Aktualności

Komitet Geodezji PAN w nowym składzie
27-11-2023
Zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. W wyniku ogólnopolskich wyborów, w skład Komitetu Geodezji PAN nowej kadencji wejdą przedstawiciele IGiG UPWr: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica oraz dr hab. inż. Jan Kapłon.
Serdecznie gratulujemy!

Doktorat Estery Trzciny z tomografii GNSS
27-11-2023
23 listopada 2023 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport UPWr nadała mgr inż. Esterze Trzcinie stopień naukowy doktora na podstawie pracy doktorskiej zatytułowanej „GNSS troposphere tomography as a part of weather forecasting systems” (Tomografia troposfery z użyciem obserwacji GNSS jako element systemu prognozy pogody), której promotorem był prof. dr hab. inż. Witold Rohm.
Na pracę doktorską złożył się cykl trzech publikacji naukowych, w których doktorantka przedstawiła m.in. metodologię asymilacji wyników tomografii troposfery do numerycznych modeli prognozy pogody oraz nowe podejście do parametryzacji domeny modelu tomograficznego z algorytmem optymalizacji rozmieszczenia węzłów na podstawie geometrii sygnału GNSS. W trakcie trwania doktoratu Estera Trzcina wykonywała prace naukowe projektach TANGO (NCBR) i EPOS-PL, odbyła staż zagraniczny na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (Austria) w ramach programu NAWA a także uczestniczyła w kursach z zakresu asymilacji danych na Uniwersytecie w Reading (Wielka Brytania) oraz w Europejskim Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF).
Zarówno Recenzenci jak i Rada Naukowa Dyscypliny bardzo wysoko oceniły osiągnięcia naukowe Doktorantki, wyróżniając jej pracę doktorską. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepsze prace doktorskie
24-11-2023

Prezes POLSA ogłosił wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych. Pierwsze miejsce w kategorii prac doktorskich zdobył dr inż. Dariusz Strugarek z IGiG UPWr za pracę "Satellite Laser Ranging to Low Earth Orbiters for Orbit Validation and Determination of Global Geodetic Parameters". Promotorami pracy byli prof. Krzysztof Sośnica, dr Daniel Arnold (AIUB, Berno, Szwajcaria) oraz dr inż. Grzegorz Bury, a recenzetami Dr Frank Lemoine (NASA, Goddard Flight Center, USA) oraz Prof. Toshimichi Otsubo (Hitotsubashi University, Tokio, Japonia).
Trzecie miejsce zajęła praca dr inż. Mateusza Drożdżewskiego z IGiG "Troposphere delay modeling in satellite laser ranging measurements to geodetic satellites". Promotorami pracy byli prof. Krzysztof Sośnica oraz dr Florian Zus (GFZ, Potsdam, Niemcy), a recenzentami prof. Stanisław Schillak (Centrum Badań Kosmicznych PAN) oraz Prof. Johannes Böhm (Politechnika w Wiedniu). Nagrodą za I miejsce jest 5000 PLN, za drugie 3500 PLN, a za trzecie 2500 PLN. Serdecznie gratulujemy!

Prof. Krzysztof Sośnica wybrany do Rady Zarządzającej GGOS
24-11-2023

Globalny Geodezyjny System Odniesienia (GGOS) koordynowany jest przez Radę Zarządzającą (Governing Board) powołaną po raz pierwszy w 2023 r. Jako przedstawiciel Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG), Komisji IV, w skład rady wszedł prof. Krzysztof Sośnica. Jest on jednocześnie jedynym reprezentantem Polski w radzie.

GGOS stanowi podstawę metrologiczną dla wszystkich badań zmian globalnych oraz istotnych zagadnień związanych z deformacjami globalnymi i redystrybucją mas w ramach systemu Ziemi, obejmującego litosferę, hydrosferę, atmosferę i kriosferę. GGOS zapewnia układy odniesienia wymagane do wszystkich obserwacji zależnych od lokalizacji, pomiar zmiennego w czasie kształtu, pola grawitacyjnego i ruchu obrotowego Ziemi. GGOS jest również fundamentalnym elementem w realizacji Rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN-GGRF) dla Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 26 lutego 2015 roku. W rezultacie IAG i GGOS podejmują istotne działania w ramach Podkomitetu ds. Geodezji Komitetu Ekspertów ds. Globalnej Informacji Geoprzestrzennej ONZ (UN-GGIM).

Mgr inż. Damian Tondaś ze stopniem naukowym doktora
23-11-2023
9 listopada 2023 roku Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Damianowi Tondasiowi stopnia naukowego doktora. Uchwała została przyjęta na podstawie pracy doktorskiej zatytułowanej „Integration of GNSS and InSAR observations for monitoring deformations in mining areas” (Integracja obserwacji GNSS i InSAR w celu monitorowania deformacji na obszarach górniczych), której promotorami byli prof. dr hab. inż. Witold Rohm oraz dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. UPWr. Na pracę doktorską złożył się cykl trzech publikacji naukowych, w których Doktorant przedstawił m.in. nową metodologię estymacji obserwacji satelitarnych GNSS w trybie ultra-szybkiego przetwarzania NRT (ultra-fast NRT), analizę dokładnościową monitoringu przemieszczeń gruntu w odniesieniu do różnych metod obliczeniowych obserwacji GNSS, a także integrację danych GNSS i InSAR w kontekście badania deformacji na obszarach górniczych. W trakcie trwania doktoratu Damian Tondaś wykonywał swoje prace naukowe w ramach projektów EPOS-PL i EPOS-PL+, odbywając również trzy staże zagraniczne: jeden staż na Uniwersytecie Nowego Brunszwiku (Kanada) w ramach programu NAWA oraz dwa staże na Uniwersytecie Technicznym w Delft (Niderlandy) finansowanych z projektu GATHERS oraz ze środków WZB SpaceOs. Zarówno Recenzenci jak i Rada Naukowa Dyscypliny bardzo wysoko oceniły osiągnięcia naukowe Doktoranta, wyróżniając jego pracę doktorską. Serdecznie gratulujemy!

