KROK 1 z 3

Aby przesłać sprawozdanie w formie elektronicznej wybierz na poniższym formulaczu typ studiów oraz prowadzącego, z którym masz zajęcia. Po kliknięciu "Dalej", w drugim kroku, będziesz miał(a) możliwośc wyboru przedmiotu oraz dołączenia pliku sprawozdania.

Jeśli Twoje sprawozdanie/projekt składa się z kilku plików wpierw spakuj je tak aby przesłac tylko jeden plik (np. *.zip)
Studia
Prowadzący zajęcia