownie rozgraniczyć nieruchomość rozgraniczoną w postępowaniu administracyjnym lub sądowym? [Dyskusja]
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 1, Warszawa 2018, pp. 3-8
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-111456-.html
Felcenloben D.
Styk postępowania administracyjnego i sądowego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 12, Warszawa 2018, pp. 17-23
DOI: 10.15199/50.2018.12.2
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-117409-styk-postępowania-administracyjnego-i-sadowego-w-spr (...)
Felcenloben D.
„Dwuetapowość" prac geodezyjnych nakładana na wykonawców przez administrację powiatową [Dyskusja]
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 3, Warszawa 2018, pp. 2-6
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-112514-.html
Felcenloben D.
Rozbieżności w definiowaniu i oznaczaniu gruntów pokrytych wodami w rozumieniu Prawa wodnego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego i skutki z tego wynikające
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 3, Warszawa 2018, pp. 7-13
DOI: 10.15199/50.2018.3.1
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-112515-rozbieżności-w-definiowaniu-i-oznaczaniu-gruntów (...)
Felcenloben D.
Charakter prawny warunkowej decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości
Samorząd Terytorialny, Vol. No. 1-2, Warszawa 2018, pp. 26-35
URL: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/1-2/toc
Felcenloben D.
Dopuszczalność wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych w trybie art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 2, Warszawa 2018, pp. 17-23
DOI: 10.15199/50.2018.2.2
URL: http://www.sigma-not.pl/publikacja-112002-dopuszczalność-wznowienia-znaków-i-wyznaczenia-p (...)
Felcenloben D.
Przesłanki odmowy wszczęcia administracyjnego postępowania w sprawie aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 1, Warszawa 2018, pp. 9-13
DOI: 10.15199/50.2018.1.1
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-111458-przesłanki-odmowy-wszczęcia-administracyjnego-postęp (...)
Hadaś E., Jóźków G., Walicka A., Borkowski A.
Determining Geometric Parameters of Agricultural Trees from Laser Scanning Data Obtained with Unmanned Aerial Vehicle
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), Vol. XLII-2 No. Commission II, WG II/10, Riva del Garda, Italy 2018, pp. 407-410
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-407-2018
URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2/407/2018/
Kaźmierski K.
Performance of Absolute Real-Time Multi-GNSS Kinematic Positioning
Artificial Satellites. Journal of Planetary Geodesy, Vol. 53 No. 2, Warsaw, Poland; Oldenburg, Germany 2018, pp. 75-88
DOI: 10.2478/arsa-2018-0007
URL: https://content.sciendo.com/view/journals/arsa/53/2/article-p75.xml
Osada E., Siudziński K., Drąg A., Gralak H., Siręga K., Kurpiński G., Seta M.
Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH - część II
Przegląd Geodezyjny, Vol. XC No. 1, Warszawa 2018, pp. 14-19
DOI: 10.15199/50.2018.1.2
URL: http://sigma-not.pl/publikacja-111459-procedura-optymalnego-planowania-i-wykonywania-pomia (...)
Walicka A., Jóźków G., Borkowski A.
Individual Rocks Segmentation in Terrestrial Laser Scanning Point Cloud using Iterative Dbscan Algorithm
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), Vol. XLII-2 No. Commission II, WG II/10, Riva del Garda, Italy 2018, pp. 1157-1161
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-1157-2018
URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2/1157/2018/
Zajdel R., Sośnica K., Bury G., Hadaś T., Kaźmierski K.
Wkraczając w erę multi-GNSS
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 6 No. (277), Warszawa 2018, pp. 26-30
URL: https://geoforum.pl/strona/47064/geoforum/&page=edition247064&page=edition2&id=128247064&p (...)
Zajdel R., Sośnica K., Bury G., Kaźmierski K.
GOVUS : A new on-line service for Galileo, GLONASS, BeiDou and QZSS orbit validation using Satellite Laser Ranging
European Space Agency (Scientific and Technical Reports), ESA, Vol. STR No. 2 (3), Valencia, Spain 2018, pp. 1-6
URL: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Sosnica/publication/323486443_GOVUS_A_NEW_O (...)

Conference proceedings

Bloßfeld M., Jäggi A., Kehm A., Meyer U., Sośnica K.
Evaluating the potential of combined SLR gravity field solutions
21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 4-9 November 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-16
URL: https://cddis.nasa.gov/lw21/docs/2018/presentations/Session2_Blossfeld_presentation.pdf
Boisits J., Landskron D., Sośnica K., Drożdżewski M., Böhm J.
Vienna Mapping Functions for Optical Frequencies
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-14371.pdf
Boisits J., Landskron D., Sośnica K., Drożdżewski M., Böhm J.
VMF3o: Enhanced Tropospheric Mapping Functions for Optical Frequencies
21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 4-9 November 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-15
URL: https://cddis.nasa.gov/lw21/docs/2018/presentations/Session2_Boisits_presentation.pdf
Borkowski A, Ilieva M., Pawłuszek K., Jóźków G., Walicka A., Rohm W.
Projekt EPOS-PL: monitorowanie deformacji powierzchni terenu z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe "Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki", Koszalin-Mielno, 19-21 września 2018 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 23-25
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Koszalin- (...)
Borkowski A., Ilieva M., Pawłuszek K., Jóźków G., Walicka A, Kowalski A., Gruchlik P., Polanin P., Rohm W.
Project EPOS-PL: terrain deformation monitoring using remote sensing techniques
19th Czech-Polish Workshop on "RECENT GEODYNAMICS OF CENTRAL EUROPE", Hradec nad Moravicí, Czech Republic, October 25-27, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 6-7
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/19th_Cz-P_Workshop_2018_Hradec_nad_Moravici_Abstracts.pdf
Bury G., Sośnica K.
Systematic errors between SLR and GNSS due to the omission of atmospheric pressure loading
Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-208-1.pdf
Bury G., Sośnica K., Zajdel R.
Galileo precise orbit determination based on GNSS and SLR observations
21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 4-9 November 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-29
URL: https://cddis.nasa.gov/lw21/docs/2018/presentations/Session2_Bury_presentation.pdf
Bury G., Sośnica K., Zajdel R., Strugarek D., Hadaś T.
Determination of Galileo orbits and geodetic parameters based on SLR and combined SLR-GNSS solutions
42nd COSPAR Scientific Assembly 2018 "Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG2018)", Pasadena, California, USA, July 14-22, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-80
URL: https://www.researchgate.net/publication/326625677_Determination_of_Galileo_orbits_and_geo (...)
Dach R., Montenbruck O., Ziebart M., Sośnica K., Prange L., Sidorov D., Schildknecht T.
Tracking of GNSS satellites-usage in the GNSS community
21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 4-9 November 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-20
URL: https://cddis.nasa.gov/lw21/docs/2018/presentations/Session3_Schildknecht_presentation.pdf
Dach W., Oziembłowski M., Oziembłowska B.
Historia i atrakcje turystyczne wrocławskich Pawłowic
III Konferencja Naukowo-Turystyczna z cyklu produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych "Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej", Wrocław, 18-19 października 2018 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-34
URL: https://www.ue.wroc.pl/p/aktualnosci/komunikat_iii._konf.2018.finall._25.09..pdf
Drożdżewski M., Sośnica K., Zus F., Balidakis K.
Extended troposphere delay model dedicated to Satellite Laser Ranging
21st International Workshop on Laser Ranging, November 5-9, 2018, Canberra, Australia (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Drozdzewski_et_al_IWLRS2018.pdf
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Ocena możliwości zastosowania kamery semi-metrycznej i niwelatora w pomiarach wysokościowych na obiektach inżynierskich
XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe "Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki", Koszalin-Mielno, 19-21 września 2018 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 47-48
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Koszalin- (...)
Hadaś E., Jóźków G., Walicka A., Borkowski A.
Określenie wysokości drzew uprawnych na podstawie danych skaningu laserowego pozyskanych bezzałogowym statkiem latającym
XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe "Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki", Koszalin-Mielno, 19-21 września 2018 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 52-53
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Koszalin- (...)
Hadaś E., Jóźków G., Walicka A., Borkowski A.
Determining Geometric Parameters of Agricultural Trees from Laser Scanning Data Obtained with Unmanned Aerial Vehicle
ISPRS TC II Mid-term Symposium "Towards Photogrammetry 2020", 4-7 June 2018, Riva del Garda, Italy (poster, materiały konferencyjne), pp. 407-410
URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2/407/2018/isprs-arch (...)
Hadaś T., Kapłon J., Kudłacik I., Tondas D., Sośnica K., Araszkiewicz A., Rohm W., Zajdel R., Bosy J., Sierny J., Ilieva M., Borkowski A., Kryński J., Dykowski P., Mutke G., Kotyrba A., Olszewska D.
