Polska wersja językowa  

XXII Jesienna Szkoła Geodezji

22-23 września 2014     Wrocław


      


WSTĘP

XXII Jesienna Szkoła Geodezji organizowana jest we Wrocławiu w dniach: 22-23 września 2014 roku przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską.

Jesienne Szkoły Geodezji, organizowane przez wrocławskie środowiska naukowe, maja 40-letnią tradycję. W roku 1974 z inicjatywy dr Jacka Rejmana została zorganizowana I Jesienna Szkoła Geodezji. Głównym celem Szkoły była przede wszystkim szeroka integracja naukowego i produkcyjnego środowiska geodezyjnego. Podobny cel ma również spotkanie tegoroczne.

Jubileusz 40-lecia Jesiennych Szkół Geodezji zbiega się z ponad czterdziestoleciem badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska, zainicjowanych przez Pana prof. dr hab. Stefana Caconia. Jednocześnie łączy się z Jubileuszem 45-lecia pracy zawodowej Pana Profesora. Konferencja będzie okazją do uświetnienia tych Jubileuszy oraz uhonorowania działalności naukowo-badawczej Pana Profesora Stefana Caconia.

Ponadto na Konferencji wygłoszone zostaną referaty przygotowane przez specjalistów zagranicznych i krajowych. Tematyka wystąpień dotyczyć będzie:

  • metodyki badań współczesnych zmian geodynamicznych,
  • technik pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych,
  • sposobów monitorowania zmian środowiska, zasad pomiaru oraz opracowywania wyników,
  • nowych rozwiązań w prowadzeniu katastru oraz w gospodarce nieruchomościami, tworzeniu rejestru cen i wartości nieruchomości.