Cooperation

Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Opracowanie modelu quasigeoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych do układu PL-EVRF2007-NH (konkurs)
Manager: dr hab. inż. Marek Trojanowicz, prof. uczelni
Year: 2022
Cooperator: Starostwo Powiatowe w Lubinie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Theme: Wstępna kontrola aktualności wysokości wybranych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze miasta Lubin
Manager: dr hab. inż. Marek Trojanowicz, prof. uczelni
Year: 2022
Cooperator: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
Theme: Opracowanie określające kierunki oraz standardy rewaloryzacji tarasów ogrodowych przy Zamku Książ w Wałbrzychu w celu przywrócenia lub zachowania autentycznego wyglądu zabytkowego obszaru
Manager: dr inż. Przemysław Tymków, dr inż. Arch. Justyna Jaworek-Jakubowska
Year: 2022
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS (lata 2022-2024)
Manager: dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. uczelni
Year: 2022
Cooperator: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, Oddział KWB Turów w Bogatyni
Theme: Sporządzenie ekspertyz naukowych analizujących osiadanie terenu na podstawie zlecanych przez KWB Turów pomiarów sieci niwelacji precyzyjnej oraz metodą różnicowej interferometrii radarowej (2021-2022)
Manager: dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. uczelni
Year: 2021
Cooperator: GEOSTER Sp z o.o.
Theme: Wielosensorowe urządzenie do pomiaru parametrów drogi szynowej wraz z oprogramowaniem (1.10.2020 - 31.03.2022)
Manager: dr inż. Izabela Wilczyńska
Year: 2020
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS (lata 2020-2021)
Manager: dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. uczelni
Year: 2020
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2019
Cooperator: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Theme: Opracowanie modelu oceny torowisk tramwajowych w oparciu o nowoczesne techniki pomiarowe do inwentarycacji wraz utworzeniem bazy danych przestrzennych
Manager: dr inż. Izabela Wilczyńska
Year: 2019
Cooperator: StatumGPS Sp. z o. o., Wrocław
Theme: Testowanie i optymalizacja działania platformy do pozycjonowania w różnych warunkach terenowych. Opracowanie strategii przetwarzania obserwacji LIDAR do chmury punktów oraz ocena jej jakości
Manager: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
Year: 2019
Cooperator: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Theme: Kontrola stałości punktów osnowy podstawowej 3D LGOM w oparciu o pomiary sieci technologią niwelacji satelitarnej dla O/ZG Lubin w 2019 roku
Manager: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2019
Cooperator: StatumGPS Sp. z o. o., Wrocław
Theme: Wykonanie usług badawczych zmierzających do opracowania modelu integracji technik pozycjonowania w czasie rzeczywistym wraz z aplikacją zarządzającą i sterująca autonomiczną kosiarkę
Manager: dr hab. inż. Witold Rohm
Year: 2018
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze Stacji Obserwacji Permanentnych WROC na potrzeby serwisów systemu ASG-EUPOS
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2018
Cooperator: Instytut Geofizyki Polskiej Akademi Nauk, Warszawa
Theme: Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w zakresie obejmującym szeroko pojęte nauki o Ziemi, w szczególności prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz innych działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2018
Cooperator: DATAX Sp. z o.o., Wrocław
Theme: Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz firmą DATAX Sp. z o.o. określające zasady wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorczości oraz prowadzenian wspólnych przedsięwzięć znajdujących sięw obszarze zainteresowań Stron
Manager: dr inż. Katarzyna Kopańczyk
Year: 2017
Cooperator: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Theme: Wykonanie pomiarów GNSS i wyznaczenie współrzędnych punktów referencyjnych oraz opracowanie wyników pomiarów w formie raportu
Manager: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2017
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2017
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Współorganizacja wystawy zasobu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podczas Sympozjum EUREF 2017 organizowanego przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniach 17-19 maja 2017 r. we Wrocławiu
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2017
Cooperator: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Theme: Analiza pomiarów satelitarnych zrealizowanych na punktach referencyjnych w latach 2014, 2016, 2017
Manager: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2017
Cooperator: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów
Theme: Umowa na wykonanie prac pt.: "Koncepcja modernizacji systemu kontrolno-pomiarowego KWB Turów"
Manager: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2017
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2016
Cooperator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, Wrocław
Theme: Porozumienie o współpracy w zakresie pozyskiwania i realizacji prac badawczo-rozwojowych, organizowania wspólnych konferencji, odbywania praktyk zawodowych
Manager: prof. dr hab. inż. Bernard Kontny - dziekan
Year: 2016
Cooperator: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Theme: Nadzór badawczo-inżynieryjny nad realizacją pomiarów geodezyjnych osnowy szczegółowej powiatu lubińskiego, moduł IIa wraz z autoryzacją wyników w 2016
Manager: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2016
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych (raw data) GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2015
Cooperator: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Theme: Opracowanie quasi-geoidy LGOM
Manager: prof. dr hab. inż. Edward Osada
Year: 2015
Cooperator: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Theme: Wykonanie autoryzacji i oceny trwałości technicznej projektu osnowy szczegółowej na obszarze powiatu lubińskiego
Manager: prof. dr hab. inż. Edward Osada
Year: 2015
Cooperator: Leica Geosystems Sp. z o. o.
