Projekty aktualnie realizowane

Temat: Precyzyjne pozycjonowanie multi-GNSS oparte o stochastyczne modelowanie zegara
Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
Numer: UMO-2021/43/O/ST10/00096
Czas trwania: 1.10.2022 - 30.09.2027
URL: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15vpa31r/streszczenia/536045-pl.pdf
Temat: Ewolucja ziemskiego pola grawitacyjnego (EAGLE)
Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica
Numer: UMO-2021/42/E/ST10/00020
Czas trwania: 1.07.2022 - 30.06.2027
URL: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-06-15poaz12/streszczenia/530131-pl.pdf
Temat: Precyzyjne pozycjonowanie GNSS w czasie rzeczywistym - serwis online
Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Hadaś, prof. uczelni
Numer: LIDER13/0075/2022
Czas trwania: 15.03.2023 - 16.03.2026
URL: https://www.gov.pl/attachment/1cdf24d3-189b-4ee4-a392-e198f3375459
Temat: Badania procesu wyzwalania wstrząsów przez sztuczne zbiorniki wodne przy pomocy identyfikacji skupisk oraz technik uczenia maszynowego
Kierownik: dr hab. Grzegorz Lizurek (IGF-PAN), dr Maya Ilieva (UPWr)
Numer: UMO-2021/41/B/ST10/02618
Czas trwania: 11.01.2022 - 10.01.2026
URL: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/523391-pl.pdf
Temat: Wykorzystanie satelitów niskorbitujących do realizacji międzynarodowych ziemskich układów odniesienia
Kierownik: dr inż. Dariusz Strugarek
Numer: UMO-2022/45/N/ST10/02221
Czas trwania: 2.01.2023 - 1.01.2026
URL: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-03-15-ako9z8/streszczenia/560322-pl.pdf
Temat: Nowa wielowymiarowa struktura danych do zmienno-skalowej reprezentacji modelu przestrzennego
Kierownik: dr inż. Paweł Bogusławski
Numer: UMO-2021/41/B/ST10/03178
Czas trwania: 3.10.2022 - 2.10.2025
URL: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/521192-pl.pdf
Temat: Symultaniczna estymacja troposfery techniką Precyzyjnego Pozycjonowania Punktu
Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Hadaś, prof. uczelni
Numer: UMO-2020/39/I/ST10/01318
Czas trwania: 4.05.2022 - 3.05.2025
URL: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/498529-pl.pdf
Temat: Wyjaśnienie i łagodzenie obciążeń statystycznych w prognozach mobilności ludzi
Kierownik: mgr inż. Kamil Smolak
Numer: UMO-2021/41/N/HS4/03084
Czas trwania: 17.01.2022 - 16.01.2025
URL: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/525445-pl.pdf
Temat: Trójwymiarowe zintegrowane obserwacje troposfery z wykorzystaniem naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni (UPWr), prof. Maciej Kryza (UWr),
Numer: UMO-2020/37/B/ST10/03703
Czas trwania: 20.11.2020 - 19.11.2024
URL: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/478957-pl.pdf
Temat: Rozwój metod predykcji mobilności poza uczenie maszynowe
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
Numer: UMO-2019/35/O/ST6/04127
Czas trwania: 1.10.2020 - 30.09.2024
URL: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/472301-pl.pdf
Temat: GATHERS - Integration of Geodetic and imAging TecHniques for monitoring and modelling the Earth's surface defoRmations and Seismic risk
Kierownik: dr Maya Ilieva
Numer: (MSHE code): 857612
Czas trwania: 1.12.2019 - 31.08.2024
URL: http://www.gathers.eu
Temat: Zintegrowane ziemskie układy odniesień przestrzennych oparte o laserowe pomiary odległości do satelitów geodezyjnych, teledetekcyjnych oraz GNSS
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. uczelni
Numer: UMO-2019/35/B/ST10/00515
Czas trwania: 18.06.2020 - 17.06.2024
URL: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=463943