Struktura Instytutu Geodezji i GeoinformatykiDyrektor Instytutu:
prof. dr hab. in┐. Andrzej Borkowski

Zastŕpca Dyrektora Instytutu:
dr hab in┐. Witold RohmZak│ad Geodezji Satelitarnej

Kierownik Zak│adu:
dr hab. in┐. Krzysztof Soťnica, prof. nadzw.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
prof. dr hab. in┐. Jaros│aw Bosy
dr hab. in┐. Tomasz Hadať
dr hab. in┐. Jan Kap│on
dr in┐. Kamil Kačmierski
mgr in┐. Joanna Najder

Stacja permanentnych obserwacji GNSS "WROC"  (http://www.igig.up.wroc.pl/spgnss)
Kierownik Stacji:
prof. dr hab. in┐. Jaros│aw Bosy
Opiekunowie:
dr hab. in┐. Jan Kap│on
mgr in┐. Jan SiernyZak│ad Geodezji i Geodynamiki

Kierownik Zak│adu:
prof. dr hab. in┐. Bernard Kontny

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr hab. in┐. Marek Trojanowicz
dr in┐. Olgierd Jamroz
dr in┐. Adrian Kaczmarek
mgr in┐. Wojciech Sowa
Zak│ad Fotogrametrii i Geoinformatyki

Kierownik Zak│adu:
prof. dr hab. in┐. Andrzej Borkowski

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr in┐. Piotr Go│uch
dr in┐. Adam Iwaniak
dr in┐. Ma│gorzata Jarz╣bek-Rychard
dr hab. in┐. Grzegorz Jˇčkˇw
dr in┐. Edyta Hadať
dr in┐. Kamila Paw│uszek-Filipiak
dr in┐. Przemys│aw Tymkˇw
mgr Anna Osowska
mgr in┐. Agata Walicka

Laboratorium GISLab  (http://www.gislab.up.wroc.pl)
Kierownik Laboratorium:
dr in┐. Przemys│aw Tymkˇw (7G)
Opiekunowie:
mgr in┐. Jan Sierny (111G)
dr in┐. Piotr Go│uch (7G)
mgr in┐. Wojciech Sowa (IIIM)

Laboratorium Teledetekcji oraz Skanowania Laserowego i Modelowania 3D
Kierownik:
prof. dr hab. in┐ Andrzej Borkowski
Opiekunowie:
dr in┐ Ma│gorzata Jarz╣bek-RychardZak│ad Teledetekcji

Kierownik Zak│adu:
dr hab. in┐. Witold Rohm, prof. nadzw.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr in┐. Maya Ilieva
dr in┐. Pawe│ Hordyniec
dr in┐. Adam Michalski
mgr in┐. Marcelina úoťZak│ad Geodezji In┐ynieryjnej i Pomiarˇw Szczegˇ│owych

Kierownik Zak│adu:
dr hab. in┐. Kazimierz Ămielewski

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr in┐. Teresa Dzikowska
dr in┐. Dariusz Felcenloben
dr in┐. Miros│aw Kacza│ek
dr in┐. Janusz Kuchmister
dr in┐. Izabela Wilczy˝ska
mgr in┐. Micha│ Piotrowicz
mgr in┐. Sylwia Porucznik

Laboratorium Technologii Geodezyjnych
Kierownik Laboratorium:

dr hab. in┐. Kazimierz Ămielewski
Opiekunowie:
dr in┐. Janusz Kuchmister
dr in┐. Krzysztof M╣kolskiPracownicy techniczni instytutu:
mgr Wojciech Dach
mgr in┐. Mieczys│aw úyskawa
mgr in┐. Magdalena Owczarek-Weso│owska
mgr in┐. Jan Sierny
Wiktor »ukowski