Theme: Kalibracja aparatu fotograficznego Nikon D800 z obiektywem AS-F Nikkor 24 mm f/1.4 G ED
Manager: dr inż. Piotr Gołuch
Year: 2015
Cooperator: Sąd Okręgowy w Krakowie
Theme: Sporządzenie opinii biegłego do sprawy o sygnaturze akt: II Ca 372/14 - "Uczytelnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych znajdujących się w aktach, które były wykonane w 8 różnych terminach (lata: 2012, 2009, 2003, 1997, 1993, 1987, 1982 i 1975)"
Manager: dr inż. Piotr Gołuch
Year: 2015
Cooperator: National Central University, Tajwan
Theme: Porozumienie o partnerstwie i współpracy w dziedzinie techniki GPS oraz jej zastosowań między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i National Central University w Tajwanie
Manager: dr inż. Witold Rohm
Year: 2014
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Theme: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych (raw data) GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2014
Cooperator: Geotronics Polska Sp. z o.o., Kraków
Theme: Ramowa umowa o współpracy
Manager: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Year: 2014
Cooperator: Agencja Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Dolnośląski
Theme: Szkolenie specjalistyczne pracowników Oddziału Dolnośląskiego Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa pt. "Pozyskanie Numerycznego Modelu Terenu jako jeden z etapów technologii wytwarzania ortofotomapy cyfrowej, wykorzystywanej do fotointerpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych"
Manager: dr inż. Piotr Gołuch
Year: 2014
Cooperator: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Theme: Szkolenie specjalistyczne pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie metodyki przeprowadzania pomiarów GNSS, opracowania danych i sporządzania stosownej dokumentacji na potrzeby geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2014
Cooperator: University of Pretoria, Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology (Republika Południowej Afryki)
Theme: Wykorzystanie i rozwój oprogramowania do modelowania stanu atmosfery metodą tomografii GNSS. Umowa licencyjna
Manager: dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw.
Year: 2013
Cooperator: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Geodynamiczne w Książu
Theme: Porozumienie o współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Geodynamiczne w Książu
Manager: dr inż. Piotr Gołuch
Year: 2013
Cooperator: Agencja Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Dolnośląski
Theme: Szkolenie specjalistyczne pracowników Oddziału Dolnośląskiego Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa pt. "Analiza i interpretacja ortofotomapy"
Manager: dr inż. Piotr Gołuch
Year: 2013
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2013
Cooperator: Intergraph Polska Sp. z o.o., Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Theme: Wykonanie skaningu laserowego budynków oraz nałożenie tekstur na wybrane 70 budynków
Manager: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2013
Cooperator: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Theme: Wykonanie skaningu laserowego LIDAR w Karkonoszach w strefie karów polodowcowych Śnieżnych Kotłów, Wielkiego i Małego Stawu oraz Kotła Jagniątkowskiego
Manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw.