Multi-GNSS Integrated with Gravity, Seismic and InSAR Data for Monitoring of Earth Surface Displacements in the Framework of GGOS-PL
ION GNSS+ 2018, Miami, Floryda, USA, September 24-28, 2018 (referat, materiały konferencyjne)
Hordyniec P., Lasota E., Rohm W., Huang C.-Y., Liu C.-Y.
Cloud water and ice contributions to bending angle profiles in GPS radio occultation technique
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-9569.pdf
Ilieva M., Pawluszek K., Kowalski A., Gruchlik P., Polanin P., Borkowski A., Rohm W.
InSAR monitoring of surface deformations caused by mining activities in Upper Silesia Region
XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe "Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki", Koszalin-Mielno, 19-21 września 2018 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 56-57
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Koszalin- (...)
Ilieva M., Pawłuszek K., Mutke G., Kura K., Borkowski A., Rohm W.
Preliminary subsidence study for the Upper Silesian Coal Basin, Poland, based on Interferometry SAR and geophysical investigations (EPOS-PL project)
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-15284.pdf
Jamroz O.
Micromovements in the Polish part of the Sudety Mts. based on interference crack gauges readings
19th Czech-Polish Workshop on "RECENT GEODYNAMICS OF CENTRAL EUROPE", Hradec nad Moravicí, Czech Republic, October 25-27, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/19th_Cz-P_Workshop_2018_Hradec_nad_Moravici_Abstracts.pdf
Jóźków G., Walicka A., Borkowski A.
Detekcja deformacji powierzchni terenu na podstawie modeli różnicowych utworzonych z danych lotniczego skaningu laserowego oraz danych pozyskanych przez bezzałogowy system latający
XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe "Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki", Koszalin-Mielno, 19-21 września 2018 r. (poster, materiały konferencyjne), pp. 62-63
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Koszalin- (...)
Kaczmarek A., Kontny B.
Wavelet analysis of GNSS coordinate time series and deformation of Earth’s crust from geophysical models
Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 9-13 April 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-14321.pdf
Kaczmarek A., Kontny B.
Detection of common periodic signals for GNSS stations located close to each other
19th Czech-Polish Workshop on "RECENT GEODYNAMICS OF CENTRAL EUROPE", Hradec nad Moravicí, Czech Republic, October 25-27, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/19th_Cz-P_Workshop_2018_Hradec_nad_Moravici_Abstracts.pdf
Katsigianni G., Loyer S., Perosanz F., Mercier F., Zajdel R., Sośnica K.
Galileo orbit determination using zero-difference ambiguity fixing in a Multi-GNSS processing: first results
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-1879.pdf
Kaźmierski K., Hadaś T., Sośnica K.
Optimum weighting of GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou observations in real-time PPP
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-830-1.pdf
Kaźmierski K., Hadaś T., Sośnica K.
Weighting of Multi-GNSS Observations in Real-time PPP
ION GNSS+ 2018, Miami, Floryda, USA, September 24-28, 2018 (referat, materiały konferencyjne)
Kontny B., Mąkolski K., Kaczałek M.
Zastosowanie pomiarów satelitarnych w badaniach geodynamicznych w polskich Sudetach
Seminář s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", Brno, 01.02.2018. Sbornik referátů (referat), pp. 1
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kontny_Makolski_Kaczalek_Druzicove_metody_2018.pdf
Kudłacik I., Kapłon J., Bosy J.
Seismic phenomena in GPS Precise Point Positioning results
Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-12942-1.pdf
Kudłacik I., Kapłon J., Bosy J., Lizurek G.
Seismic phenomena in the light of high-rate GPS precise point positioning results
19th Czech-Polish Workshop on "RECENT GEODYNAMICS OF CENTRAL EUROPE", Hradec nad Moravicí, Czech Republic, October 25-27, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/19th_Cz-P_Workshop_2018_Hradec_nad_Moravici_Abstracts.pdf
Meyer U., Sośnica K., Andritsch F., Dach R., Jäggi A., König D., Thaller D.
SLR, GRACE and SWARM gravity field determination and combination
21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 4-9 November 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-19
URL: https://cddis.nasa.gov/lw21/docs/2018/presentations/Session2_Meyer_presentation.pdf
Meyer U., Sośnica K., Thaller D., Dach R., Jaeggi A.
Mass change in Greenland and Antarctica derived from LAGEOS and GRACE
POLAR 2018 Open Science Conference OSC, Davos, Switzerland, 19-23 June 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://www.researchgate.net/publication/325960068_Mass_change_in_Greenland_and_Antarctica (...)
