English version  

PROGRAM JUBILEUSZU 60-LECIA WYDZIAŁU


15 września 2011 r. (czwartek)
 • godz. 16.00 – powitanie zaproszonych przedstawicieli uczelni polskich i zagranicznych (hol w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24a)
 • godz. 16.15 – 19.00 – spacer i zwiedzanie zabytkowego Wrocławia z przewodnikiem
 • godz. 19.00 – spotkanie towarzyskie w restauracji Spiż (Rynek)
16 września 2011 r. (piątek)
 • godz. 9.00 – 10.30 – seminarium dziekanów (sala Rady Wydziału 018C)
 • godz. 9.00 – 10.30 – seminarium „Perspektywy międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej” z udziałem delegacji zagranicznych (sala 507C)
 • godz. 11.00 – 13.30 – plenarna sesja z okazji 60-lecia wydziału (Aula im. Jana Pawła II):
  • wystąpienie rektora
  • wystąpienia przedstawicieli władz państwowych i samorządowych
  • wystąpienie przedstawiciela jednostek współpracujących z wydziałem
  • wystąpienie dziekana wydziału
  • wręczenie medali „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego” i „Za zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  • prezentacja jednostek organizacyjnych wydziału
  • wystąpienia okolicznościowe gości
 • godz. 13.30 – 15.00 – obiad (hol w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24a)
 • godz. 13.30 – 15.00 – składanie adresów jubileuszowych w Klubie Pracowników wydziału (I piętro)
 • godz. 15.00 – 16.30 – zwiedzanie laboratoriów i jednostek organizacyjnych wydziału

PROGRAM ZJAZDU ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

16 września 2011 r. (piątek)
 • godz. 15.00 – 16.30 – spotkanie absolwentów wydziału pracujących i mieszkających za granicą z władzami uczelni i wydziału (dziekanat wydziału w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24a)
 • godz. 15.00 – 16.30 – zwiedzanie laboratoriów i jednostek organizacyjnych wydziału
 • godz. 16.30 – 18.30 – I część Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia Absolwentów Wydziału
 • godz. 19.30 – spotkanie koleżeńskie gości, absolwentów i pracowników wydziału (Stołówka Akademicka Politechniki Wrocławskiej, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27)
17 września 2011 r. (sobota)
 • godz.10.00 – II część Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia Absolwentów Wydziału  Pobierz program w formacie PDF (165kB)