Publications

Books and Book Editorships

Ćmielewski K.
Zastosowanie technik światłowodowych i laserowych w precyzyjnych pomiarach kształtu i deformacji obiektów inżynierskich
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2007

Chapters in books

Dukaczewski D. R., Bielecka E., Bac-Bronowicz J.
Thematic Scope, Multirepresentation, Data Exchange of 1:10000. European topographic Databases
[in:] Richness and Diversity of GIS. Ed. Davorin Kerekovič. Hrvatski informatički zbor - GIS Forum, Zagreb, , Zagreb, Croatia 2007

Publications in scientific journals

Bac-Bronowicz J.
GIS as a useful tool for Spatial Distribution of Climate Parameters Observed in Point Over Relatively Long Period of Time
GIS Development, Conference PowerPoint Presentation, Map Asia 2007, Vol. No. , Kuala Lumpur, Malaysia 2007
URL: http://www.gisdevelopment.net/application/environment/climate/ma0772.htm
Bac-Bronowicz J., Berus T., Kowalski P. J., Olszewski R.
Opracowanie metodyki wizualizacji bazy danych VMap L2 w różnych środowiskach narzędziowych systemów informacji geograficznej
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 6 No. 3, Wrocław 2007, pp. 27-40
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2007/000040200700006000030002700040.pdf
Bac-Bronowicz J., Bielawski T., Kołodziej A., Kowalski P. J., Olszewski R.
Sposób na "pięćdziesiątkę" czyli jak uzyskać nową jakość wykorzystując dane z zasobu geodezyjno-kartograficznego
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 4 No. (143), Warszawa 2007
Bac-Bronowicz J., Kołodziej A., Kowalski P. J., Olszewski R.
Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej
Roczniki Geomatyki, Vol. V No. 2, Warszawa 2007, pp. 21-28
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2007z2-Bac-Bronowicz%20-inni.pdf
Bac-Bronowicz J., Kołodziej A., Kowalski P. J., Olszewski R.
Opracowanie metod modyfikacji struktury bazy danych VMap L2
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 6 No. 2, Wrocław 2007, pp. 27-37
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2007/000040200700006000020002700037.pdf
Badura J., Zuchiewicz W., Stěpančiková P., Przybylski B., Kontny B., Cacoń S.
The Sudetic Marginal Fault: A Young Morphotectonic Feature of Central Europe
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 4 No. 4 (148), Prague, Czech Republic 2007, pp. 7-29
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2007_04/1_Badura.pdf
Bielecka E., Dukaczewski D., Bac-Bronowicz J.
Porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych w wybranych krajach europejskich z TBD. Część I.
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 39 No. 2, Warszawa 2007, pp. 123-136
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2007&numer=2&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Bielecka E., Dukaczewski D., Bac-Bronowicz J.
Comparison of the thematic scope of Polish and selected EU topographic databases
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), s. Geodesy and Cartography, Vol. 10 No. 2, Wrocław 2007
URL: http://www.ejpau.media.pl/volume10/issue2/art-23.html
Bielecka E., Dukaczewski D., Bac-Bronowicz J.
Porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych w wybranych krajach europejskich z TBD. Część II.
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 39 No. 3, Warszawa 2007, pp. 229-239
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2007&numer=3&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Bielecka E., Dukaczewski D., Bac-Bronowicz J.
Zakres informacyjny baz danych topograficznych w Europie
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 6 No. 2, Wrocław 2007, pp. 41-50
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/full/4/2007/000040200700006000020003900048.pdf
Borkowski A.
Modelowanie linii krawędziowych powierzchni na podstawie danych skaningu laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17 No. , Kraków 2007, pp. 73-82
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/dobczyce/vol17a/8.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Ocena poprawności filtracji danych lotniczego skaningu laserowego metodą aktywnych powierzchni
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17A No. , Kraków 2007, pp. 83-92
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/dobczyce/vol17a/9.pdf
Borkowski A., Tymków P.
Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego i zdjęć lotniczych do klasyfikacji pokrycia terenu
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17 No. , Kraków 2007, pp. 93-104
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/dobczyce/vol17a/10.pdf
Bosy J.
