Publications

Books and Book Editorships

Bosy J.
Precyzyjne opracowanie obserwacji satelitarnych GPS w lokalnych sieciach położonych w terenach górskich
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005, p. 155
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
The Sonic Coding Method as an Educational Aid for The Blind
Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005, p. 12
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
Metoda kodowania sonorycznego w edukacji niewidomych
Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005, p. 12
Osada E., Owczarek M.
Utworzenie quasigeoidy Mołodieńskiego na obszarze Polski
Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, p. 86

Chapters in books

Cacoń S., Mąkolski K.
Współczesna geodynamika Karkonoszy w odniesieniu do Sudetów i obszarów przyległych
[w:] Karkonosze. Przyroda Nieożywiona i Człowiek. Monografia pod. red. M. Mierzejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławkiego, Wrocław 2005, pp. 307-321
Chybicka I., Iwaniak A., Ostrowski W.
Narzędzia do automatycznej generalizacji
[w:] System informacji topograficznej kraju. Monografia pod. red. A. Makowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005, pp. 376-380

Publications in ISI journals

Borkowski A., Keller W.
Global and local methods for tracking the intersection curve between two surfaces
Journal of Geodesy, Vol. 79 No. 1-3, Berlin Heidelberg, Germany 2005, pp. 1-10
DOI: 10.1007/s00190-005-0437-2
URL: http://www.springerlink.com/content/k8452m37x17rv762/fulltext.pdf
Tondi E., Piccardi L., Cacoń S., Kontny B., Cello G.
Structural and time constraints for dextral shear along the seismogenic Mattinata Fault (Gargano, Southern Italy)
Journal of Geodynamics, Vol. 40 No. 2-3, 2005, pp. 134-152
DOI: 10.1016/j.jog.2005.07.003
URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9X-4H4V73Y-1&_user=1631715&_rd (...)

Publications in scientific journals

Bac-Bronowicz J.
Modelowania danych klimatycznych z uwzględnieniem czynników topograficznych
Roczniki Geomatyki, Vol. III No. 4, Warszawa 2005, pp. 17-27
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2005z4-Bac-Bronowicz.pdf
Badura J., Przybylski B., Zuchiewicz W., Farbisz J., Sroka W., Jamroz O.
Tektonika rowu górnej Nysy Kłodzkiej - sporne problemy - dyskusja
Przegląd Geologiczny, Vol. 53 No. 3, Warszawa 2005, pp. 206-211
Blachowski J., Cacoń S., Grzempowski P.
Project of ground surface deformation studies in the former undeground coal mining region of Walbrzych (DZW)
Geokinematischer Tag des Institute für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie, Freiberg, 12-13.05.2005, Vol. No. , Freiberg 2005, pp. 313-320
Borkowski A.
Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni
Roczniki Geomatyki, Vol. III No. 4, Warszawa 2005, pp. 35-42
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2005z4-Borkowski.pdf
Bosy J.
Data Processing of Local GPS Networks Located in a Mountain Area
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 2 No. 3 (139), Prague, Czech Republic 2005, pp. 49-56
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2005_03/7_Bosy.pdf
Bryś H., Ćmielewski K.
The construction of measuring set used for determination of a deflection line of a concrete water dam’s segment in a real-time
Reports on Geodesy, Vol. 3 No. 74, Warszawa 2005, pp. 133-141
Bryś H., Ćmielewski K.
The concept of flowing-laser alignment instrument used for monitoring of horizontal and vertical deformations of a building construction
Reports on Geodesy, Vol. 3 No. 74, Warszawa 2005, pp. 143-147
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Experimentelle Untersuchungen zur Bestimmung der Lufttemperaturfunktion im Messungsmedium auf der Grundlage der Laserlichts-Absorption
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (AVN), Vol. 1 No. , Heidelberg 2005, pp. 24-29
Cacoń S., Kontny B., Bosy J., Cello G., Piccardi L., Tondi E., Drakatos G., Ganas A.
Local Geodynamic Researches in Sudetes and the Mediterranean Region
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 73, Warszawa 2005, pp. 231-244
Cacoń S., Vyskočil P., Talich M., Kontny B., Bosy J.
Deformation Analysis of The Polish Sudetes and Fore-Sudetic Block
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 73, Warszawa 2005, pp. 211-219
Ćmielewski K., Kowalski K.
Realizacja pomiarów kątowych w warunkach niewidoczności obrazu celu
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 4 No. 1, Wrocław 2005, pp. 77-83
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2005/000040200500004000010007700083.pdf
Ćmielewski K., Kowalski K.
Symulacyjne pomiary geodezyjne z wykorzystaniem projekcji optycznej
Przegląd Geodezyjny, Vol. 3 No. , Warszawa 2005, pp. 15-17
Drakatos G., Petro L., Ganas A., Melis N., Košťák B., Kontny B., Cacoń S., Stercz M.
Monitoring of Strain Accumulation along Active Faults in the Eastern Gulf of Corinth: Instruments and Network Setup
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 2 No. 1 (137), Prague, Czech Republic 2005, pp. 13-23
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2005_01/2_Drakatos.pdf
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.
Jednolita referencyjna baza danych topograficznych, magazyn geoinformacyjny
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 1 No. , Warszawa 2005, pp. 8-11
Gotlib D., Olszewski R., Iwaniak A.
Czy to możliwe?
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 1 No. , Warszawa 2005
Grzempowski P., Cacoń S.
The cause analysis of benchmark movements in the city of Wrocław
Reports on Geodesy, Vol. 3 No. 74, Warszawa 2005, pp. 271-281
Harvey F., Iwaniak A.
SDI Development in Poland - first results from a national survey. Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce - wstępne wyniki ogólnopolskiej ankiety
Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Vol. III No. 3, Warszawa 2005, pp. 73-79
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2005z3-HarveyIwaniak.pdf
Iwaniak A.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. II - Mam 10 lat opóźnienia
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 12 No. , Warszawa 2005
Iwaniak A.
Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce
Roczniki Geomatyki, Vol. III No. 3, Warszawa 2005, pp. 47-58
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2005z3-Iwaniak.pdf
Iwaniak A.
Rola serwisów WMS WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej
Roczniki Geomatyki, Vol. III No. 4, Warszawa 2005, pp. 77-89
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2005z4-Iwaniak.pdf
Iwaniak A.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. I - Od GIS do SDI
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 11 No. , Warszawa 2005
Jamroz O., Kapłon J.
Crust Deformation Monitoring in the Polish Part of Śnieżnik Massif - Continuing Researches
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 2 No. 3 (139), Prague, Czech Republic 2005, pp. 17-20
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2005_03/2_Jamroz.pdf
Jóźków G.
Potencjał kartograficzny lotniczych obrazów video
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 4 No. 2, Wrocław 2005, pp. 79-90
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2005/000040200500004000020007900090.pdf
Kapłon J.
Badania geodynamiczne na obiekcie "Dobromierz"
Proceedings of the 7th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2005", Brno, Czech Republic, 02.02.2005, Vol. CD-ROM No. , Brno, Czech Republic 2005
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kaplon_Jan_Juniorstav2005.pdf
Kontny B., Cacoń S., Košťák B., Stemberk J.
Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-71 crack gauges in the Polish Sudeten
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 2 No. 3 (139), Prague, Czech Republic 2005, pp. 57-67
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2005_03/8_Kontny.pdf
Krzywicka-Blum E.
Mapping Society and Social Mapping
The Global Magazin for Geomatics GIM, Vol. 19 No. 11, 2005, pp. 29
Krzywicka-Blum E.
Otwarte forum dyskusyjne na temat prezentacji ludnościowych grup mniejszościowych i "bez dostatecznej reprezentacji" we współczesnej kartografii
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 37 No. 2, Warszawa 2005, pp. 161-162
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
Rola sekwencji sygnałów sonorycznych w tworzeniu wyobrażeń przestrzennych osób niewidomych
Fizjoterapia, Vol. 13 No. 2, Wrocław 2005, pp. 33-39
Kuchmister J.
Research work on "integrated supervisory - measuring system" on laboratory base
Reports on Geodesy, Vol. 3 No. 74, Warszawa 2005, pp. 149-155
Mąkolski K., Cacoń S., Košťák B., Kapłon J., Kaczałek M.
Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the Szczeliniec Wielki Massif
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 2 No. 3 (139), Prague, Czech Republic 2005, pp. 21-26
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2005_03/3_Makolski.pdf
Michalski A.
Optymalizacja kształtu jednostek odniesienia na mapach anamorficznych
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje "Geoinformacja dla wszystkich", Vol. 114 No. 45, Wrocław 2005, pp. 247-254
URL: http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BPW4-0007-0029
Muszyński Z., Mąkolski K., Osada E.
Zastosowanie metod estymacji odpornej w geodezyjnych pomiarach pionowych przemieszczeń obiektów budowlanych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 4 No. 1, Wrocław 2005, pp. 85-97
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2005/000040200500004000010008500097.pdf
Osada E., Kryński J., Owczarek M.
Robust Metod of Quasigeoid Modelling in Poland Based on GPS/Levelling Data with Suport of Gravity Data
Geodezja i Kartografia, Vol. LIV No. 3, Warszawa 2005, pp. 99-117
URL: http://www.igik.edu.pl/~geoikar/V54N3/V54N3_1_PL.pdf