Montenbruck O., Arnold D., Sośnica K., Jäggi A., Hackel S.
Improving the SLR network calibration through GPS-based precise orbit determination of LEO satellites
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-2516.pdf
Pawłuszek K., Borkowski A., Tarolli P.
Multi-aspect analysis of automatic landslide mapping using LiDAR data
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne)
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-9698-1.pdf
Pawłuszek K., Knevels R., Borkowski A., Brenning A.
Landslide identification using Lidar DTM derivatives. A comparison of pixel based vs geographic-object-based image analysis
XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe "Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki", Koszalin-Mielno, 19-21 września 2018 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 93-94
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Koszalin- (...)
Pawłuszek K., Motagh M., Wetzel H.-U., Borkowski A.
Spaceborne SAR interferometry application for updating landslide inventory map
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-9782.pdf
Sośnica K., Bury G., Zajdel R., Strugarek D., Kaźmierski K., Drożdżewski M., Hadaś T.
Combination of GNSS and SLR observations to Galileo, GLONASS, and Beidou for estimating global geodetic parameters
IX Hotine-Marussi Symposium, 18-22 June 2018, Rome, Italy (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-72
URL: https://www.researchgate.net/publication/325957462_Combination_of_GNSS_and_SLR_observation (...)
Sośnica K., Drożdżewski M., Bury G., Strugarek D., Zajdel R.
Errors in SLR-derived TRF origin caused by deficiencies in orbit and atmospheric delay modeling
42nd COSPAR Scientific Assembly 2018 "Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG2018)", Pasadena, California, USA, July 14-22, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-66
URL: https://www.researchgate.net/publication/326625370_Errors_in_SLR-derived_TRF_origin_caused (...)
Sośnica K., Drożdżewski M., Bury G., Zus F.
Atmospheric delay modeling with horizontal gradients for SLR observations
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-7998.pdf
Sośnica K., Kapłon J., Rohm W., Kudłacik I., Zajdel R., Hadaś T., Bosy J., Sierny J., Ilieva M., Borkowski A., Kryński J., Dykowski P., Mutke G., Kotyrba A., Olszewska D.
Monitoring of Earth surface displacements using integrated multi-GNSS, gravity, seismic, and InSAR data in the framework of GGOS-PL++
42nd COSPAR Scientific Assembly 2018 "Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG2018)", Pasadena, California, USA, July 14-22, 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://www.researchgate.net/publication/326995646_Monitoring_of_Earth_surface_displacemen (...)
Sośnica K., Strugarek D., Arnold D., Zajdel R., Bury G., Drożdżewski M.
Contribution of SLR observations to LEO and GNSS satellites for validating and improving LAGEOS-based parameters
21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 4-9 November 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-20
URL: https://cddis.nasa.gov/lw21/docs/2018/presentations/Session2_Sosnica_presentation.pdf
Sowa W.
Analizy i filtracja danych z systemu monitoringu geodezyjnego
XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne", Rzeszów, 8-9 maja 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 37
URL: https://geodezja2018.prz.edu.pl/fcp/qGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVgRAUWRuHQwFDBoIVURNWHxQFVZpCFghU (...)
Tondaś D., Kapłon J., Rohm W.
Reduced latency NRT GNSS processing for station stability monitoring and geophysical processes retrieval
Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 9-13 April 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-15
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-1072.pdf
Tondaś D., Kapłon J., Rohm W.
Reduced latency NRT GNSS processing for station stability monitoring and geophysical processes retrieval
19th Czech-Polish Workshop on "RECENT GEODYNAMICS OF CENTRAL EUROPE", Hradec nad Moravicí, Czech Republic, October 25-27, 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/19th_Cz-P_Workshop_2018_Hradec_nad_Moravici_Abstracts.pdf
Trzcina E., Rohm W., Kapłon J.
Assimilation of GNSS tomography in Near-Real Time mode products into the Weather Research and Forecasting model
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-12370.pdf
Tymków P., Guźniczak Ł, Karpina M., Kocot J., Szepieniec T., Sterzel M., Urban P., Kura K.
Prezentacja wybranych danych przestrzennych i produktów projektu "EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej" w środowisku GIS 3D
VIII Ogólnopolska Konferencja "GIS w Nauce", Kraków, 20-22 czerwca 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
Walicka A., Jóźków G., Borkowski A.