Międzynarodowy polsko-chiński projekt badawczy w IGiG
23-11-2023
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzeciej edycji międzynarodowego konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty. 13 projektów zostanie sfinansowanych, które zostały wyłonione spośród 125 wniosków.
Wśród projektów przeznaczonych do finansowania znalazł się grant "Nowe horyzonty obserwacji troposferycznych z wykorzystaniem nowej generacji satelitów GNSS, sieci konstelacji satelitów i sztucznej inteligencji" realizowany przez Prof. Witolda Rohma z IGiG UPWr oraz Prof. Kefei Zhanga z China University of Mining and Technology na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Więcej informacj na stronie NCN.
Serdecznie gratulujemy!

Doktorat z sejsmologii GNSS obroniony przez Iwonę Kudłacik
16-11-2023
26 października 2023 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport UPWr nadała mgr inż. Iwonie Kudłacik stopień naukowy doktora na podstawie pracy doktorskiej zatytułowanej „Research on natural and anthropogenic seismicity with the high-frequency GNSS observations” (Badania sejsmiczności naturalnej i antropogenicznej z wykorzystaniem wysokoczęstotliwościowych obserwacji GNSS), której promotorami byli dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. UPWr i dr hab. Grzegorz Lizurek, prof. IGF PAN. Na pracę doktorską złożył się cykl czterech publikacji naukowych, w których doktorantka przedstawiła procedury analizy szeregów czasowych HR-GNSS do wykrywania wstrząsów antropogenicznych o małej magnitudzie. Wykorzystanie tego typu danych do wstrząsów górniczych jest rozszerzeniem dotychczasowych zastosowań sejsmologii GNSS, które obejmują głównie monitorowanie dużych naturalnych trzęsień ziemi lub wibracji mostów.
Iwona Kudłacik jest wykonawcą w projektach EPOS-PL i EPOS-PL+ oraz GATHERS, w ramach którego od 2019 roku współpracuje z profesorem Mattią Crespim i jego zespołem na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie, gdzie odbyła dwa staże.
Zarówno Recenzenci jak i Rada Naukowa Dyscypliny bardzo wysoko oceniły osiągnięcia naukowe Doktorantki, wyróżniając jej pracę doktorską. Serdecznie gratulujemy!

GISDay 2023
14-11-2023


Już 15 i 16 listopada br. serdecznie zapraszamy na jubileuszowy X Wrocławski GISDay, który w tym roku organizowany jest pod hasłem “Świat jest w Twoich rękach”. Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja GISu, a także dyskusja, dlaczego systemy informacji przestrzennej są tak ważne dla każdego człowieka.

GISDay świętowany jest na całym świecie, dzięki inicjatywie firmy ESRI - lidera w tematyce systemów informacji geograficznej. GISDay jest świetną okazją do zapoznania się z tą tematyką i zaproszeniem do jej dalszego zgłębienia.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z planem wydarzenia
oraz do aktywnego uczestnictwa. Więcej informacji (w tym program) można znaleźć pod linkiem: GISDay 2023Archiwum: « POPRZEDNIA STRONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | NASTĘPNA STRONA »
Poczta / Logowanie do systemu
Stacja permanentna GNSS 'WROC'
GISLab - Laboratorium GIS
Laboratorium Multisensoryki
Stacja permanentna GNSS 'WROC'
Nasze konferencje

 2nd Gathers Hackathon
Rzym (Włochy), 17 - 18 lutego 2024
 Advanced Gathers School
Rzym (Włochy), 12 - 16 lutego 2024
 2nd Summer School
Delft (Holandia), 28 sierpnia– 1 września 2023
 1st Gathers Hackathon
Wiedeń (Austria), 13-14 kwietnia 2023
 1st Summer School
WROCŁAW-RYBNIK, 19 – 24 września 2022
 Gathers Kick-off meeting
WROCŁAW, 4-5 grudnia 2019
 GNSS Meteorology Workshop 2019
WROCŁAW, 19 - 20 września 2019
 XXIII Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rajmana
Wałbrzych, 21 - 22 września 2017
 EUREF 2017 Symposium
Wrocław, 17 - 19 maj 2017
 EUREF 2017 Tutorial
Wrocław, 16 maj 2017
 III Polski Kongres Geologiczny
WROCŁAW, 14 - 18 września 2016 r
Kartka z kalendarza
Czerwiec 2024Imieniny obchodzi:
Gerwazy, Protazy, Julianna

171 dzień roku (do końca pozostało 195 dni)
19
Środa

Efemerydy dla słońca:Tranzyt słońca []:12:53:19
Brzask astronomiczny []:01:00:01Zachód słońca []:21:10:23
Brzask nawigacyjny []:02:37:33Zmierzch cywilny []:21:57:10
Brzask cywilny []:03:49:28Zmierzch nawigacyjny []:23:09:05
Wschód słońca []:04:36:16Zmierzch astronomiczny []:01:00:01
Kontakt
INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław

NIP: 896-000-53-54, REGON: 00000 18 67

tel. +48 71 3205617
fax +48 71 3205617

e-mail: igig@upwr.edu.pl