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
Topographic Factors as a Usable Tool for Correct Modelling of Continuous Features Indicated in Points
Proceedings of the 22th International Cartographic Conference "Mapping Aproaches into a Changing World", A Coruna, Spain, 9-16 July 2005 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA8/JOANNA%20BAC-BRONOWICZ.pdf
Bac-Bronowicz J., Dancewicz A.
The Density of Precipitation Network of Urban Areas as a Base for Evaluating the Interpretation of Spatial Differentation of Precipitation with the Example of Wrocław Agglomeration
Proceedings of International Symposium "GIS Ostrava 2005", Technical University of Ostrava, Czech Republic, 23-26 January 2005 (CD-ROM)
URL: http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2005/Sbornik/cz/Referaty/bronowicz.pdf
Bac-Bronowicz J., Krupski J.
Problemy redakcji cyfrowej mapy topograficznej w standardzie TBD
XIV Szkoła Kartograficzna, Szklarska Poręba 2005 (referat, materiały konferencyjne)
Bac-Bronowicz J., Kuchar L.
Cartographic modelling and its presentation. Set a trap for reliability
Joint ICA Commissions Seminar "Internet-Based Cartographic Teaching and Learning: Atlases, Map Use and Visual Analytics", Universidad Politecnica de Madrid, Spain, 6-8 July 2005 , pp. 35-40
Blachowski J., Cacoń S.
Badania geodynamiczne otoczenia zbiorników wodnych w ocenie bezpieczeństwa ich użytkowania
XI Konferencja "Technicznej Kontroli Zapór", Polana Zgorzelisko, Zakopane, 9-11 maja 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 23-37
Blachowski J., Cacoń S., Grzempowski P.
Analysis of Selected Factors Influencing Deformations of the Ground Surfach - First Phase of the Wałbrzych Satellite GPS Monitoring Network Project
7th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 2-4 November 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 2-3
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/7th_Cz-P_Workshop_Ramzova_2005_Abstrakty.pdf
Blachowski J., Cacoń S., Grzempowski P.
Project of Ground Surface Deformation Studies in the Former Undeground Coal Mining Region of Wałbrzych (DZW)
Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, "6. Geokinematischer Tag", Freiberg, 12-13 Mai 2005 , pp. 313-320
Borkowski A.
Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni
III Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne, Warszawa, 7-9 listopada 2005 (referat)
Bosy J., Borkowski A.
Troposphere modelling in local GPS network
The EUREF 2005 Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Vienna, Austria, 1-4 June 2005 (poster)
Bosy J., Borkowski A.
Modelowanie stanu atmosfery dla potrzeb opracowania lokalnej sieci GPS
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10-11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Bosy J., Kontny B., Borkowski A.
GPS Time Series from Permanent and Epoch Observation in Regional and Local Geodynamic Investigations
7th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 2-4 November 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 3-4
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/7th_Cz-P_Workshop_Ramzova_2005_Abstrakty.pdf
Cacoń S.
Problematyka prac naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze Geodezji I Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14-15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Cacoń S., Dyjor S., Kontny B.
Współczesne ruchy powierzchni skorupy ziemskiej w Sudetach i na ich przedpolu
VI Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski", Srebrna Góra, 26-28.09.2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 60-63
Cacoń S., Kapłon J., Mąkolski K.
Monitorowanie przemieszczeń w strefach uskoków tektonicznych. Rezultaty z poligonów geodynamicznych "Dobromierz" i "Janowice"
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15-16
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Cacoń S., Kontny B., Bosy J., Cello G., Piccardi L., Tondi E., Drakatos G., Ganas A.
Local geodynamic researches in Polish Sudetes and the Mediterranean region
2nd EGU General Assembly, Symposium G9 Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI (Central European Initiative), Vienna, Austria, 24-29 April 2005 (poster)
Cacoń S., Vyskočil P., Talich M., Kontny B., Bosy J.
Deformation Analysis of the Polish Sudetes and Fore-Sudetic Block
2nd EGU General Assembly, Symposium G9 Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI (Central European Initiative), Vienna, Austria, 24-29 April 2005 (poster)
Chybicka I., Iwaniak A.
