Projekty zakończone

Temat: Opracowanie metodologii bazującej na głębokim uczeniu pozwalającej na powtarzalną klasyfikację chmur punktów lotniczego skaningu laserowego o różnej charakterystyce
Kierownik: dr inż. Agata Walicka
Numer: UMO-2021/41/N/ST10/02996
Czas trwania: 3.01.2023 - 2.01.2024
URL: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/519805-pl.pdf
Temat: EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)
Kierownik: dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. uczelni (UPWr)
Numer: POIR.04.02.00-00-C005/19
Czas trwania: 1.01.2020 - 31.12.2023
URL: https://epos-pl-plus.eu/
Temat: Fundamental techniques, models and algorithms for a Lunar Radio Navigation system
Kierownik: prof. Luciano Iess (Director of CRAS/Sapienza), prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica (UPWr)
Numer: ESA AO/1-10712/21/NL/CRS
Czas trwania: 7.10.2021 - 7.04.2023
Temat: Wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów GNSS na podstawie kombinowanych rozwiązań laserowych oraz mikrofalowych
Kierownik: mgr inż. Grzegorz Bury
Numer: UMO-2018/29/N/ST10/00289
Czas trwania: 28.01.2019 - 27.01.2023
URL: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/412414-pl.pdf
Temat: Wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. uczelni
Numer: UMO-2018/29/B/ST10/00382
Czas trwania: 2.01.2019 - 1.01.2023
URL: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=411970
Temat: EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej
Kierownik: dr Dorota Olszewska (IGf PAN), dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr)
Numer: POIR.04.02.00-14-A003/16-00
Czas trwania: 19.01.2017 - 18.01.2022
URL: https://epos-pl.eu/
Temat: General Relativistic Effects in the orbits of Galileo Satellites
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. uczelni
Numer: ESA Contract No. 4000130481/20/ES/CM
Czas trwania: 1.04.2020 - 30.11.2021
Temat: Wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo
Kierownik: mgr inż. Radosław Zajdel
Numer: UMO-2020/36/T/ST10/00097
Czas trwania: 1.10.2020 - 30.09.2021
URL: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=475602
Temat: Teledetekcja sadów - określenie parametrów geometrycznych drzew rolniczych z danych skaningu laserowego pozyskanych bezzałogowym statkiem powietrznym
Kierownik: mgr inż. Edyta Hadaś
Numer: UMO-2016/23/N/ST10/00180
Czas trwania: 14.07.2017 - 13.07.2020
Temat: Innowacyjne metody modelowania opóźnienia troposferycznego dla laserowych pomiarów odległości do sztucznych satelitów Ziemi
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
Numer: UMO-2015/17/B/ST10/03108
Czas trwania: 15.02.2016 - 14.02.2020
URL: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=294619
Temat: Automatyzacja identyfikacji osuwisk z zastosowaniem danych lotniczego skaningu laserowego, klasyfikacji obiektowej i uczenia maszynowego
Kierownik: mgr inż. Kamila Pawłuszek
Numer: UMO-2017/25/N/ST10/02365
Czas trwania: 24.01.2018 - 23.01.2020
URL: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-03-15/streszczenia/374890-pl.pdf
Temat: Kolumnowa zawartość pary wodnej (PWAT) jako predyktor ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce w świetle wieloźródłowych danych pomiarowych o wysokiej rozdzielczości
Kierownik: dr Marek Błaś (UWr), dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr)
Numer: UMO-2015/17/B/ST10/03827
Czas trwania: 27.04.2016 - 31.12.2019
Temat: Komercjalizacja wyników projektu pt.: "Tomografia GNSS jako istotne źródło danych meteorologicznych"
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm
Numer: TANGO1/266989/NCBR/2015
Czas trwania: 1.09.2015 - 31.10.2019
Temat: Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji obszarów osuwiskowych
Kierownik: mgr inż. Kamila Pawłuszek
Numer: UMO-2018/28/T/ST10/00528
Czas trwania: 1.10.2018 - 30.09.2019
Temat: Wzmocnienie potencjału monitoringu środowiska z użyciem mikrofalowych obserwacji satelitarnych: promocja systemu zintegrowanego naziemnego oraz kosmicznego (użycie danych z misji FORMOSAT-3 oraz FORMOSAT-7)
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm (UPWr), prof. Chian-Yi Liu (NCU)
Numer: PL-TWIII/8/2016
Czas trwania: 12.07.2016 - 31.07.2019
Temat: A TOMographic Ionospheric Corrections testbed for Poland GNSS networks based on Wide Area Real Time Kinematic (ATOMIC-WARTK)
