Publications

Chapters in books

Cacoń S.
Profesor Roman Hlibowicki - organizator studiów geodezyjnych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
[w:] 40-lecie studiów geodezyjnych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 18-20.05.2000, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 2000
Gołuch P., Markowski J., Mokwa M.
Wykorzystanie NMT do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego
[w:] XX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki. pt. „Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych”, Wydawnictwo IBW PAN Gdańsk, Gdańsk 2000, pp. 71-76
Klimczak H.
część opracowania
[w:] Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego do II połowy XVIII wieku do początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, pp. 125-184
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Klimczak H., Klimczak A.
4 arkusze wkładki "Polska" (mapy)
[w:] Atlas Socjo-Demograficzny Świata, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 2000, pp. CD-ROM

Publications in scientific journals

Bac-Bronowicz J.
Problem wykorzystania polskich map topograficznych (1:10000) do budowy regionalnych systemów informacji przestrzennej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 11-22
Bac-Bronowicz J.
The problem of determination of the boundary line for climatological regions in Lower Silesia
Prace Geograficzne, Vol. 107 No. , Kraków 2000
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bac-Bronowicz-Prace_Geograficzne_107_2000-The_problem.pdf
Bac-Bronowicz J.
Możliwości interpretacji danych klimatycznych w bazach z geometrycznymi polami podstawowymi
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje "Geodezja w systemach geoinformatycznych", Vol. 90 No. 27, Wrocław 2000, pp. 11-20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bac-Bronowicz_Mozliwosci_interpretacji_PNIGPWR_2000.pdf
Borkowski A., Karsznia K.
Wykorzystanie sygnału poprawki różnicowej DGPS emitowanej przez nadajnik PR I
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, Vol. 90 No. 27, Wrocław 2000, pp. 81-85
URL: http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BPW2-0005-0044
Borkowski A., Meier S.
Aktywne funkcje sklejane jako narzędzie do realizacji dystynktywności znaków w procesie generalizacji kartograficznej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 55-65
Cacoń S., Czerwonka T., Kaczarewski T., Waliński T.
Próba wyznaczenia lokalnego przebiegu geoidy na terenie KWB "Turów" z zastosowaniem redukcji grawimetrycznych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 77-89
Cacoń S., Dyjor S.
Project of geodynamic investigations development in the Sudeten and adjacent areas
Reports on Geodesy, Vol. 7 No. 53, Warszawa 2000, pp. 131-140
Ćmielewski K.
Koncepcja ortogonometru refleksyjnego do pomiaru liniowości wydłużonych budowli inżynierskich z zastosowaniem nasadki dalmierczej DI 2002
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 101-116
Dąbrowski A., Jamroz O.
Statistical evaluation of the Śnieżnik Massif deformations
Reports on Geodesy, Vol. 7 No. 53, Warszawa 2000, pp. 59-65
Figurski M., Wielgosz P., Bosy J.
Reduction of ionospheric refraction in local geodynamic networks
Reports on Geodesy, Vol. 7 No. 53, Warszawa 2000, pp. 75-89
Gołuch P., Klimczak A.
Porównanie dokładności orientacji zdjęć lotniczych na podstawie fotopunktów pomierzonych metodami: graficzną i GPS
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 153-159
Gołuch P., Marcinowski Z.
Fotogrametryczna inwentaryzacja geometrii sztukaterii sufitów w wybranych pomieszczeniach Akademii Rycerskiej w Legnicy
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, Vol. 90 No. 27, Wrocław 2000, pp. 135-142
URL: http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BPW5-0001-0006
Gołuch P., Świątkiewicz A.
Prezentacja wyników prac z zakresu fotogrametrii cyfrowej wykonanych w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10 No. , Kraków 2000, pp. 39-1:39-10
Jamroz O.
Monitorowanie zmian górnej warstwy litosfery w masywie Śnieżnika Kłodzkiego
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVI No. 379, Wrocław 2000, pp. 51-83
Klimczak H.
Statystyczno-kartograficzne studia rozmieszczenia wybranych elementów powierzchniowych środowiska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 195-208
Klimczak H.