Year: 2012
Cooperator: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Theme: Sporządzenie opinii biegłego do sprawy o sygnaturze akt: VGC 364/11/EK
Manager: dr inż. Mirosław Kaczałek
Year: 2012
Cooperator: Royal Melbourne Institute of Technology University - SPACE Research Centre (Australia)
Theme: Wykorzystanie i rozwój oprogramowania do modelowania stanu atmosfery metodą tomografii GNSS. Umowa licencyjna
Manager: dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw.
Year: 2012
Cooperator: Kon-Dor s.c., Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Theme: „Utworzenie zintegrowanej bazy osnowy obszaru województwa opolskiego” – opracowanie zintegrowanej bazy osnowy powiązanej z zasobem danych przestrzennych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2012
Cooperator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Theme: Organizacja konferencji promującej projekt pn. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji”
Manager: dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz
Year: 2012
Cooperator: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Theme: Sporządzenie opinii zespołu biegłych do sprawy o sygnaturze akt: VIII GC 36/10
Manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2012
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej
Manager: dr inż. Jan Kapłon
Year: 2012
Cooperator: Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego we Wrocławiu
Theme: Szkolenie pracowników WITD we Wrocławiu z zakresu obsługi niwelatorów kodowych
Manager: dr inż. Piotr Grzempowski
Year: 2012
Cooperator: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy
Theme: Rozpoznanie i kartograficzny obraz neotektonicznej i współczesnej mobilności obszaru Polski w kontekście bezpiecznej lokalizacji elektrowni jądrowych
Manager: dr hab. inż. Bernard Kontny
Year: 2011
Cooperator: Leica Geosystems sp. z o. o.
Theme: Wykonanie pomiarów badawczych punktów kontrolnych oraz kontrolowanych systemu monitoringu przemieszczeń i deformacji zapory wodnej zbiornika „Żelazny Most” metodą satelitarną i niwelacji precyzyjnej
Manager: dr inż. Krzysztof Mąkolski
Year: 2011
Cooperator: Województwo Łódzkie
Theme: Metodyka i procedury integracji , wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych
Manager: dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
Year: 2011
Cooperator: „Gradus” Biuro Geodezji i Szacowania Nieruchomości S.C.
Theme: Wykonanie przekrojów batymetrycznych rzeki Odry i Oławy na odcinku od ujścia Oławy do ujścia Odry Śródmiejskiej do Starej Odry
Manager: dr inż. Mirosław Kaczałek
Year: 2011
Cooperator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu
Theme: Utworzenie i uzupełnienie przestrzennych regionalnych baz danych wraz z systemem zarządzania danych celem zasilenia projektu „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego”. Zadanie 2 – Wykonanie uproszczonej wizualizacji 3D
Manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2011
Cooperator: Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Theme: Opracowanie wysokości quasigeoidy dla 13 punktów na podstawie pomiarów niwelacyjnych i satelitarnych
Manager: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Year: 2011
Cooperator: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Koseckiego we Wrocławiu
Theme: Integracja oprogramowania wielospektralnego systemu do prowadzenia obserwacji z pokładu pojazdu rozpoznania inżynieryjnego z oprogramowaniem kołowego transportera rozpoznania inżynieryjnego w zakresie numerycznego modelowania terenu - testowanie
Manager: dr inż. K. Mąkolski
Year: 2011
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej.
Manager: dr inż. J. Kapłon
Year: 2011
Cooperator: Kon-Dor S.C.
Theme: Ustalanie tematów prac dyplomowych dla studentów UP we Wrocławiu, w których wykorzystywane będą technologie opracowywane przez Wspólników. Współpraca w ramach organizowanych wykładów, szkoleń oraz pokazów
Manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2011
Cooperator: TPI Sp. z o.o., Warszawa
Theme: Ramowa umowa o współpracy
Manager: dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw.
