Publications

Books and Book Editorships

Borkowski A.
Modellierung von Oberflächen mit Diskontinuitäten
Deutsche Geodätische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (DGK), Reihe C, Heft 575, München 2004, p. 91
URL: http://129.187.165.2/typo3_dgk/docs/c-575.pdf

Chapters in books

Iwaniak A., Krówczyńska M., Paluszyński W.
Using neural networks for urban area classification in satellite images
[in:] Goossens R. (Eds.): Remote Sensing in Transition, European Association of Remote Sensing Labs, 2004, pp. 109-113

Publications in scientific journals

Anigacz W., Ćmielewski K.
Autokolimacyjna metoda badania warunków osiowych ustawiania walcarki typu "Sendzimir" ZR
Przegląd Geodezyjny, Vol. 11 No. , Warszawa 2004, pp. 12-15
Bac-Bronowicz J.
Rola mapy w geoinformacji
Geoinformatica Polonica, Vol. 6 No. , Kraków 2004, pp. 7-16
URL: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_6-2004.pdf
Bac-Bronowicz J., Gotlib D., Olszewski R.
Opinia nt. możliwości wykorzystania bazy danych VMAP poziomu 2 przez cywilną służbę geodezyjno-kartograficzną
Opracowanie na zlecenie Głównego Geodety Kraju, Vol. No. , Warszawa 2004
Bac-Bronowicz J., Kaczyński Z. A., Krupski J., Pruszyńska-Wojciechowska M., Rutkowska G., Stankiewicz M.
Opracowanie zasad redakcji i edycji mapy topograficznej w skali 1:10 000 z bazy TBD
Opracowanie na zlecenie Głównego Geodety Kraju, Vol. No. , Warszawa 2004
Bac-Bronowicz J., Kuchar L.
Cartographic modelling and its presentation. Set a trap for reliability
GEOInformatics, Vol. No. , Emmeloord, Holland 2004
Badura J., Przybylski B., Zuchiewicz W., Farbisz J., Krzyszkowski D., Sroka W., Jamroz O.
Post-Alpine Tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben: A Reply
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1 No. 3 (135), Prague, Czech Republic 2004, pp. 183-193
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2004_03/20_Badura.pdf
Borkowski A.
Habilitation: Modellierung von Oberflächen mit Diskontinuitäten - Autoreferat
ZfV Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, Vol. 129 No. 6, Stuttgart 2004, pp. 427-428
Bryś H., Ćmielewski K.
Einfluss der Teilverdeckung des Messstrahlbündels auf die elektrooptische Distanzmessung in geschlossenen Räumen
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (AVN), Vol. 1 No. , Heidelberg 2004, pp. 12-19
Cacoń S.
System kontrolno-pomiarowy jako podstawa geodynamicznych badań regionalnych i lokalnych w Sudetach i na Bloku Przedsudeckim
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Vol. L No. 107, Warszawa 2004, pp. 109-125
URL: http://www.igik.edu.pl/praceigik.htm
Cacoń S., Bosy J., Kontny B.
Recent Tectonic Activity in the Eastern Sudetes and on the Fore-Sudetic Block on the basis of 1993-2003 Investigations
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 69, Warszawa 2004, pp. 197-211
Cacoń S., Kontny B., Košťák B.
Monitoring of spatial movements of the main faults In Polish Sudetes
Studi Geologici Camerti. Special Issue, Vol. No. , Camerino, Italy 2004, pp. 45-48
Cacoń S., Schenk V., Mąkolski K., Kapłon J., Schenková Z., Kottnauer P.
Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologis
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1 No. 3 (135), Prague, Czech Republic 2004, pp. 69-73
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2004_03/7_Cacon.pdf
Cacoń S., Švábenský O., Kontny B., Weigel J., Jamroz O., Ćmielewski K., Bosy J., Kapłon J., Machotka R.
Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Snieznik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1 No. 3 (135), Prague, Czech Republic 2004, pp. 59-67
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2004_03/6_Cacon.pdf
Ćmielewski K.
Zestaw do rektyfikacji i sprawdzenia zmian równoległości osi elektronicznej Distomatu DI 2002 do osi celowej lunety teodolitu
Suczasni dosjagnienia gjeodezicznoj nauki ta wirobnictwa, Vol. No. , Lwów 2004, pp. 174-177
Ćmielewski K.
Laboratoryjne stanowisko do empirycznego określania dokładności pomiarów kątowych teodolitów i tachimetrów
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 3 No. 1-2, Wrocław 2004, pp. 49-56
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=815&lang=pl
Ćmielewski K., Kowalski K.
System zdalnego, zintegrowanego pomiaru temperatury wzdłuż osi celowej instrumentów geodezyjnych
Suczasni dosjagnienia gjeodezicznoj nauki ta wirobnictwa, Vol. No. , Lwów 2004, pp. 178-183
Ćmielewski K., Kowalski K.
Wybrane warianty przyrządów do pomiaru odległości na celowych przesłoniętych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XXII No. 500, Wrocław 2004, pp. 7-14
Gołuch P., Kałuża T., Leśny J., Szoszkiewicz K.
Teledetekcyjna ocena struktury roślinności obszaru Wisły Środkowej na podstawie obrazów satelity Landsat 7 ETM+
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 3 No. 1-2, Wrocław 2004, pp. 57-68
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=816&lang=pl
Gotlib D., Olszewski R., Iwaniak A., Ostrowski W., Wieczorek T., Wilczyński T.
Uspójnienie wybranych elementów modelu pojęciowego VMap L2 i Bazy Danych Topograficznych w kontekście rozpoczęcia aktualizacji bazy VMap L2 (VMap2 II edycji)
Opracowanie na zlecenie Głównego Geodety Kraju, Vol. No. , Warszawa 2004
Gotlib D., Olszewski R., Iwaniak A., Ostrowski W., Wieczorek T., Wilczyński T.
Opracowanie założeń dotyczących prowadzenia wspólnych metadanych dla referencyjnych, topograficznych baz danych w Polsce (VMap2 i TBD)
Opracowanie na zlecenie Głównego Geodety Kraju, Vol. No. , Warszawa 2004
Iwaniak A., Chybicka I., Ostrowski W., Paluszyński W.
Generalizacja danych topograficznych o szczegółowości 1:10 000 do skali 1:50 000. Cz. II.
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 36 No. 4, Warszawa 2004, pp. 266-273
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2004&numer=4&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Iwaniak A., Ostrowski W., Paluszyński W.
Generalizacja danych topograficznych o szczegółowości 1:10 000 do skali 1:50 000. Cz. I.
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 36 No. 3, Warszawa 2004, pp. 177-186
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2004&numer=3&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Kontny B.
Is the Sudetic Marginal Fault still active? Results of the GPS Monitoring 1996-2002
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1 No. 3 (135), Prague, Czech Republic 2004, pp. 35-39
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2004_03/3_Kontny.pdf
Kontny B., Bosy J.
The relative velocities estimation of the tectonic movements of the area of Polish Sudetes
Studi Geologici Camerti. Special Issue, Vol. No. , Camerino, Italy 2004, pp. 71-74
Kontny B., Bosy J., Borkowski A.
Correlation between EPN stadion velocities and the tectonic of Europe
Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, Vol. 39 No. 2, Warszawa 2004, pp. 165-173
Kontny B., Bosy J., Makolski K.
Local Geodynamic Network "Karkonosze" - the results of three years of measurements and first interpretations
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1 No. 3 (135), Prague, Czech Republic 2004, pp. 83-89
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2004_03/9_Kontny.pdf
Kuchmister J.
Urządzenie do automatycznej zamiany kodu graficznego na sonoryczny
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XXII No. 500, Wrocław 2004
Kuchmister J.
Perceptual limitation of using sonic digitizer In spatial education of blind children
Geodezja i Kartografia, Vol. LIII No. 1, Warszawa 2004, pp. 41-48
Kuchmister J.
Modelowy zestaw urządzeń do zamiany kodu graficznego na sonoryczny
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 3 No. 1-2, Wrocław 2004, pp. 69-77
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=817&lang=pl
Michalski A.
Zastosowanie anamorficznych przekształceń pól odniesienia w tematycznym modelowaniu kartograficznym
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XXII No. 500, Wrocław 2004, pp. 33-52
Mokwa M., Tymków P.
Koncepcja zastosowania sieci neuronowych w klasyfikacji pokrycia terenu na zdjęciach lotniczych dla potrzeb oceny oporów przepływów wielkich wód
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XXII No. 500, Wrocław 2004, pp. 25-31
Zając M., Bosy J.
Interaktywna pomoc edukacyjna GPS LAB
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XXII No. 500, Wrocław 2004

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
Kartografia a wizualizacja danych przestrzennych
Międzynarodowe Seminarium "Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) w Polsce i Europie - strategia, standardy, metadane i generalizacja", Wrocław, 1-3 grudnia 2004 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.gislab.up.wroc.pl/server.www?menu=SemKon&submenu=SDI2004&lang=pl&GISLabSessionI (...)
Bac-Bronowicz J.
Technique for constructing continuous meteorological fields from point measurements using incorporated effects of topography
10th EC-GI & GIS Workshop, ESDI: The State of the Art, Warsaw, 23-25.06.2004 (CD-ROM)
URL: http://www.ec-gis.org/Workshops/10ec-gis/papers/poster.bac-bronowicz.pdf
Bac-Bronowicz J., Cieśliński M.
Reliability of cartographic presentation of spatiotemporal information in Internet related to punctual data consisting of natural elements
Proceedings of International Symposium Geoinformation "Open Source GPS Remote Sensing GIT on WWW Metadata", Uniwersytet Techniczny, Ostrava 2004 (CD-ROM)
URL: http://gis.vsb.cz/GISengl/Publications/GIS_Ova/2004/Referaty/bronowicz.htm
Blachowski J., Cacoń S., Grzempowski P.
Project of Tectonic Movement Observations in the Former Mining Region of Wałbrzych
6th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Łężyce, 4-6.11.2004 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11-12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/6th_Cz-P_Workshop_Lezyce_2004_Abstrakty.pdf
Borkowski A.
Habilitation: Modellierung von Oberflächen mit Diskontinuitäten - Autoreferat
Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation , pp. 598-599
Bosy J.
Opracowanie lokalnych sieci precyzyjnych GPS GPS położonych w terenach górskich
Seminarium "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", EGNOS Workshop, Kraków, 23-24.09.2004 (CD-ROM)
Bosy J.
Data Processing of Local GPS Network Located in Mounains Area
6th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Łężyce, 4-6.11.2004 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/6th_Cz-P_Workshop_Lezyce_2004_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Jamroz O., Kapłon J.
Results of Periodic Measurements of National Precise Levelling Network (I and II Class) as a Base for Vertical Crustal Movements Investigation of Lower Silesia Region
6th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Łężyce, 4-6.11.2004 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/6th_Cz-P_Workshop_Lezyce_2004_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Kontny B., Bosy J., Borkowski A., Kapłon J.
Stacja permanentna GPS/GLONASS "WROCŁAW" w realizacji krajowego układu odniesienia i badaniach geodynamicznych
Seminář s mezinárodní účastí "105. výroči zalozeni České vysoké skoly technické v Brně", Brno, 03.02.2004. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 85-92
Cacoń S., Mąkolski K., Košťák B., Kapłon J., Kaczałek M.
Investigation of Blocks Displacements of Upper Edg of "Szczelinie Wielki" Massif
6th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Łężyce, 4-6.11.2004 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/6th_Cz-P_Workshop_Lezyce_2004_Abstrakty.pdf
Chybicka I., Iwaniak A.
Możliwości generalizacji map topograficznych
Międzynarodowe Seminarium "Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) w Polsce i Europie - strategia, standardy, metadane i generalizacja", Wrocław, 1-3 grudnia 2004 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.gislab.up.wroc.pl/server.www?menu=SemKon&submenu=SDI2004&lang=pl&GISLabSessionI (...)