Analiza rozkładów przestrzennych obszarów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej z wykorzystaniem zdjęć lotniczych
Szczeliniec, Vol. 4 No. , Kudowa-Zdrój 2000, pp. 205-220
Klimczak H., Bac-Bronowicz J.
Organizacja baz danych do projektowania obszarów preferowanych pod zalesienie
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, Vol. 90 No. 27, Wrocław 2000, pp. 185-196
URL: http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BPW5-0001-0011
Klimczak H., Krzywicka-Blum E.
Użytki rolne i leśne jako wyznaczniki struktury użycia ziemi na przykładzie Dolnego Śląska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 209-221
Kontny B.
Test dokładności szybkich metod pomiarowych GPS w pomiarach deformacji obiektów inżynierskich
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 223-230
Kontny B., Bosy J., Cacoń S.
Geodynamic GPS network "GEOSUD" - preliminary results of the campaigns 1997-1999
Reports on Geodesy, Vol. 7 No. 53, Warszawa 2000, pp. 43-49
Kot M., Świątkiewicz A.
Możliwość optymalizacji budowy i eksploatacji autostrad na terenach górniczych
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, Vol. 90 No. 27, Wrocław 2000, pp. 215-228
URL: http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BPW5-0001-0014
Krzywicka-Blum E.
Zebranie Komisji "Gender and Cartography" Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Budapeszcie
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 32 No. 4, Warszawa 2000, pp. 358
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2000&numer=4&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Krzywicka-Blum E.
Jubileusz 70-lecia prof. dr hab. Janusza Gołaskiego
Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Vol. 2 No. , Wrocław 2000, pp. 21
Krzywicka-Blum E.
Jubileusz 40-lecia studiów geodezyjno-kartograficznych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 32 No. 4, Warszawa 2000, pp. 349-351
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2000&numer=4&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Krzywicka-Blum E.
The fortieth anniversary of the establishing of the geodetic studies in the agricultural university of Wrocław (may 18-20, 2000)
Geodezja i Kartografia, Vol. XLIX No. 4, Warszawa 2000, pp. 175-182
Krzywicka-Blum E.
Gender and Cartography
ICA News, Vol. 35 No. , Perth, Australia 2000, pp. 10
URL: http://www.cartography.org.nz/ica/ica_news/ica_news_35_2000_2.pdf
Krzywicka-Blum E.
Kartografia numeryczna w Polsce
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, Vol. 90 No. 27, Wrocław 2000, pp. 243-253
URL: http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi?BPW5-0001-0016
Krzywicka-Blum E.
Komisja "Gender and Cartography" Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 32 No. 2, Warszawa 2000, pp. 138-139
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2000&numer=2&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
New way in cartography for the blind: coding of contour lines
Kartograficke Listy, Vol. 6 No. , Bratislava, Slovak Republic 2000, pp. 33-38
Marcinowski J., Osada E., Zaremba S.
Geodezyjne pomiary ugięcia płyt mostowych i fundamentowych z zastosowaniem estymacji odpornej
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 275-284
Mazurkiewicz J., Osada E., Szczepański J., Tosza K.
Osnowa geodezyjna mapy numerycznej Wrocławia
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 285-296
Mąkolski K., Kaczałek M.
The dynamics of deformations of the Bear Cave rock mass
Reports on Geodesy, Vol. 7 No. 53, Warszawa 2000, pp. 67-76
Michalski A., Kliber S., Gołuch P., Świątkiewicz A.
Analiza porównawcza hipsometrycznego opracowania stereogramu lotniczego
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 297-303
Paluszyński W., Iwaniak A., Gil S.
Generalizacja terenów osiedlowych na mapach topograficznych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVII No. 394, Wrocław 2000, pp. 341-350
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kottnauer P., Schenková Z.:
GPS network "SUDETEN". Preliminary results of the campaigns 1988-1999
Reports on Geodesy, Vol. 7 No. 53, Warszawa 2000, pp. 25-33
Trojanowicz M.
Metoda integracji klasycznych i satelitarnych pomiarów geodezyjnych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVI No. 379, Wrocław 2000, pp. 143-165
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Trojanowicz_Marek_Metoda_integracji_klasycznych_ZNAR_X (...)

