Wydziałowe Obserwatorium Agro i Hydrometeorologii
Wrocław-Swojec

Wydziałowe Obserwatorium Agro i Hydrometeorologii "Wrocław-Swojec"
ul. Bartnicza 1
51-513 Wrocław

Kierownik: mgr inż. Alicja Lech
e-mail: alicja.lech@up.wroc.pl
tel. +48 71 3466730