Gołuch P.
Ocena struktury roślinności terenów zalewowych na podstawie obrazów satelity Landsat 7 ETM+
III Seminarium naukowe nt. "Wybrane zagadnienia hydrauliki wód śródlądowych", Akademia Rolnicza w Poznaniu, 2004 (referat zamawiany)
Gołuch P., Mokwa M.
Wykorzystanie metod fotogrametrycznych do modelowania przepustowości koryta wielkiej wody
SGGW, Warszawa-Rajgród, 2004 (poster)
Iwaniak A.
Architektura SDI a normy ISO serii 19100
Międzynarodowe Seminarium "Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) w Polsce i Europie - strategia, standardy, metadane i generalizacja", Wrocław, 1-3 grudnia 2004 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.gislab.up.wroc.pl/server.www?menu=SemKon&submenu=SDI2004&lang=pl&GISLabSessionI (...)
Iwaniak A., Chybicka I., Ostrowski W.
Generalization of the topographic database to the vector map level 2
ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation, Leicester 2004
URL: http://ica.ign.fr
Jamroz O., Kapłon J.
Crust Deformation Monitoring In the Polish Part of Śnieżnik Massif - Next Results
6th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Łężyce, 4-6.11.2004 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/6th_Cz-P_Workshop_Lezyce_2004_Abstrakty.pdf
Kapłon J., Cacoń S., Mąkolski K.
Monitoring of Displacements in Tectonic Fault Zones. "Dobromierz" and "Janowice Wielkie" Micro Networks
6th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Łężyce, 4-6.11.2004 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/6th_Cz-P_Workshop_Lezyce_2004_Abstrakty.pdf
Kontny B., Cacoń S., Košťák B., Stemberk J.
Analysis of the Results of Micro Tectonic Movements Monitoring Rusing TM-71 in Polish Sudetes
6th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Łężyce, 4-6.11.2004 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/6th_Cz-P_Workshop_Lezyce_2004_Abstrakty.pdf
Kubik T., Paluszyński W., Iwaniak A., Tymków P.
Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych
Międzynarodowe Seminarium "Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) w Polsce i Europie - strategia, standardy, metadane i generalizacja", Wrocław, 1-3 grudnia 2004 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.gislab.up.wroc.pl/server.www?menu=SemKon&submenu=SDI2004&lang=pl&GISLabSessionI (...)
Kubik T., Paluszyński W., Iwaniak A., Tymków P.
Supervised Classification of Multi-Spectral Satellite Images Using Neural Networks
Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2004), Eds. S. Domek, R. Kaszyński , pp. 769-744
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kubik_Paluszynski_Iwaniak_Tymkow_Supervised_Classifica (...)
Schenk V., Cacoń S., Kontny B., Bosy J., Schenková Z.
Strategy of Epoch GPS Measurements for Recent Geodynamic Motions Studies
6th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Łężyce, 4-6.11.2004 (referat, materiały konferencyjne), pp. 32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/6th_Cz-P_Workshop_Lezyce_2004_Abstrakty.pdf

Patents

Ćmielewski K.
Przyrząd do testowania dalmierza elektrooptycznego
Wzór użytkowy. Nr rej. W-112260, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2004

Lectures

Ćmielewski K., Kuchmister J.
Ćwiczenia laboratoryjne z fizycznych podstaw geodezji
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2004, p. 184