Aktualności

EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej
01-07-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.2. Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt "EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej" zgłoszony przez konsorcjum Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (lider) oraz Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Geodezji i Kartografii, ACK Cyfronet AGH, Wojskowej Akademii Technicznej, Kompanii Węglowej S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr).

Misją programu EPOS jest integracja rozproszonych istniejących i nowo powstających infrastruktur badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi w Europie oraz tworzenie i udoskonalanie elementów integrujących te infrastruktury. Efektem programu EPOS ma być paneuropejska infrastruktura naukowa otwarta dla państw członkowskich i krajów stowarzyszonych, ułatwiająca wymianę wiedzy i mobilność naukowców na obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz przyczyniająca się do upowszechniania i optymalizacji wyników badań.

Zadania UPWr w ramach projektu:
UPWr w ramach projektu powoła „Centrum Analiz NRT/RT GNSS”, którego zadaniem będzie przetwarzanie w czasie rzeczywistym (RT – ang. Real-time) lub zbliżonym do rzeczywistego (NRT – ang. Near real-time) danych GNSS z obszaru Polski, ale przede wszystkim z wybranych punktów na obszarze Górnego Śląska w celu dostarczania informacji o zmianach pozycji stacji GNSS wywoływanych zjawiskami sejsmicznymi. Centrum analiz UPWr obejmie również usługi re-processingu danych, w celu uzupełnienia braków lub w razie negatywnej walidacji wyników opartej na niezależnym pomiarze z pomocą radiometru mikrofalowego oraz dostępnych danych synoptycznych lub z NMP (Numerycznych Modeli Pogody). Walidacja obejmie także kombinowanie produktów (współrzędnych i opóźnień troposferycznych) pochodzących z centrów analiz UPWr i WAT. Rozszerzeniu ulegnie istniejąca infrastruktura GGOS-PL tak, aby zapewniała dokładne, spójne, szybko dostępne i wiarygodne geodezyjne układy referencyjne poprzez integrację powierzchniowych obserwacji deformacji (realizowanych za pośrednictwem techniki GNSS) oraz obserwacji geofizycznych (realizowanych przez grawimetry), które łącznie umożliwiają przyczynowo skutkową analizę zarówno źródeł jak i mierzalnych skutków procesów geodynamicznych. W projekcie zostaną zainstalowane specjalistyczne poligony pomiarowe procesów geodynamicznych oparte na obserwacjach naziemnych (niwelacja, lotniczy skaning laserowy ALS) i satelitarnych (GNSS, interferometria radarowa SAR) na terenach górniczych i pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Na realizację projektu zostanie łącznie przeznaczone 47 mln zł (koszty kwalifikowane) przy ogólnej kwocie realizacji 59 mln zł. Udział Instytutu Geodezji i Geoinformatyki UPWr wynosi 8,5 mln zł kosztów kwalifikowanych.


powrót do poprzedniej strony
Poczta / Logowanie do systemu
Stacja permanentna GNSS 'WROC'
GISLab - Laboratorium GIS
Laboratorium Multisensoryki
Stacja permanentna GNSS 'WROC'
Nasze konferencje

 2nd Gathers Hackathon
Rzym (Włochy), 17 - 18 lutego 2024
 Advanced Gathers School
Rzym (Włochy), 12 - 16 lutego 2024
 2nd Summer School
Delft (Holandia), 28 sierpnia– 1 września 2023
 1st Gathers Hackathon
Wiedeń (Austria), 13-14 kwietnia 2023
 1st Summer School
WROCŁAW-RYBNIK, 19 – 24 września 2022
 Gathers Kick-off meeting
WROCŁAW, 4-5 grudnia 2019
 GNSS Meteorology Workshop 2019
WROCŁAW, 19 - 20 września 2019
 XXIII Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rajmana
Wałbrzych, 21 - 22 września 2017
 EUREF 2017 Symposium
Wrocław, 17 - 19 maj 2017
 EUREF 2017 Tutorial
Wrocław, 16 maj 2017
 III Polski Kongres Geologiczny
WROCŁAW, 14 - 18 września 2016 r
Kartka z kalendarza
Maj 2024Imieniny obchodzi:
Mikołaj, Piotr, Urban

140 dzień roku (do końca pozostało 226 dni)
19
Niedziela

Efemerydy dla słońca:Tranzyt słońca []:12:48:17
Brzask astronomiczny []:01:39:12Zachód słońca []:20:42:08
Brzask nawigacyjny []:03:14:13Zmierzch cywilny []:21:24:07
Brzask cywilny []:04:12:27Zmierzch nawigacyjny []:22:22:21
Wschód słońca []:04:54:26Zmierzch astronomiczny []:23:57:22
Kontakt
INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław

NIP: 896-000-53-54, REGON: 00000 18 67

tel. +48 71 3205617
fax +48 71 3205617

e-mail: igig@upwr.edu.pl