Dydaktyka

Geodezja i Kartografia jest podstawowym kierunkiem studiów obsługiwanym przez pracowników Instytutu Geodezji i Geoinformatyki. Pracownicy Instytutu prowadzą także zajęcia na innych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii kształtowania Środowiska i geodezji jak i na innych Wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Informacje o kierunku geodezja i kartografia:

   http://www.aqua.up.wroc.pl/dydaktyka/18407/kierunek_geodezja_i_kartografia.html

Lista przedmiotów realizowanych na kierunku geodezja i kartografia:

   http://pluton.up.wroc.pl/ects/index.php

Bieżące informacje dla studentów:

   serwer GISLab (http://www.gislab.up.wroc.pl)


Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia