Publications

Chapters in books

Borkowski A., Keller W.
Von stationären und instationären Filtern
[in:] Festschrift zum 65. Geburstag von Prof. Dr.-Ing. habil. Siegfried Meier, TU Dresden, 15.05.2002, , Dresden, Germany 2002, pp. 53-65

Publications in scientific journals

Blachowski J., Cacoń S.
Geological and geodynamic conditions of the Kamieniec dam location
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 20 No. 124, Prague, Czech Republic 2002, pp. 75-83
URL: http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=25,29,0,0;&File=Obsah/AGG/Abstracts/AMA_20[124]02.htm
Borkowski A.
O doborze optymalnej wielkości regularnej siatki dla numerycznych modeli terenu interpolowanych na podstawie mapy warstwicowej
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 15-22
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120001500022.pdf
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
Meteorological Data and Determination of Heights in Local GPS Networks - Preliminary Results
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), s. Geodesy and Cartography, Vol. 5 No. 2, Wrocław 2002
URL: http://www.ejpau.media.pl/articles/volume5/issue2/geodesy/art-01.pdf
Bosy J., Kujawa M.
Ocena ilościowa i jakościowa obserwacji prowadzonych na stacji permanentnej GPS/GLONASS Wrocław
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 51-63
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120005100063.pdf
Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kapłon J.
Dobromierz Geodynamic Network as a Part of GEOSUD Network - Preliminary Analysis of 2001 Measurements
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 20 No. 124, Prague, Czech Republic 2002, pp. 37-40
URL: http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=25,29,0,0;&File=Obsah/AGG/Abstracts/AMA_20[124]02.htm
Cacoń S., Dyjor S.
Recent Crustal Movements in Late Tertiary Tectonic Zones of the Sudetes and Northern Sudetic Foreland, SW Poland
Folia Quaternaria, Vol. 73 No. , Kraków 2002, pp. 31-46
Cacoń S., Mierzejewski M., Wojewoda J.
Lite podłoże skalne i jego przemieszczenia w parkach narodowych i rezerwatach Sudetów
Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, Vol. 51 No. 4 (257), Warszawa 2002, pp. 399-406
Ćmielewski K.
Markowanie punktów geodezyjnych na elementach obiektów inżynierskich nasadkowym segmentem światłowodowym
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIX No. 450, Wrocław 2002, pp. 23-28
Ćmielewski K.
System laserowo-światłowodowy monitorowania kątowych zmian położenia elementów obiektów inżynierskich
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIX No. 450, Wrocław 2002, pp. 37-42
Ćmielewski K.
Propozycja optycznego centrowania instrumentów geodezyjnych z zastosowaniem przystawki zwierciadlano-światłowodowej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIX No. 450, Wrocław 2002, pp. 29-35
Ćmielewski K.
Optoelektroniczna libella światłowodowa
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIX No. 450, Wrocław 2002, pp. 17-21
Ćmielewski K.
Koncepcja światłowodowej sygnalizacji celu w geodezyjnych pomiarach kątowych na niedużych obiektach inżynierskich
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 45-49
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120004500049.pdf
Ćmielewski K.
A concept of a method of remote determination of the air temperature along a sight line of surveying instruments
Geodezja i Kartografia, Vol. LI No. 3, Warszawa 2002, pp. 133-139
Ćmielewski K.
Projekt światłowodowej tarczy autorefleksyjnej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XIX No. 450, Wrocław 2002, pp. 43-48
Ćmielewski K., Karsznia K.
Wynalazczość jako czynnik warunkujący postęp w geodezji
Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXIV No. 2, Warszawa 2002, pp. 11-13
Ćmielewski K., Kowalski K.
Badania eksperymentalne nad zdalnym wyznaczeniem temperatury w ośrodku wodnym z zastosowaniem laserowego instrumentu pomiarowego LFG-1
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 85-92
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120008500092.pdf
Gołuch P.
Numeryczny model terenu i ortofotomapa - źródło danych do określenia cech hydraulicznych doliny rzeki
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 33-43
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120003300043.pdf
Grzempowski P.
Ocena sieci niwelacyjnej Wrocławia w aspekcie wyznaczania przemieszczeń reperów w okresie 1968-1998
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, Vol. 96 No. 32, Wrocław 2002, pp. 133-139
URL: http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BPW4-0006-0015
Iwaniak A., Krówczyńska M., Paluszyński W.
Użycie sieci neuronowych do klasyfikacji obszarów miejskich na zdjęciach satelitarnych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 5-13
