Konferencje

14th Czech-Polish Workshop
Temat: On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas
Miejsce: Jarnołtówek
Termin: 21-23.10.2013
Organizator/Współorganizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
Szczegóły: http://www.gislab.up.wroc.pl/14workshop/
Uprawnienia Zawodowe Kartografa i Fotogrametry
Miejsce: Wrocław Pawłowice
Termin: 6-7.052013
Organizator/Współorganizator:
13th Czech-Polish Workshop
Temat: On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Termin: 22-24.11.2012
Organizator/Współorganizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
Szczegóły: http://www.gislab.up.wroc.pl/13workshop/
12th Czech-Polish Workshop
Temat: On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas
Miejsce: Jugowice
Termin: 20-22.10.2011
Organizator/Współorganizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
Szczegóły: http://www.gislab.up.wroc.pl/12workshop/
VI Sympozjum Geoinformacji
Temat: Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych
Miejsce: Polanica Zdrój
Termin: 22-25.09.2011
Organizator/Współorganizator: Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Szczegóły: http://www.gislab.ar.wroc.pl/VIOSG
Ogólnopolska konferencja
Temat: „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”
Miejsce: Wrocław
Termin: 02-04.06.2011
Organizator/Współorganizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki oraz Komisja Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/satgeonaw2011
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
Temat: Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji
Miejsce: Wrocław
Termin: 23-25.10.2010
Organizator/Współorganizator: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/photo2010
11th Czech-Polish Workshop
Temat: On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas
Miejsce: Zamek Třešť, Czechy
Termin: 4-6.11.2010
Organizator/Współorganizator: Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Szczegóły: http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=30,0,0,0
II Konferencja wolnego oprogramowania
Temat: Geodezja i Geoinformatyka i współczesne trendy i perspektywy
Miejsce: Wrocław
Termin: 13-14.05.2010
Organizator/Współorganizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polski Oddział OSGeo
Szczegóły: http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2010
I Konferencja wolnego oprogramowania
Temat: Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej
Miejsce: Wrocław
Termin: 23.06.2009
Organizator/Współorganizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polski Oddział OSGeo
Szczegóły: http://wogis.org/konferencja
II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia
Temat: Aktualne problemy geodezji i kartografii.
Miejsce: Wrocław-Pawłowice
Termin: 29-30.05.2009
Organizator/Współorganizator: Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komisja ds. Edukacji w Geodezji przy Komitecie Geodezji PAN
Szczegóły: http://www.gislab.up.wroc.pl/SeminariumDoktorantow
III Zawodowa Konferencja "Zawód kartografa"
Temat: Stan i perspektywy zawodu kartografa w Polsce.
Miejsce: Duszniki Zdrój
Termin: 14-17.10.2009
Organizator/Współorganizator: Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Szczegóły: http://www.polishcartography.pl/
10th Czech-Polish Workshop
Temat: On recent geodynamics of Sudeten and adjacent areas.
Miejsce: Szklarska Poręba
Termin: 5-7.11.2009
Organizator/Współorganizator: The Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/10workshop/10workshop.html
2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wrocław
Temat: Actual problems of geodesy, cartography and photogrammetry.
Miejsce: Łężyce
Termin: 18-20.09.2008
Organizator/Współorganizator: Department of Geodesy, Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology, Institute of Geodesy and Geoinformatics Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/2bw2008/
8th Czech-Polish Workshop
Temat: On recent geodynamics of Sudety mountains and adjacent areas.
Miejsce: Kłodzko
Termin: 29-30.03.2007
Organizator/Współorganizator: The Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/8workshop/8workshop.html
XX Jesienna Szkoła Geodezji
Temat: Współczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych.
Miejsce: Polanica Zdrój
Termin: 16-18.09.2007
Organizator/Współorganizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/20jsg/
8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy
Miejsce: Wrocław
Termin: 22-24 06.2006
Organizator/Współorganizator: Agricultural University of Wrocław, Department of Geodesy and Photogrammetry
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/8bgmpi/
Seminarium
Temat: Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce i Europie - strategia, standardy, metadane i generalizacja.
Miejsce: Wrocław
Termin: 1-3.12.2004
Organizator/Współorganizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Laboratorium GIS, Katedra Geodezji i Fotogrametrii
6th Czech-Polish Workshop
Temat: On recent geodynamics of the Sudety Mountains and adjacent areas.
Miejsce: Łężyce
Termin: 4-6.11.2004
Organizator/Współorganizator: Agricultural University of Wrocław, Department of Geodesy and Photogrammetry
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/6workshop/6workshop.html
4th Czech-Polish Workshop
Temat: On recent geodynamics of the east Sudety Mts. and adjacent areas.
Miejsce: Lubawka
Termin: 7-9.11.2002
Organizator/Współorganizator: Agricultural University of Wrocław, Department of Geodesy and Photogrammetry
XVIII Jesienna Szkoła Geodezji
Temat: Aktualne problemy geodezyjne w inżynierii i katastrze nieruchomości.
Miejsce: Polanica Zdrój
Termin: 26-27.09.2002
Organizator/Współorganizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Szczegóły: http://www.igig.up.wroc.pl/18jsg/
2nd Czech-Polish Workshop
Temat: On recent geodynamics of the east Sudety Mts. and adjacent areas.
Miejsce: Bolesławów
Termin: 6-7.06.2000
Organizator/Współorganizator: Agricultural University of Wrocław, Department of Geodesy and Photogrammetry
XVI Jesienna Szkoła Geodezji
Temat: Techniki i technologie w geodezji i kartografii. Zintegrowane sieci geodezyjne (seminarium).
Miejsce: Lądek Zdrój
Termin: 11-13.09.1997
Organizator/Współorganizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
XIV Jesienna Szkoła Geodezji
Temat: Aktualne problemy geodezji, kartografii i fotogrametrii. Badania geodynamiczne na obszarach górskich (seminarium).
Miejsce: Wrocław
Termin: 28-29.09.1994
Organizator/Współorganizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
XIII Jesienna Szkoła Geodezji
Temat: Metody geodezyjne w procesach sterowania antropopresyjnych zmian środowiska.
Miejsce: Sobótka
Termin: 1993r.
Organizator/Współorganizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
XII Jesienna Szkoła Geodezji
Temat: Problemy geodezyjne w hydrotechnice i gospodarce wodnej.
Miejsce: Bolesławów
Termin: 1991r.
Organizator/Współorganizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
IX Jesienna Szkoła Geodezji
Temat: Prace geodezyjne dla potrzeb gospodarki wodnej i rolnej. Gospodarka terenami na obszarach wiejskich.
Miejsce: Lewin Kłodzki
Termin: 1984r.
Organizator/Współorganizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
VI Jesienna Szkoła Geodezji
Temat: Geodezja w górnictwie odkrywkowym i geotechnice.
Miejsce: Karpniki
Termin: 1979r.
Organizator/Współorganizator: Akademia Rolnicza we Wrocławiu, COBPGO "Poltegor" we Wrocławiu