Wydziałowe Obserwatorium Agro i Hydrometeorologii
Wrocław-Swojec

Skład Rady Naukowej: