Aktualności

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
27-12-2019
W wyniku reformy szkolnictwa wyższego, zwanej potocznie Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki, kompetencje dotychczasowych rad wydziałów w zakresie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego zostały przejęte przez rady dyscyplin naukowych.

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. posiadał do 2019 r. uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia. Od października 2019 roku, kompetencje do nadawania stopni naukowych przejęła nowoutworzona Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej i Transportu, gdyż zgodnie z nową klasyfikacją dyscyplin naukowych, geodezja i kartografia została w całości przypisana do inżynierii lądowej i transportu. Dawne 3 dyscypliny: budownictwo, geodezja i kartografia oraz transport zostały połączone w jedną dyscyplinę, a dziedzinę nauk technicznych zastąpiono dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych.

Od grudnia 2019 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport obraduje w pełnym składzie po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. W skład Rady wchodzi 15 członków z głosem stanowiącym, przy czym 13 osób to pracownicy Instytutu Geodezji i Geoinformatyki (IGiG), a 2 osoby to pracownicy Instytutu Budownictwa (IB). Oprócz nadawania stopni naukowych, do zadań Rady należy współpraca ze szkołami doktorskimi, umiędzynarodowienie badań w dyscyplinie, oraz wspieranie w procesie pozyskiwania środków na badania naukowe i identyfikacja priorytetowych problemów i kierunków badawczych.

Skład Osobowy Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Członkowie z głosem stanowiącym
 • dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. UPWr – przewodniczący rady dyscypliny, IGiG
 • dr hab. inż. Jan Kapłon - zastępca przewodniczącego rady, IGiG
  Profesorowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, IGiG
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, IGiG
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, IGiG
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński, IB
  Profesorowie Uczelni
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. UPWr, IGiG
 • dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr, IGiG
  Adiunkci
 • dr hab. inż. Piotr Gołuch, IGiG
 • dr hab. inż. Tomasz Hadaś, IGiG
 • dr hab. inż. Grzegorz Jóźków, IGiG
 • dr hab. inż. Marek Trojanowicz, IGiG
  Przedstawiciele dyscypliny ze stopniem naukowym doktora
 • dr inż. Janusz Kuchmister, IGiG
 • dr inż. Adam Michalski, IGiG
 • dr inż. Zofia Zięba, IB

  Członkowie z głosem doradczym
 • prof. dr hab. inż. Paweł Śniady, IB
 • prof. dr hab. inż. Edward Hutnik, IB
  Prodziekani
 • dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. UPWr, IKiOŚ
  Doktoranci
 • mgr inż. Grzegorz Bury, IGiG
 • mgr inż. Radosław Zajdel, IGiG
  Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
 • dr hab. inż. Daniel Garlikowski, IB

  Według Statutu UPWr. organami Uczelni są: rektor, senat, rada uczelni i rady dyscyplin, co daje radzie dyscypliny bardzo wysoką pozycję w hierarchii Władz Uniwersytetu. Rady wydziałów zostały rozwiązane, natomiast dziekani wraz z prodziekanami odpowiadają za organizację i nadzór nad działalnością edukacyjną na wydziale. Kierunki studiów są przypisane do poszczególnych wydziałów oraz dyscyplin naukowych.
  Na UPWr kierunki studiów: geodezja i kartografia oraz budownictwo zostały przypisane w 100% do Inżynierii Lądowej i Transportu. Pozostałe kierunki prowadzone na Wydziale zostały przypisane w większości do Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki, a tylko w niewielkim procencie (<25%) do Inżynierii Lądowej i Transportu.

  Kosztochłonność prowadzenia kształcenia na kierunkach przypisanych do Inżynierii Lądowej i Transportu została wyceniona przez Ministerstwo na 2.5 w skali max. 4.0, a kosztochłonność prowadzenia badań naukowych na 3.5 w skali max. 4.0. Rozporządzenie można pobrać tutaj.

  Więcej na temat działalności i kompetencji wszystkich 7 Rad Dyscyplin na UPWr. można przeczytać w Głosie Uczelni.
 • powrót do poprzedniej strony
  Poczta / Logowanie do systemu
  GISLab - Laboratorium GIS
  Stacja permanentna GNSS 'WROC'
  Stacja permanentna GNSS 'WROC'
  Kartka z kalendarza
  Luty 2020Imieniny obchodzi:
  Makary, Prokop, Hilary

  59 dzień roku (do końca pozostało 307 dni)
  28
  Piątek

  Efemerydy dla słońca:Tranzyt słońca []:12:04:16
  Brzask astronomiczny []:04:48:27Zachód słońca []:17:30:11
  Brzask nawigacyjny []:05:26:55Zmierzch cywilny []:18:03:21
  Brzask cywilny []:06:05:12Zmierzch nawigacyjny []:18:41:38
  Wschód słońca []:06:38:22Zmierzch astronomiczny []:19:20:06
  Kontakt
  INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. Grunwaldzka 53
  50-357 Wrocław

  NIP: 896-000-53-54, REGON: 00000 18 67

  tel. +48 71 3205617
  fax +48 71 3205617

  e-mail: igig@upwr.edu.pl