Generalization of the General Geographic Database
Proceedings of the 22th International Cartographic Conference "Mapping Aproaches into a Changing World", A Coruna, Spain, 9-16 July 2005 (poster, CD-ROM)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/poster/TEMA9/IZABELA%20CHYBICKA.pdf
Gołuch P.
Kalibracja aparatu cyfrowego z wykorzystaniem przestrzennego pola testowego
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Grzempowski P., Cacoń S.
Analysis of Vertical Ground Movements in the Middle Odra Fault System zone Near Wrocław
7th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 2-4 November 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 5
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/7th_Cz-P_Workshop_Ramzova_2005_Abstrakty.pdf
Grzempowski P., Mąkolski K.
Analiza zmian wysokości reperów na obszarze Wrocławia w okresie 1930-1998
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W., Tymków P.
Classification of features in high-resolution aerial photographs using neural networks
Proceedings of the 22th International Cartographic Conference "Mapping Aproaches into a Changing World", A Coruna, Spain, 9-16 July 2005 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA9/Session%201/ADAM (...)
Iwaniak A., Olszewski R.
Społeczna i edukacyjna rola GIS w Polsce na przykładzie wykorzystania bazy danych ogólnogeograficznych
Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce", Warszawa, 20-21.10.2005 r. (referat, materiały konferencyjne), pp. 139-146
Iwaniak A., Olszewski R.
GIS Education in Poland - Popularisation of the General Geographic Database
Proceedings of the 22th International Cartographic Conference "Mapping Aproaches into a Changing World", A Coruna, Spain, 9-16 July 2005 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA4/Session%205/ADAM (...)
Jamroz O., Ćmielewski K., Kowalski K.
Przykłady konstrukcji przyrządów do pomiarów pochylenia słupów obserwacyjnych (klinometrów)
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Jamroz O., Kapłon J.
Badania pionowych ruchów skorupy ziemskiej na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem okresowych pomiarów państwowej sieci niwelacji precyzyjnej I i II klasy
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 21
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Klimczak H.
Cartographic Study of Spatial Structure of Phenomena Using Fractal Geometry
Proceedings of the 22th International Cartographic Conference "Mapping Aproaches into a Changing World", A Coruna, Spain, 9-16 July 2005 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA5/Session%208/HALI (...)
Klimczak H., Klimczak A.
Zastosowanie geometrii fraktalnej w badaniach rozkładu przestrzennego obszarów leśnych dla województwa dolnośląskiego
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 22-23
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Kontny B.
Use of GPS techniques for instrumental monitoring of active faults
Training School "European Advanced School on Tectonics" ICTP, Trieste, Italy, 18-22.04.2005 (CD-ROM)
Kontny B.
Contemporary Kinematics of the Main Tectonic Structures of Polish Sudeten and Fore-Sudetic Block - New Results of the GPS Measurements
7th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 2-4 November 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/7th_Cz-P_Workshop_Ramzova_2005_Abstrakty.pdf
Kontny B.
Problemy modelowania ruchu punktów GPS na podstawie pomiarów epokowych
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 23-24
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Kontny B.
Standardy kształcenia na kierunku Geodezja i Kartografia I ich realizacja na Akademii Rolniczej we Wrocławiu
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 25
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Kontny B., Borkowski A., Bosy J.
Wykorzystanie permanentnych i epokowych ciągów obserwacji GPS w regionalnych badaniach geodynamicznych
Seminarium Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 23-24.06.2005 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.astro.amu.edu.pl/News/Sem_geodez2005/4sn.htm
Krzywicka-Blum E.
Two barriers to cartographical presentation of "under-represended" groups within the global population
Proceedings of the 22th International Cartographic Conference "Mapping Aproaches into a Changing World", A Coruna, Spain, 9-16 July 2005 (referat, CD-ROM)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA21/Session%201/EWA (...)
Kubik T., Paluszyński W., Iwaniak A., Tymków P.
Image processing for GIS applications supported by the use of artificial neural netwroks
Proceedings of the Tenth International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 10th '05), Beppu, Oita, Japan, Februar 4-6, 2005 , pp. 616-619
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kubik_Paluszynski_Iwaniak_Tymkow_Image_processing_AROB_2005.pdf
Kuchmister J.
Rola sekwencji sygnałów sonorycznych w tworzeniu wyobrażeń przestrzennych osób niewidomych
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 28-29
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Mantlik F., Gracová M., Schenk V., Schenková Z., Zając M., Kottnauer P.
Preliminary West Sudeten Site Movements Determined by the GAMIT/GLOBK and Bernese GPS Software
7th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 2-4 November 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/7th_Cz-P_Workshop_Ramzova_2005_Abstrakty.pdf
Mąkolski K.
Zastosowanie metody satelitarnej GPS dla określenia współczesnych ruchów geodynamicznych Karkonoszy oraz ich przedgórza
Seminář s mezinárodní účastí "Vývoj metod a technologií GPS v geodézii", Brno, 03.02.2005. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 55-63
Mąkolski K.
Analysis of Levelling Benchmarks Height Changes on Karkonosze Mts. Granite Block and Adjacent Areas
7th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 2-4 November 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 17
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/7th_Cz-P_Workshop_Ramzova_2005_Abstrakty.pdf
Michalski A.
Zagadnienie kształtu w mapach anamorficznych budowanych z pomocą metod sztucznej inteligencji
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 30
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Olszewski R., Iwaniak A., Gotlib D.
SDI In Poland - Concept of Topographic Reference System for Thematic, Harmonized Databases
Proceedings of the 22th International Cartographic Conference "Mapping Aproaches into a Changing World", A Coruna, Spain, 9-16 July 2005 (poster, CD-ROM)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/poster/TEMA6/R.%20OLSZEWSKI.pdf
Owczarek M.
Wyznaczanie wysokości quasigeoidy na obszarze Polski na podstawie danych wysokości quasigeoidy w punktach sieci POLREF, EUVN I WSSG oraz modelu globalnego EGM96
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Schenk V., Bosy J., Kontny B., Schenková Z., Cacoń S.
Reliability of the GPS Data for Geodynamic Studies
7th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 2-4 November 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/7th_Cz-P_Workshop_Ramzova_2005_Abstrakty.pdf
Świątkiewicz A.
Tendencje rozwoju cyfrowych obrazów w fotogrametrii i teledetekcji
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Trojanowicz M.
Quasi-geoida satelitarno-niwelacyjna wsparta numerycznym modelem terenu i danymi grawimetrycznymi
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 39-40
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf
Tymków P., Mokwa M.
Contemporary Methods of the Flood Flows Hydrodynamic Modelling
Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive, XIV International School of Hydraulics, Debrzyno, 12-16 September 2005, Editor W. Majewski (referat, materiały konferencyjne, pp. 169-174
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Mokwa_Contemporary_methods_Szkola_hydrauliki_2005.pdf
Zając M.
Zastosowanie modułów programowych GGMatlab do wizualizacji i analiz wyników opracowania sieci GPS za pomocą Bernese GPS Software
1st Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław "Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry", Dolní Morava, Králický Sněžník Area, Czech Republic, 15-17 September 2005 (referat, materiały konferencyjne), pp. 44
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Brno-Wroclaw_Abstrakty_2005.pdf

Patents

Ćmielewski K.
Przyrząd do sygnalizowania punktów geodezyjnych
Prawo ochronne na wzór użytkowy. Nr rej. Y1-61452, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2005
Ćmielewski K.
Przyrząd do testowania dalmierza elektrooptycznego
Prawo ochronne na wzór użytkowy. Nr rej. Y1-61449, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2005
Kuchmister J., Krzywicka-Blum E.
Urządzenie do kodowania testów sonorycznych
Patent. Nr rej. B1-189918, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2005
Kuchmister J., Krzywicka-Blum E., Ćmielewski K., Parol M.
Urządzenie do odtwarzania testów sonorycznych
Patent. Nr rej. B1-189881, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2005