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120000500013.pdf
Karsznia K.
Empiryczne określenie dokładności pomiarów kątowych dla wybranych tachimetrów elektronicznych z wykorzystaniem najnowszych procedur standaryzacyjnych ISO
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 93-103
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120009300103.pdf
Kenyeres A., Bosy J., Brockmann E., Bruyninx C., Caporali A., Hefty J., Jivall L., Kosters A., Poutanen M., Fernandes R., Stangl G.
EPN Special Project on "Time series analysis ...". Preliminary Results and Future Prospects
EUREF Publication No. 10, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Vol. 23 No. , Frankfurt am Main 2002, pp. 72-75
Klimczak H.
Studium rozmieszczenia użytków leśnych z zastosowaniem geometrii fraktalnej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XX No. 452, Wrocław 2002, pp. 143-153
Kontny B.
Zagrożenia naturalne obiektów inżynierskich na Dolnym Śląsku w świetle najnowszych wyników pomiarów GPS w lokalnych sieciach geodynamicznych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XX No. 452, Wrocław 2002, pp. 175-180
Kontny B., Bosy J., Mąkolski K.
Geodynamic GPS network "Karkonosze" - preliminary results of the campaing 2001
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 20 No. 124, Prague, Czech Republic 2002, pp. 25-29
URL: http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=25,29,0,0;&File=Obsah/AGG/Abstracts/AMA_20[124]02.htm
Kot M., Świątkiewicz A., Kot A.
Integrated Monitoring of Motorways Route and Engineer's Objects under Conditions of Underground Coal Mining
Proceedings of the 2nd International Conference of Engineering Survey INGEO 2002, Vol. No. , Bratislava, Slovak Republic 2002, pp. 61-68
Krzywicka-Blum E.
An approach to the map classification problem
Geodezja i Kartografia, Vol. LI No. 4, Warszawa 2002, pp. 177-190
Krzywicka-Blum E., Makowski A.
Kartografowie po studiach geodezyjnych - zakresy kształcenia
Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Vol. 7 No. , Wrocław 2002, pp. 16-22
Kuchmister J.
Metody zmiany kodu graficznego na dźwiękowy przy kartowaniu sonorycznym
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 73-84
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120007300084.pdf
Latoś S., Mąkolski K.
Możliwości i efekty zagęszczania punktów osnów geodezyjnych poprzez włączenie do nich punktów na obiektach wysokich
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XX No. 452, Wrocław 2002, pp. 197-208
Marcinowski Z., Gołuch P.
Fotogrametryczny pomiar kształtu konstrukcji wiszącej gazociągu nad korytem rzeki Odry
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XX No. 452, Wrocław 2002, pp. 251-257
Marcinowski Z., Salik K.
Analiza porównawcza NMT sporządzonych ze zdjęć metrycznych i niemetrycznych na przykładzie fragmentu klifu w Jarosławcu
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 23-31
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120002300031.pdf
Marcinowski Z., Salik K.
Pomiary fragmentu brzegu klifowego w Jarosławcu metodą fotogrametrii naziemnej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XX No. 452, Wrocław 2002, pp. 259-267
Marcinowski Z., Salik K.
Próba zastosowania aparatu fotograficznego do inwentaryzacji brzegu klifowego
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XX No. 452, Wrocław 2002, pp. 269-278
Mąkolski K., Mierzejewski M., Kaczałek M.
Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 20 No. 124, Prague, Czech Republic 2002, pp. 93-96
URL: http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=25,29,0,0;&File=Obsah/AGG/Abstracts/AMA_20[124]02.htm
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kottnauer P., Schenková Z.
The GPS geodynamic network East Sudeten
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 61, Warszawa 2002, pp. 69-72
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kottnauer P., Schenková Z.
The GPS geodynamic network East Sudeten. Five annual campaigns (1997-2001). Data processing and results
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 20 No. 124, Prague, Czech Republic 2002, pp. 13-23
URL: http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=25,29,0,0;&File=Obsah/AGG/Abstracts/AMA_20[124]02.htm
Trojanowicz M.
Local modelling of the disturbing potential with the use of quasigeoid heights, gravimetric data and digital terrain model
Geodezja i Kartografia, Vol. LI No. 1-2, Warszawa 2002, pp. 35-43
Trojanowicz M.
Lokalne modelowanie potencjału zakłócającego zmodyfikowaną metodą mas punktowych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 1 No. 1-2, Wrocław 2002, pp. 65-72
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2002/000040200200001000120006500072.pdf

Conference proceedings

Blachowski J., Cacoń S.
Mobility of Local Tectonic Structures in Western Part of the Paczków Graben (Sudetic Foreland) on the Grounds of Present Investigations
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Borkowski A.
Próba modelowania linii nieciągłości na podstawie danych skaningu laserowego
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10-12
Borkowski A.
Metoda określania optymalnej wielkości siatki dla numerycznych modeli terenu interpolowanych na podstawie mapy topograficznej
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9-10
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
Próba wykorzystania obserwacji meteorologicznych w procesie opracowania danych satelitarnych GPS na przykładzie sieci "Śnieżnik"
Seminarium Naukowe "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Politechnika Warszawska, Warszawa-Józefosław, 16-17.09.2002 r. (referat, CD-ROM)
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
Time series analysis of EPN stations as a criterion of choice of reference stations for local geodynamic networks
European Geophysical Society, XXVII General Assembly, Nice, France, 21-26.04.2002, Geophysical Research (CD-ROM)
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
Time series analysis of EPN stations as a criterion of reference stations for local geodynamic networks
The EUREF 2002 Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), 5-8.06.2002 in Ponta Delgada, Azores, Portugal (International Association of Geodesy/Section I - Positioning; Subcommission for Europe (EUREF) (materiały konferencyjne)
URL: www.euref-iag.org/Symposia.html#11
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
Determination of height in local GPS networks
The EUREF 2002 Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), 5-8.06.2002 in Ponta Delgada, Azores, Portugal (poster)
Bosy J., Borkowski A., Kontny B.
Meteorological Data and Determination of Heights in Local GPS Networks
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Bosy J., Kontny B., Cacoń S., Schenk V., Schenková Z., Kottnauer P.
GPS Data Processing and Geodynamic Movement Assessment
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Bosy J., Kujawa M.
Permanentna stacja GPS/GLONASS Wrocław - próba oceny ilościowej i jakościowej obserwacji prowadzonych na stacji
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12-13
Cacoń S., Dyjor S., Kapłon J., Bosy J., Kontny B.
"Dobromierz" Geodynamic Network - Results of 2001 and 2002 Campaigns
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Grzempowski P.
Effect of Ground Changes on the Reference Benchmarks in a Levelling Network of a Large City
XXII FIG International Congress, ACSM/ASPRS Annual Conference, Washington, D.C., USA, April 19-26, 2002 (poster, CD-ROM), pp. 1/10-10/10
URL: http://www.fig.net/figtree/pub/fig_2002/Js28/JS28_cacon_grzempowski.pdf
Cacoń S., Jabłoński M.
Pozycjonowanie maszyny wydobywczej w kopalni odkrywkowej z wykorzystaniem techniki RTK
Seminář s mezinárodní účastí "GPS - diferencni systemy a RTK", Brno, 12.02.2002. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 27-32
Cacoń S., Kaczorowski M.
Geodynamic Investigations in the Sudetic Marginal Fault Zone (Field Session Programme)
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 47
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Kontny B.
Spatial Movements Monitoring of the Main Tectonic Faults in the Polish Sudetes
International Workshop "Active Faults: Analysis, Processes and Monitoring", Camerino, Italy, 3-6.05.2002 (referat, materiały konferencyjne, pp. 45-48
Cacoń S., Kopecký J., Kapłon J., Mąkolski K., Kaczałek M., Kontny B., Bosy J.
Results of Geodynamic Investigations in the Stołowe Mts. Research Area
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Latoś S.
Aktualne problemy naukowe i utylitarne geodezji inżynieryjnej
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat)
Deeb F.
Pomiary przemieszczeń budowli wieżowej w Lataki - Syria
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne)
Dyjor S., Kontny B., Cacoń S.
Natural Tectonic Hazards for Engineering Structures in the Region of Lower Silesia
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15-16
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Grzempowski P., Cacoń S.
Analysis and Interpretation of Vertical Ground Movements in Wrocław