Precyzyjne opracowanie obserwacji GPS w sieciach lokalnych nawiązanych do stacji permanentnych EPN/IGS
Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 1 No. 1/1, Cracow 2007, pp. 91-101
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bosy_Precyzyjne_opracowanie_Geomatics_1_1-1_Krakow_2007.pdf
Bosy J., Graszka W., Leończyk M.
ASG-EUPOS - a multifunctional precise satellite positioning system in Poland
European Journal of Navigation, Vol. 5 No. 4, Meckenheim, Germany 2007, pp. 30-34
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Interwencyjny monitoring deformacji dźwigara przekrycia dachowego telemetrycznym systemem pomiarowym
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Budownictwo, Vol. No. , Gliwice 2007
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Geodesy monitoring of deflexion of a crane of suspension roof of a hall - conception, constructing solution and test measurements of measuring system
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 82, Warszawa 2007, pp. 33-38
Cacoń S., Kontny B., Bosy J.
3D Monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 4 No. 1 (145), Prague, Czech Republic 2007, pp. 7-17
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2007_01/1_Cacon.pdf
Galant K., Kąciak M., Klimczak H.
Geographic Information System for less favoured areas (LFA) - principles and guidelines elaborated for Lower Silesia
Proceedings of the 9th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2007", Brno, Czech Republic, 21.01.2007, Vol. CD-ROM No. , Brno, Czech Republic 2007
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Galant_Katarzyna_Juniorstav2007.pdf
Ganas A., Bosy J., Petro L., Drakatos G., Kontny B., Stercz M., Melis N., Cacoń S., Kiratizi A.
Monitoring active structures in Eastern CorinthGulf (Greece): The Kaparelli Fault
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 4 No. 1 (145), Prague, Czech Republic 2007, pp. 67-75
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2007_01/6_Ganas.pdf
Ganas A., Drakatos G., Bosy J., Petro L., Kontny B., Stercz M., Melis N., Cacon S., Papanikolaou M., Pirentis A., Kiratzi A.
COST Action 625 Results: Monitoring of the Kaparelli fault, 2003-2006
Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. 40 No. , Athens 2007, pp. 287-296
Gołuch P., Borkowski A., Jóźków G.
Ocena dokładności danych lotniczego skaningu laserowego systemu ScaLARS
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17A No. , Kraków 2007, pp. 251-260
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/dobczyce/vol17a/25.pdf
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.
Harmonizacja baz danych referencyjnych niezbędny krok ku budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Roczniki Geomatyki, Vol. V No. 1, Warszawa 2007, pp. 35-38
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2007z1-GotlibIwaniakOlszewski.pdf
Grzempowski P., Mąkolski K.
The problem of validity of benchmark elevations for general engineering tasks in urbanised areas on the example of vertical benchmark network in the city of Wroclaw
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 82, Warszawa 2007, pp. 91-102
Iwaniak A.
Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej
Roczniki Geomatyki, Vol. V No. 6, Warszawa 2007, pp. 63-69
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2007z6-Iwaniak.pdf
Iwaniak A.
Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. XI - Zasypywanie luki informacyjnej
Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Vol. 12 No. , Warszawa 2007
Iwaniak A., Kopańczyk B.
Budowa Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych - interoperacyjność usług katalogowych
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17A No. , Warszawa 2007, pp. 301-311
URL: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/dobczyce/vol17a/30.pdf
Iwaniak A., Śliwiński A.
Implementacja SDI z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
Roczniki Geomatyki, Vol. V No. 1, Warszawa 2007, pp. 47-52
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2007z1-IwaniakSliwinski.pdf
Iwaniak A., Śliwiński A., Tobjasz M.
Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym
Roczniki Geomatyki, Vol. V No. 1, Warszawa 2007, pp. 39-46
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2007z1-IwaniakSliwinskiTobjasz.pdf
Jóźków G.
Moving polynomial surface model for generation DTM and DSM from Airborne Laser Scanning data
Proceedings of the 9th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2007", Brno, Czech Republic, 21.01.2007, Vol. CD-ROM No. , Brno, Czech Republic 2007
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Jozkow_Grzegorz_Juniorstav2007.pdf
Kapłon J.
The GPS and terrestrial data processing in the control network "Dobromierz"
Proceedings of the 9th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2007", Brno, Czech Republic, 21.01.2007, Vol. CD-ROM No. , Brno, Czech Republic 2007
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Kaplon_Jan_Juniorstav2007.pdf
Kontny B., Szwed S., Zając M.