Year: 2011
Cooperator: Miasto Poznań
Theme: Realizacja zadań związanych z modernizacją funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania
Manager: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Year: 2011
Cooperator: Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Geodezji (Niemcy)
Theme: Detection of hydrological mass changes in the territory of Poland by the combination of GRACE and GOCE (Detekcja zmian mas hydrologicznych na obszarze Polski na podstawie danych GRACE i GOCE), 2011-2012
Manager: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2011
Cooperator: Województwo Lubuskie
Theme: Konwersja bazy danych mapy topograficznej w szczegółowości 1:50000 „VMap L2 pierwszej edycji” do tzw. Struktury użytkowej w formatach powszechnie stosowanych systemów GIS: MapInfo, ArcView
Manager: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Year: 2010
Cooperator: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Koseckiego we Wrocławiu
Theme: Integracja oprogramowania wielospektralnego systemu do prowadzenia obserwacji z pokładu pojazdu rozpoznania inżynieryjnego z oprogramowaniem kołowego transportera rozpoznania inżynieryjnego w zakresie numerycznego modelowania terenu - testowanie
Manager: dr inż. Krzysztof Mąkolski
Year: 2010
Cooperator: Centrum Komputerowe ZETO, Łodź
Theme: Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia – szkolenie
Manager: dr inż. Przemysław Tymków
Year: 2010
Cooperator: Leica Geosystems sp. z o. o.
Theme: Wykonanie pomiarów badawczych punktów kontrolnych oraz kontrolowanych systemu monitoringu przemieszczeń i deformacji zapory wodnej zbiornika „Żelazny Most” metodą satelitarną i niwelacji precyzyjnej
Manager: dr inż. Krzysztof Mąkolski
Year: 2010
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Rozwój infrastruktury danych przestrzennych i systemów precyzyjnego pozycjonowania satalitarneego ASG-EUPOS
Manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2010
Cooperator: University of Pretoria, Department of Computer Science (RPA)
Theme: Poland-South Africa call for proposals in science and technology for projects in 2010-2011
Manager: dr inż. Adam Iwaniak
Year: 2010
Cooperator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Theme: Utworzenie i uzupełnienie przestrzennych regionalnych baz danych celem zasilenia systemu pn. „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego”
Manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2010
Cooperator: Kudowskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji
Theme: Określenie stanu technicznego budowli piętrzącej zbiornika wodnego „Dańczówka”.
Manager: dr inż. K. Mąkolski
Year: 2009
Cooperator: Województwo Mazowieckie
Theme: Metodyka i procedury integracji , wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych
Manager: dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
Year: 2009
Cooperator: Województwo Zachodniopomorskie
Theme: Konwersja bazy danych mapy topograficznej o szczegółowości 1:50 000 "V Map L2 pierwszej edycji" do tzw. struktury użytkowej w formatach powszechnie stosowanych systemów GIS (Map Info, Geomedia, Arc View).
Manager: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Year: 2009
Cooperator: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Theme: Przekroje poprzeczne doliny rzeki Biała Lądecka w km 0+000–35+012
Manager: dr inż. Piotr Gołuch
Year: 2009
Cooperator: Leica Geosystems Sp. z o.o.
Theme: Umowa o długoterminowej współpracy między jednostkami
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 2009
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej.
Manager: dr inż. J. Kapłon
Year: 2009
Cooperator: Województwo Dolnośląskie, Geodeta Województwa
Theme: Prace rozwojowe polegające na testowaniu i wdrożeniu procedur integracji , wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.
Manager: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Year: 2009
Cooperator: Województwo Łódzkie
Theme: Metodyka i procedury integracji , wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych.
Manager: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Year: 2009
Cooperator: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kudowa Zdrój
Theme: Wykonanie pomiarów budowli piętrzącej zbiornika wody pitnej „Dańczówka” w Darnkowie.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2008
Cooperator: Lesaffre Polska S.A.
Theme: Studium topograficznego terenów rolniczego wykorzystania ścieków zakładu Lesaffre_bio - Corporation S.A. w Wołczynie. Opracowanie Systemu Informacji Geograficznej.
Manager: dr hab. inż. H. Klimczak
Year: 2008
Cooperator: Deutscher Akademischer Austausch Dienst, MNiSW (międzynarodowa umowa dwustronna w ramach projektów PPP)
Theme: Interpolation of the Polish Levelling Quasigeoid using GOCE data.
Manager: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Year: 2008
Cooperator: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
Theme: Opracowanie technologii realizacji Państwowego Układu Współrzędnych „2000” i jego realizacja na obszarze powiatu Bolesławiec oraz nadzór nad jej wdrożeniem, Etap III. 2008.
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 2008
Cooperator: jednostki uczelniane, Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego
Theme: Zastosowanie modelowania kartograficznego w ukierunkowanych analizach rozkładu przestrzennego obiektów powierzchniowych na przykładzie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w województwie dolnośląskim, 2005 - 2008.
Manager:
Year: 2008
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Szkolenie pracowników służby Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącego wykorzystania systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych.
Manager: dr hab. inż. A. Borkowski, dr hab. inż. J. Bosy
Year: 2008
Cooperator: Geodeta Województwa Łódzkiego, GUGiK
Theme: Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych.
Manager: dr inż J. Bac-Bronowicz
Year: 2008
Cooperator: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Koseckiego we Wrocławiu
Theme: Analiza możliwości wykorzystania urządzenia Gonio Light do wyznaczania optymalnej trasy przejazdu pojazdów mechanicznych w trudnych warunkach terenowych.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2008
Cooperator: Geodeta Województwa Łódzkiego, GUGiK, MNiSW
Theme: Metodyka i procedury integracji wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych.
Manager: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Year: 2008
Cooperator: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie, GUGiK
Theme: Nadzór nad realizacją prac pomiarowych dotyczących testowania działania stacji referencyjnych oraz testowania operacyjnego systemu ASG-EUPOS.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2008
Cooperator: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Koseckiego we Wrocławiu
Theme: Badania w zakresie sprawdzenia dokładności pomiarów artyleryjskiego przyrządu dalmierczo-rozpoznawczego APDR.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2008
Cooperator: Politechnika Warszawska
Theme: Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych. Stabilizacja i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej punktów dla absolutnych pomiarów grawimetrycznych we Wrocławiu i na terenie Sudeckiego Poligonu Geodynamicznego.
Manager: dr inż. M. Trojanowicz
Year: 2007
Cooperator: Tele Atlas Polska
Theme: Wyodrębnienie i analiza jednosekundowego sygnału dGPS oraz jego udostępnienie ze stacji referencyjnej we Wrocławiu.
Manager: dr inż. P. Grzempowski
Year: 2007
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Theme: Przygotowanie dokumentacji prac na forum krajowym i międzynarodowym Komisji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej oraz opracowanie działu szóstego systemu interaktywnych map ludnościowych Polski, Europy i Świata.
Manager:
Year: 2007
Cooperator: Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” we Lwowie (Ukraina)
Theme: Kompleksowe zastosowanie nowych technologii pomiarowych i obliczeniowych w geodezyjnym monitoringu zabytków architektonicznych oraz obiektów inżynierskich miasta Lwowa
Manager: dr inż. Marek Trojanowicz
Year: 2007
Cooperator: Lesaffre Polska SA
Theme: Studium topograficzne terenów rolniczego wykorzystania ścieków Zakładu Lasaffre bio-corporation SA w Wołczynie.
Manager: dr hab. inż. H. Klimczak
Year: 2007
Cooperator: KGHM „Polska Miedź” -Rudna
Theme: Opracowanie założeń systemu pomiarowego i metodyki interpretacji wyników obserwacji do monitorowania przemieszczeń zapór składowiska „Żelazny Most” metodami geodezji naziemnej, systemu satelitarnego GPS i techniki laserowej.
Manager: prof. dr hab. inż. S. Cacoń
Year: 2007
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej WROC.
Manager:
Year: 2007
Cooperator: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
Theme: Opracowanie technologii realizacji państwowego układu współrzędnych 2000 i jego realizacja na obszarze Powiatu Bolesławiec oraz nadzór nad jej wdrożeniem.
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 2007
Cooperator: PKP Sp. z o.o.
Theme: Wykonanie pomiaru i obliczeń współrzednych 60 punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy w okładzie 1965 wzdłuż linii kolejowej Wrocław-Poznań, km. 1,700 - 61,300.
Manager: dr inż P. Grzempowski
Year: 2006
Cooperator: KGHM „Polska Miedź” - Rudna
Theme: Opracowanie założeń systemu pomiarowego i metodyki interpretacji wyników obserwacji do monitorowania przemieszczeń zapór składowiska „Żelazny Most” metodami geodezji naziemnej, systemu satelitarnego GPS i techniki laserowej.
Manager: prof. dr hab. inż. S. Cacoń
Year: 2006
Cooperator: Tele Atlas Polska
Theme: Wyodrębnienie i analiza jednosekundowego sygnału dGPS oraz jego udostępnienie z trzech stacji referencyjnych na obszarze Wrocławia.
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 2006
Cooperator: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Theme: Wyznaczenie współrzędnych 66 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej III klasy przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Gmina Ząbkowice Śląskie.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2006
Cooperator: KGHM "Polska Miedź" Rudna
Theme: Opracowanie założeń systemu pomiarowego i metodyki interpretacji wyników obserwacji do monitorowania przemieszczeń zapór składowiska "Żelazny Most" metodami geodezji naziemnej, systemu satelitarnego GPS i techniki laserowej.
Manager: prof. dr hab. S. Cacoń
Year: 2006
Cooperator: Politechnika Brno (Czechy), Wydział Budownictwa, Instytut Geodezji
Theme: Badania geodezyjne i kartograficzne zmian w środowisku przyrodniczym Sudetów
Manager: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Year: 2006
Cooperator: KGHM „Polska Miedź” - Rudna
Theme: Wykonanie kontrolnych pomiarów GPS o dużej dokładności wyznaczenia położenia (x, y, z) punktów odniesienia dla geodezyjnej sieci pomiarowej przemieszczeń reperów na zaporach, hydrotechnicznych i na przedpolu składowiska „Żelazny Most”.
Manager: prof. dr hab. inż. S. Cacoń
Year: 2006
Cooperator: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
Theme: Opracowanie technologii realizacji państwowego układu współrzędnych 2000 i jego realizacja na obszarze Powiatu Bolesławiec oraz nadzór nad jej wdrożeniem.
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 2006
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Opracowanie atlasu: działu 3 i części działu 4 „System interaktywnych map ludności Polski, Europy, Świata”.
Manager:
Year: 2005
Cooperator: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Theme: Wyznaczenie parametrów transformacji współrzędnych między układem lokalnym GROMNIK a układem państwowym 2000 na podstawie punktów osnowy szczegółowej z wykorzystaniem pomiarów GPS.
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 2005
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Opracowanie 3 i 4 działu atlasu „System interakcji map ludności Polski, Europy i Świata".
Manager: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Year: 2005
Cooperator: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Theme: Wykonanie wyznaczenia współrzędnych 66 punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Powiat Ząbkowicki.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2005
Cooperator: Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w Brzegu
Theme: Wyznaczanie współrzędnych 130 punktów metodą satelitarną GPS w układzie państwowych 1992 wraz z analizą dokładności dla obiektów Nadleśnictwo Rudy Raciborskie i Nadleśnictwo Rudziniec.
Manager: dr inż. B. Kontny
Year: 2005
Cooperator: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Theme: Wyznaczanie parametrów transformacji współrzędnych między układem lokalnym GROMNIK a układem państwowym 2000 na podstawie punktów osnowy szczegółowej z wykorzystaniem pomiarów GPS.
Manager: dr hab. inż. B. Kontny
Year: 2005
Cooperator: Eurosense Sp. z o.o.
Theme: Wyodrębnienie i analiza jednosekundowego sygnału dGPS oraz jego udostępnienie ze stacji Wrocław.
Manager: dr inż. J. Bosy
Year: 2005
Cooperator: Zakłady Koksownicze „Wałbrzych”
Theme: Wstępna koncepcja projektu budowy i wdrożenia systemu informacji o terenie dla Zakładów Koksowniczych.
Manager: dr inż. A. Iwaniak
Year: 2005
Cooperator: Główny Geodeta Kraju
Theme: Opracowanie metod i zasad wykorzystywania baz danych przestrzennych w ramach realizacji programu budowy społeczeństwa informacyjnego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą.
Manager: dr inż. A. Iwaniak
Year: 2004
Cooperator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Theme: Opracowanie merytorycznych założeń oraz dwóch pierwszych działów systemu interaktywnych map ludnościowych Polski, Europy i Świata.
Manager: prof. dr hab. E. Krzywicka-Blum
Year: 2004
Cooperator: Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Czechy)
Theme: Geodynamika Sudetów i obszarów przyległych po czeskiej i polskiej stronie
Manager: prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
Year: 2004
Cooperator: "Eurosense" Sp.z.o.o.
Theme: Wyodrębnienie i analiza jednosekundowego sygnału DGPS oraz jego udostępnienie ze stacji Wrocław.
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 2004
Cooperator: Główny Geodeta Kraju
Theme: "Atlas Socjodemograficzny Świata"
Manager: prof. dr hab. E. Krzywicka-Blum
Year: 2003
Cooperator: Politechnika Wrocławska
Theme: Opracowanie danych z pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem GPS metodą statyczną, wykonywanych w rejonie planowanego zbiornika "Kamieniec".
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 2002
Cooperator: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Budowlane "ELGEO" Sp.z.o.o.
Theme: Wykonanie obserwacji, obliczenie i analiza dokładności poziomej osnowy szczegółowej III klasy techniką GPS na obiekcie Powiat Strzelce Opolskie.
Manager: dr inż. M. Kaczałek
Year: 2002
Cooperator: Politechnika Warszawska, Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej
Theme: Międzynarodowa Sieć Naukowa. Realizacja priorytetowego programu badań geodezyjnych, nawigacyjnych i geodynamicznych CEI WGST Sekcji C.
Manager: prof. dr hab. S. Cacoń
Year: 2002
Cooperator: KWB "Turów" S.A.
Theme: Nadzór naukowo-badawczy oraz specjalistyczna analiza wyników pomiarów deformacji skarp i zboczy odkrywki Turów w lokalnych sieciach pomiarowych
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 2002
Cooperator: Główny Geodeta Kraju
Theme: Projekt dwóch arkuszy części II wkładki regionalnej "Polska" stanowiącej integralną część "Atlasu socjo-demograficznego Świata" (ICA) oraz komentarza tekstowego do pięciu arkuszy części I i dwóch arkuszy części II.
Manager: prof. dr hab. E. Krzywicka-Blum
Year: 2001
Cooperator: Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Theme: Opracowanie rezultatów statycznych pomiarów satelitarnych GPS oraz grawimetrycznych wykonanych w rejonie rowu Paczkowa.
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 2001
Cooperator: BGiTR Wałbrzych
Theme: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obszarze gminy Stoszowice.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2001
Cooperator: "Geomap" sc
Theme: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS w rejonie autostrady A-12 na odcinku Żary-Żagań.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2001
Cooperator: PGM "Terra"sc
Theme: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Dobków.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2001
Cooperator: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
Theme: Wyznaczanie współrzędnych fotopunktów rozmieszczonych w okolicach Wrocławia przy zastosowaniu techniki GPS.
Manager: dr inż. A. Klimczak
Year: 2001
Cooperator: Główny Geodeta Kraju
Theme: Projekt wkładki regionalnej "Polska" stanowiącej integralną część "Atlasu socjo-demograficznego Świata" oraz założeń merytorycznych całości.
Manager: prof. dr hab. E. Krzywicka-Blum
Year: 2000
Cooperator: KWB Turów
Theme: Nadzór naukowo-badawczy nad wdrożeniem systemu pomiarów deformacji skarp i zboczy odkrywki "Turów" w lokalnych sieciach pomiarowych.
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 2000
Cooperator: OPGK Wrocław
Theme: Wykonanie obserwacji, obliczenie i analiza dokładności poziomej osnowy szczegółowej III kl techniką GPS na obiekcie powiat Kamienna Góra.
Manager: dr inż. O. Jamroz
Year: 2000
Cooperator: KWB Turów
Theme: Obliczenie i analiza deformacji geodezyjnej sieci przestrzennej KWB "Turów".
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 2000
Cooperator: "Biprogeo" Wrocław
Theme: Wykonanie pomiarów, wyrównanie i analiza dokładności osnowy geodezyjnej GPS na linii kolejowej Legnica-Zgorzelec.
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 2000
Cooperator: OPGK Wrocław
Theme: Wykonanie obseracji, obliczenia i analiza dokładności poziomej osnowy szczegółowej III kl. techniką GPS na obiekcie gmina Lubawka.
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 2000
Cooperator: "Arcadis Ekokonier" sp zoo Wrocław
Theme: Badania deformacji górotworu w kamieniołomie w Kozach.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2000
Cooperator: "Pryzmat" sp zoo Jelenia Góra
Theme: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Janowice Wielkie.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2000
Cooperator: OPGK Wrocław
Theme: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Namysłów.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2000
Cooperator: OPGK Wrocław
Theme: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Rawicz.
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 2000
Cooperator: WBGiTR Wałbrzych
Theme: Pomiar, opracowanie wyników i analiza dokładności sieci III kl na obiekcie gmina Ziębice
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 1999
Cooperator: WBGiTR Wałbrzych
Theme: Pomiary GPS punktów III kl. Lasówka
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 1999
Cooperator: ZZSD Predom-Termet Świebodzice
Theme: Geodezyjne badania deformacji zbiornika wodnego Zakładów ZSD Predom-Termet
Manager: prof. dr hab. S. Cacoń
Year: 1999
Cooperator: JNS Kraków
Theme: Wdrożenie systemu GPS firmy Ashtech w KWB "Turów"
Manager: prof. dr hab. S. Cacoń
Year: 1999
Cooperator: KWB "Turów" Bogatynia
Theme: Nadzór naukowo-badawczy nad wdrożeniem systemu pomiarów deformacji skarp i zboczy odkrywki "Turów".
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 1999
Cooperator: ZGiKM Poznań
Theme: Pomiary GPS i transformacja układów.
Manager: dr hab. inż. J. Bosy
Year: 1999
Cooperator: KWB "Turów"
Theme: Nadzór naukowo-badawczy nad wdrożeniem systemu pomiarów deformacji skarp i zboczy odkrywki "Turów".
Manager: dr hab. inż. B. Kontny
Year: 1998
Cooperator: OPGK Wrocław
Theme: Obserwacje GPS III kl., Głuszyca, Miroszów
Manager: dr inż K. Mąkolski
Year: 1998
Cooperator: KWB Turów
Theme: Ocena możliwości nowych konstrukcji sprzętu GPS.
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 1998
Cooperator: Wydział Geodezji i Kartografii Katastru i Nieruchomości U.W. Wrocław
Theme: Opracowanie koncepcji poziomej osnowy szczegółowej III kl. metodą GPS. Oleśnica.
Manager: prof. dr hab. S. Cacoń
Year: 1998
Cooperator: "Procomp" sc Jelenia Góra
Theme: Wyznaczenie współrzędnych GPS, Rybnica,gm. St.Kamienica
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 1998
Cooperator: "Procomp" sc Jelenia Góra
Theme: Wyznaczenie współrzędnych osnowy III kl. metodą GPS, obiekt Sulików.
Manager: prof. dr hab. S. Cacoń
Year: 1998
Cooperator: WBGiTR Opole
Theme: Wyznaczenie współrzędnych punktów III kl. Wawelno.
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 1998
Cooperator: OPGK Wrocław
Theme: Obserwacje GPS III kl., gm. Nowa Ruda
Manager: dr hab. inz B. Kontny
Year: 1997
Cooperator: PP Geodezyjno-Kartograficzne Warszawa
Theme: Wyznaczanie współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej II i III kl. przy zastosowaniu technik GPS.
Manager: prof. dr hab. S. Cacoń
Year: 1997
Cooperator: "Pryzmat" Dzierżoniów
Theme: Określenie współrzędnych trzech punktów osnowy na obiektach "Raczyce"
Manager:
Year: 1997
Cooperator: KWB "Turów"
Theme: Nadzór naukowo-badawczy - odkrywka Turów.
Manager: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Year: 1997
Cooperator: "Geomel" Wrocław
Theme: Określenie współrzędnych sześciu punktów na obiektach "Dzbanów"
Manager:
Year: 1997