Individual Rocks Segmentation in Terrestrial Laser Scanning Point Cloud using Iterative Dbscan Algorithm
ISPRS TC II Mid-term Symposium "Towards Photogrammetry 2020", 4-7 June 2018, Riva del Garda, Italy (referat, materiały konferencyjne), pp. 1157-1161
URL: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2/1157/2018/isprs-arc (...)
Weigelt M., Jäggi A., Meyer U., Arnold D., Grahsl A., Mayer-Gürr T., Zehentner N., Steffen H., Tourian M. J., Dahle C., Flechtner F., Sośnica K., Devaraju B., Vishwakarma B. D., Sneeuw N.
Hl-SST and SLR - bridging the gap between GRACE and GRACE Follow-On
European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 8-13 April 2018. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-13517.pdf
Wężyk P., Tymków P., Moskal M., Hawryło P., Karpina M., Szostak M., Zięba-Kulawik K.
Analiza obiektowa obrazów wielospektralnych UAV RedEdge (MicaSense) w procesie monitorowania i zarządzania materiałem sadzeniowym na szkółce kontenerowej w Nędzy (RDLP Katowice)
VIII Ogólnopolska Konferencja "GIS w Nauce", Kraków, 20-22 czerwca 2018 (referat, materiały konferencyjne)
Zajdel R., Dach R., Sośnica K., Prange L.
Impact of the multi-GNSS station distribution and datum definition on station coordinates
EUREF 2018 Symposium, Netherlands, Amsterdam, 29 May - 1 June 2018 , pp. 1
URL: https://www.researchgate.net/publication/325550166_Impact_of_the_multi-GNSS_station_distri (...)
Zajdel R., Sośnica K., Bury G.
GOVUS - SLR@multi-GNSS service
21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 4-9 November 2018 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1-18
URL: https://www.researchgate.net/publication/328880211_GOVUS_-_SLRmulti-GNSS_service
Zajdel R., Sośnica K., Drożdżewski M., Bury G.
Different approaches to the reference frame realization in SLR-LAGEOS solution
21st International Workshop on Laser Ranging, Canberra, Australia, 4-9 November 2018 (poster, materiały konferencyjne), pp. 1
URL: https://www.researchgate.net/publication/328880189_Different_approaches_to_the_reference_f (...)

Patents

Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J.
Inklinometr optoelektroniczny (Inklinometr wielopunktowy)
Zgłoszenie wynalazku (patentu) nr P.426307, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (urządzenie z pionem laserowym)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428377, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Ćmielewski K., Gołuch P., Kuchmister J.
Pion światłowodowy
Zgłoszenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Nr rej. W.127824, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (urządzenie z pionem światłowodowym)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428378, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Ćmielewski K., Kuchmister J., Gołuch P.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (urządzenie z pionem mechanicznym)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428379, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (dotyczy pomiarów względnych)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428383, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Pion laserowy
Zgłoszenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Nr rej. W.127819, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Poziomnica cieczowa z przestrzenną tarczą pływającą
Zgłoszenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Nr rej. W.127821, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Gołuch P., Ćmielewski K., Kuchmister J.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (urządzenie z poziomnicą cieczową)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428380, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (dotyczy pomiarów bezwzględnych)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428375, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K.
Inklinometr optoelektroniczny (Inklinometr z ekranem)
Zgłoszenie wynalazku (patentu) nr P.426306, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Gołuch P., Kuchmister J., Ćmielewski K., Borkowski A.
Urządzenie do pomiaru parametrów meteorologicznych atmosfery
Patent. Nr rej. P.416995, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Kuchmister J., Ćmielewski K., Gołuch P.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (urządzenie z poziomnicą zwierciadlaną)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428381, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Kuchmister J., Gołuch P., Ćmielewski K.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (urządzenie z poziomnicą elektroniczną)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428382, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Kuchmister J., Gołuch P., Ćmielewski K.
Poziomnica zwierciadlana
Zgłoszenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Nr rej. W.127820, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Kuchmister J., Gołuch P., Ćmielewski K.
Urządzenie do pomiarów przemieszczeń oraz sposób realizacji tych pomiarów (urządzenie z pionem żyro)
Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek nr P.428376, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Kuchmister J., Gołuch P., Ćmielewski K.
Inklinometr optoelektroniczny (Inklinometr jednopunktowy)
Zgłoszenie wynalazku (patentu) nr P.426305, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018
Kuchmister J., Gołuch P., Ćmielewski K.
Pion mechaniczny z przestrzenną tarczą podwieszaną
Zgłoszenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Nr rej. W.127822, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2018