Modelowanie ruchu stacji EPN/IGS Wrocław na podstawie analizy ciągów czasowych obserwacji GPS
Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 1 No. 1, Cracow 2007, pp. 141-156
Košťák B., Cacoń S., Dobrev N. D., Avramova-Tačeva E., Fecker E., Kopecký J., Petro L., Schweitzer R., Nikonov A. A.
Observations of Tectonic Microdisplacements in Europe in Relation to the Iran 1997 and Turkey 1999 Earthquakes
Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 43 No. 6, Moscow 2007, pp. 503-516
Kubik T., Iwaniak A.
Technologie interoperacyjne w projekcie GEOPORTAL na przykładzie użycia usługi WMS
Roczniki Geomatyki, Vol. V No. 6, Warszawa 2007, pp. 71-83
URL: http://ptip.org.pl//download/files/RG2007z6-KubikIwaniak.pdf
Mąkolski K., Kuchmister J.
Introducing precise levelling for stability researches in buildings situated in the neibourhood of areas of intensive building works
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 82, Warszawa 2007, pp. 179-186
Rohm W., Bosy J.
The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 4 No. 4 (148), Prague, Czech Republic 2007, pp. 145-152
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2007_04/15_Rohm_Bosy.pdf
Trojanowicz M.
Local modeling of quasi-geoid heights on the strength of the unreduced gravity and GPS/leveling data, with the simultaneous estimation of topographic masses density distribution
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), s. Geodesy and Cartography, Vol. 10 No. 4, Wrocław 2007
URL: http://www.ejpau.media.pl/articles/volume10/issue4/art-35.pdf
Tymków P.
Zastosowanie metod teledetekcyjnych do automatycznej identyfikacji współczynników oporu przepływu wielkich wód w dolinach rzek
Materiały Seminarium szkoleniowego "Wybrane zagadnienia hydrauliki rzek nizinnych", Poznań, 14.12.2007, Vol. No. , Poznań 2007, pp. 20-32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Tymkow_Zastosowanie_metod_Sem_N-S_Hydrauliki_Poznan_2007.pdf
Zając M.
Coordinate time series of the GPS permanent stations located in the mountains
Proceedings of the 9th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2007", Brno, Czech Republic, 21.01.2007, Vol. CD-ROM No. , Brno, Czech Republic 2007
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Zajac_Marcin_Juniorstav2007.pdf

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
Topographic factors as the possibilities to determine the reliability zones of transferred information of continuous features measured in point
Proceedings of the First Geoinformatics Forum, Salzburg 2007
Bac-Bronowicz J., Grzempowski P.
Integracja, standaryzacja, generalizacja i wizualizacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt celowy nr 6 T 12 2005C/06552
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (poster, materiały konferencyjne), pp. 11-12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Bac-Bronowicz J., Klimczak H., Krzywicka-Blum E.
Gender differentiation of primacy education - cartographical picture representation in the initiative system of population maps
XXIII International Cartographic Conference "Cartography for everyone and for you", Moscow, Russia, 4-10 August 2007 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/documents/doc/THEME 26/Oral 4/Gende (...)
Bac-Bronowicz J., Olszewski R., Berus T., Kołodziej A.
Sozo and hydro thematic databases as a component of NSDI in Poland
XXIII International Cartographic Conference "Cartography for everyone and for you", Moscow, Russia, 4-10 August 2007 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/html/Proceedings.htm
Badura J., Zuchiewicz W., Stěpančiková P., Przybylski B., Kontny B., Cacoń S.
The Sudetic Marginal Fault: A Young Morphotectonic Feature of Central Europe
8th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Kłodzko, Poland, March 29-31, 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 7
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/presentations/8workshop_2_1.pdf
Badura J., Zuchiewicz W., Štěpančiková P., Przybylski B., Kontny B., Cacoń S.
The Sudetic Marginal Fault: A prominent morphotectonic feature of Central Europe
Geo-Pomerania, Szczecin 2007 Joint Meeting PTG-DGG, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (referat, materiały konferencyjne), pp. 51
Bednarek R., Kontny B.
The map elaboration of horizontal movements of Earth's crust for European area based on data of EPN service
XII International Scientific-Technical Symposium Geoinformation Monitoring of Environment: GPS and GIS Technologies, September 10-15, 2007, Alushta, Ukraine (Crimea) (referat, materiały konferencyjne)
Borkowski A., Gołuch P., Trojanowicz M.
