Aktualności

Radosław Zajdel stypendystą programu ETIUDA 8 Narodowego Centrum Nauki
19-07-2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ETIUDA 8 na stypendia doktorskie. Konkurs skierowany był do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski. W gronie laureatów konkursu znalazł się uczestnik III roku studiów doktoranckich z IGiG - mgr inż. Radosław Zajdel. Tematyka badań prowadzonych przez mgr. Zajdla skupia się na wyznaczaniu globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo. Doktorant odbędzie staż naukowy w Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR, niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) pod opieką prof. dr hab. Olivera Montenbrucka – inicjatora powstania oraz kierownika Grupy Badawczej IGS Multi-GNSS Experiment (MGEX). Do konkursu zgłoszono 448 wniosków, z czego 84 otrzymały finansowanie (współczynnik sukcesu wyniósł niecałe 18% ze względu na ograniczenie o połowę środków przeznaczonych na ten konkurs w stosunku do poprzedniej edycji). Więcej informacji na temat konkursu oraz finansowanych projektów, można uzyskać ze strony konkursu.

W swojej pracy, Doktorant przeprowadza analizy mające na celu zweryfikowanie postawionej hipotezy badawczej: „Wykorzystanie systemu Galileo umożliwia poprawę jakości wyznaczania fundamentalnych globalnych parametrów geodezyjnych t.jk. współrzędne bieguna Ziemskiego, eksces długości doby, współrzędne geocentrum”. Celem prowadzonych badań jest dostarczenie pierwszych tego typu analiz charakteryzujących produkty globalnych parametrów geodezyjnych wykorzystując obserwacje systemu Galileo oraz BeiDou. Dodatkowo, wykonane prace przyczynią się do rozwoju dyscypliny naukowej dostarczając informacji na temat błędów systematycznych techniki GNSS wynikających z wykorzystania poszczególnych systemów satelitarnych GPS, GLONASS, Galileo oraz BeiDou.

Dobór tematu badań skoncentrowany na modelowaniu precyzyjnych orbit i przetwarzaniu danych GNSS w aspekcie systemów Galileo oraz BeiDou, podyktowany jest również perspektywicznością wykorzystania pozyskanej wiedzy i kontynuacji badań nad tymi systemami w dalszych etapach kariery naukowej. Zarówno system Galileo, który stanowi główny temat rozprawy doktorskiej, jak i system BeiDou znajdują się w początkowym stadium operacyjności. Z biegiem kolejnych lat publikowane są również metadane opisujące specyficzne aspekty działania systemów. Dzięki takim danym możliwa była m. in. znacząca poprawa jakości orbit precyzyjnych systemu Galileo i poprawy jakości wyznaczanych globalnych parametrów geodezyjnych co pokazane zostało w analizach przygotowanych dotychczas w ramach rozprawy doktorskiej. Zrozumienie charakterystyki rozwiązań wielosystemowych oraz możliwości technicznych każdego z poszczególnych systemów jest fundamentalnym zagadnieniem stanowiącym jeden z głównych problemów współczesnej geodezji o charakterze globalnym. Zwiększenie jakości parametrów geodezyjnych jest bezpośrednim krokiem do zrozumienia czasowych i przestrzennych zmian zachodzących w systemie Ziemskim t.jk. podnoszenie się poziomu wód w oceanach, topnienia lodowców czy monitorowania zmian klimatycznych.

Doktorant jest autorem bądź współautorem artykułów naukowych wyłącznie w wiodących czasopismach reprezentowanej dyscypliny naukowej. Sumaryczny IF Jego publikacji wynosi 53.11, a liczba punktów MNiSzW=1830. W wyniku badań nad wyznaczeniem zmienności długości doby z wykorzystaniem systemu Galileo, mgr inż. Radosław Zajdel wyznaczył wartość anomalii w ruchu obrotowym Ziemi, która jest obarczona czternastokrotnie mniejszym dryftem niż taka sama wartość wyznaczona z wykorzystaniem systemu amerykańskiego GPS ze względu na silny rezonans z ruchem obrotowym Ziemi. Tym samym wyniki badań mają oddziaływanie o znaczeniu globalnym oraz istotne przełożenie na rozwój różnych dyscyplin naukowych w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Wyniki badań Doktoranta doceniane na arenie międzynarodowej. Wygłaszał na licznych konferencjach międzynarodowych m.in. IUGG w Montrealu w Kanadzie (2019), Galileo Colloquium organizowanym przez ETH w Zurychu (2019) oraz na 21st International Workshop on Laser Ranging, w Canberrze w Australii (2018) oraz został nagrodzony wieloma prestiżowymi wyróżnieniami np. przez Europejską Agencję Kosmiczną na Galileo Colloquium w Walencji w 2017 r.