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
Możliwości interpretacji danych klimatycznych w bazach z geometrycznymi polami podstawowymi
XVII Jesienna Szkoła Geodezji "Geodezja w systemach geoinformacyjnych", Polanica-Zdrój, 11-14.10.2000 (referat)
Borkowski A., Karsznia K.
Wykorzystanie sygnału poprawki różnicowej DGPS emitowanej przez nadajnik PR I
XVII Jesienna Szkoła Geodezji "Geodezja w systemach geoinformacyjnych", Polanica-Zdrój, 11-14.10.2000 (referat)
Bosy J., Cacoń S., Kontny B.
Local Geodynamic GPS Network "GEOSUD" - Preliminary Results of the Campaigns 1997-1999
2nd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Bolesławów, Poland, April 6-8, 2000 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Cz-P_Workshop_Boleslawow_2000_Abstrakty.pdf
Cacoń S.
Recent Deformations of the earth crust in the Eastern Sudeten and surrounding areas
The Ninth International Symposium on Recent Crustal Movements (CRCM' 98), Cairo, Egypt, 11-19.11.1998 (referat, materiały konferencyjne), pp. 623-644
Cacoń S., Blachowski J., Jabłoński M.
Application of satellite RTK-DGPS technique in open pit mining
11th International Congress of the International Society for Mine Surveying, Cracow, Poland, September 2000 (referat, materiały konferencyjne), pp. 527-536
Cacoń S., Dyjor S.
Project of Geodynamic Investigations Development in the Sudeten and Adjacent Areas
2nd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Bolesławów, Poland, April 6-8, 2000 (referat, materiały konferencyjne), pp. 26
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Cz-P_Workshop_Boleslawow_2000_Abstrakty.pdf
Dąbrowski A., Jamroz O.
Statistical Evaluation of the Śnieżnik Massif Deformations
2nd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Bolesławów, Poland, April 6-8, 2000 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Cz-P_Workshop_Boleslawow_2000_Abstrakty.pdf
Gołuch P., Klimczak A.
Porównanie dokładności orientacji zdjęć lotniczych na podstawie fotopunktów pomierzonych metodami: graficzną i GPS
Konferencja naukowa nt. "Aktualne Problemy Geodezji i Kartografii", Katedra Geodezji i Fotogrametrii AR we Wrocławiu, Wrocław, 18-19 maja 2000 (referat)
Gołuch P., Marcinowski Z.
Fotogrametryczna inwentaryzacja geometrii sztukaterii sufitów w wybranych pomieszczeniach Akademii Rycerskiej w Legnicy
XVII Jesienna Szkoła Geodezji "Geodezja w systemach geoinformacyjnych", Polanica-Zdrój, 11-14.10.2000 (referat)
Gołuch P., Markowski J., Mokwa M.
Wykorzystanie NMT do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego
XX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki "Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych", Kraków - Ustroń Jaszowiec, 18-22.09.2000 (referat)
Gołuch P., Świątkiewicz A.
Prezentacja wyników prac z zakresu fotogrametrii cyfrowej wykonanych w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji pt. "Fotogrametria, Teledetekcja i GIS u Progu Trzeciego Tysiąclecia", Kraków-Kalwaria Zebrzydowska, 27-29 września 2000 (referat)
Iwaniak A.
Narzędzia programowe wspomagające proces generalizacji
X Szkoła Kartograficzna "300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego" (referat, materiały konferencyjne), pp. 25-30
Iwaniak A., Jura J.
A Quasi-Object Map of Underground Workings
11th International Congress of the International Society for Mine Surveying, Cracow, Poland, September 2000 (referat, materiały konferencyjne), pp. 249-255
Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W.
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do generalizacji rastrowych map topograficznych
X Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy informacji przestrzennej", Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Zegrze k. Warszawy, 12-14.06.2000 (referat, materiały konferencyjne), pp. 221-229
Klimczak A.
Pomiar batymetrii dna zbiorników wodnych z wykorzystaniem echosondy i GPS
Seminář s mezinárodní účastí "GPS a speciální geodetické práce", Brno, 15.02.2000. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 17-21
Klimczak H., Bac-Bronowicz J., Klimczak A.
Organizacja baz danych do projektowania obszarów preferowanych pod zalesienie
XVII Jesienna Szkoła Geodezji "Geodezja w systemach geoinformacyjnych", Polanica-Zdrój, 11-14.10.2000 (referat, materiały konferencyjne)
Kontny B., Mąkolski K.
Kontrolowanie stabilności kopalni odkrywkowej z zastosowaniem techniki GPS
Seminář s mezinárodní účastí "GPS a speciální geodetické práce", Brno, 15.02.2000. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 51-58
Kot M., Świątkiewicz A.
Możliwość optymalizacji budowy i eksploatacji autostrad na terenach górniczych
XVII Jesienna Szkoła Geodezji "Geodezja w systemach geoinformacyjnych", Polanica-Zdrój, 11-14.10.2000 (referat, materiały konferencyjne)
Krzywicka-Blum E.
Złożoność w kształtowaniu koncepcji mapy
X Szkoła Kartograficzna "300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego" (wykład zamówiony, materiały konferencyjne), pp. 41-60
Krzywicka-Blum E.
Kartografia numeryczna w Polsce
XVII Jesienna Szkoła Geodezji "Geodezja w systemach geoinformacyjnych", Polanica-Zdrój, 11-14.10.2000 (referat, materiały konferencyjne)
Mąkolski K.
Projekt geodynamicznych badań współczesnych ruchów Karkonoszy oraz ich Przedgórza
IV Konferencja "Geoekologicke problemy Krkonos", Svoboda nad Upou, Czechy, 18-22.09.2000 (referat)
Mąkolski K., Kaczałek M.
The Dynamic of Derormation of the Bear Cave Rock Mass
2nd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Bolesławów, Poland, April 6-8, 2000 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Cz-P_Workshop_Boleslawow_2000_Abstrakty.pdf
Michalski A., Kliber S., Gołuch P., Świątkiewicz A.
Analiza porównawcza hipsometrycznego opracowania stereogramu lotniczego
Konferencja naukowa nt. "Aktualne Problemy Geodezji i Kartografii", Katedra Geodezji i Fotogrametrii AR we Wrocławiu, Wrocław, 18-19 maja 2000 (referat)
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kottnauer P., Schenková Z.
GPS Crustal Movement Monitoring and Regional Seismicity - A Case Study for the Sudety Mts.
XXVII General Assembly of the European Seismological Commission (ESC), Lisbon University, Lisbon, Portugal, 10-15 September 2000 (poster, materiały konferencyjne), pp. 46
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Schenková Z., Kottnauer P.
GPS network "SUDETEN". Preliminary results of the campaigns 1988-1999
2nd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Bolesławów, Poland, April 6-8, 2000 (referat, materiały konferencyjne), pp. 6
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/2nd_Cz-P_Workshop_Boleslawow_2000_Abstrakty.pdf

Patents

Krzywicka-Blum E., Kuchmister J., Ćmielewski K.
Sposób sonorycznej lokalizacji zbiorów punktów
Patent. Nr rej. P-178328. Biuletyn Instytutu Geodezji i Kartografii, IGiK Warszawa, Warszawa 2000