Role of GPS in airborne laser sanning on example of Widawa object
Jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii", Brno, 1.02.2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 47-51
Borkowski A., Jóźków G.
Filtracja danych lotniczych skaningu laserowego metodą ruchomych powierzchni wielomianowych - weryfikacja metody
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Borkowski A., Jóźków G.
Ocena poprawności filtracji danych lotniczego skaningu laserowego metodą aktywnych powierzchni
IV Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformatyka - badania, zastosowania i kształcenie", Dobczyce k. Krakowa, 11-13 października 2007 (poster, materiały konferencyjne), pp. 107-108
URL: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~zfiit/sympozjum2007/Dobczyce_2007_streszczenia.pdf
Borkowski A., Tymków P.
Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego i zdjęć lotniczych do klasyfikacji pokrycia terenu
IV Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformatyka - badania, zastosowania i kształcenie", Dobczyce k. Krakowa, 11-13.10.2007 (poster, materiały konferencyjne), pp. 105
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Borkowski_Tymkow_Wykorzystanie_danych_Konf_Dobczyce_2007.pdf
Bosy J.
Techniczne i prawne aspekty korzystania z systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjno-kartograficznych
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat)
Bosy J.
ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat)
Bosy J., Kontny B.
Technologia realizacji państwowego układu współrzędnych 2000 na obszarze powiatu
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Bryś H., Ćmielewski K., Kowalski K.
Monitoring geodezyjny ugięcia dźwigara przekrycia dachowego hali - koncepcja, rozwiązanie konstrukcyjne i pomiary testowe systemu pomiarowego
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 30-31 marca 2007
Cacoń S.
Jesienne Szkoły Geodezji
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat)
Cacoń S., Kapłon J.
Recent Activity of the Eastern Part of Sudetic Marginal Fault
8th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Kłodzko, Poland, March 29-31, 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/presentations/8workshop_1_6.pdf
Cacoń S., Kozłowska E.
Analiza wpływu zmian poziomu wody gruntowej na stabilność anteny stacji permanentnej Wrocław
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19-20
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Dukaczewski D. R., Bielecka E., Bac-Bronowicz J.
Topographic databases of 10 000 in EU countries comparison of the thematic scope
XXIII International Cartographic Conference "Cartography for everyone and for you", Moscow, Russia, 4-10 August 2007 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/documents/doc/THEME 7/oral 3-2/7.3- (...)
Ganas A., Drakatos G., Bosy J., Petro L., Kontny B., Stercz M., Melis N., Cacoń S., Papanikolaou M., Kiratzi A.
COST Action 625 Results: Monitoring of the Kaparelli active fault, 2003-2006
European Geosciences Union General Assembly, EGU Symposium G6, Vienna, Austria, April 15-20, 2007, Geophysical Research Abstracts (referat, materiały konferencyjne)
Gołuch P., Borkowski A., Jóźków G.
Ocena dokładności danych lotniczego skaningu laserowego systemu ScaLARS
IV Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformatyka - badania, zastosowania i kształcenie", Dobczyce k. Krakowa, 11-13 października 2007 (poster, materiały konferencyjne), pp. 117-118
URL: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~zfiit/sympozjum2007/Dobczyce_2007_streszczenia.pdf
Gołuch P., Borkowski A., Jóźków G., Kapłon J.
Badanie dokładności NMT interpolowanego na podstawie danych skaningu laserowego systemu ScaLARS
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 26-27
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Gotlib D., Olszewski R., Bac-Bronowicz J.
Synchronisation of various data registers within the concept of a multi-resolution topographic database for Poland
XXIII International Cartographic Conference "Cartography for everyone and for you", Moscow, Russia, 4-10 August 2007 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/documents/doc/THEME 7/oral 2-1/SYNC (...)
Grzempowski P., Badura J., Cacoń S., Przybylski B.
Present vertical crustal movements in the Wroclaw section of the Central European Subsidence Zone
8th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Kłodzko, Poland, March 29-31, 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11-12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/presentations/8workshop_7_5.pdf
Iwaniak A.
Rola geodezji i kartografii w budowie społeczeństwa informacyjnego
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat)
Jamroz O.
Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
8th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Kłodzko, Poland, March 29-31, 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 12
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/presentations/8workshop_8_4.pdf
Jóźków G.
Moving polynomial in filtering of airborne laser scanning data
2nd ISPRS WG VI/5 & SC Summer School "Theory and Application of Laser Scanning", Ljubljana, Slovenia, 1-7 July 2007 (referat, materiały konferencyjne)
Klimczak H., Galant K.
The analysis of the layout of the areal phenomena using the image analysis
XXIII International Cartographic Conference "Cartography for everyone and for you", Moscow, Russia, 4-10 August 2007 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/documents/doc/THEME 5/poster 3/5.P3 (...)
Klimczak H., Klimczak A.
Dobór jednostek odniesienia w modelowaniu kartograficznym zjawisk znaczących przy wyznaczaniu obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na przykładzie woj. Dolnośląskiego
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (poster, materiały konferencyjne), pp. 32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Klimczak H., Krzywicka-Blum E.
Taxonomical and cartographical methods in the analysis of spatial distribution of various levels of agricultural usability
XXIII International Cartographic Conference "Cartography for everyone and for you", Moscow, Russia, 4-10 August 2007 (poster, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/documents/doc/THEME 1/poster 3/1.P3 (...)
Kontny B.
Introduction to Field Session
8th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Kłodzko, Poland, March 29-31, 2007 (materiały konferencyjne), pp. 37-40
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/presentations/8workshop_8_6.pdf
Krzywicka-Blum E., Klimczak H.
Zastosowanie taksonomii numerycznej w modelowaniu kartograficznym rozmieszczenia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w województwie dolnośląskim
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 35-36
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
Zastosowanie metody sonorycznej w edukacji niewidomych
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (poster, materiały konferencyjne), pp. 36-37
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Kubik T., Paluszyński W., Kopańczyk B., Iwaniak A.
Implementing a WPS service for automatic feature recognition in orthophoto maps
XXIII International Cartographic Conference "Cartography for everyone and for you", Moscow, Russia, 4-10 August 2007 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/html/Proceedings.htm
Mąkolski K., Cacoń S., Jamroz O., Košťák B., Kaczałek M.
Evaluation of rock massif stability in the vicinity and inside the Bear Cave in Kletno
8th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Kłodzko, Poland, March 29-31, 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 23
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/presentations/8workshop_8_5.pdf
Mąkolski K., Pomian Z.
Zastosowanie techniki RTK GPS dla odszukiwania oraz wyznaczania położenia punktów granicznych z różnych klas osnowy poziomej
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 38
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Michalski A.
Liniowe mapy anamorficzne w obrazowaniu zagadnień komunikacyjnych
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 38-39
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Osada E., Owczarek M.
Utworzenie nowego modelu krajowej quasigeoidy na podstawie teorii Mołodieńskiego
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 41
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Paluszyński W., Iwaniak A., Śliwiński A., Kubik T.
Building spatial data infrastructure at county level using open software
XXIII International Cartographic Conference "Cartography for everyone and for you", Moscow, Russia, 4-10 August 2007 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2007/html/Proceedings.htm
Rohm W.
Zastosowanie techniki GPS w badaniu troposfery
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 43
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Rohm W., Bosy J.
The tropospheric delay estimation for EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
8th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Kłodzko, Poland, March 29-31, 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8-9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/presentations/8workshop_6_2.pdf
Trojanowicz M.
Modelowanie gęstości mas topograficznych z wykorzystaniem danych niwelacyjnych, GPS i grawimetrycznych - analiza dokładności wybranych wariantów
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 50-51
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Zając M.
Składowe periodyczne w szeregach czasowych współrzędnych stacji permanentnych GPS
XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana "Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych", Polanica-Zdrój, 16-18 września 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 51
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/20_jsg_streszczenia_2007.pdf
Zając M., Kontny B.
Comparison of periodic components of GPS time series for selected permanent stations on the area of CEI countries
European Geosciences Union General Assembly, EGU Symposium G11, Vienna, Austria, 15-20 April 2007. Geophysical Research Abstracts (poster, materiały konferencyjne)
Zając M., Kontny B.
Comparison of linear trend and periodic components of GPS time series for selected permanent stations of Central Europe
8th Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Kłodzko, Poland, March 29-31, 2007 (referat, materiały konferencyjne), pp. 35
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/presentations/8workshop_5_5.pdf