» OPŁATY I TERMINY

Opłata konferencyjna w wysokości 500 PLN (300 PLN - studenci i doktoranci) pokrywa: zeszyt abstraktów, przerwy kawowe w czasie trwania obrad, 3 obiady, uroczystą kolację oraz rejs statkiem po Odrze.

Termin rejestracji i nadsyłania abstraktów mija 15.05.2011.

Opłaty (do dnia 15.05.2011) należy dokonać na konto:

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Bank PKO BP S.A. Wrocław
  62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
  obowiązkowy opis przelewu: 249-02, Nazwisko Imię uczestnika
.