Współpraca zagraniczna

Jednostka współpracująca: National Central University, Tajwan
Temat: Porozumienie o partnerstwie i współpracy w dziedzinie techniki GPS oraz jej zastosowań między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i National Central University w Tajwanie
Kierownik: dr inż. Witold Rohm
Rok: 2014
Jednostka współpracująca: University of Pretoria, Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology (Republika Południowej Afryki)
Temat: Wykorzystanie i rozwój oprogramowania do modelowania stanu atmosfery metodą tomografii GNSS. Umowa licencyjna
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw.
Rok: 2013
Jednostka współpracująca: Royal Melbourne Institute of Technology University - SPACE Research Centre (Australia)
Temat: Wykorzystanie i rozwój oprogramowania do modelowania stanu atmosfery metodą tomografii GNSS. Umowa licencyjna
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw.
Rok: 2012
Jednostka współpracująca: Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Geodezji (Niemcy)
Temat: Detection of hydrological mass changes in the territory of Poland by the combination of GRACE and GOCE (Detekcja zmian mas hydrologicznych na obszarze Polski na podstawie danych GRACE i GOCE), 2011-2012
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: University of Pretoria, Department of Computer Science (RPA)
Temat: Poland-South Africa call for proposals in science and technology for projects in 2010-2011
Kierownik: dr inż. Adam Iwaniak
Rok: 2010
Jednostka współpracująca: Deutscher Akademischer Austausch Dienst, MNiSW (międzynarodowa umowa dwustronna w ramach projektów PPP)
Temat: Interpolation of the Polish Levelling Quasigeoid using GOCE data.
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” we Lwowie (Ukraina)
Temat: Kompleksowe zastosowanie nowych technologii pomiarowych i obliczeniowych w geodezyjnym monitoringu zabytków architektonicznych oraz obiektów inżynierskich miasta Lwowa
Kierownik: dr inż. Marek Trojanowicz
Rok: 2007
Jednostka współpracująca: Politechnika Brno (Czechy), Wydział Budownictwa, Instytut Geodezji
Temat: Badania geodezyjne i kartograficzne zmian w środowisku przyrodniczym Sudetów
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Rok: 2006
Jednostka współpracująca: Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Czechy)
Temat: Geodynamika Sudetów i obszarów przyległych po czeskiej i polskiej stronie
Kierownik: prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
Rok: 2004