Struktura Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
Dyrektor Instytutu:
prof. dr hab in┐. Witold Rohm

Zastŕpca Dyrektora Instytutu:
dr hab. in┐. Tomasz Hadať, prof. uczelni
Zak│ad Fotogrametrii i Teledetekcji

Kierownik Zak│adu:
dr hab. in┐. Grzegorz Jočkˇw, prof. uczelni

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:
prof. dr hab in┐. Witold Rohm
dr hab. in┐. Piotr Go│uch, prof. uczelni
dr in┐. Pawe│ Hordyniec
dr in┐. Maya Blagoeva Ilieva
dr in┐. Kamila Paw│uszek-Filipiak
dr in┐. Estera Trzcina
dr in┐. Agata Walicka
mgr in┐. Wojciech SowaZak│ad Geodezji

Kierownik Zak│adu:
prof. dr hab. in┐. Krzysztof Soťnica

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:
prof. dr hab. in┐. Jaros│aw Bosy
dr hab. in┐. Tomasz Hadať, prof. uczelni
dr hab. in┐. Jan Kap│on, prof. uczelni
dr in┐. Grzegorz Bury
dr in┐. Kamil Kačmierski
dr in┐. Iwona Kud│acik
dr in┐. Tomasz Kur
dr in┐. Dariusz Strugarek
dr in┐. Rados│aw ZajdelZak│ad Geoinformatyki

Kierownik Zak│adu:
dr hab in┐. Pawe│ Bogus│awski

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:
dr hab. in┐. Adam Iwaniak, prof. uczelni
dr in┐. Edyta Hadať
dr in┐. Ma│gorzata Jarz╣bek-Rychard
dr in┐. Adam Michalski
dr in┐. Kamil Smolak
dr in┐. Przemys│aw TymkˇwZak│ad Pomiarˇw Szczegˇ│owych i Geodezji In┐ynieryjnej

Kierownik Zak│adu:
dr hab. in┐. Marek Trojanowicz, prof. uczelni

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:
prof. dr hab. in┐. Bernard Kontny
dr hab. in┐. Kazimierz Ămielewski, prof. uczelni
dr in┐. Teresa Dzikowska
dr in┐. Olgierd Jamroz
dr in┐. Adrian Kaczmarek
dr in┐. Janusz Kuchmister
dr in┐. Izabela Wilczynska
mgr in┐. Micha│ Piotrowicz
mgr in┐. Sylwia PorucznikLaboratorium GISLab  (http://www.gislab.up.wroc.pl)
Opiekun:
mgr in┐. Jan Sierny

Stacja permanentnych obserwacji GNSS "WROC"  (http://www.igig.up.wroc.pl/spgnss)
Kierownik Stacji:
dr hab. in┐. Jan Kap│on, prof. uczelni
Opiekun:
mgr in┐. Jan Sierny

Laboratorium Multisensoryki  (http://www.igig.up.wroc.pl/multisensorlab/)
Opiekun:
dr in┐. Adrian Kaczmarek

Sekretariat
mgr Wojciech Dach

Magazyn
mgr in┐. Anna TarnowskaPracownicy in┐ynieryjno-techniczni instytutu:
dr in┐. Damian Tondať
mgr Wojciech Dach
mgr in┐. Przemys│aw Masalski
mgr in┐. Magdalena Owczarek-Weso│owska
mgr in┐. Jan Sierny
mgr in┐. Krzysztof Stasch
mgr in┐. Anna Shepel
mgr in┐. Anna Tarnowska
mgr in┐. Maciej LackowskiDoktoranci:
mgr in┐. Barbara Hordyniec
mgr in┐. Adam Nadolny
mgr in┐. Adam Ceg│a
mgr in┐. Grzegorz Marut
mgr in┐. Joanna Najder
mgr in┐. Natalia Wielgocka
mgr in┐. Marcin Mikoť
mgr in┐. Saqib Mehdi
mgr in┐. Filip Ga│dyn
mgr in┐. Amin Gholami
mgr in┐. Adrian Nowak
mgr in┐. Muhammad Arqim Adil
mgr in┐. Jakub Bia│asWizytuj╣cy i afiliuj╣cy naukowcy:
dr in┐. Katarzyna Si│a-Nowicka
dr Vanessa da Silva Brum-Bastos
dr Saeid Haji-Aghajany
dr Luca Demarchi