Publications

Books and Book Editorships

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. (red.)
Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce - harmonizacja baz danych referencyjnych
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2006, p. 124

Chapters in books

Bac-Bronowicz J., Klimczak H., Pajkert R.
Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego
[w:] Aktualne problemy rolnictwa gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska (rozdział monografii), Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2006
Borkowski A.
Lotniczy skaning laserowy jako metoda pozyskiwania danych dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego
[w:] Aktualne problemy rolnictwa gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska (rozdział monografii), Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2006, pp. 129-136
Borkowski A., Gołuch P., Mokwa M., Tymków P.
Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do budowy numerycznego modelu terenu doliny rzeki Widawy
[w:] Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006, pp. 171-178
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Borkowski_Goluch_Mokwa_Tymkow_Wykorzystanie_lotniczego (...)
Cacoń S.
Geodeci w Jaskini Niedźwiedziej
[w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie - 40 lat eksploatacji, badań, ochrony i turystyki (rozdział monografii), Naukowy Komitet Opiekuńczy Jaskini Niedźwiedziej na zlecenie Gminy Stronie Śląskie, Wydawnictwo "Maria", Nowa Ruda 2006, pp. 147-152
Cacoń S.
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
[w:] 60 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Dolnym Śląsku, Zarząd Oddziału Wrocławskiego SGP, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 2006, pp. 82-92
Jamroz O., Klimczak A.
Koło Zakładowe SGP przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu
[w:] 60 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Dolnym Śląsku, Zarząd Oddziału Wrocławskiego SGP, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 2006, pp. 64-65
Klimczak A.
Studia Podyplomowe realizowane w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki
[w:] 60 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Dolnym Śląsku, Zarząd Oddziału Wrocławskiego SGP, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 2006, pp. 95-97
Kontny B., Bosy J.
Geodezyjne monitowanie współczesnych ruchów tektonicznych na obszarze Sudetów i ich Przedgórza w kontekście zagrożenia obiektów hydrotechnicznych
[w:] Aktualne problemy rolnictwa gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2006, pp. 195-203
Mąkolski K.
Studenckie Koło Naukowe Geodetów
[w:] 60 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Dolnym Śląsku, Zarząd Oddziału Wrocławskiego SGP, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 2006, pp. 67-73
Mąkolski K., Kaczałek M.
Jak studenci mierzyli Jaskinię
[w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie - 40 lat eksploatacji, badań, ochrony i turystyki (rozdział monografii), Naukowy Komitet Opiekuńczy Jaskini Niedźwiedziej na zlecenie Gminy Stronie Śląskie, Wydawnictwo "Maria", Nowa Ruda 2006, pp. 153-158
Tymków P., Mokwa M., Borkowski A., Gołuch P.
Automatyczna estymacja wartości współczynników oporów przepływów wód w dolinach rzek z wykorzystaniem danych skaningu laserowego i zdjęć lotniczych, rozdział w monografii
[w:] Problemy hydrotechniki. Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kosteckiego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006, pp. 355-362
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Mokwa_Borkowski_Goluch_Automatyczna_estymacja_K (...)

Publications in scientific journals

Bac-Bronowicz J.
Choice of acceptable intervals of types and values of topographic factors as the possibilities To determine the reliability zones of transferred information Of continuous features measured in point
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 77, Warszawa 2006, pp. 75-83
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/JBB_Choice_of_acceptable_RG_2006.pdf
Bac-Bronowicz J.
Integracja baz danych przestrzennych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym
Modelowanie Informacji Geograficznej, Vol. 2 No. , Warszawa 2006, pp. 67-78
URL: http://www.gislab.ar.wroc.pl/projektwbdt/publikacje/Bac_Bronowicz_INTEGRACJA.pdf
Borkowski A., Gołuch P., Wehr A.
Rejestracja doliny rzeki Widawy z wykorzystaniem lotniczego skanowania laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16 No. , Kraków 2006, pp. 53-62
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/jablonki/jablonki2006/Borkowski_Goluch_We (...)
Borkowski A., Gołuch P., Wehr A., Schiele O., Thomas M.
Airborne Laser Scanning for the purpose of hydrodynamic modelling of Widawa river valley
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 77, Warszawa 2006, pp. 85-94
Borkowski A., Jóźków G.
Wykorzystanie wielomianowych powierzchni ruchomych w procesie filtracji danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16 No. , Kraków 2006, pp. 63-73
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/jablonki/jablonki2006/Borkowski%20_Jozkow (...)
Borkowski A., Lipski R.
Realizacja operatora odsunięcia kartograficznego za pomocą aktywnych funkcji sklejanych - test metody
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 5 No. 1-2, Wrocław 2006, pp. 3-15
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2006/000040200600005000120000300015.pdf
Borkowski A., Ziemba E.
Surface breaklines interpolation on the basis of terrestrial laser scanning data
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 77, Warszawa 2006, pp. 95-102
Bosy J., Borkowski A.
Troposphere modelling in local GPS network
EUREF Publication No. 15, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Vol. 38 No. , Wien 2006, pp. 356-362
URL: http://www.epncb.oma.be/_newsmails/papers/index.php
Bosy J., Kontny B., Cacoń S.
The Earth crust surface movements in SW Poland from GPS and leveling data
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 76, Warszawa 2006, pp. 301-312
Galant K.
Data classification from cartographic point of view
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), s. Geodesy and Cartography, Vol. 9 No. 4, Wrocław 2006
URL: http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-36.html
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej. Harmonizacja VMAP L2 i TBD
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 3 No. , Warszawa 2006, pp. 30-33
Gotlib D., Olszewski R., Iwaniak A.
Harmonizacja Mapy L2 i TBD
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 3 No. , Warszawa 2006
Iwaniak A.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. IV - Przyszłość SDI
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 2 No. , Warszawa 2006
Iwaniak A.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. III - System metadanych dla PODGiK
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 1 No. , Warszawa 2006
Iwaniak A.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej - system metadanych dla PZDGiK
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 1 No. , Warszawa 2006, pp. 39-43
Iwaniak A.
Sterowanie procesem generalizacji w środowisku rozproszonym poprzez orkiestrację usług geoinformacyjnych
Zeszyt Naukowy IGiK, Modelowanie Informacji Geograficznej, Vol. 2 No. , Warszawa 2006
Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W., Tymków P.
Feature extraction in high-resolution raster images using neural networks
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 77, Warszawa 2006, pp. 263-271
Jamroz O., Ćmielewski K., Kowalski K.
Testing measurements of the prototype of laser-prismatic clinometer for observation pillars inclination
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 77, Warszawa 2006, pp. 115-122
Jamroz O., Ćmielewski K., Kowalski K.
Examples of the constructions of instruments for inclination measurement of the observation pillars (clinometers)
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 5 No. 1-2, Wrocław 2006, pp. 47-56
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2006/000040200600005000120004700056.pdf
Klimczak H., Bac-Bronowicz J.
Pierwsi absolwenci studium
Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju, Vol. 4 No. , Warszawa 2006, pp. 30-34
URL: http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_bnfo_show.php?loc=30&year=2006&id=30
Klimczak H., Galant K., Alkśnin M.
Modeling of spatial structure of chosen forms of land cover using geometric reference units
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 77, Warszawa 2006, pp. 161-169
Klimczak H., Wiatkowska B.
Analiza struktury obszarowej gospodarstw wsi Biadacz ze względu na rozwój rolnictwa ekologicznego
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 2 No. 34, Warszawa 2006
Kontny B., Bosy J., Borkowski A.
The Use of permanent and epoch GPS coordinate time series in geodynamic investigations of Sudeten area - proposal of a new approach
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 3 No. 3 (143), Prague, Czech Republic 2006, pp. 31-38
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2006_03/031-038%20Kontny.pdf
Krzywicka-Blum E.
Cartography in the face of contemporary social problems
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 77, Warszawa 2006, pp. 291-297
Śliwiński A., Iwaniak A.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej na poziomie powiatowym
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 5 No. , Warszawa 2006, pp. 30-34
Śliwiński A., Iwaniak A.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej - wolny software
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 7 No. , Warszawa 2006, pp. 39-42
Trojanowicz M., Karsznia K.
Próba określenia obszaru całkowania anomalii grawimetrycznych w zagadnieniu intrpolacji quasi-geoidy
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 5 No. 1-2, Wrocław 2006, pp. 57-68
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2006/000040200600005000120005700068.pdf
Tymków P., Borkowski A.
Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do nadzorowanej klasyfikacji pokrycia terenu dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16 No. , Kraków 2006, pp. 537-546
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/jablonki/jablonki2006/Tymkow_Borkowski_Wy (...)
Zając M.
Zastosowanie modułów programowych GGMatlab do wizualizacji i analiz wyników opracowania sieci GPS za pomocą Bernese GPS Software
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 5 No. 1-2, Wrocław 2006, pp. 77-85
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2006/000040200600005000120007700085.pdf

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
Topographic factors as the possibilities to determine the reliability zones of transferred information of continuous features measured in point
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (poster)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_p1.pdf
Bac-Bronowicz J.
Topographic database integration in Poland
Second AG Outreach CEN/TC 287 Interoperability Workshop (referat zamawiany)
Borkowski A., Gołuch P., Mokwa M., Tymków P.
Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do budowy numerycznego modelu terenu doliny rzeki Widawy
Konferencja "Problemy Hydrotechniki", Złotniki Lubańskie, 24-25.05.2006
Borkowski A., Gołuch P., Wehr A., Schiele O., Thomas M.
ALS for the purpose of hydrodynamic modelling of Widawa river valley
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (poster)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_p2.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem wielomianowych powierzchni ruchomych
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Opracowania Cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS", Stare Jabłonki k. Ostródy, 12-14 października 2006 (referat, materiały konferencyjne)
Borkowski A., Keller W.
An attempt to ALS-data filtering in wavelet domain
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (poster)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_p3.pdf
Borkowski A., Ziemba E.
Surface break lines interpolation on the basis of laser scanning data
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (poster)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_p4.pdf
Bosy J., Kontny B., Borkowski A.
IGS/EPN reference frame realization in local GPS networks
International Association of Geodesy (IAG) Symposium "Geodetic Reference Frames" GRF2006, Munich, Germany, 09-14 October 2006 (referat, materiały konferencyjne)
Bosy J., Kontny B., Cacoń S.
The Earth crust surface movements In SW Poland from GPS and leveling data
European Geosciences Union General Assembly, EGU Symposium G6, Vienna, Austria, April 2-7, 2006 (poster)
Cacoń S., Kontny B.
Superficial Earth Crust Movements is Sudetes and its Foreland from GPS and Levelling Data
Conference "Living Morphotectonics of the European Lowland", Cedynia, 28-30 August 2006 (referat, materiały konferencyjne), pp. 43-45
Cacoń S., Kontny B.
Ten years of the GEOSUD GPS Network for geodynaic studies of Sudeten and Fore-Sudetic Block
Seminář s mezinárodní účastí "Recentní dynamika Země", Výzkumné Centrum Dynamiky Země, Třešť, 12-14.10.2006 (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Kontny B., Bosy J., Cello G., Piccardi L., Tondi E.
Five years of Poland-Italy local geodynamic researches in frame of European Project Cost-Action 625 "3-D Monitoring of Active Tectonic Structures"
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_1_6.pdf
Ćmielewski K., Jamroz O., Kowalski K.
Testing measurements of the prototype of laser-prismatic clinometer for observation pillars inclination
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (poster)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_p11.pdf
Grzempowski P., Kapłon J.
Displacements of benchmarks vs. geological conditions in Lower Silesia
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (poster)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_p17.pdf
Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W., Tymków P.
Feature extraction in high-resolution raster images using neural networks
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (referat)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_3_2.pdf
Klimczak H., Galant K., Alkśnin M.
Modelling of spatial structure of the chosen forms of land cover using geometric reference units
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (poster)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_p18.pdf
Kontny B., Piotrowski A., Cacoń S.
Project of the Preliminary Investigation of the Earth Crust Movement on the Area of NW Poland
Conference "Living Morphotectonics of the European Lowland", Cedynia, 28-30 August 2006 (referat, materiały konferencyjne), pp. 46-49
Kontny B., Szwed S., Zając M.
Modelowanie ruchu stacji EPN/IGS Wrocław na podstawie analizy ciągów czasowych obserwacji GPS
VIII Sympozjum "Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych", Kraków, 18-19.09.2006 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
Krzywicka-Blum E.
Cartography in the face of contemporary social problems
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006 (referat)
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/presentations/8bgmpi_3_5.pdf
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Klimczak H.
The Interactive System of Regional and Global Population Maps of Under Represented Groups
Proceedings of the 1. International Congress of Cartography and GIS, Borovec, Bulgaria, January 25-28, 2006 (CD-ROM)
URL: http://www.datamap-bg.com/conference_cd/pdf/32_201_Joanna_Ewa.pdf
Kubik T., Paluszyński W., Iwaniak A., Tymków P.
Land-cover/land-use mapping based on color feature extraction
Proceedings of the Eleventh International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 11th '06), Beppu, Oita, Japan, January 23-25, 2006 , pp. 735-738
URL: http://alife-robotics.co.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=1353
Tymków P., Borkowski A.
Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do nadzorowanej klasyfikacji pokrycia terenu dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS", Stare Jabłonki k. Ostródy, 12-14.10.2006 , pp. 58
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Borkowski_Wykorzystanie_danych_Konf_Stare_Jablo (...)
Tymków P., Mokwa M., Borkowski A., Gołuch P.
Automatyczna estymacja wartości współczynników oporów przepływów wód w dolinach rzek z wykorzystaniem danych skaningu laserowego i zdjęć lotniczych, rozdział w monografii
Konferencja "Problemy Hydrotechniki", Złotniki Lubańskie, 24-25.05.2006 (poster, materiały konferencyjne)