Kierownik: kierownik projektu po stronie UPWr - dr inż. Tomasz Hadaś
Numer: ESA Contract No. 4000119662/17/NL/Cbi
Czas trwania: 1.04.2017 - 31.03.2019
Temat: Propagacja sygnału w technice okultacji radiowych - symulacja amplitudy i fazy dla misji Formosat-7/Cosmic-2
Kierownik: mgr inż. Paweł Hordyniec
Numer: UMO-2015/19/N/ST10/02650
Czas trwania: 6.07.2016 - 5.01.2019
Temat: Citizens' Behaviour Patterns for Smart Utilities and Service Management (Chase)
Kierownik: dr inż. Katarzyna Kopańczyk
Numer: TC2018A_2.1.3-CHASE_P127-1A
Czas trwania: 21.05.2018 - 28.11.2018
Temat: Opracowanie metodologii asymilacji naziemnych obserwacji GNSS w celu poprawy jakości numerycznych prognoz pogody
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm
Numer: UMO-2013/11/D/ST10/03473
Czas trwania: 14.08.2014 - 12.08.2018
Temat: Precyzyjne Pozycjonowanie Multi-GNSS w czasie rzeczywistym
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: UMO-2014/15/B/ST10/00084
Czas trwania: 14.07.2015 - 13.07.2018
Temat: Prognostyczny model troposfery na podstawie danych meteorologicznych, produktów GNSS i Numerycznych Modeli Prognozy Pogody
Kierownik: mgr inż. Karina Wilgan
Numer: UMO-2014/15/N/ST10/00824
Czas trwania: 4.09.2015 - 3.09.2017
Temat: Opracowanie algorytmów modelowania 3D zabudowy na podstawie chmur punktów pochodzących z gęstego dopasowania obrazów
Kierownik: mgr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard
Numer: UMO-2014/13/N/ST10/04892
Czas trwania: 27.08.2015 - 26.08.2017
Temat: Higher Order Ionospheric modelling campaigns for precise GNSS applications - HORION
Kierownik: kierownik projektu po stronie UPWr - prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: ESA Contract No. 4000112665/14/NL/Cbi
Czas trwania: 28.11.2014 - 31.05.2017
Temat: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)
Kierownik: członek komitetu zarządzajacego projektem - dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: COST ES1206
Czas trwania: 17.05.2013 - 16.05.2017
Temat: UAS remote sensing for flood extent estimation
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Numer: Pathfinder, Climate-KIC
Czas trwania: 1.06.2016 - 1.12.2016
Temat: Modelowanie zjawisk i obiektów przestrzennych oraz relacji między nimi z wykorzystaniem ontologii i sieci semantycznych dla potrzeb gospodarki przestrzennej
Kierownik: dr inż. Adam Iwaniak
Numer: UMO-2012/05/B/HS4/04197
Czas trwania: 22.02.2013 - 21.08.2015
Temat: Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statystyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym kontekstem, do wspomagania monitoringu, projektowania i prognozowania w planowaniu przestrzennym, z użyciem ontologii formalnych
Kierownik: mgr inż. Jaromar Marceli Łukowicz
Numer: UMO-2012/05/N/HS4/00642
Czas trwania: 12.02.2013 - 11.08.2015
Temat: Doskonalenie metod precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego GNSS w czasie rzeczywistym
Kierownik: mgr inż. Tomasz Hadaś
Numer: UMO-2012/07/N/ST10/03716
Czas trwania: 18.07.2013 - 17.07.2015
Temat: Precise Ionospheric Modelling for Improved GNSS Positioning in Poland
Kierownik: kierownik projektu po stronie UP we Wrocławiu - dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: ESA Contract No. 4000109437/13/NL/Cbi
Czas trwania: 24.10.2013 - 27.02.2015
Temat: Stworzenie unikatowego warsztatu naukowego z zakresu pozyskania i przetwarzania danych geoprzestrzennych stosowanych w modelowaniu hydrodynamicznym przepływów powodziowych
Kierownik: dr inż. Przemysław Tymków
Numer: UMO-2011/01/D/ST10/07671
Czas trwania: 15.12.2011 - 14.12.2014
URL: http://156.17.181.86/index.html
Temat: Integracja pomiarów permanentnych i okresowych GNSS dla potrzeb lokalnych i regionalnych badań geodynamicznych na przykładzie polsko-czeskiej sieci SUDETY
Kierownik: dr hab. inż. Bernard Karol Kontny
Numer: N N526 278940
Czas trwania: 16.05.2011 - 30.05.2014
Temat: Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS
Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Figurski (WAT), koordynacja ze strony UP: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: N R09 0010 10
Czas trwania: 1.11.2010 - 31.10.2013
URL: http://www.cgs.wat.edu.pl/ASG_PLUS/
Temat: Teledetekcyjne monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu na obszarach objętych erozją wodną
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw.
