English version  

SŁOWO DZIEKANA


"Nowoczesność na filarach tradycji"

Rok 2011 będzie dla nas czasem wyjątkowym, obfitującym w liczne wydarzenia związane z jubileuszem 60-lecia powstania Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Już od 60 lat kształcimy nieprzerwanie kolejne pokolenia. Struktura wydziału oraz oferta dydaktyczna ewoluowały przez lata w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby gospodarki kraju. Dokładamy starań, aby sprostać oczekiwaniom licznego grona studentów, którzy wybierają nasz wydział.

Obecnie oferujemy kandydatom studia na sześciu kierunkach: architektura krajobrazu, budownictwo, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, a od nowego roku akademickiego jako jedyni w kraju rozpoczynamy kształcenie na kierunku inżynieria i gospodarka wodna.

„Za wszystkim, czego się uczymy, stoi pewna tradycja.” Tradycje naszej uczelni zamierzamy kontynuować, nie zapominamy o osiągnięciach naszych poprzedników, a jednocześnie podążamy za europejskimi wzorcami kształcenia, aby nasi absolwenci mogli konkurować z absolwentami nie tylko polskich uczelni.

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na uroczystości jubileuszowe 60-lecia powstania naszego wydziału. Zaproszenie kieruję do szerokiego grona: do uczelni partnerskich, bratnich wydziałów, firm i instytucji współpracujących z wydziałem, naszych drogich absolwentów oraz do wszystkich, którzy wspierają rozwój Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu.

Czekamy na Państwa.

dziekan Jerzy Sobota