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Jamroz O., Badura J., Zuchiewicz W.
Recent Crustal Mobility of the Upper Nysa and Paczków Grabens, SW Poland
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Klimczak A.
Analiza opracowań geodezyjnych z badania przemieszczeń pionowych zbiorników wodnych (Turawa, Otmuchów, Nysa) wraz z ich interpretacją geodezyjną
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 31-32
Klimczak A.
Możliwości zastosowania metody GPS w pomiarach deformacji małych obiektów
Konferencja naukowa "GPS a speciální geodetické práce", Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie (referat)
Klimczak A., Kaczałek M., Mąkolski K.
Możliwości zastosowania metody GPS w pomiarach deformacji małych obiektów
Seminář s mezinárodní účastí "GPS - diferencni systemy a RTK", Brno, 12.02.2002. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 62-67
Klimczak H.
Modelowanie kartograficzne w badaniach rozkładu przestrzennego użytków rolnych
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 32-36
Kontny B.
Zagrożenia naturalne obiektów inżynierskich na Dolnym Śląsku w świetle wyników lokalnych badań geodynamicznych
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 38-39
Kontny B., Bosy J.
The Relative Velocities Estimations of the Tectonic Movements on the Area of Polish Sudetes and its Foreland
International Workshop "Active Faults: Analysis, Processes and Monitoring", Camerino, Italy, 3-6.05.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 83-86
Krzywicka-Blum E.
Matematyczne odwzorowania powierzchni aproksymujących Ziemię
XII Szkoła Kartograficzna "Świat mapy. Świat na mapie", Świeradów-Zdrój, 2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 7-10
Latoś S., Szyniec S.
Umiejscowienie ośrodka informacji o terenie (OIOT) w strukturze podziału administracyjnego kraju
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne)
Marcinowski Z., Gołuch P.
Fotogrametryczny pomiar kształtu konstrukcji wiszącej gazociągu nad korytem rzeki Odry
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 50
Marcinowski Z., Salik K.
Pomiary fragmentu brzegu klifowego w Jarosławcu metodą fotogrametrii naziemnej
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 50-53
Marcinowski Z., Salik K.
Próba zastosowania aparatu fotograficznego do inwentaryzacji brzegu klifowego
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 54-55
Mąkolski K., Bosy J.
Geodynamic Network Karkonosze - Results of the 2001 and 2002 Campaigns
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 35
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf
Mąkolski K., Kontny B., Bosy J.
Geodynamic GPS network Karkonosze
European Geophysical Society, XXVII General Assembly, Nice, France, 21-26.04.2002, Geophysical Research (CD-ROM)
Mąkolski K., Latoś S.
Możliwości i efekty zagęszczania punktów osnów geodezyjnych poprzez włączenie do nich punktów na obiektach wysokich
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji "Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości", Polanica-Zdrój, 26-27.09.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 55-56
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kottnauer P., Schenková Z.
The GPS geodynamic network SUDETEN - five annual campaigns (1997-2001), data processing and results
European Geophysical Society, XXVII General Assembly, Nice, France, 21-26.04.2002, Geophysical Research (CD-ROM)
Schenk V., Kontny B., Borkowski A., Kottnauer P., Schenková Z.
Geodynamic movements of the Sudeten area
European Geophysical Society, XXVII General Assembly, Nice, France, 21-26.04.2002, Geophysical Research (CD-ROM)
Schenk V., Schenková Z., Kottnauer P., Cacoń S., Kontny B., Bosy J.
GPS Geodynamic Movements of the East Sudeten Area in Connection to Geological Structures and Geophysical Fields
4th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Lubawka, 7-9.11.2002 (referat, materiały konferencyjne), pp. 41
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/4th_Cz-P_Workshop_Lubawka_2002_Abstrakty.pdf

Patents

Ćmielewski K.
Przystawka do punktówgeodezyjnych
Wzór użytkowy. Nr rej. P-357956, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2002
Ćmielewski K.
Sygnalizator celu punktu geodezyjnego
Wzór użytkowy. Nr rej. P-357485, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2002
Ćmielewski K.
Libella optoelektroniczna
Wzór użytkowy. Nr rej. P-357917, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2002