Numer: N N526 246138
Czas trwania: 26.03.2010 - 2.08.2013
Temat: Wykorzystanie metadanych i sieci semantycznych do wyszukiwania, integracji i weryfikacji urzędowych danych posiadających aspekt czasowo-przestrzenny
Kierownik: dr inż. Tomasz Szymon Kubik
Numer: N N526 358139
Czas trwania: 30.09.2010 - 29.03.2013
Temat: NRT model stanu atmosfery dla obszaru Polski z pomiarów GNSS i meteorologicznych realizowanych na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: N N526 197238
Czas trwania: 9.03.2010 - 8.03.2013
Temat: Projekt INSAR-LIDAR: integracja danych interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego na potrzeby badania zjawisk osuwiskowych
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Numer: N N526 146037
Czas trwania: 10.09.2009 - 8.10.2012
Temat: InSAR and LiDAR data integration for landslides monitoring
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Numer: GEO0772 (DLR)
Czas trwania: 2.08.2010 - 2.08.2012
URL: http://sss.terrasar-x.dlr.de/cgi-bin/wcm.pl?page=proposals_summary_general;id=1024;mode=pdf
Temat: Budowa, standaryzacja i integracja sieciowych usług geoinformatycznych dla potrzeb opracowań kartograficznych
Kierownik: dr inż. Adam Iwaniak
Numer: N N526 193936
Czas trwania: 29.05.2009 - 28.05.2012
Temat: Geodezyjne badania współczesnej aktywności strefy uskokowej Waliszów-Nowa Morawa
Kierownik: dr inż. Olgierd Jamroz
Numer: N N526 223335
Czas trwania: 7.10.2008 - 30.12.2011
Temat: Modelowanie kartograficzne w badaniach struktury przestrzennej wybranych elementów środowiska przyrodniczego na obszarze województwa dolnośląskiego
Kierownik: dr hab. inż. Halina Klimczak
Numer: N N526 243735
Czas trwania: 24.09.2008 - 7.01.2011
Temat: Determining soil water erosion magnitude and intensity with high resolution SAR images of TerraSAR-X satellite
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Numer: LAN0514 (DLR)
Czas trwania: 30.03.2009 - 30.12.2010
Temat: Ocena współczesnej aktywności geodynamicznej strefy uskoków środkowej Odry
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Numer: N N526 110033
Czas trwania: 30.10.2007 - 29.10.2010
Temat: Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
Kierownik: dr inż. Witold Paluszyński
Numer: R09 011 03
Czas trwania: 10.05.2007 - 10.10.2010
Temat: Doskonalenie metod filtracji danych lotniczego skaningu laserowego
Kierownik: dr hab. inż Andrzej Borkowski
Numer: N N526 283234
Czas trwania: 28.05.2008 - 25.08.2010
Temat: Detecting land deformation and displacements in seismically active region of Bala (Ankara) using InSAR
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Numer: Cat 1 - ID5882 (ESA)
Czas trwania: 13.03.2009 - 13.05.2010
Temat: Modelowanie kinematyki punktów pomiarowych na podstawie ciągów czasowych współrzędnych stacji permanentnychi okresowych GPS na przykładzie sieci GEOSUD
Kierownik: dr hab.inż. Bernard Kontny
Numer: N526 024 32/2028
Czas trwania: 28.05.2007 - 24.06.2009
Temat: Doskonalenie metod budowy map anamorficznych z implementacją w systemie GIS
Kierownik: dr inż. Adam Michalski
Numer: N N526 172133
Czas trwania: 24.10.2007 - 23.04.2009
Temat: Lokalny przestrzenno-czasowy model tomograficzny troposfery oparty o obserwacje satelitarne GPS i parametry meteorologiczne
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: N520 014 31/2095
Czas trwania: 19.09.2006 - 18.03.2009
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/tomo_toolbox.zip
Temat: Konstrukcja serwisu internetowego do rozpoznawania obiektów topograficznych na mapach rastrowych jako komponentu krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Kierownik: dr inż. Tomasz Kubik
Numer: 4 T12E 010 30
Czas trwania: 25.05.2006 - 24.11.2008
Temat: Zastosowanie modelowania kartograficznego w ukierunkowanych analizach rozkładu przestrzennego obiektów powierzchniowych na przykładzie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w województwie dolnośląskim
Kierownik: dr hab. inż. Halina Klimczak
Numer: 4 T12E 021 28
Czas trwania: 5.11.2005 - 5.10.2008
Temat: Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz dnych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych
Kierownik: dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
Numer: 6 T 12 2005C/06552
Czas trwania: 15.09.2005 - 1.03.2008
Temat: Analiza współczesnych ruchów tektonicznych Sudeckiego Uskoku Brzeżnego
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Numer: 4 T12E 021 29
Czas trwania: 12.02.2005 - 5.01.2008
Temat: Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego do budowy numerycznego modelu terenu dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Numer: 4 T12E 017 29
Czas trwania: 28.09.2005 - 27.11.2007
Temat: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w procesie tworzenia regionalnych systemów informacji przestrzennej w skali 1:50,000 na podstawie obrazów satelitarnych
Kierownik: dr inż. Witold Paluszyński
Numer: 5 T12E 029 24
Czas trwania: 21.05.2003 - 20.05.2006
Temat: Realizacja kartograficzno-geodezyjnych elementów programu edukacyjnego z zastosowaniem metody kodowania sonorycznego
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Krzywicka-Blum
Numer: 5 T12E 020 23
Czas trwania: 11.08.2002 - 11.07.2005
Temat: System informacji przestrzennej jako podstawa modelowania danych klimatycznych na poziomie krajowym i regionalnym.
Kierownik: dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
Numer: 8T 12E 04221
Czas trwania: 10.01.2001 - 30.09.2004
Temat: Automatyzacja procesu generalizacji map topograficznych w skali 1:10 000 do skali 1:50 000.
Kierownik: dr inż. Adam Iwaniak
Numer: 8T 12E 06121
Czas trwania: 9.01.2001 - 31.08.2004
Temat: Zastosowanie anamorficznych przekształceń pól odniesienia w tematycznym modelowaniu kartograficznym.
Kierownik: prof. dr hab. Inż. Ewa Krzywicka-Blum
Numer: 5T 12E 00424
Czas trwania: 28.05.2003 - 28.05.2004
Temat: Modelowanie powierzchni terenu na podstawie danych skaningu laserowego.
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Numer: 5 T12E 05722
Czas trwania: 3.01.2002 - 28.02.2004
Temat: Geodynamiczne badania współczesnych ruchów Karkonoszy oraz ich przedgórza.
Kierownik: dr inż. Krzysztof Mąkolski
Numer: 9T 12E 01619
Czas trwania: 10.01.2000 - 31.12.2003
Temat: Mobilność głównych stref tektonicznych w polskich Sudetach i na bloku przedsudeckim - projekt GEOSUD II
Kierownik: dr hab.inż. Bernard Kontny
Numer: 9T 12E 02918
Czas trwania: 1.01.2000 - 30.06.2003
Temat: Doskonalenie metod opracowania obserwacji satelitarnych GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Numer: 9T 12E 00518
Czas trwania: 2.01.2000 - 30.06.2003
Temat: Automatyzacja procesu generalizacji map. Zastosowanie sztucznej inteligencji w kartografii komputerowej.
Kierownik: dr inz Witold Paluszyński
Numer:
Czas trwania: 1.01.1998 - 31.12.2001
Temat: Analiza modeli rozkładów przestrzennych obszarów pod zalesienia i zadrzewienia w wybranych gminach Polski z wykorzystaniem materiałów fotogrametrycznych, kartograficznych i ewidencyjnych.
Kierownik: dr hab. inż. Halina Klimczak
Numer: 9T 12E 01015
Czas trwania: 7.01.1998 - 31.12.2000
Temat: Zastosowanie metody sonorycznej w percepcji obrazu przez osoby niewidome
Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum
Numer:
Czas trwania: 1.01.1997 - 30.09.1999
Temat: Monitorowanie zmian górnej warstwy litosfery w masywie Śnieżnika Kłodzkiego.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Numer: 9T 12E 00410
Czas trwania: 5.08.1996 - 30.06.1999
Temat: Nowa metoda przetwarzania różnorodnych danych geodezyjnych
Kierownik: dr hab. inż. Edward Osada
Numer: 9 T12E 04112
Czas trwania: 3.01.1997 - 28.02.1999
Temat: Niwelacja satelitarna GPS z włączeniem dodatkowych informacji o topografii i polu grawitacyjnym.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Edward Osada
Numer: 9 S605 02606
Czas trwania: 1.01.1995 - 31.12.1998
Temat: Współczesna geodynamika Sudetów Wschodnich i Przedgórza Sudeckiego - projekt GEOSUD.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Numer: 9T 12E00510
Czas trwania: 1.01.1996 - 31.12.1998
Temat: Komparatory geodezyjnych dalmierzy elektrooptycznych
Kierownik: dr inz Kazimierz Ćmielewski
Numer:
Czas trwania: 1.01.1996 - 30.09.1998
Temat: Doskonalenie systemu monitorowania, przetwarzania danych i prognozowania zmian w górnej warstwie litosfery na obiektach przyrodniczych i inżynierskich
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Numer: 995179303
Czas trwania: 1.01.1993 - 31.12.1995