Ośrodkiem naukowym, który wybrano na jednostkę stażową jest Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR, niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). DLR jest renomowaną na arenie międzynarodowej oraz prężnie działająca instytucją skupiającą najlepszych naukowców oraz najnowocześniejszy sprzęt i technologie dostępne w przemyśle satelitarnym i kosmicznym, aeronautyce, transporcie i energetyce. Staż naukowy będzie prowadzony w grupy roboczej „GNSS Technology and Navigation”, podległej pod Centrum Kontroli Lotów i Treningu Astronautów (niem. Raumflugbetrieb und Astronautentraining). Centrum, działające w ramach DLR, jest centralnym ośrodkiem koordynacji niemieckich lotów kosmicznych. Grupa „GNSS Technology and Navigation” kierowana jest przez Prof. Olivera Montenbrucka, który zgodził się również zostać opiekunem merytorycznym stażu naukowego po stronie instytucji goszczącej. Zasięg prac prowadzonych przez prof. Montenbrucka odzwierciedlona jest przez jego dorobek naukowy. Liczba publikacji przewyższa 100 wysoko punktowanych oraz wielokrotnie cytowanych artykułów naukowych, publikowanych w najważniejszych czasopismach dziedziny naukowej obejmującej geodezję satelitarną t.jk. Journal of Geodesy czy GPS Solutions. Wskaźnik Hirscha (h-index) prof. Montenbrucka wynosi 37, a łączna ilość cytowań jego prac to 4866.


powrót do poprzedniej strony
Poczta / Logowanie do systemu
Stacja permanentna GNSS 'WROC'
GISLab - Laboratorium GIS
Laboratorium Multisensoryki
Stacja permanentna GNSS 'WROC'
Nasze konferencje

 2nd Gathers Hackathon
Rzym (Włochy), 17 - 18 lutego 2024
 Advanced Gathers School
Rzym (Włochy), 12 - 16 lutego 2024
 2nd Summer School
Delft (Holandia), 28 sierpnia– 1 września 2023
 1st Gathers Hackathon
Wiedeń (Austria), 13-14 kwietnia 2023
 1st Summer School
WROCŁAW-RYBNIK, 19 – 24 września 2022
 Gathers Kick-off meeting
WROCŁAW, 4-5 grudnia 2019
 GNSS Meteorology Workshop 2019
WROCŁAW, 19 - 20 września 2019
 XXIII Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rajmana
Wałbrzych, 21 - 22 września 2017
 EUREF 2017 Symposium
Wrocław, 17 - 19 maj 2017
 EUREF 2017 Tutorial
Wrocław, 16 maj 2017
 III Polski Kongres Geologiczny
WROCŁAW, 14 - 18 września 2016 r
Kartka z kalendarza
Kwiecień 2024Imieniny obchodzi:
Julia, Erwina, Benedykt

107 dzień roku (do końca pozostało 259 dni)
16
Wtorek

Efemerydy dla słońca:Tranzyt słońca []:12:51:21
Brzask astronomiczny []:03:43:25Zachód słońca []:19:50:19
Brzask nawigacyjny []:04:33:05Zmierzch cywilny []:20:25:37
Brzask cywilny []:05:17:04Zmierzch nawigacyjny []:21:09:36
Wschód słońca []:05:52:22Zmierzch astronomiczny []:21:59:17
Kontakt
INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław

NIP: 896-000-53-54, REGON: 00000 18 67

tel. +48 71 3205617
fax +48 71 3205617

e-mail: igig@upwr.edu.pl